Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klinck 12 mei 2011

568 views

Published on

Presentatie project BloemRijk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klinck 12 mei 2011

 1. 1. <ul><li> Samen wonen jong en oud Krimpen aan de IJssel </li></ul><ul><li>12 mei 2011 </li></ul><ul><li>Mesland Consultancy </li></ul>
 2. 2.
 3. 3. <ul><li>Het begin…. </li></ul><ul><li>Excursie Zorgberaad MiddenHolland naar Duitse projecten ‘Lebensraüme für Jung und Alt’ </li></ul><ul><li>QuaWonen vraagt zich af: “Kunnen we met dit concept iets in de Nederlandse omgeving?” </li></ul><ul><li>Woonzorgzonering Krimpen aan den IJssel : werkgroep Verzorgd Wonen </li></ul><ul><li>Sloop Bloemenbuurt-West : afbraak buurt- en thuisgevoel </li></ul><ul><li>Nieuwbouw Bloemenbuurt-West: uitdaging! Ontwikkelen hernieuwd buurt- en thuisgevoel </li></ul><ul><li>Kiem gelegd voor experiment: houding “Ja.… en” </li></ul>
 4. 4. <ul><li>De Stenen </li></ul><ul><li>Bloemenbuurt-West </li></ul><ul><li>150 eengezinswoningen begin jaren 70 </li></ul><ul><li>Sloop wegens ernstige funderingsproblemen (2001) </li></ul><ul><li>Nieuwbouw BloemRijk </li></ul><ul><li>Nieuwbouw: 187 woningen + ontmoetingsruimte </li></ul><ul><li>Mix sociale huur, markthuur, Koopgarant en marktsector koop </li></ul><ul><li>Gefaseerde bouw </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Verbinden </li></ul><ul><li>Nieuwe woon-, zorg- en leefvorm; gemêleerde woonomgeving waar je veilig en prettig kunt wonen (buurt=thuis) </li></ul><ul><li>Oud en Jong laten profiteren van elkaars deskundigheden/kwaliteiten met als doel vergroten deelname aan de samenleving en kwaliteit van leven </li></ul><ul><li>Senioren langer in thuissituatie laten wonen (verzorgd en vertrouwd wonen) </li></ul><ul><li>Zorgafhankelijkheid van senioren verminderen (informele/formele zorg) </li></ul><ul><li>Bepalen rol moderator </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Draagvlak </li></ul><ul><li>Medestanders gezocht: </li></ul><ul><li>Terugkerende huurders (Bewonersoverleggroep, sleutelpersonen) </li></ul><ul><li>Gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, huurdersorganisatie, WMO-beraad, Seniorenplatform </li></ul><ul><li>Intern binnen de organisatie </li></ul><ul><li>Bemensing projectgroep : </li></ul><ul><li>Medestanders=belanghebbenden </li></ul><ul><li>Onafhankelijk voorzitter </li></ul><ul><li>Inhoudelijk projectleider </li></ul><ul><li>Inhoudelijk opdrachtgever </li></ul><ul><li>Middelen: </li></ul><ul><li>Leefbaarheidssubsidie Stadsregio Rotterdam, bijdrage gemeente, QuaWonen, SEV, VWS/VROM, Oranje Fonds, RCOAK </li></ul><ul><li>Tijdsinvestering projectpartijen </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Gereedschap </li></ul><ul><li>Woningtoewijzing op leeftijd en leefstijl </li></ul><ul><li>Buurovereenkomst voorafgegaan door Gedachtegoed </li></ul><ul><li>Ontmoetingscentrum (neutraal terrein) </li></ul><ul><li>Organisatie bewonersparticipatie </li></ul><ul><li>Inzet Buurtcoach </li></ul><ul><li>Ontmoeting in de woonomgeving </li></ul><ul><li>Onderling dienstbetoon </li></ul><ul><li>Communicatie en Marketing </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Woningtoewijzing </li></ul><ul><li>Normale regels voor woningtoewijzing (passendheid) en Lokaal Maatwerk </li></ul><ul><li>Sturen op mix van leeftijden: door - adverteren met leeftijdslabel - sturen op diversiteit in doelgroep </li></ul><ul><li>Sturen op leefstijl </li></ul><ul><li>Onderzoek naar huisvesting bijzondere doelgroep (meerwaarde concept BloemRijk) </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Van Gedachtegoed </li></ul><ul><li>naar … Buurovereenkomst Wat vinden bewoners belangrijk? </li></ul>
 10. 12. <ul><li>De Buurovereenkomst Algemene omgangsvormen met de buren </li></ul><ul><li>Ik ken mijn buren en weet hoe het met ze gaat </li></ul><ul><li>Ik signaleer bijzonderheden en geef dit zo nodig door </li></ul><ul><li>Algemene omgangsvormen in de buitenruimte </li></ul><ul><li>Ik zorg niet alleen voor mijn eigen tuin maar help ook de buitenruimte te onderhouden </li></ul><ul><li>Ik spreek respectvol met en over anderen, thuis en op straat </li></ul><ul><li>Algemene omgangvormen in de ontmoetingsruimte </li></ul><ul><li>Ik beheer deze ruimte alsof het mijn eigen woning is </li></ul><ul><li>Ik zorg ervoor dat ruimte wordt achtergelaten, zoals ik die aantrof </li></ul><ul><li>Inzetten voor Bloemrijk </li></ul><ul><li>Per week zal ik mij enkele uren voor BloemRijk inzetten </li></ul><ul><li>Iedereen heeft talenten; je kunt ze ook in je directe omgeving of buurt inzetten </li></ul><ul><li>en verder ontwikkelen </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Ontwikkeling bewonersparticipatie 1 e Fase: 2008-2011: Terugkeerders en nieuwkomers Opstart werkgroepen en kerngroep Bewoners ondersteund door professionals </li></ul><ul><li>Maandelijks overleg </li></ul><ul><li>2 e Fase ….. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>De Buurtcoach De opdracht : “Het activeren en coachen van bewoners die hun ideeën gaan uitvoeren, om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te verbeteren.” </li></ul><ul><li>Met de handen op de rug </li></ul><ul><li>Spin in het web/netwerk </li></ul><ul><li>Integratie bewoners 1e en 2e fase </li></ul><ul><li>Stimuleren onderling dienstbetoon </li></ul>
 13. 15. <ul><li>Ontmoetingen SEV-studie: BloemRijk ontmoet BloemRijk Realisatie </li></ul><ul><li>Ontmoetingsruimte </li></ul><ul><li>Inrichting buitenruimten </li></ul><ul><li>Ontmoetingen </li></ul><ul><li>Activiteitenplan </li></ul><ul><li>Activiteitencommissie: - Wekelijkse, periodieke en unieke activiteiten </li></ul><ul><li>Jeugdcommissie </li></ul>
 14. 17. <ul><li>Onderling dienstbetoon </li></ul><ul><li>Uitgangspunt: Gedachtegoed en Buurovereenkomst </li></ul><ul><li>Talenten </li></ul><ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Programma van Eisen </li></ul><ul><li>Web-applicatie Woonwijk online </li></ul><ul><li>Pilot </li></ul><ul><li>Implementatie </li></ul><ul><li>Ondersteuning RCOAK en Oranje Fonds </li></ul>
 15. 18.
 16. 19. Meer informatie? www.bloemrijk.info

×