SlideShare a Scribd company logo
MIŠIĆI GLAVE (mm. capitis)
-potkožni i žvačni
Potkožni mišići , mimični mišići
- počinju i završavaju u koži
- okupljeni oko prirodnih otvora (usni, nosni, očni, ušni)
- mišić poglavine, m. epicranius
- čeoni deo i trbuh
- tetivasta poglavina, galea aponeurotica
-kružni očni mišić, m. orbicularis oculi
- pars orbitalis
- pars palpebralis
- pars lacrimalis
m. epicranius
m. orbicularis oculi
m. orbicularis oris
galea aponeurotica
- mišić nabirač (m. corrugator supercilii) i obarač (m.
depressor supercilii) obrva
- u području usta i nosa:
- kružni mišić usta, m. orbicularis oris
- mm. levator labii superioris et levator labii alaeque
nasi, m. nasalis, mm. dilatator et comperessor naris,
mm. zygomaticus major et minor, m. depressor labii
inferioris, m. risorius, m. mentalis, m. buccalis
-u području uha:
- mm. auricularis anterior, superior et posterior
Žvakaći mišići, mm. masticatorii
- pomiču donju vilicu prema gornjoj
- omogućuju žvakanje
- po 4 s leve i desne strane
- žvakaći mišić, m. masseter
- polazi sa zigomatičnog luka i veže se za
spoljašnju stranu ugla donje vilice
- pomiče je prema gore i napred
- slepoočni mišić, m. temporalis
- polazi od ljuske slepoočne kosti i hvata se
za granu donje vilice
- pomiče je prema gore i unatrag
-krilasti mišići, mm. pterygoideus medialis et lateralis
- polaze s krilastih nastavaka klinaste kosti i
gornje vilice
- lateralni mišić se hvata za zglobni nastavak
grane donje vilice, povlači je prema
napred i unutra
- medijalni mišić se veže za unutarnju stranu
ugla donje vilice, povlači je prema gore
MIŠIĆI VRATA, mm. colli
- prednji, postrani i duboki mišići vrata
- učestvuju u pokretima i pregibanju glave
Postrani vratni mišići
- najvažniji pri savijanju glave
- pljosnati mišić, platysma
- potkožni mišić, polazi s ivice donje vilice i
završava u području ključne kosti, gornjeg
dela grudnog koša i prednjeg i gornjeg dela
ramena
- nabira i zateže kožu vrata
platysma
grudnoključnosisasti mišić, m. sternocleidomastoideus
- najveći vratni mišić
- polazi od sisastog nastavka slepoočne
kosti i hvata se za ključnu i grudnu
kost
- savija glavu prema ramenu, okreće je
licem na suprotnu stranu
- nakrivi mišići, mm. scaleni
- tri mišića, polaze s vratnih pršljenova
i hvataju se za 1. i 2. rebro
- podižu 1. i 2. rebro, učestvuju u
udisaju, pregibaju kičmu na svoju
stranu
Prednji vratni mišići
-u odnosu su s podjezičnom kosti, spuštaju donju vilicu i
pomažu otvaranje usta
-iznad podjezične kosti su 4 mišića:
- dvotrbušasti mišić, m. digastricus
- dva trbuha, prednji polazi s unutarnje
strane donje vilice iza brade,
stražnji polazi od sisastog
nastavka slepoočne kosti,
vežu se na rog podjezične
kosti
- bradnopodjezični mišić, m. geniohyoideus
- od sredine tela donje vilice do tela
podjezične kosti
-čeljusnopodjezični mišić, m. mylohyoideus
- polazi od cele unutarnje strane
donje vilice i veže se za podjezičnu kost
- stvara najveći deo mišićne pregrade koja
zatvara dno usne šupljine, diaphragma oris
- kolčastopodjezični mišić, m. stylohyoideus
- polazi od kolčastog nastavka slepoočne
kosti i hvata se za podjezičnu kost
-ispod podjezične kosti u vratu su 4 mišića:
- štitastopodjezični mišić, m. thyrohyoideus
- spaja podjezičnu kost i štitastu
hrskavicu grkljana
- grudnopodjezični mišić, m. sternohyoides
- veže podjezičnu kost i držak grudne kosti
- grudnoštitasti mišić, m. sternothyroideus
- spaja štitastu hrskavicu i držak grudne
kosti
- ramenopodjezični mišić, m. omohyoideus
- spaja podjezičnu kost i lopaticu
Prednju i postranu grupu vratnih mišića oblaže vratna fascija,
fascia cervicalis.
-duboki vratni mišići:
-3 parna mišića ispred kičme, pregibaju glavu i vrat
- dugački mišić glave, m. longus capitis
- polazi od poprečnih nastavaka C3-C6 i veže se
na okcipitalnu kost
- prednji ravni mišić glave, m. rectus capitis anterior
- od poprečnog natavka glavonoše do zatiljne kosti
- dugački vratni mišić, m. longus colli
- polazi od tijela T1-T3 i veže se za tijela gornjih
vratnih kralježaka sve do glavonoše
MIŠIĆI TRUPA
Leđni mišići,mm. dorsi: površinska i duboka grupa
mišića
Površinska grupa – sudjeluje u kretnjama ruke i disanju
-trapezni mišić, m. trapezius
- polazi od zatiljka i lig. nuchae, te trnastih
nastavaka svih grudnih pršljenova - veže se za
ključnu kost, vrh ramena i lopatični greben
- najširi leđni mišić, m. latissimus dorsi
- polazi s trnastih nastavaka 7. – 12. grudnog i sa
svih slabinskih pršljenova, te s sakruma i donjih rebara
- veže se za humerus
-veliki i mali rombasti mišić, m. rhomboideus major et minor
- polaze s trnstih nastavaka (mali sa 6. i 7.
vratnog, a veliki s gornja 4 grudna pršljena)
- vežu se za medijalni rub lopatice
-mišić podizač lopatice, m. levator scapulae
- od poprečnih nastavaka prva 4 vratna
pršljena do lopatice
- gornji stražnji nazupčani mišić, m. serratus posterior
superior
-donji stražnji nazupčani mišić, m. serratus posterior
inferior
- remenasti mišići, mm. splenii capitis et cervicis
Duboka grupa: učestvuju u kretnjama kičme
- mišić uspravljač kičme, m. erector spinae
- m. longissimus, m. iliocostalis, m. spinalis
- poprečnotrnasti mišić, m. transversospinalis
- povezuje poprečne i trnaste nastavke kičme
- m. semispinalis, mm. multifidi, mm. rotatores
Kratki duboki leđni mišići: nalaze se uz kičmu
- između trnastih nastavaka - mm. interspinales,
između poprečnih nastavaka - mm. intertransversarii,između
poprečnih nastavaka i rebara - mm. levatores costarum
Duboki mišići vrata: 5 parnih mišića, pokreću vratni dio
kičme i glavu
- m. rectus capitis lateralis
- m. rectus capitis posterior minor
- m. rectus capitis posterior major
- mm. obliquus capitis superior et inferior
Grudni mišići, mm. thoracis
- omogućuju disanje i pokretanje gornjih udova
-površinska i duboka grupa
Površinska grupa (kostohumeralni mišići)
- polaze od grudnog koša i vežu se za kosti ramenog obruča
i humerus
- veliki grudni mišić, m. pectoralis major
- prednja gornja strana prsa
- polazi s medijalne polovice ključne kosti, s grudne
kosti i 2. – 6. rebrene hrskavice
- veže se za humerus
-mali grudni mišić, m. pectoralis
minor
- polazi 3. – 5. rebra, veže se za
processus coracoideus lopatice
Oba grudna mišića podižu rebra i
pomažu pri udisaju.
-potključni mišić, m. subclavius
- polazi od medijalnog ruba 1. rebra,
veže se za ključnu kost
- povlači ključnu kost prema napred i
dole
-prednji nazupčani mišić, m.
serratus anterior
- polazi od gornjih devet rebara i veže
se za medijalnu stranu lopatice
m. pectoralis
major
Duboka grupa
- respiratorni mišići
-međurebreni mišići spoljašnji i
unutarnji, mm. intercostales
externi et interni
- povezuju rebra
- spoljašnji šire grudnii koš
(udisaj)
- unutarnji sužavaju grudni
koš (izdisaj)
Prečaga, diaphragma
-plosnati mišić, odeljuje grudnu od trbušne šupljine
-tetivno središte, centrum tendineum, sadrži otvor za donju
šuplju venu
- mišićni dio sadrži jednjačni otvor i aortin otvor
- djeluje i u sklopu trbušne preše (prelum abdominis) pri
smejanju, kijanju, povraćanju, štucanju, mokrenju,
pražnjenju creva i rađanju
Trbušni mišići, mm. abdominis
-oblikuju prednju, bočnu i stražnji trbušni zid
Prednji i postrani zid čine 4 mišića:
-ravni trbušni mišić, m. rectus abdominis
- polazi od hrskavica 5. do 7. rebra i s processusa
xiphoideusa sternuma sve do pubične simfize
- sadrži 3 - 4 tetivna odsečka
- linea alba – vezivni ovojci
-spoljašnji i unutrašnji kosi trbušni mišić, m. obliquus
externus abdominis, m. obliquus internus abdominis
-poprečni trbušni mišić, m. transversus abdominis
- preponski kanal, canalis inguinalis – u donjem delu prednjeg
trbušnog zida (aponeuroza spoljašnjeg trbušnog mišića, krajevi
unutarnjeg kosog i poprečnog mišića)
Zadnji zid čini četverokutni slabinski mišić, m. quadratus
lumborum
Mišići dna male karlice, mm. perinei
- s fascijama i kožom tvore međicu, perineum
-prednji deo zatvara diaphragma urogenitale
- m. bulbospongiosus
- m. ischiocavernosus
- m. sphincter urethrae
-stražnji deo zatvara diaphragma pelvis
- m. levatori ani
- m. sphincter ani externus
- mm. transversus perinei
superficialis et profundus

More Related Content

What's hot

Misici gornjeg ekstremiteta
Misici gornjeg ekstremitetaMisici gornjeg ekstremiteta
Misici gornjeg ekstremitetaAu Medu
 
Nosna duplja, larynx, glandula thyroidea prezentacija
Nosna duplja, larynx, glandula thyroidea prezentacijaNosna duplja, larynx, glandula thyroidea prezentacija
Nosna duplja, larynx, glandula thyroidea prezentacijaAu Medu
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemadr Šarac
 
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekadr Šarac
 
Misicii potkolenice i stopala
Misicii potkolenice i stopalaMisicii potkolenice i stopala
Misicii potkolenice i stopalaAu Medu
 
MIsici ruke i noge
MIsici ruke i nogeMIsici ruke i noge
MIsici ruke i nogedr Šarac
 
Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela
Anatomija pokreta pojedinih segmenata telaAnatomija pokreta pojedinih segmenata tela
Anatomija pokreta pojedinih segmenata telaAnatomija dr Šarac
 
Miologija pdf
Miologija pdfMiologija pdf
Miologija pdfdr Šarac
 
Aorta II deo
Aorta II deoAorta II deo
Aorta II deodr Šarac
 

What's hot (20)

Misici
MisiciMisici
Misici
 
Misici gornjeg ekstremiteta
Misici gornjeg ekstremitetaMisici gornjeg ekstremiteta
Misici gornjeg ekstremiteta
 
Kosti glave
Kosti glaveKosti glave
Kosti glave
 
2. ZGLOB RAMENA
2. ZGLOB RAMENA2. ZGLOB RAMENA
2. ZGLOB RAMENA
 
Opšta osteologija
Opšta osteologija Opšta osteologija
Opšta osteologija
 
Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-
 
Thorax
ThoraxThorax
Thorax
 
Miologija
MiologijaMiologija
Miologija
 
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šakaWrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
 
Nosna duplja, larynx, glandula thyroidea prezentacija
Nosna duplja, larynx, glandula thyroidea prezentacijaNosna duplja, larynx, glandula thyroidea prezentacija
Nosna duplja, larynx, glandula thyroidea prezentacija
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
 
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
 
Misicii potkolenice i stopala
Misicii potkolenice i stopalaMisicii potkolenice i stopala
Misicii potkolenice i stopala
 
MIsici ruke i noge
MIsici ruke i nogeMIsici ruke i noge
MIsici ruke i noge
 
Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela
Anatomija pokreta pojedinih segmenata telaAnatomija pokreta pojedinih segmenata tela
Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela
 
Miologija pdf
Miologija pdfMiologija pdf
Miologija pdf
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
 
Aorta II deo
Aorta II deoAorta II deo
Aorta II deo
 
SRCE
SRCE SRCE
SRCE
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
 

Similar to Misici glave, vrata i trupa

2 141214094134-conversion-gate02
2 141214094134-conversion-gate022 141214094134-conversion-gate02
2 141214094134-conversion-gate02Anatomija dr Šarac
 
Anatomija segmenti tela
Anatomija segmenti tela Anatomija segmenti tela
Anatomija segmenti tela Au Medu
 
Svi misici
Svi misici Svi misici
Svi misici Au Medu
 
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišićaanatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišićaaleksandraorendi
 
Anatomija
AnatomijaAnatomija
Anatomijagrujam
 
Organi za kretanje
Organi za kretanjeOrgani za kretanje
Organi za kretanjeSandra Vuk
 
Kosti ruke
Kosti rukeKosti ruke
Kosti rukeAu Medu
 
Nervus trigeminus | Anatomsko-funkcionalne karakteristike, klinički pregled i...
Nervus trigeminus | Anatomsko-funkcionalne karakteristike, klinički pregled i...Nervus trigeminus | Anatomsko-funkcionalne karakteristike, klinički pregled i...
Nervus trigeminus | Anatomsko-funkcionalne karakteristike, klinički pregled i...Rusmir Gadžo
 
Arterije ruka
Arterije rukaArterije ruka
Arterije rukaAu Medu
 
Zidovi grudnog kosa
Zidovi grudnog kosaZidovi grudnog kosa
Zidovi grudnog kosaAu Medu
 

Similar to Misici glave, vrata i trupa (14)

2 141214094134-conversion-gate02
2 141214094134-conversion-gate022 141214094134-conversion-gate02
2 141214094134-conversion-gate02
 
Anatomija segmenti tela
Anatomija segmenti tela Anatomija segmenti tela
Anatomija segmenti tela
 
Svi misici
Svi misici Svi misici
Svi misici
 
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišićaanatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
 
Dišni sustav
Dišni sustavDišni sustav
Dišni sustav
 
Osjetila čovjeka
Osjetila čovjekaOsjetila čovjeka
Osjetila čovjeka
 
Anatomija
AnatomijaAnatomija
Anatomija
 
Inervacija cavuma oris
Inervacija cavuma orisInervacija cavuma oris
Inervacija cavuma oris
 
Hirurška anatomija maksile
Hirurška anatomija maksileHirurška anatomija maksile
Hirurška anatomija maksile
 
Organi za kretanje
Organi za kretanjeOrgani za kretanje
Organi za kretanje
 
Kosti ruke
Kosti rukeKosti ruke
Kosti ruke
 
Nervus trigeminus | Anatomsko-funkcionalne karakteristike, klinički pregled i...
Nervus trigeminus | Anatomsko-funkcionalne karakteristike, klinički pregled i...Nervus trigeminus | Anatomsko-funkcionalne karakteristike, klinički pregled i...
Nervus trigeminus | Anatomsko-funkcionalne karakteristike, klinički pregled i...
 
Arterije ruka
Arterije rukaArterije ruka
Arterije ruka
 
Zidovi grudnog kosa
Zidovi grudnog kosaZidovi grudnog kosa
Zidovi grudnog kosa
 

More from dr Šarac

Hipertireoidizam
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizamdr Šarac
 
Deformiteti kičme
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičmedr Šarac
 
DIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTdr Šarac
 
Pripreme za ispit
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispitdr Šarac
 
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog traktadr Šarac
 
Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika dr Šarac
 
Monogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjedr Šarac
 
Koštano tkivo
Koštano tkivoKoštano tkivo
Koštano tkivodr Šarac
 
Veliki mozak
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozakdr Šarac
 
Građa moždanog stabla
Građa moždanog stablaGrađa moždanog stabla
Građa moždanog stabladr Šarac
 
Fiziologija varenja
Fiziologija varenjaFiziologija varenja
Fiziologija varenjadr Šarac
 
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)dr Šarac
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemdr Šarac
 
HistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistemHistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistemdr Šarac
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistemdr Šarac
 
Anatomija CNS-a
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-adr Šarac
 
Bolesti dojke
Bolesti dojkeBolesti dojke
Bolesti dojkedr Šarac
 
Neuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-deceNeuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-decedr Šarac
 

More from dr Šarac (20)

Hipertireoidizam
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizam
 
Deformiteti kičme
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičme
 
DIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKT
 
Pripreme za ispit
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispit
 
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
 
Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika
 
Monogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanje
 
Koštano tkivo
Koštano tkivoKoštano tkivo
Koštano tkivo
 
Veliki mozak
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
 
Građa moždanog stabla
Građa moždanog stablaGrađa moždanog stabla
Građa moždanog stabla
 
Hormoni
Hormoni Hormoni
Hormoni
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
 
Fiziologija varenja
Fiziologija varenjaFiziologija varenja
Fiziologija varenja
 
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
 
HistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistemHistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistem
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
 
Anatomija CNS-a
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
 
Bolesti dojke
Bolesti dojkeBolesti dojke
Bolesti dojke
 
Neuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-deceNeuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-dece
 

Misici glave, vrata i trupa

 • 1. MIŠIĆI GLAVE (mm. capitis) -potkožni i žvačni Potkožni mišići , mimični mišići - počinju i završavaju u koži - okupljeni oko prirodnih otvora (usni, nosni, očni, ušni) - mišić poglavine, m. epicranius - čeoni deo i trbuh - tetivasta poglavina, galea aponeurotica -kružni očni mišić, m. orbicularis oculi - pars orbitalis - pars palpebralis - pars lacrimalis
 • 2. m. epicranius m. orbicularis oculi m. orbicularis oris galea aponeurotica
 • 3. - mišić nabirač (m. corrugator supercilii) i obarač (m. depressor supercilii) obrva - u području usta i nosa: - kružni mišić usta, m. orbicularis oris - mm. levator labii superioris et levator labii alaeque nasi, m. nasalis, mm. dilatator et comperessor naris, mm. zygomaticus major et minor, m. depressor labii inferioris, m. risorius, m. mentalis, m. buccalis -u području uha: - mm. auricularis anterior, superior et posterior
 • 4.
 • 5. Žvakaći mišići, mm. masticatorii - pomiču donju vilicu prema gornjoj - omogućuju žvakanje - po 4 s leve i desne strane - žvakaći mišić, m. masseter - polazi sa zigomatičnog luka i veže se za spoljašnju stranu ugla donje vilice - pomiče je prema gore i napred - slepoočni mišić, m. temporalis - polazi od ljuske slepoočne kosti i hvata se za granu donje vilice - pomiče je prema gore i unatrag
 • 6.
 • 7. -krilasti mišići, mm. pterygoideus medialis et lateralis - polaze s krilastih nastavaka klinaste kosti i gornje vilice - lateralni mišić se hvata za zglobni nastavak grane donje vilice, povlači je prema napred i unutra - medijalni mišić se veže za unutarnju stranu ugla donje vilice, povlači je prema gore
 • 8. MIŠIĆI VRATA, mm. colli - prednji, postrani i duboki mišići vrata - učestvuju u pokretima i pregibanju glave Postrani vratni mišići - najvažniji pri savijanju glave - pljosnati mišić, platysma - potkožni mišić, polazi s ivice donje vilice i završava u području ključne kosti, gornjeg dela grudnog koša i prednjeg i gornjeg dela ramena - nabira i zateže kožu vrata
 • 10.
 • 11. grudnoključnosisasti mišić, m. sternocleidomastoideus - najveći vratni mišić - polazi od sisastog nastavka slepoočne kosti i hvata se za ključnu i grudnu kost - savija glavu prema ramenu, okreće je licem na suprotnu stranu - nakrivi mišići, mm. scaleni - tri mišića, polaze s vratnih pršljenova i hvataju se za 1. i 2. rebro - podižu 1. i 2. rebro, učestvuju u udisaju, pregibaju kičmu na svoju stranu
 • 12. Prednji vratni mišići -u odnosu su s podjezičnom kosti, spuštaju donju vilicu i pomažu otvaranje usta -iznad podjezične kosti su 4 mišića: - dvotrbušasti mišić, m. digastricus - dva trbuha, prednji polazi s unutarnje strane donje vilice iza brade, stražnji polazi od sisastog nastavka slepoočne kosti, vežu se na rog podjezične kosti - bradnopodjezični mišić, m. geniohyoideus - od sredine tela donje vilice do tela podjezične kosti
 • 13. -čeljusnopodjezični mišić, m. mylohyoideus - polazi od cele unutarnje strane donje vilice i veže se za podjezičnu kost - stvara najveći deo mišićne pregrade koja zatvara dno usne šupljine, diaphragma oris - kolčastopodjezični mišić, m. stylohyoideus - polazi od kolčastog nastavka slepoočne kosti i hvata se za podjezičnu kost
 • 14.
 • 15. -ispod podjezične kosti u vratu su 4 mišića: - štitastopodjezični mišić, m. thyrohyoideus - spaja podjezičnu kost i štitastu hrskavicu grkljana - grudnopodjezični mišić, m. sternohyoides - veže podjezičnu kost i držak grudne kosti - grudnoštitasti mišić, m. sternothyroideus - spaja štitastu hrskavicu i držak grudne kosti - ramenopodjezični mišić, m. omohyoideus - spaja podjezičnu kost i lopaticu Prednju i postranu grupu vratnih mišića oblaže vratna fascija, fascia cervicalis.
 • 16.
 • 17. -duboki vratni mišići: -3 parna mišića ispred kičme, pregibaju glavu i vrat - dugački mišić glave, m. longus capitis - polazi od poprečnih nastavaka C3-C6 i veže se na okcipitalnu kost - prednji ravni mišić glave, m. rectus capitis anterior - od poprečnog natavka glavonoše do zatiljne kosti - dugački vratni mišić, m. longus colli - polazi od tijela T1-T3 i veže se za tijela gornjih vratnih kralježaka sve do glavonoše
 • 18.
 • 19. MIŠIĆI TRUPA Leđni mišići,mm. dorsi: površinska i duboka grupa mišića Površinska grupa – sudjeluje u kretnjama ruke i disanju -trapezni mišić, m. trapezius - polazi od zatiljka i lig. nuchae, te trnastih nastavaka svih grudnih pršljenova - veže se za ključnu kost, vrh ramena i lopatični greben - najširi leđni mišić, m. latissimus dorsi - polazi s trnastih nastavaka 7. – 12. grudnog i sa svih slabinskih pršljenova, te s sakruma i donjih rebara - veže se za humerus
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23. -veliki i mali rombasti mišić, m. rhomboideus major et minor - polaze s trnstih nastavaka (mali sa 6. i 7. vratnog, a veliki s gornja 4 grudna pršljena) - vežu se za medijalni rub lopatice -mišić podizač lopatice, m. levator scapulae - od poprečnih nastavaka prva 4 vratna pršljena do lopatice - gornji stražnji nazupčani mišić, m. serratus posterior superior -donji stražnji nazupčani mišić, m. serratus posterior inferior - remenasti mišići, mm. splenii capitis et cervicis
 • 24. Duboka grupa: učestvuju u kretnjama kičme - mišić uspravljač kičme, m. erector spinae - m. longissimus, m. iliocostalis, m. spinalis - poprečnotrnasti mišić, m. transversospinalis - povezuje poprečne i trnaste nastavke kičme - m. semispinalis, mm. multifidi, mm. rotatores
 • 25.
 • 26. Kratki duboki leđni mišići: nalaze se uz kičmu - između trnastih nastavaka - mm. interspinales, između poprečnih nastavaka - mm. intertransversarii,između poprečnih nastavaka i rebara - mm. levatores costarum Duboki mišići vrata: 5 parnih mišića, pokreću vratni dio kičme i glavu - m. rectus capitis lateralis - m. rectus capitis posterior minor - m. rectus capitis posterior major - mm. obliquus capitis superior et inferior
 • 27. Grudni mišići, mm. thoracis - omogućuju disanje i pokretanje gornjih udova -površinska i duboka grupa Površinska grupa (kostohumeralni mišići) - polaze od grudnog koša i vežu se za kosti ramenog obruča i humerus - veliki grudni mišić, m. pectoralis major - prednja gornja strana prsa - polazi s medijalne polovice ključne kosti, s grudne kosti i 2. – 6. rebrene hrskavice - veže se za humerus
 • 28. -mali grudni mišić, m. pectoralis minor - polazi 3. – 5. rebra, veže se za processus coracoideus lopatice Oba grudna mišića podižu rebra i pomažu pri udisaju. -potključni mišić, m. subclavius - polazi od medijalnog ruba 1. rebra, veže se za ključnu kost - povlači ključnu kost prema napred i dole -prednji nazupčani mišić, m. serratus anterior - polazi od gornjih devet rebara i veže se za medijalnu stranu lopatice m. pectoralis major
 • 29.
 • 30.
 • 31. Duboka grupa - respiratorni mišići -međurebreni mišići spoljašnji i unutarnji, mm. intercostales externi et interni - povezuju rebra - spoljašnji šire grudnii koš (udisaj) - unutarnji sužavaju grudni koš (izdisaj)
 • 32. Prečaga, diaphragma -plosnati mišić, odeljuje grudnu od trbušne šupljine -tetivno središte, centrum tendineum, sadrži otvor za donju šuplju venu - mišićni dio sadrži jednjačni otvor i aortin otvor - djeluje i u sklopu trbušne preše (prelum abdominis) pri smejanju, kijanju, povraćanju, štucanju, mokrenju, pražnjenju creva i rađanju
 • 33. Trbušni mišići, mm. abdominis -oblikuju prednju, bočnu i stražnji trbušni zid Prednji i postrani zid čine 4 mišića: -ravni trbušni mišić, m. rectus abdominis - polazi od hrskavica 5. do 7. rebra i s processusa xiphoideusa sternuma sve do pubične simfize - sadrži 3 - 4 tetivna odsečka - linea alba – vezivni ovojci -spoljašnji i unutrašnji kosi trbušni mišić, m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis -poprečni trbušni mišić, m. transversus abdominis - preponski kanal, canalis inguinalis – u donjem delu prednjeg trbušnog zida (aponeuroza spoljašnjeg trbušnog mišića, krajevi unutarnjeg kosog i poprečnog mišića)
 • 34.
 • 35.
 • 36. Zadnji zid čini četverokutni slabinski mišić, m. quadratus lumborum Mišići dna male karlice, mm. perinei - s fascijama i kožom tvore međicu, perineum -prednji deo zatvara diaphragma urogenitale - m. bulbospongiosus - m. ischiocavernosus - m. sphincter urethrae -stražnji deo zatvara diaphragma pelvis - m. levatori ani - m. sphincter ani externus - mm. transversus perinei superficialis et profundus