J3009 Unit 0

4,980 views

Published on

J3009 - Kajidaya Bahan 1

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

J3009 Unit 0

  1. 1. MODUL POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEJURUTERAAN MEKANIKAL J3009 KAJIDAYA BAHAN 1 Abd Rami bin Abdullah (PUO) Mohamad Azizan bin Kamaruddin (PUO) Mohamed Hamdan bin Mohamad Ibrahin (PUO)
  2. 2. J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1 (i) BIODATA PENULIS Nama : Abd Rami Bin Abdullah Alamat : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Jln Raja Musa Mahadi, 31400 Ipoh. No Tel : 05-5457656/7622 ext 431 Email : arami@hotmail.com Kelulusan : B.Tech & Edu (Mech.Eng) Cert.Ed (MSP) Jawatan : Pensyarah Teknik Nama : Mohamad Azizan Bin Kamaruddin Alamat : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar 31400 Jln Raja Musa Mahadi, Ipoh. No Tel : 05-5457656/7622 ext 468 Kelulusan : Sarjana Pendidikan (Teknikal)(UTM) BSc (Hons) Kej Mekanikal(Bahan) (UTM) Sijil Teknologi Pembuatan (PUO) Jawatan : Pensyarah Teknik Nama : Mohamed Hamdan Bin Mohamad Ibrahim Alamat : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Jln Raja Musa Mahadi,31400, Ipoh Perak No Tel : 05-5457656/7622 ext 431 Kelulusan : Sarjana Pendidikan (Teknikal)(UTM) BSc (Hons) Kej Mekanikal (UTM) Sijil Teknologi Pembuatan (PUO) Jawatan : Pensyarah Teknik
  3. 3. J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1 (ii) SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR Tajuk Modul : _________________________Kod Modul : _____________ Nama Pelajar : _______________________ No. Pendaftaran : ____________ Kursus : ____________________________________ Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda. 4 Sangat setuju 3 Setuju 2 Tidak setuju 1 Sangat tidak setuju Arahan : Tandakan  pada ruangan skor yang dipilih. Bil ELEMEN PENILAIAN SKALA A. FORMAT 1 2 3 4 1 Susun atur muka surat adalah menarik. 2 Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai 3 dengan input. 4 Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah 5 difahami. 6 Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. 7 Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. B. ISI KANDUNGAN 1 2 3 4 8 Saya faham semua objektif dengan jelas. 9 Saya faham pada idea yang disampaikan. 10 Cara persembahan idea adalah menarik. 11 Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan 12 dalam unit ini. 13 Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. 14 Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. 15 Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya. 16 Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. 17 Gaya penulisan menarik. 18 Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. 19 Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. 20 Penggunaan modul ini menarik minat saya.
  4. 4. J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1 (iii) GRID KURIKULUM Grid kurikulum ini adalah berasaskan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. BIL TOPIK UNIT 1. DAYA-DAYA PADA BAHAN 1 2 3 2. TEGASAN SUHU DAN BAR MAJMUK 4 5 3. DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR 6 7 8 4. TEGASAN LENTUR 9 10 5. TEGASAN RICIH 11 6. KILASAN ACI 12 13 Unit 1: DAYA-DAYA PADA BAHAN (3 jam) 1.1 Simbol – simbol lazim 1.2 Kesan daya pada bahan 1.3 Perbezaan antara daya tegangan, daya mampatan dan daya ricih 1.4 Tegasan terus 1.5 Terikan terus Unit 2: DAYA-DAYA PADA BAHAN (2 jam) 2.1 Hukum Hooke 2.2 Modulus Young bagi keanjalan 2.3 Ujian tegangan 2.4 Keputusan Ujian Tegangan Unit 3: DAYA-DAYA PADA BAHAN (2 jam) 3.1 Tegasan Kerja 3.2 Tegasan bukti 3.3 Faktor keselamatan 3.4 Tenaga Keterikan 3.5 Nisbah Poisson 3.6 Tegasan ricih 3.7 Terikan ricih 3.8 Modulus Ketegaran.
  5. 5. J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1 (iv) Unit 4: TEGASAN SUHU DAN BAR MAJMUK (2 jam) 4.1 Bar majmuk sambungan siri 4.2 Bar majmuk sambungan selari Unit 5: TEGASAN SUHU DAN BAR MAJMUK (5 jam) 5.1 Pekali pengembangan linear 5.2 Tegasan suhu 5.3 Tegasan akibat perubahan suhu dalam bar majmuk sambungan siri 5.4 Tegasan akibat perubahan suhu dalam bar majmuk sambungan selari Unit6: DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR (2 jam) 6.1 Jenis-jenis rasuk 6.2 Jenis-jenis beban 6.3 Keseimbangan daya Unit7: DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR (3 jam) 7.1 Tanda lazim bagi daya ricih 7.2 Magnitud daya ricih 7.3 Gambarajah daya ricih. Unit 8: DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR (4 jam) 8.1 Tanda lazim bagi momen lentur 8.2 Magnitud momen lentur 8.3 Gambarajah momen lentur 8.4 Momen lentur maksimum. 8.5 Titik kontralentur Unit 9: TEGASAN LENTUR (2 jam) 9.1 Simbol-simbol lazim 9.2 Tegasan dalam rasuk 9.3 Agihan tegasan lentur
  6. 6. J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1 (v) Unit 10: TEGASAN LENTUR (5 jam) 10.1 Momen luas kedua 10.2 Teorem paksi selari 10.3 Jadual Keratan piawai 10.4 Sentroid 10.5 Persamaan lenturan 10.6 Modulus keratan 10.7 Agihan tegasan Unit 11: TEGASAN RICIH (8 jam) 11.1 Persamaan tegasan ricih 11.2 Tegasan ricih dalam rasuk akibat lenturan bagi bentuk-bentuk:- i. segiempat padu ii. bulat padu iii. keratan tiub bulat iv. keratan – I Unit 12: KILASAN ACI (2 jam) 12.1 Persamaan kilasan aci 12.2 Momen luas kedua kutub 12.3 Kilasan aci bagi aci padu 12.4 Kilasan aci geronggang bulat. Unit 13: KILASAN ACI (3 jam) 13.1 Kilasan aci majmuk siri 13.2 Kilasan aci majmuk selari 13.3 Penghantaran kuasa oleh aci.
  7. 7. J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1 (vi) PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 1. Modul ini dibahagikan kepada 13 unit. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama. 2. Mukasurat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek, unit dan halaman. Contoh : J3009 / 1 / 1 Subjek Unit 1 Halaman 3. Pada permulaan unit, objektif am dan khusus dinyatakan. 4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda. Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan. MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam aktiviti PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit. MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri
  8. 8. J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1 (vii) 5. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan. 6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. PENYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar Semester 4 yang mengikuti kursus Sijil dan Semester 3 bagi yang mengikuti kursus Diploma di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit kearah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah. PRA-SYARAT KEMAHIRAN. Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus penuh pada semester sebelumnya. OBJEKTIF AM Diakhir modul ini, pelajar akan dapat :-  Mempelajari dan memahami kesan-kesan daya pada bahan.  Memahami dan membezakan daya tegangan, daya mampatan dan daya ricih.  Mengetahui, mempelajari dan menakrif Tegasan, Terikan, Modulus Young, Hukum Hooke, Peratus pemanjangan dan susutan luas, Nisbah Poisson, Faktor Keselamatan serta Modulus Ketegaran.  Mempelajari dan memahami kesan suhu terhadap bar majmuk.  Mempelajari dan menerangkan jenis-jenis rasuk dan pembebanan.  Mempelajari dan memahami kesan daya ricih dan momen lentur keatas rasuk serta dapat melakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur yang dihasilkan.  Memahami dan menyelesaikan masalah tegasan lentur serta mencari kedudukan paksi neutral dan momen luas kedua bagi keratan piawai.  Memahami serta menyelesaikan masalah tegasan ricih akibat lenturan serta tegasan ricih pada bentuk-bentuk tertentu.  Memahami serta menyelesaikan masalah kilasan dan penghantaran kuasa pada aci.
  9. 9. J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1 (viii) PERALATAN DAN SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL 1. Kalkulator 2. Kertas Graf 3. Alat-alat Geometri RUJUKAN 1. Ahmad Zafri Bin Zainudin & Mohd Yazid Bin Yahya, Mekanik Pepejal 1, UTM,1998 2. Ferdinand P. Beer & E. Russell Johnston Jr, Mechanics of Materials, Mc. Graw Hill, 1992 3. Ahmad Zafri Bin Zainudin, Mekanik Bahan 1, UTM,1998 4. Mohamed Rashid Bin Nabi Bax, Kajidaya Bahan, Politeknik-Politeknik Malaysia.

×