Zlikwidowana budowa EJ „Żarnowiec” i potencjalna lokalizacja nowej elektrowni jądrowej The cancelled „Zarnowiec” NPP and ...
Była EJ „Żarnowiec” – ogólnie Former „Żarnowiec” NPP – general  information <ul><li>Docelowa moc elektryczna brutto: 186...
Była EJ „Żarnowiec” – ogólnie Former „Żarnowiec” NPP – general  information <ul><li>Pozytywna opinia o lokalizacji „Żarno...
Była EJ „Żarnowiec”: Reaktor WWER-440/W-213 Former „Żarnowiec” NPP:  VVER-440/V-213 reactor <ul><li>reaktor wodno-ciśnie...
Była EJ „Żarnowiec”: Blok energetyczny 465 MW e  Former „Żarnowiec” NPP:  Power unit 465 MW e <ul><li>Moc cieplna reakto...
Była EJ „Żarnowiec”: Projektowa koncepcja bezpieczeństwa  Former „Żarnowiec” NPP:  Design safety concept <ul><li>Filozof...
Makieta byłej EJ „Żarnowiec” – I etap: 2x465 MW Former „Żarnowiec” NPP mock-up – I. stage: 2x465 MW Budynek reaktorów (WL...
Lokalizacja „Żarnowiec” The „Żarnowiec” site Całkowita powierzchnia: ~ 180 ha Total area: ~180 ha Teren b. budowy EJ: ~...
Rejon b. budowy EJ „Żarnowiec” Former „Żarnowiec” NPP construction area Kanał doprowadzający wodę chłodzącą Cooling water ...
Główne obiekty b. EJ „Żarnowiec” – stan obecny  Former „Żarnowiec” NPP main structures – present condition Pompownia wody...
Główne obiekty b. EJ „Żarnowiec” – stan obecny  Former „Żarnowiec” NPP main structures – present condition Reaktorownie 1...
Główne obiekty b. EJ „Żarnowiec” – stan obecny  Former „Żarnowiec” NPP main structures – present condition <ul><li>żelbet...
Wykop pod budynek reaktorów II etapu  Excavation for the reactors building of the II. plant stage
Teren na północ od rejonu II etapu EJ ”Żarnowiec” The  area north to the II. stage site  of the  „Żarnowiec” NPP
Stacja Elektroenergetyczna „Żarnowiec” 400/110 kV The „Żarnowiec” 400/110 kV switchyard 4 rezerwowe pola w rozdzielni 400...
Elektrownia szczytowo-pompowa „Żarnowiec” The „Żarnowiec” pumped-storage plant <ul><li>Oddana do eksploatacji: 1983 r. Com...
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę! Thank you very much for your attention!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gniewino2

645 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gniewino2

 1. 1. Zlikwidowana budowa EJ „Żarnowiec” i potencjalna lokalizacja nowej elektrowni jądrowej The cancelled „Zarnowiec” NPP and potential site for a new nuclear power plant „ Samorządy europejskie wobec energetyki jądrowej” Gniewino, 25 listopada 2009 r. mgr inż. Władysław Kiełbasa HYDROENERGO
 2. 2. Była EJ „Żarnowiec” – ogólnie Former „Żarnowiec” NPP – general information <ul><li>Docelowa moc elektryczna brutto: 1860 MW (4x465 MW), 2 etapy realizacji po 2x465 MW Total gross power capacity planned: 1860 MW (4x465 MW), 2 stages of the project 2x465 MW each </li></ul><ul><li>I etap (2x465 MW)  18.01.1982: decyzja o rozpoczęciu budowy, do czasu decyzji o zaniechaniu (04.09.1990) zaawansowanie w ok. 40% I. project stage (2x465 MW)  18.01.1982: the decision to start construction, till the decision to cancel the project has been made (04.09.1990) some 40% was complete </li></ul><ul><li>II etap (2x465 MW)  wykonano wstępne prace projektowe, wykopy pod: budynek reaktorów i pompowni, zamówiono niektóre główne urządzenia o długim cyklu produkcji (m.in. reaktory) II. project stage (2x465 MW)  initial design completed, excavations for the reactors and pumping station buildings made, some components of long-time manufacture schedule (including reactors) have been ordered </li></ul>
 3. 3. Była EJ „Żarnowiec” – ogólnie Former „Żarnowiec” NPP – general information <ul><li>Pozytywna opinia o lokalizacji „Żarnowiec” misji MAEA „ Site Safety Review Mission”, 26-30.03.1990 Positive opinion on the „Żarnowiec” site of the IAEA „Site Safety Review Mission”, 26-30.03.1990 </li></ul><ul><li>Bardzo duży zakres partycypacji polskiego przemysłu : polski projekt i ogromna większość urządzeń dla części konwencjonalnej (m.in.: turbozespoły) + wiele ważnych urządzeń dla części jądrowej A very large scope of participation of the Polish industry : Polish design and vast majority of components (including turbo-generators) for the conventional part + many important components for the nuclear island </li></ul><ul><li>Wysoka jakość realizacji budowy i przygotowań do eksploatacji elektrowni, potwierdzona przez misję MAEA „Pre-OSART ”, 15.09-2.10.1989 High quality of construction work and preparations for operation of the plant, confirmed by the IAEA „Pre-OSART” mission, 15.09-2.10.1989 </li></ul>
 4. 4. Była EJ „Żarnowiec”: Reaktor WWER-440/W-213 Former „Żarnowiec” NPP: VVER-440/V-213 reactor <ul><li>reaktor wodno-ciśnieniowy II generacji pressurized water reactor of the II. generation </li></ul><ul><li>najpowszechniej w świecie stosowany typ reaktora energetycznego (PWR) most commonly used power reactor type worldwide (PWR) </li></ul><ul><li>bezpieczny – samoregulacja safe – self-control features </li></ul><ul><li>całkowicie odmienny od czarnobylskiego (RBMK) completely different from Chernobyl reactors ( RBMK ) </li></ul><ul><li>awaria taka jak w Czarobylu wykluczona prawami fizyki accident like that at Chernobyl excluded by physics laws </li></ul><ul><li>projekt rosyjski, produkcja czeska ( Š koda Pilzno) Russian- designed, Czech-manufactured (Škoda Plzen) </li></ul>
 5. 5. Była EJ „Żarnowiec”: Blok energetyczny 465 MW e Former „Żarnowiec” NPP: Power unit 465 MW e <ul><li>Moc cieplna reaktora (Reactor thermal power capacity): 1375 MW t </li></ul><ul><li>Moc elektryczna brutto (Gross electrical output): 465 MW e </li></ul><ul><li>Otwarty układ chłodzenia skraplaczy turbin (Open cooling water system) </li></ul>
 6. 6. Była EJ „Żarnowiec”: Projektowa koncepcja bezpieczeństwa Former „Żarnowiec” NPP: Design safety concept <ul><li>Filozofia bezpieczeństwa spójna z praktyką międzynarodową: Safety philosophy consistent with inter n a t i on al practice: </li></ul><ul><li>Analogiczne założenia dot. maksymalnej awarii projektowej (MAP) Same design basis accident (DBA) assumed </li></ul><ul><li>Koncepcja „obrony w głąb” Defense-in-depth concept </li></ul><ul><li>Zwielokrotnione układy bezpieczeństwa spełniające wymagania międzynarodowe Redundant safety systems meeting internationally recognized requirements </li></ul><ul><li>Pełna obudowa bezpieczeństwa z tzw. „wieżą lokalizacji awarii” (z kondensatorem wodnym) Full-sized containment equipped with the „accident localization tower” with the bubbler-condenser) </li></ul>
 7. 7. Makieta byłej EJ „Żarnowiec” – I etap: 2x465 MW Former „Żarnowiec” NPP mock-up – I. stage: 2x465 MW Budynek reaktorów (WLA I. reaktora) Reactor building (I. reactor „accident localization tower”) Budynek gospodarki odpadami promieniotwórczymi Radwaste management building Maszynownia I. bloku I. unit turbo - generator building
 8. 8. Lokalizacja „Żarnowiec” The „Żarnowiec” site Całkowita powierzchnia: ~ 180 ha Total area: ~180 ha Teren b. budowy EJ: ~ 70 ha Former NPP construction site: ~70 ha Teren b. budowy EJ Former NPP construction area Rejon zaplecza „IA” Construction base area „IA” Rejon zaplecza „IB” Construction base area „I B ” Rejon zaplecza „IC” Construction base area „I C ” ~ 800m Tereny ew. lokalizacji nowej EJ Possible site for a new NPP
 9. 9. Rejon b. budowy EJ „Żarnowiec” Former „Żarnowiec” NPP construction area Kanał doprowadzający wodę chłodzącą Cooling water intake canal Wykop pod budynek reaktorów II etapu Excavation for the II. stage reactors building Budynki reaktorów i maszynowni I etapu I. stage reactor and turbine buildings Wykop pod pompownię II. etapu Excavation for the II. stage pumping station Pompownia I. etapu I. stage pumping station Zrzut wody chłodzącej Cooling water discharge
 10. 10. Główne obiekty b. EJ „Żarnowiec” – stan obecny Former „Żarnowiec” NPP main structures – present condition Pompownia wody chłodzącej Cooling water pumping station Maszynownie 1. i 2 bloku 1. & 2. unit turbine buildings Reaktorownie 1. i 2 bloku 1. & 2. unit reactor buildings
 11. 11. Główne obiekty b. EJ „Żarnowiec” – stan obecny Former „Żarnowiec” NPP main structures – present condition Reaktorownie 1. i 2 bloku 1. & 2. unit reactor buildings Budynek gospodarki odpadami promieniotwórczymi Radwaste management building
 12. 12. Główne obiekty b. EJ „Żarnowiec” – stan obecny Former „Żarnowiec” NPP main structures – present condition <ul><li>żelbetowa płyta fundamentowa: 75x144x2,4 m (rzędne: -6,00 ÷ -8,40 m p.p.t.) reinforced-concrete foundation slab: 75x144x2.4 m (elevations: -6.00 ÷ -8.40 m) </li></ul><ul><li>ściany o grubości 1,5 m do rzędnej +6,00 m p.p.t., częściowo wypełnione betonem 1.5 m thick walls up to an elevation of +6.00 m, partly filled-up with concrete </li></ul>Widok od strony południowej A view from the south
 13. 13. Wykop pod budynek reaktorów II etapu Excavation for the reactors building of the II. plant stage
 14. 14. Teren na północ od rejonu II etapu EJ ”Żarnowiec” The area north to the II. stage site of the „Żarnowiec” NPP
 15. 15. Stacja Elektroenergetyczna „Żarnowiec” 400/110 kV The „Żarnowiec” 400/110 kV switchyard 4 rezerwowe pola w rozdzielni 400 kV do przyłączenia nowych bloków 4 reserve fields at the 400 kV switchyard for connecting new power units
 16. 16. Elektrownia szczytowo-pompowa „Żarnowiec” The „Żarnowiec” pumped-storage plant <ul><li>Oddana do eksploatacji: 1983 r. Commissioned: 1983 </li></ul><ul><li>4 odwracalne hydrozespoły Francisa 4 reversible Francis hydropower units </li></ul><ul><li>Moc w ruchu turbinowym : 716 MW (czas: 5,5 godz.) Power capacity in turbine mode: 716 MW (time: 5.5 hrs) </li></ul><ul><li>Pobór mocy w ruchu pompowym: 800 MW (6,5 godz.) Power consumption in pumping mode: 800 MW (time: 6.5 hrs) </li></ul><ul><li>Sztuczny zbiornik górny: 135 ha; 13,8 mln m 3 Man-made upper reservoir: 135 ha; 13,8 mln m 3 </li></ul>
 17. 17. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę! Thank you very much for your attention!

×