Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сөб 2015 2016 оны статистик мэдээ уажилтан, багш нарын тайлан бүсчлэлээр

363 views

Published on

сөб 2015 2016 оны статистик мэдээ

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

сөб 2015 2016 оны статистик мэдээ уажилтан, багш нарын тайлан бүсчлэлээр

  1. 1. Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Архангай 30 29 25 25 214 210 178 178 23 19 2 2 11 11 177 177 Баян-Өлгий 36 35 22 22 246 242 198 198 29 25 16 16 3 3 201 201 Баянхонгор 35 33 9 9 191 190 158 158 16 15 12 12 5 5 160 160 Булган 20 20 9 9 118 115 107 107 10 7 0 0 1 1 107 107 Говь-Алтай 27 26 7 5 124 120 106 105 6 4 0 0 12 11 108 108 Дорноговь 32 32 11 11 163 160 144 144 19 16 0 0 0 0 143 143 Дорнод 29 29 19 19 192 189 169 168 19 17 3 3 1 1 172 172 Дундговь 22 22 10 10 106 105 95 95 11 10 0 0 0 0 98 98 Завхан 38 38 2 2 173 171 157 157 16 14 0 0 0 0 154 154 Өвөрхангай 37 35 14 14 193 189 170 170 23 19 0 0 0 0 174 174 Өмнөговь 27 26 12 12 154 152 135 135 12 11 3 3 4 3 134 134 Сүхбаатар 24 24 9 9 158 156 129 129 15 13 10 10 4 4 137 136 Сэлэнгэ 37 36 28 28 248 240 221 220 24 17 2 2 1 1 233 232 Төв 43 41 8 8 204 199 176 176 12 7 0 0 16 16 177 177 Увс 30 30 12 12 158 152 138 137 9 4 3 3 8 8 144 144 Ховд 41 41 16 16 207 204 173 173 24 21 2 2 8 8 175 175 Хөвсгөл 42 41 15 15 251 245 223 223 24 18 1 1 3 3 225 225 Хэнтий 33 32 13 13 189 184 172 169 17 15 0 0 0 0 175 175 Дархан-Уул 41 36 15 15 253 247 233 233 19 13 1 1 0 0 255 255 Улаанбаатар 507 494 220 217 2828 2757 2551 2538 267 209 10 10 0 0 2563 2562 Орхон 37 37 30 30 285 284 256 256 29 28 0 0 0 0 244 244 Говьсүмбэр 9 9 1 1 46 46 41 41 5 5 0 0 0 0 41 41 Төмөр зам 27 27 3 3 132 129 122 122 10 7 0 0 0 0 136 136 Улсын дүн 1204 1173 510 505 6833 6686 6052 6032 639 514 65 65 77 75 6133 6130 2015-2016 оны хичээлийн жил 1.6. ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН ТАЙЛАН (аймаг, нийслэлээр) Аймаг,нийслэл Туслах багш Бүлгийн Дуу хөгжмийн Ээлжийн Явуулын багш үүнээс: Эрхлэгч Арга зүйч Үндсэн багш

×