Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Racó d’experiments II

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Racó d’experiments II

  1. 1. • AQUEST SEGON TRIMESTRE ESTEM DEDICANT UN RACÓ DE LA CLASSE A FER DIVERSOS EXPERIMENTS. • HEM COMENÇAT TREBALLANT L’ABSORCIÓ EN DIFERENTS MATERIALS, SEMPRE AMB PINTURA DILUIDA EN AIGUA I MANIPULADA AMB COMPTAGOTES. • EXPERIMENTEM SOBRE MATERIALS ABSORVENTS I SOBRE ALTRES QUE NO HO SON. • AL RACÓ TENIM BAIETES, FREGALLS, COTÓ, PAPER D’ALUMINI, PLÀSTICS, PAPER DE CUINA I POREXPAN.
  2. 2. • DESPRÉS D’EXPERIMENTAR EN DIVERSOS MATERIALS, FEM UN TREBALL EN UN FULL DIN-A3 PER PODER POSAR DESPRÉS A LA CARPETA DE PLÀSTICA. • PINTEM AMB PINTURA DILUIDA I COMPTAGOTES SOBRE UN FULL NORMAL I DESPRÉS SOBRE UN FULL AMB UN PAPER DE CUINA ENGANXAT. • OBSERVEM LES DIFERÈNCIES I PARLEM DEL QUE SUCCEEIX.
  3. 3. • EL SEGÜENT EXPERIMENT QUE PRESENTEM A L’AULA TÉ COM A PROTAGONISTA EL PA SEC. • DURANT UNS DIES L’HEM ESTAT DEMANANT A LES FAMÍLIES I QUAN JA TENIM FORÇA PA A LA CLASSE EL PRESENTEM DINS EL RACÓ AMB DIFERENTS MATERIALS PER EXPERIMENTAR. • AMB MORTERS EL XAFEM I FEM FARINA DE PA. LA PASSEM PEL SEDÀS I OMPLIM POTS. • MANIPULEM EL PA I DESCOBRIM LA SEVA TRANSFORMACIÓ. • HI HA QUI NO POT EVITAR I EL TASTA I TOT. ESTÀ UNA MICA DUR!

×