OSI Katmanlarý
1.Uygulama Katmaný (Application Layer)
-Kullanýcýnýn çalýþtýrdýðý uygulama programlarý burada tanýmladýr.
-...
7.Fiziksel Katman(Physical Layer)
-Verinin fiziksel olarak hat üzerinden aktarýlmasý iþlevlerini kapsar.
-Bu katman için t...
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Network Hata Kodları

625 views

Published on

Network hata kodları-Network Error Codes

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Network Hata Kodları

  1. 1. OSI Katmanlarý 1.Uygulama Katmaný (Application Layer) -Kullanýcýnýn çalýþtýrdýðý uygulama programlarý burada tanýmladýr. -FTP,E-posta,Að yönetimi(SNMP),internet hizmetlerine eriþim programý v.b. 2.Sunum Katmaný (Presentation Layer) -Bilginin iletimde kullanýlacak biçiminin düzenlemesini saðlar. -Sýkýþtýrma/Açma,Þifreleme/Þifre çözme,EBCDIC-ASCII dönüþümünü ve ters dönüþümünü saðlar. 3.Oturum Katmaný (Session Layer) -Uç düðümler arasýnda oturumun kurulmasý,yönetilmesi ve sonlandýrýlmasý iþlemlerini kapsar. -Ýletiþimin mantýksal sürekliliðinin saðlanmasý için,iletiþimin kopmasý durumunda bir senknorizasyon noktasýndan baþlayarak iletimin kaldýðý yerden devam etmesini saðlar. 4.Ulaþým Katmaný (Transport Layer) -Bilginin son kullanýcýda hatalardan arýndýrýlmýþ olarak elde edilmesini saðlar. -Ulaþým katmanýn oluþturduðu bilgi bloklarýna segment denir. 5.Að Katmaný (Network Layer) -Veri paketlerinin bir uçtan diðer uç aðdaki çeþitli düðümler üzerinden geçirilip yönlendirecek alýcýsýna ulaþmasýný saðlayan iþlevlere sahiptir. -Að katmanýndaki bilgi bloklarýna paket denir. -Ýnternet’in protokol kümesi olan TCP/IP de að katmanýna ait bir protokoldür. 6.Veri Baðý Katmaný (Data Link Layer) -Gönderilecek bilginin hatalara baðýþýk bir yapýda lojik iþaretlere dönüþtürülmesi,alýcýda hatalarýn sezilmesi,düzeltilemiyorsa doðrusunun elde edilmesi gibi göndericinin uyarýlmasý iþlevleri vardýr. -Gönderilen veya alýnan lojik iþaretlere çerçeve(frame) denir.
  2. 2. 7.Fiziksel Katman(Physical Layer) -Verinin fiziksel olarak hat üzerinden aktarýlmasý iþlevlerini kapsar. -Bu katman için tanýmlanan standartlar taþýyýcý iþaretin þekli,verici ve alýcý konumundaki uç noktalarýn elektiriksel ve mekanik özelliklerini belirler. -Kablo,konnektör standartlarý bu katmanda yapýlýr.(UTP,RJ45,RS,232C,V.35) Mehmet Kýr Biliþim Teknolojileri
  3. 3. This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

×