Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unit3

4,664 views

Published on

J1003 - Teknologi Worksyop 1

Published in: Education

Unit3

 1. 1. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 1 Mengetahui danMemahami perkara-perkara mengenai tukul, pahat dan pengulir skru Di akhir unit ini anda dapat: # menerangkan jenis-jenis tukul dan kegunaannya # melakarkan dan menamakan bahagian –bahagian tukul bulat # mentakrifkan langkah keselamatan semasa menggunakan tukul # menamakan dan dapat membezakan jenis- jenis sudut mata pahat # membezakan jenis-jenis pahat dan kegunaannya # mengenal pengulir luar dan dalam # menghuraikan terminologi ulir skru # mengira saiz gerudi untuk mengulir skru # melakar dan melebelkan berbagai –bagai jenis pengulir luar # menerangkan langkah keselamatan semasa menggunakan pengulir skru
 2. 2. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 2 INPUT 3.0 TUKUL Tukul merupakan satu alat tangan yang digunakan dalam bengkel kejuruteraan . Pada amnya tukul boleh dibahagikan kepada dua jenis, tukul besi dan tukul Lembut 3.1 TUKUL BESI Tukul besi digunakan untuk kerja kerja menggegas dan menanda. Muka dan bongkol kepala tukul di keraskan dan dibaja dengan baik supaya tidak mudah sumbing dan mengembang apabila ditukul. Bahagian keliling lubang dan leher dibiarkan lembut . Batang tukul diperbuat dari kayu hickory,ash atau spotted gum. Berat tukul besi ialah antara .25 kg. hingga 1.5 kg. Untuk kerja-kerja am, tukul seberat 0.5kg hingga 1 kg. digunakan. Tukul yang ringan d gunakan untuk kerja-kerja menanda . Menukul boleh dilakukan dengaan kuasa jentera selain dengan cara biasa, iaitu dengan tangan. 3.2 JENIS-JENIS TUKUL BESI i. Tukul bongkol bulat ii. Tukul bongkul lurus iii.Tukul bongkol tirus 3.2.1 Tukul bongkol bulat Bongkol kepala tukul ini berbentuk separuh bulat. Bahagian permukaan rata digunakan untuk menatal dan membuat kerja am seperti untuk menukul kepala pahat dan alat-alat menanda . Bongkol bulat pula digunakan untuk meribet.
 3. 3. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 3 3.2.2 Tukul bongkol lurus. Kepala tukul ini searah dengan paksi hulunya. Tukul jenis ini digunakan untuk menukul bahagian –bahagina yang tidak bolih dilakukan oleh tukul kepala bulat. 3.2.3 Tukul bongkol tirus. Kepala tukul ini bersudut tepat dengan paksinya. Kegunaannya sama dengan tukul bongkol lurus. Kecuali sudut penggunaan nya berbedza. Tukul ini digunakan jika tukul kepala lurus tidak bolih digunakan. 3.3 TUKUL LEMBUT Tukul lembut digunakan untuk menukul bendakerja yang telah siap supaya permukaan bendakerja itu tidak rosak. Tukul lembut juga terbahagi kepada tiga jenis. Iaitu: i. Tukul bongkol kulit ii. Tukul bongkol plastik iii.Tukul bongkol gangsa 3.3.1 Tukul bongkol Kulit Tukul ini digunakan keatas logam lembut saperti tembaga atau loyang. Ia tidak akan meninggalkan kesan pada bendakerja. . 3.3.2 Tukul bongkol plastik pada logam yang biasa digunakan dalam bengkel. Tetapi apabila ia digunakan pada logan yang lebih lembut, hendaklah lebih berhati-hati, supaya tidak meninggalkan kesan. 3.3.3 Tukul bongkol gangsa Apabila tukul ini di hentak , ia tidak akan melantun saperti kedua-dua jenis tukul diatas. Hentakan yang kuat bolih dilakukan tetapi haruslah berhati-hati terhadap logam yang dihentak adalah logam lembut. Ia digunakan semasa kerja kerja pemasangan.
 4. 4. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 4 3.4 Langkah keselamatan semasa menggunakan tukul i. Pastikan bahawa batang pemegang adalah ketat kepada kepala tukul. ii. Jangan gunakan tukul jika tangan berminyak iii. Kawasan kerja mestilah lapang , tidak ada apa-apa menghalang kelancaran untuk menukul. iv. Pastikan bahawa tidak ada sesiapa pun dibelakang semasa menukul. v. Gunakan ketukan yang seimbang sekadar dengan keupayaan tenaga sendiri. Jika anda tidak faham sila bertanya pensyarah anda
 5. 5. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 5 AKTIVITI 3A 3.1 Pada amnya tukul bolih dibahagikan kepada berapa jenis. Namakan dua jenis tukul . 3.2 Lukiskan gambarajah tukul bongkol lurus 3.3 Isikan Tempat kosong Bil. Jenis Tukul Kegunaan nya 1. Tukul Bongkol tirus 2 Tukul jenis ini digunakan untuk menukul bahagian-bahagian yang tidak bolih dilakukan Oleh tukul kepala bulat 3 Tukul bongkol kulit 4 Tukul bongkol gangsa 5 Tukul jenis ini digunakan untuk pada logam yang biasa digunakan dalam bengkel.Tetapi bila digunakan pada logam yang lebih lembut hendaklah berhati supaya tidak meninggalkan kesan 3.4. Apakah perlu dilakukan ke atas kepala tukul supaya ianya boleh tahan hentaman dan tahan lama? 3.5. Nyatakan 3 langkah keselamatan semasa mengunakan tukul
 6. 6. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 6 MAKLUM BALAS 3A 3.1 Pada amnya tukul boleh dibahagikan kepada berapa jenis . Tukul dibahagikan kepada dua jenis i. Tukul Besi ii. Tukul Lembut 3.2 Lukiskan gambarajah tukul bongkol lurus 3.3 Isikan Tempat kosong Bil. Jenis Tukul Kegunaannya 1. Tukul Bongkol tirus 2 Tukul jenis ini digunakan untuk menukul bahagian-bahagian yang tidak bolih dilakukan Oleh tukul kepala bulat 3 Tukul bongkol kulit
 7. 7. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 7 4 Tukul bongkol gangsa 5 Tukul jenis ini digunakan untuk pada logam yang biasa digunakan dalam bengkel.Tetapi bila digunakan pada logam yang lebih lembut hendaklah berhati supaya tidak meninggalkan kesan 3.4 Apakah perlu dilakukan ke atas kepala tukul supaya ianya boleh tahan hentaman dan tahan lama? Kepala tukul perlulah dikeraskan dengan cara ianya dibaja dengan baik supaya tidak mudah pecah atau sumbing dan tahan lama. 3.5 Nyatakan 3 langkah keselamatan semasa mengunakan tukul. Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ketika menggunakan tukul diantaranya ialah: i. Pastikan tangkai tukul melekat kuat dengan kepala tukul. ii. Kepala tukul hendaklah dalam keadaan yang baik yakni tidak sumbing atau sompek. iii. Pastikan jenis tukul yang hendak digunakan bersesuaian dengan bendakerja yang hendak ditukul.
 8. 8. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 8 3.5 PAHAT Pahat ditempa mengikut saiz dan bentuk yang tertentu sebagaimana kikir pahat juga merupakan alat tangan yang di perbuat dari keluli bermutu tinggi yang dikeraskan dan di baja. Pahat adalah alat tangan yang digunakan untuk memotong, menatal atau membuang logam. Pahat mestilah digunakan dengan tukul biasa atau tukul peumatik. 3.5.1. Sudut mata pahat : Apabila hendak memahat sesuatu bahan bahan sudut-sudut yang berikut perlu diberi perhatian supaya kerja tersebut dapaat dilakukan dengan berkesan. Sudutpahat dipegang antara 35% hingga 40%. Jika keluar daripada lingkungan tersebut pemotongan yang tidak sempurna. Sudut pemotongan mata pahat bergantung kepada kekerasan bahan yang hendak dipotong. LOGAM SUDUT Keluli 70% Besi tuanganI 60% Keluli serderhana 60%-70% Loyang 45%-60% Tembaga 45% Aluminium 30% 3.4.1 Jadual sudut mata pahat 3.6. Bahagian-Bahagian Pahat. Batang pahat Mata pahat Kepala pahat Sudut mata pemotong Rajah: 3.44 : Nama Bahagian Pahat.
 9. 9. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 9 3.7 Jenis-jenis pahat Terdapat empat jenis pahat yang biasa digunakan didalam bengkel kejuruteraan iaitu: ¡ 3. .¢  Pahat mata rata . ii. Pahat mata bulat iii Pahat mata bentuk intan . iv. Pahat mata lintang 3.7.1. Pahat mata rata Pahat ini biasa nya digunakan untuk kerja-kerja am Saiz pahat yang sesuai untuk kerja-kerja am iaitu 25mm lebar dan 200mm panjang sudut mata pahat ini di canai mengikut kekerasan bahan yang hendak dipotong. 3.7.2. Pahat mata melintang Pahat ini digunakan untuk memotong celah yang tidak dapat dipotong dengan pahat rata, memotong alur-alur pada permukaan yang lebar, memotong alur kunci pada shaft dan takal. Pahat ini berukuran lebih kurang 200mm panjang dan 6-12mm lebar. 3.7.3. Pahat mata bulat Pahat ini digunakan untuk memotong alur-alur minyak, membetulkan penjuru bulat pada lubang yang dalam. 3.7.4. Pahat mata bentuk intan Pahat ini digunakan untuk membetulkan lubang-lubang yang telah teranjak pusatnya semasa hendak mengerudi, memotong penjuru yang tajam. Pahat mata bentuk intan ini bolih digunakan untuk memotong kepingan logam.
 10. 10. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 10 3.7.5. Pahat berkepala cendawan Kepala pahat akan menjadi bercendawan jika ia digunakan selalu. Ini amat merbahaya kerana serpihan dari kepala bercendawan boleh terkena angota badan kita. Oleh itu jika terdapat kepala pahat berbentuk cendawan ianya hendaklah dicanai kebentuk asal. Bahagian belakang pahat yang telah berbentuk seperti cendawan akibat hentaman tukul besi. Batang pahat Raj.3.45 Pahat berkepala cendawan 3.8. Gaya memahat. Gaya memahat amatlah penting . Pahat hendaklah dipegang dibahagian kepala dan tukul pula hendaklah di pegang dihujung batangnya. Fokuskan mata pada garisan pemotong supaya dapat memahat dengan tepat 3.9. Langkah keselamatan semasa memahat. i. Jangan mengunakan pahat berkepala cendawan kerana serpihan nya mungkin akan melayang dan mengenai mata ii. Jangan memegang pahat dengan tangan yang berminyak. Bersihkan tangan daripada minyak sebelum memegang pahat. iii. Bendakerja yang hendak dipahat hendaklah dipegang dengan kuat pada ragum. iv. Jangan gunakan pahat yang telah rosak untuk kerja memahat. v. Pegang pahat hampir dengan kepalanya dengan kuat apabila mengetuk.
 11. 11. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 11 vi. Jangan berdiri dihadapan orang yang sedang menjalankan kerja memahat. vii. Semasa memahat lihat pada tempat yang hendak dipahat . Saya perlu buat ulang kaji …..untuk masa depan saya…….
 12. 12. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 12 AKTIVITI 3B 3.5 Lakardan namakan bahagian-bahagian pahat 3.7 Namakan 4 jenis pahat. i. ii. iii. iv. 3.8 Apakah kegunaan pahat mata lintang 3.9 Terangkan 5 perkara yang perlu di beri perhatian semasa menjalankan kerja memahat i. ii.
 13. 13. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 13 MAKLUM BALAS 3B 3.6 Lakardan namakan bahagian-bahagian pahat Mata pahat Kepala pahat Sudut mata pemotong 3.7 Namakan 4 jenis pahat.. . i. Pahat mata rata . ii. Pahat mata bulat iii. Pahat mata bentuk intan . iv. Pahat mata lintang 3.8 Apakah kegunaan pahat mata lintang Pahat ini digunakan untuk membuat alur atau peparit yang dasarnya rata kerana pahat ini bermata lebar iaitu 6 mm hingga 12mm. 3.9 Terangkan 3 perkara yang perlu di beri perhatian semasa menjalankan kerja memahat i. Mata pahat hendaklah dalam keadaan yang tajam. ii. Kepala pahat hendaklah dalam keadaan baik yakni tidak berbentuk kepala cendawan iii. Bendakerja yang hendak dipahat mestilah diletakkan dengan tetap yakni diapit dengan ragum.
 14. 14. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 14 3.10. PENGULIR DALAM Pengulir dalam diperbuat daripada keluli berkarbon tinggi atau keluli tahan lasak yang dikeraskan dan dibajakan,dua atau empat lurah dipotong secara memanjang untuk mengizinkan tatal keluar dan lelehan pemotong masuk. Dihujung batang dibuat bersegi untuk membolehkan perengkoh memusingkan pengulir semasa mengulir. Pengulir dalam biasanya diperbuat dalam tiga jenis dalam satu set. Untuk pemotongan sebarang saiz. Pengulir dalam disebut tirus, sedang dan pepat atau tirus, kedua dan palam. i. Tirus: mempunyai tirus dari 8 hingga 10 ulir skru dan digunakan pada permulaan mengulir. Pengulir memasuki lubang dan memotong sepenohnya. ii. Sedang: mempunyai 2 atau 3 ulir skru yang ditiruskan dan digunakan selepas mengunakkan pengulir tirus. Sekiranya lubang tembus pengulir ini tidak perlu digunakan kerana mengunakan pengulir tirus sahaja sudah memadai iii. Pepat: mempunyai ulir hingga kehujung dan pengulir ini hendaklah digunakan sebagai pengulir terakhir apabila ulir skru penoh hendak dipotong hingga kedasar . 3.11. PENGULIR LUAR Pengulir luar ialah alat yang digunakan untuk memotong ulir skru luar, disatu permukaan pengulir ditandakan saiz jenis ulir skru dan jarak ulir skrunya. Di permukaan ini juga ulir skru ditiruskan sedikit untuk membolehkan pemotongan ulir skru bermula dengan mudah. Adalah sangat musahak pengulir dipasangkan ditempat yang betul didalam tonggak agar permukaan yang tirus dapat memulakan proses mengulir.
 15. 15. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 15 3.11. JENIS-JENIS PENGULIR LUAR i. Pengulir luar padu : Digunakan untuk memotong semula atau membetulkan benang yang rosak. Saiznya tetap dan tidak boleh dilaraskan. Spana yang sesuai boleh digunakanuntuk memusingkan pengulir . ii. Pengulir luar bulat berbelah boleh laras: mempunya tiga skru pelaras yang membolehkan pelarasan dalam benang yang lebih atau kurang daripada dalam benang piawai. Tonggak pengulir di guanakan untuk memusingkan pengulir itu. Biasa nya digunakan benang saiz kurang daripada 12mm. iii. Pengulir luar bulat berbelah boleh laras: mempunyai dua amper pengulir untuk tiap-tiap saiz dinomborkan 1 dan 2. Berbagai-bagai pelarasan untuk saiz boleh dibuat . Digunakan untuk memotong ulir skru berdiameter besar. 3.13. LANGKAH-LAGKAH MENGULIR . i. Pilih pengulir dalam dan perengkohnya yang betul untuk kerja yang dibuat. Gunakan pengulir dalam tirus untuk permulaan mengulir. ii. Masukan pengulir kedalam lubang setegak yang mungkin, tekan perengkuh kebawah dengan daya tekanan sama pada kedua pemegangnya, dan pusingkan mengikut arah pusing jam(untuk ulir skru kanan) lebih kurang dua kali.
 16. 16. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 16 iii. Tanggalkan perengkoh dan periksa kepersegian pengulir (90% dengan bahan kerja) pada dua tempat. iv. Sekiranya tidak tegak tanggalkan perengkoh dan laraskan kembali pengulir itu. v. Apabila pengulir dalam telah mula memotong dan kepersegiannya telah diperiksa, pusingkan pengulir itu lebih kurang setengah pusingan dan pusingkan balik kebelakang untuk mematahkan tatal. vi. Teruskan mengulir sehingga siap, gunakan pengulir kedua jika perlu, gunakan lelehan pemotong yang sesuai semasa mengulir iaitu: Bahan Jenis leleahan Keluli, kupram,gangsa Minyak, minyak berlarut Aluminium Paraffin, minyak berlarut Loyang, Besi tuangan Kering (tidak perlu lelehan) i. Apabila memotong ulir skru dilubang sekat(buntu), gunakan ketiga-tiga pengulir mengikut turutan, tirus, sedang, dan akhir sekali gunakan pengulir pepat Sebelum menggunakan pengulir pepat, keluarkan semua tatal dari lubang dan berhati-hati apabila pengulir telah menyentuh dasar lubang, jangan di pusingkan lagi. ii. Berikan perhatian yang lebih apabila mengunakan pengulir yang kecil kerana ia mudah patah. 3.14. SEBAB-SEBAB PENGULIR DALAM PATAH i. Tidak mengikut aturan mengunakan pengulir, mestilah menggunakan pengulir tirus terlebih dahulu.
 17. 17. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 17 ii. Memaksa pengulir itu masuk dengan memusingkannya secara berterusan, sepatutnya mestilah dipusingkan balik supaya tatal dapat di patahkah. iii. Menggunakan daya tekanan yang kuat semasa memusingkan pengulir. iv. Tidak mengunakan lelehan pemotong. v. Tidak mengeluarkan tatal didalam lubang semasa mengulir lubang sekat. 3.15. SAIZ GERUDI PENGULIR DALAM i. Saiz gerudi pengulir dalam ialah saiz gerudi yang digunakan untuk membolehkan sebahagian daripada bahan didalam lubang tinggal agar dapat di potong oleh pengulir. Saiz gerudi tersebut mestilah lebih kurang sama dengan garispusat kecil ii. benang . Garispusat kecil boleh didapati dengan menolakan 2 kali dalam benang dari garispusat besar benang contoh 1. Saiz gerudi (SG) untuk benang M 20 x 2.5mm SG = 20-2(0.5413 x 2.5) = 20-2.71 = 17.29 mm. Oleh itu , saiz mata gerudi yang dipilih mestilah yang paling amper besar dengan 17.29mm. Dari segi teori nya, saiz gerudi mestilah sama dengan saiz
 18. 18. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 18 garispusat kecil benang tersebut tetapi dari segi pratikal nya, pengulir di samping memotong ia juga mengesel puncak benang . Sekira nya saiz lubang gerudi tidak dibesarkan sedikit, maka ini boleh menyebabkan pengulir itu tersepit atau patah. Oleh yang demikian rumusan untuk saiz gerudi pengulir dalam yang mudah di ingati dan yang akan memberikan 92% saiz benang penuh ialah: SG = Garispusat besar –jarak benang. Maka itu, saiz gerudi untuk benang M20 x 2.5 SG = 20 – 2.5 = 17.5 mm. 3.16. TERMINOLOGI ULIR SKRU 3.16.1. Garispusat besar: ialah garispusat yang paling besar bagi skru atau nat.Garispusat ini juga di kenali sebagai garispusat luar atau namaan. 3.16.2. Garispusat kecil : ialah garispusat yang paling kecil pada ulir luar atau dalam. 3.16.3. Garis pusat Pic Ulir : ialah garispusat selinder bayangan(tidak dapat dilihat) yang melalui benang pada satu titik dimana lebar benang adalah sama.
 19. 19. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 19 3.16.4. Jarak ulir : ialah jarak dari satu titik pada ulir kesatu titik yang sama diulir yang berikutnya, diukur selari dengan paksi. 3.16.5. Maju ulir : jarak benang sekeru itu maju kehadapan pada paksinya dalam satu pusingan. Pada benang satu punca majunya adalah sama dengan jaraknya benang. Pada benang dua punca majunya adalah dua kali jarak benang. Pada benang tiga punca, majunya adalah tiga kali jarak benang. Maju Ulir 3.16.6. Dasar ulir : ialah permukaan bawah hasil sambungan dua sisi benang bersebelahan Puncak ulir Dasar ulir 3.16.7. Puncak ulir : ialah permukaan atas hasil sambungan dua sisi benang bersebelahan.
 20. 20. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 20 3.16.8. Rusuk ialah permukaan benang tempat sambungan puncak. Rusuk 3.16.9. Sudut benang: ialah sudut yang terkandung diantara rusuk benang diukur pada paksinya Sudut benang 3.16.10. Dalam benang : ialah jarak antara puncak dan dasar diukur seranjang dengan paksi
 21. 21. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 21 3.16.11. Sudut heliks : ialah sudut yang diterbitkan oleh benang dengan satu satah yang bersudut tegak dengan paksi benang Sudut heliks
 22. 22. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 22 PENILAIAN KENDIRI 1. Terdapat berbagai jenis tukul yang digunakan dalam kerja kejuruteraan mengapakah tukul itu direkabentuk sedemikian rupa. Huraikan jawapan anda serta dengan contohnya sekali. 2. Terdapat beberapa jenis pahat besi yang digunakan dalam kerja –kerja dibengkel kejuruteraan. Namakan tiga jenis pahat besi yang anda tahu dan berikan contoh kegunaannya. 3. Apakah yang perlu dilakukan ke atas mata pahat dan tukul besi supaya ianya tahan hentaman dan tidak mudah tersompek ketika ianya digunakan. 4. Berikan 4 (EMPAT) langkah-langkah keselamatan ketika anda menggunakan pahat besi. 5. Lakarkan dan namakan bahagian-bahagian pada benang ulir. 6. Berikan beberapa kelebihan benang halus berbanding benang kasar.
 23. 23. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 23 MAKLUM BALAS 1. Tukul direkabentuk dengan berbagai-bagai rupa adalah kerana untuk disesuaikandengan kerja-kerja yang hendak dilakukan. Contohnya tukul bongkol bulat terdiri daripada kepala tukul lurus dan kepala bulat. Tukul kepala yang lurus itu dapat digunakan untuk kerja menukul ke atas permukaan yang rata. Manakala bongkolnya yang bulat dapat digunakan untuk mebentuk kepala ribet bulat dan juga membentuk bentuk-bentuk yang mungkum seperti mangkuk, 2. Tiga jenis pahat besi ialah: -Pahat rata kegunaanya untuk memotong bahagian tengah logam -Pahat melintang kegunaanya untuk membuat alur atau peparit pada bongkah logam. -Pahat mata intan kegunaannya untuk membuat mata parut. 3. Mata pahat dan kepala tukul perlu dikeraskan dengan cara dijalankan proses pembajaan ke atas bahagian mata dan kepalanya supaya tahan hentaman dan tidak mudah haus. 4. Langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan pahat besi ialah: i. Mata pahat hendaklah dalam keadaan yang baik dan tajam. ii. Kepala pahat tidak berbentuk cendawan yang berlebihan. iii. Gunakan jenis pahat yang betul untuk kerja yang hendak dibuat.
 24. 24. TUKUL,PAHAT DAN PENGULIR SKRU J1003/3/ 24 5. Nama-nama bahagian ulir sekeru. puncak dasar . Garispusat minor Garispusat major 6. Beberapa kelebihan benang halus berbanding benang kasar ialah: - Benang halus lebih kuat mencengkam. - Benang halus tidak mudah melonggar - Memberikan ikatan yang lebih kukuh dan jitu

×