Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сөб 2014 2015 оны статистик мэдээ 6

0 views

Published on

сөб 2014 2015 оны статистик мэдээ

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

сөб 2014 2015 оны статистик мэдээ 6

  1. 1. Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Бүгд Эм Архангай 28 27 15 15 174 172 147 147 17 15 4 4 6 6 144 144 Баян-Өлгий 32 31 17 17 213 212 156 156 25 24 27 27 5 5 181 181 Баянхонгор 34 33 6 6 169 169 144 144 15 15 3 3 7 7 144 144 Булган 22 22 9 9 111 109 103 103 8 6 0 0 0 0 103 103 Говь-Алтай 27 26 7 6 119 116 100 99 7 6 0 0 12 11 104 104 Дорноговь 27 27 7 7 129 126 115 115 14 11 0 0 0 0 117 117 Дорнод 27 27 15 15 183 181 161 161 17 16 3 3 2 1 163 163 Дундговь 22 22 9 9 105 102 93 93 12 9 0 0 0 0 94 94 Завхан 36 36 2 2 165 162 149 149 16 13 0 0 0 0 149 149 Өвөрхангай 34 33 12 12 177 174 158 157 19 17 0 0 0 0 159 159 Өмнөговь 25 24 7 7 151 148 130 130 12 10 4 4 5 4 133 133 Сүхбаатар 22 22 8 8 149 147 121 121 15 13 11 11 2 2 129 128 Сэлэнгэ 34 34 25 25 244 235 221 219 21 14 1 1 1 1 231 229 Төв 40 39 8 8 196 191 171 171 11 6 0 0 14 14 171 171 Увс 28 28 12 12 156 147 135 133 11 4 2 2 8 8 144 144 Ховд 36 36 16 16 193 192 162 162 21 20 4 4 6 6 164 164 Хөвсгөл 35 35 13 13 218 215 190 190 24 21 0 0 4 4 192 192 Хэнтий 33 32 14 14 188 183 171 168 16 14 1 1 0 0 171 171 Дархан-Уул 37 33 14 14 227 222 209 208 16 12 2 2 0 0 230 230 Улаанбаатар 420 410 200 197 2470 2427 2229 2221 233 198 8 8 0 0 2266 2265 Орхон 38 38 27 27 255 253 229 229 25 23 1 1 0 0 231 231 Говьсүмбэр 10 10 1 1 43 43 38 38 4 4 1 1 0 0 41 41 Төмөр зам 26 26 2 2 123 120 114 114 9 6 0 0 0 0 128 128 Улсын дүн 1073 1051 446 442 6158 6046 5446 5428 568 477 72 72 72 69 5589 5585 2014-2015 оны хичээлийн жил 1.6. ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН ТАЙЛАН (аймаг, нийслэлээр) Аймаг,нийслэл Туслах багш Бүлгийн Дуу хөгжмийн Ээлжийн Явуулын багш үүнээс: Эрхлэгч Арга зүйч Үндсэн багш

×