Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İstenen ftp tabanını bulma

1,092 views

Published on

İstenen ftp tabanını bulma hakkında bilgi veren döküman

Published in: Technology, Education
  • Be the first to like this

İstenen ftp tabanını bulma

  1. 1. İstenen FTP Tabanını Bulma (archie)18.September.2009<br />İstenen bir dosyayı (veya programı) ve ait olduğu FTP tabanını bulmanın en kolay ve çabuk yolu archie komutunu kullanmaktır. <br />archie -o: Sorgulama sonuçlarının saklanacağı dosya adı (Tüm yazılımlarda desteklenmez)<br />archie -l: Sorgulama sonuçlarının her bir satıra bir sonuç gelecek biçimde özetlenmesini sağlar.<br />archie -s: Taramada büyük/küçük harf ayırımı yapmaz.<br />archie -c: Taramada büyük/küçük harf ayırımı yapar.<br />archie -e: Verilen anahtar kelime ile tamamen uyan isimleri tarar. Büyük/küçük harf ayırımı yapar.<br />Aranmak istenilen dosyanın adı mehmet.tar.Z olsun...<br />$archie mehmet.tar.Z<br />Host athene.uni-paderborn.de<br />Location: /local/X11/more_contrib<br />FILE -rw-r--r--18854 Nov 15 1990 mehmet.tar.Z<br />Host emx.utexas.edu<br />Location: /Ipub/mnt/source/games<br />FILE: -rw-r--r--12019 May 7 1998 mehmet.tar.Z<br />Host export.lces.mit.edu<br />Location: /contrib<br />FILE: -rw-r-r--15548 Oct 90 00:29 mehmet.tar.Z<br />

×