Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KILASAN ACI                       J3009/12/1
 UNIT 12


          KILASAN ACI  ...
KILASAN ACI                                      J3009/12/2
12.0  PENGENALAN


 ...
KILASAN ACI                                  J3009/12/3
  Apabila sebatang aci dike...
KILASAN ACI                                       J3009/12/4
  Rajah 12.1(b) a...
KILASAN ACI                                    J3009/12/5
    Persamaan (8) sama...
KILASAN ACI                                J3009/12/6
  Maka;
            ...
KILASAN ACI                                 J3009/12/7
           AKTIVITI...
KILASAN ACI                                 J3009/12/8
                ...
KILASAN ACI                                    J3009/12/9
12.3  KILASAN BAGI ACI ...
KILASAN ACI                                     J3009/12/10
           ...
KILASAN ACI                                   J3009/12/1112.4  KILASAN BAGI ACI BUL...
KILASAN ACI                                          J3009/12/12
   Penyele...
KILASAN ACI                               J3009/12/13
          AKTIVITI 12B


...
KILASAN ACI                             J3009/12/14
12B.2  Sebatang aci geronggang yang ...
KILASAN ACI                    J3009/12/15
                MAKLUM BALAS 12B
  TAHN...
KILASAN ACI                                      J3009/12/16


12B.2 Daripada persam...
KILASAN ACI                                  J3009/12/17


12.5  KILASAN TAK SERAGAM


...
KILASAN ACI                             J3009/12/18     mengalami dayakilas yang pali...
KILASAN ACI                              J3009/12/19     Bahagian BC

        ...
KILASAN ACI                                 J3009/12/20
              PEN...
KILASAN ACI                                J3009/12/215.  Sebatang aci keluli bergeron...
KILASAN ACI                        J3009/12/22
           MAKLUM BALAS KENDIRI


 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

J3009 Unit 12

2,566 views

Published on

J3009 - Kajidaya Bahan 1

Published in: Education

J3009 Unit 12

 1. 1. KILASAN ACI J3009/12/1 UNIT 12 KILASAN ACI OBJEKTIF Objektif am : Mempelajari dan memahami kilasan aci bagi bar bulat. Objektif Khusus : Di akhir unit ini, pelajar akan dapat :-  Menerbitkan persamaan kilasan mudah bagi struktur berkeratan rentas bulat.  Menentukan momen luas kedua kutub bagi aci bulat padu dan aci geronggang.  Menyelesaikan masalah melibatkan persamaan kilasan aci mudah.  Menentukan tegasan ricih maksimum bagi bar bulat dan aci geronggang.  Menentukan tegasan ricih maksimum dan sudut piuh bagi aci yang dikilas tak seragam.
 2. 2. KILASAN ACI J3009/12/2 12.0 PENGENALAN Apabila suatu aci bulat dikenakan daya kilas, tiap-tiap keratan rentas aci berada di dalam keadaan ricih tulin. Momen rintangan yang dihasilkan oleh tegasan ricih pada mana-mana keratan rentas adalah sama nilai dan berlawanan arah kepada daya kilas yang dikenakan. Untuk memperolehi teori mudah bagi tujuan menerangkan kelakuan aci yang dikenakan daya kilas, anggapan asas berikut dibuat:- 1. Bahan adalah anjal yang mematuhi Hukum Hooke, di mana tegasan ricih adalah berkadar kepada terikan ricih 2. Tegasan tidak melebihi had perkadaran atau had anjal 3. Keratan rentas bar tetap dalam keadaan bulat sebelum dan selepas dikenakan dayakilas 4. Setiap keratan rentas berputar seolah-seolah ianya tegar, iaitu tiap-tiap diameter berputar melalui sudut yang sama 12.1 PERSAMAAN KILASAN ACI. L T T A τx R T C R x B γ  (a) (b) dx Rajah 12.1: Aci Bulat
 3. 3. KILASAN ACI J3009/12/3 Apabila sebatang aci dikenakan daya kilas (Rajah 12.1(a)), akan wujud satu garisan piuhan melalui sudut . Sudut piuhan pula akan wujud diantara CA dan CB dan ditandakan sebagai γ. Oleh kerana sudut dalam radian = lengkung/jejari. Maka, lengkung AB = R = Lγ Rθ (1) γ= L Tetapi kita mengetahui modulus ketegaran (G) ialah:- Tegasan ricih G= Keterikan ricih Oleh itu,  G  τ γ (2) G Di mana τ ialah tegasan ricih yang berlaku pada jejari R. Gantikan persamaan (2) kedalam persamaan (1), kita akan perolehi:- τ Rθ τ Gθ   (3) G L atau R L Dari anggapan di atas, nilai θ adalah malar pada mana-mana keratan rentas aci. Oleh sebab itu G dan L juga adalah malar, maka:   pemalar R 1 Jika 1 adalah tegasan pada mana-mana jejari R1, nilai juga adalah pemalar dan R1 ini memberikan perkaitan seperti berikut: 1   (4)  2  3 R1 R 2 R 3
 4. 4. KILASAN ACI J3009/12/4 Rajah 12.1(b) adalah keratan rentas aci bulat dan katakan  x ialah tegasan ricih yang bertindak pada unsure gelang tebal dx pada jejari x. Daya ricih unsur gelang = (tegasan ricih unsur gelang)x( keratan rentas unsur gelang) Oleh itu, Daya ricih  τ x (2x)(dx) (5) Dari persamaan (4) τx τ  x R τ(x) (6) τx  R Persamaan (6) dalam (5) τ(x)(2πx)( dx) Maka, Daya ricih  R Daya ricih ini menghasilkan momen di sekitar paksi mengufuk aci dan momennya adalah: τ(x)(2πx)( dx)(x) (2x 3 )dx  R R Jumlah momen rintangn yang ditanggung oleh bahan aci ialah hasil jumlah kesemua momen yang bertindak pada keratan rentas tersebut. Untuk keseimbangan, jumlah momen ini adalah sama dengan daya kilas yang dikenakan, T. Ini memberikan persamaan; d τ T  2 (2x 3 ).dx 0 R d τ 2 R 0  2x 3 .dx (7)  2x 3 Sekiranya sebutan .dx ditulis sebagai J, persamaan (7) menjadi: J T R T  (8)  J R
 5. 5. KILASAN ACI J3009/12/5 Persamaan (8) sama dengan persamaan (3), maka terbentuklah persamaan kilasan iaitu:  G T   R L J Unit pengukuran bagi kuantiti dalam persamaan :- T = dayakilas dalam Nm J = momen luas kedua kutub dalam m4 τ = tegasan ricih pada jejari R dalam N/m2 G = modulus ketegaran dalam N/m2  = sudut piuh bagi panjang L dalam radian 12.2 MOMEN LUAS KEDUA KUTUB Seperti yang dinyatakan sebelum ini, momen luas kedua kutub, J ditakrifkan sebagai:  J  2x 3 .dx (9) Bagi sebatang aci padu, di mana takat kamiran ialah dari x = 0 hingga x = d/2, nilai J diperolehi dengan membuat kamiran terhadap persamaan (9). Maka; d J padu   2 2x 3 .dx 0 d  2x  4 2    4 0 d 4 J padu  32 Bagi sebatang aci geronggang yang mempunyai diameter luar D dan diameter dalam d, takat kamiran ialah dari x = d/2 hingga D/2. Nilai J diperolehi dengan membuat kamiran terhadap persamaan (9).
 6. 6. KILASAN ACI J3009/12/6 Maka; D J geronggang  d2 2x 3 .dx 2 D  2x 4  2    4 d 2 (D  d 4 ) 4 J geronggang  32 Contoh 12.1 Sebatang aci keluli bulat padu berdiameter 60 mm dipasang tegar ke dalam tiub aluminium yang berdiameter luar 130 mm. Kirakan momen luas kedua bagai kedua- dua bahan tersebut. πd 4 J padu  32 πd 4 J keluli  32 π(60 x 10 3 ) 4  32  1.272 x 10 6 m 4 π(D 4  d 4 ) J geronggang  32 π(D  d 4 ) 4 J aluminium  32   π (130 x 10 3 ) 4  (60 x 10 3 ) 4  32 5  2.677 x 10 m 4
 7. 7. KILASAN ACI J3009/12/7 AKTIVITI 12A UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. Padankan keterangan dari Ruangan A dengan yang sesuai dari Ruangan B. RUANGAN A RUANGAN B a) Momen luas kedua kutub aci bulat padu a) T/J = G/L = τ / R b) Momen luas kedua kutub aci berlubang bulat b) d2/16 c) Persamaan teori kilasan mudah c) (d14 – d24)/32 d) Nisbah menukar darjah ke radian d) /180 e) Modulus ketegaran, G e) 80 GN/m2 f) Unit untuk momen luas kedua kutub f) d4/32 g) Nilai G bagi keluli g) τ /γ h) m3 i) m4
 8. 8. KILASAN ACI J3009/12/8 MAKLUM BALAS 12A TAHNIAH KERANA ANDA TELAH MENCUBA.!!!!!!!!! Padankan keterangan dari ruangan A dengan yang sesuai dari ruangan B. RUANGAN A RUANGAN B a) Momen luas kedua kutub aci bulat padu a) T/J = G/L = τ / R b) Momen luas kedua kutub aci bulat bergeronggang b) d2/16 c) Persamaan kilasan mudah c) (d14 – d24)/32 d) Nisbah menukar darjah ke radian d) /180 e) Modulus ketegaran, G e) 80 GN/m2 f) Unit untuk momen luas kedua kutub f) d4/32 g) Nilai G bagi keluli τ g)  h) m3 i) m4
 9. 9. KILASAN ACI J3009/12/9 12.3 KILASAN BAGI ACI BULAT PADU Rajah 12.2(a) merupakan aci bulat padu. Apabila dayakilas dikenakan pada keseluruhan aci tersebut, maka terbentuk tegasan yang dinamakan tegasan ricih. Bagi mana-mana aci, tegasan ricih maksimum adalah berlaku pada diameter luar di mana R = d/2 . Agihan tegasan ricih adalah seperti Rajah 12.2(b). Semasa daya kilas dikenakan, piuhan juga berlaku di dalam aci. τ0 A τ maks T B’ B R (a) τ maks Rajah 12.2: Aci Padu Dan Agihan Tegasan Ricih (b) Contoh 12.2 Rajah C12.2 menunjukkan sebatang aci bulat padu yang mempunyai panjang 150 mm dan berdiameter 25 mm. Jika daya kilas 150 Nm dikenakan di sebelah hujung aci, kirakan :- a) momen luas kedua kutub untuk aci. b) jumlah sudut piuh bagi aci. Diberi :- Nota :- 2 G = 80 GN/m 2 G = Modulus ketegaran τ maks = 48.89 MN/m τ = Tegasan ricih
 10. 10. KILASAN ACI J3009/12/10 Ø 25 mm A B 150 mm Rajah C12.2: Aci Bulat Padu Penyelesaian :- Dari persamaan kilasan mudah, τ Gθ T   R L J Oleh yang demikian,untuk mencari sudut piuh bagi aci di atas, TLAB Data yang telah diberi ialah :-  (1) GJAB T = 150 Nm L = 150 mm G = 80 GN/m2 d = 25 mm Kita perlu cari momen luas kedua kutub terlebih dahulu, iaitu: iaitu :- πd 4 J 32 π(25 x 10 3 ) 4  32  3.83 x 10 8 m 4 Dari semua data yang telah diperolehi, masukkan nilai ke dalam (1) TL AB  = xx150 x (150 x 10-3)xx GJ AB 80 x 109 x 3.83 x 10-8 θ = 7.33 x 10-3 rad
 11. 11. KILASAN ACI J3009/12/11 12.4 KILASAN BAGI ACI BULAT BERGERONGGANG Rajah 12.3 merupakan aci bulat bergeronggang dan agihan tegasan ricihnya. Tegasan ricih maksimum bagi aci bulat geronggang juga berlaku di bahagian diameter luar seperti mana aci bulat padu iaitu R = D/2. Perbezaan di antara aci bulat padu dengan aci bulat bergeronggang ialah bagi aci bulat bergeronggang tegasan minimumnya tidak berubah ke sifar tetapi ke satu nilai tertentu yang berlaku pada permukaan diameter dalam iaitu R = d/2. τ min A τ maks T B’ B R τ maks Rajah 12.3: Aci Bulat Bergeronggang Dan Agihan Tegasan Ricih Contoh 12.3 Rajah C12.3 menunjukkan sebatang aci berlubang bulat yang mempunyai panjang 1.5 m, berdiameter dalam 40 mm dan diameter luar 60 mm. Kirakan daya kilas maksimum jika tegasan ricih yang dibenarkan tidak melebihi 120 MN/m2. T Ø 60 mm mm Ø 40 mm 1.5 m Rajah C12.3: Aci Bulat Bergeronggang
 12. 12. KILASAN ACI J3009/12/12 Penyelesaian:- Dari persamaan kilasan mudah, TR Maka, untuk mendapatkan dayakilas Jτ maks τ maks  T J R Langkah 1. Senaraikan semua data yang telah diberikan. τ maks = 120 MN/m2 L = 1.5 m D = 60 mm d = 40 mm Langkah 2. Kirakan Momen luas kedua kutub bagi aci bulat bergeronggang. π(D 4  d 4 ) J geronggang  32   π (60 x 10 3 ) 4  (40 x 10 3 ) 4  32 6  1.201 x 10 m 4 Langkah 3 Masukkan kesemua nilai yang telah diperolehi ke dalam persamaan:- Jτ maks T R = (1.201 x 10-6 m4) (120 x 106 N/m2) 30 x 10-3 m = 4.08 kN.m
 13. 13. KILASAN ACI J3009/12/13 AKTIVITI 12B UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. 12B.1 Rajah 12B.1 adalah sebatang paip tembaga berdiameter luar 40 mm dan diameter dalamnya 30 mm. Panjang paip itu ialah 0.5 m. Salah satu hujung paip itu dikimpal pada satu dinding yang kukuh, manakala hujung yang satu lagi dikimpal pada satu lengan bebas yang digantung dengan satu beban 4 kN. Jika kesan lenturan paip itu diabaikan dan nilai bagi GTembaga adalah 40 kN/mm2, kirakan:- a) momen luas kedua kutub bagi paip b) tegasan ricih maksimum dalam paip c) sudut piuhan yang dihasilkan di hujung P bagi paip 200 mm 0.5 m Q P 4 kN Paip Rajah 12B.1: Paip Bergeronggang Yang Dikenakan Daya Kilas
 14. 14. KILASAN ACI J3009/12/14 12B.2 Sebatang aci geronggang yang diperbuat daripada aluminium diikat tegar pada dinding dan hujung yang satu lagi adalah bebas. Aci tersebut mempunyai panjang 650 mm, berdiameter luar 50mm dan dalam 30 mm. Jika tegasan ricih maksimum yang dibenarkan dan modulus ketegaran bagi aci tersebut ialah 70 MN/m2 dan 20 GN/m2 masing-masing, kirakan dayakilas dan sudut piuh yang dihasilkan.
 15. 15. KILASAN ACI J3009/12/15 MAKLUM BALAS 12B TAHNIAH KERANA ANDA TELAH MENCUBA.!!!!!!!!! 12B.1 a) π(D 4  d 4 ) J 32 π(40 4  30 4 )  32  171.805 x 10 3 mm 4 b) TPxR  4 x 10 3 (200)  800 x 10 3 N.mm TR τ J  40  800 x 10 3     2  171.805 x 10 3  93.128 N/mm 2 c) TL θ GJ 800 x 10 3 (500)  40 x 10 3 (171.805 x 10 3 )  0.0582 rad
 16. 16. KILASAN ACI J3009/12/16 12B.2 Daripada persamaan kilasan: τ Gθ T   R L J Kirakan momen luas kedua kutub bagi aci aluminium bergeronggang π(D 4  d 4 ) J aluminium  32   π (50 x 10 3 ) 4  (30 x 10 3 ) 4  32 7  5.341 x 10 m 4 Untuk mengira nilai dayakilas yang dihasilkan, gunakan persamaan kilasan: τ T  R J Maka; τ  70 M N/m2 τJ 50 x 10 3 T R R 2 70 x 10 6 (5.341 x 10 7 )  0.025 m  0.025  1.495 kNm Untuk mengira nilai sudut piuhan yang dihasilkan, gunakan persamaan piuhan: TL θ GJ (1.495 x 10 3 )(650 x 10 3 )  (20 x 10 9 )(5.341 x 10 7 )  0.091 rad
 17. 17. KILASAN ACI J3009/12/17 12.5 KILASAN TAK SERAGAM Sekiranya dua atau lebih aci yang terdiri daripada bahan, diameter atau bentuk asal yang berbeza, dan membawa dayakilas yang berbeza-beza pada keseluruhan panjangnya, aci ini dikatakan berada dalam keadaan kilasan tak seragam. Kekuatan aci tersebut dinilai dengan mengambil kira tiap-tiap bahagian aci secara berasingan dan persamaan kilasan digunakan pada setiap bahagian aci tersebut. Oleh itu kelemahan aci adalah pada bahagian yang paling lemah sekali. Contoh 12.4 Rajah C12.4 menunjukkan satu aci padu berdiameter 50 mm diikat tegar satu daripada hujungnya dan hujung yang lagi satu adalah bebas. Dengan daya kilas yang dikenakan, kirakan:- a) Dayakilas untuk setiap bahagian aci. b) Tegasan ricih maksimum yang wujud di dalam aci. 2 kNm 0.5 kNm 4 kNm A B C D Rajah C12.4: Sebatang Aci Padu Yang dikenakan Daya Kilas Penyelesaian a) Kirakan dayakilas bagi setiap bahagian. Dari persamaan kilasan mudah, TR τ J dapat diperhatikan bahawa tegasan ricih adalah berkadar terus dengan dayakilas. Ini bermakna bagi satu bar yang mempunyai diameter seragam, tegasan ricih yang paling maksimum akan berlaku pada bahagian bar yang
 18. 18. KILASAN ACI J3009/12/18 mengalami dayakilas yang paling maksimum. Dayakilas dalam setiap bahagian bar diperolehi seperti berikut:- 2 kNm 0.5 kNm 4 kNm A B x C D Mx = 0 TA – 2 + 0.5 – 4 = 0 TA = 5.5 kNm Bahagian AB 5.5 kNm TAB x A Mx = 0 5.5 – TAB = 0 TAB = 5.5 kNm
 19. 19. KILASAN ACI J3009/12/19 Bahagian BC 5.5 kNm 2 kNm TBC A x B Mx = 0 5.5 – 2 – TBC = 0 TBC = 3.5 kNm Bahagian CD 5.5 kNm 2 kNm 0.5 kNm TCD A x B C Mx = 0 5.5 – 2 + 0.5 – TCD = 0 TCD = 4 kNm c) Kirakan tegasan maksimum bagi aci tersebut. Dari ketiga-tiga nilai dayakilas di atas, didapati bahawa bahagian AB mengalami dayakilas yang maksimum.Oleh itu, tegasan ricih yang berlaku pada bahagian ini adalah : TR  J = (5.5 x 103) (50/2 x 10-3)  /32 (50 x 10-3)4 = 224 MN/m2
 20. 20. KILASAN ACI J3009/12/20 PENILAIAN KENDIRI Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan dari pensyarah modul anda. Selamat mencuba dan semoga berjaya !!!!!!!!!!!!! 1. Berdasarkan rajah dibawah, terbitkan persamaan kilasan mudah. L T A T C B γ  2. Dayakilas yang dibenarkan ke atas sebatang aci bulat padu ialah 2 kNm. Aci ini berdiameter 50 mm. Berapakah sudut piuhan yang berlaku sekiranya panjang aci ialah 2 m. Kirakan juga tegasan ricih maksimum dalam aci tersebut. G = 80 GN/m2 3. Satu bar padu yang berdiameter 15 mm dikenakan dayakilas sebanyak 0.1 kNm. Kirakan tegasan ricih maksimum yang wujud di dalam bar ini. 4. Bagi sebatang aci padu, tegasan ricih maksimum tidak dibenarkan melebihi 70 MN/m2. Piuhan yang dibenarkan ialah 1 darjah bagi aci yang mempunyai panjang 1 m. Tentukan diameter aci yang sesuai dan dayakilas maksimum yang dibenarkan. G = 80 GN/m2
 21. 21. KILASAN ACI J3009/12/21 5. Sebatang aci keluli bergeronggang mempunyai diameter luar 45 mm dan dalam 20 mm. Aci ini digunakan untuk penghantaran kuasa bagi sebuah mesin, tegasan ricih maksimum tidak boleh melebihi 120 MN/m2 dan modulus ketegarannya ialah 80 GN/m2. Jika panjang aci adalah 1m, kirakan dayakilas dan piuhan yang berlaku pada aci apabila mesin beroperasi. 6. Tentukan sudut piuh bagi aci di bawah jika modulus ketegarannya ialah 80 2 GN/m . Panjang AB, BC dan CD adalah masing-masing 300 mm, 150 mm dan 200 mm. 2 kNm 0.5 kNm 4 kNm A B C D
 22. 22. KILASAN ACI J3009/12/22 MAKLUM BALAS KENDIRI Adakah anda telah mencuba ? Jika “Ya”, sila semak jawapan anda. Jawapan 2.  = 0.0815 rad τ maks = 81.5 MN/m2 3. τ maks = 151 MN/m2 4. Diameter aci = 100 mm T = 13.86 kNm 5. T = 2.063 kNm  = 0.067 rad 6. jumlah = 0.061 rad.

×