Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aorta II deo

 • Login to see the comments

Aorta II deo

 1. 1. A R T E R I J E
 2. 2. *A.SUBCLAVIA * U visini I rebra prelazi u *A.axillaris * Pruža se do m. pectoralis major gde se nastavlja kao nadlakatna arterija * ( a. brachialis ) Nadlakatna arterija (a. brachialis ) se pruža naniže do lakatne jame ( fossa cubiti ) * Deli se na 2 završne grane: * žbičnu arteriju ( a. radialis ) * I lakatnu arteriju ( a. ulnaris )
 3. 3. * Žbična arterija ( a. radialis ) se pruža spoljašnjom polovinom podlakta do korena šake gde se grana na 2 završne grane: Glavnu arteriju palca ( a. princeps pollicis ) Duboki dlanski luk ( arcus palmaris profundus )
 4. 4. *Lakatna arterija ( a. ulnaris ) je unutrašnja završna grana nadlakatne arterije * Ona prolazi unutrašnjom stranom podlakta gde se završava površnim dlanskim lukom ( arcus palmaris superficialis )
 5. 5. *GRUDNI DEO AORTE ( pars thoracica aortae ) se nastavlja na luk aorte u nivou IV grudnog pršljena * Grudni deo aorte daje grane za zidove grudnog koša I organe grudne duplje TRBUŠNI DEO AORTE ( pars abdominalis aortae ) se nalazi ispod dijafragme
 6. 6. *ZAJEDNIČKA BEDRENA ARTERIJA (a. illiaca communis ) predstavlja završni krvni sud aorte * Grana se na 2 grane: Unutrašnju bedrenu arteriju (a. illiaca interna ) Spoljašnju bedrenu arteriju (a. illiaca externa )
 7. 7. * UNUTRAŠNJA BEDRENA ARTERIJA ( a. illiaca interna ) je krvni sud koji ulazi u karličnu duplju gde vaskularizuje organe I zidove karlice * Posebno je značajna materična arterija ( a. uterina ) koja vaskularizuje matericu, delove jajnika, jajovoda, vagine
 8. 8. * UNUTRAŠNJA BEDRENA ARTERIJA ( a. illiaca interna ) je krvni sud koji ulazi u karličnu duplju gde vaskularizuje organe I zidove karlice * Posebno je značajna materična arterija ( a. uterina ) koja vaskularizuje matericu, delove jajnika, jajovoda, vagine
 9. 9. *SPOLJAŠNJA BEDRENA ARTERIJA ( a. illiaca externa ) prolazi kroz potpreponski zjap I nastavlja se kao butna arterija (a. femoralis )
 10. 10. *BUTNA ARTERIJA (a. femoralis ) se pruža prednjom stranom buta, I kroz poseban vezivno mišićni kanal ( hiatus adductorius ) prelazi na zadnju stranu zgloba kolena gde se nastavlja zatkolenom arterijom ( a. poplitea )
 11. 11. *ZATKOLENA ARTERIJA (a. poplitea ) se nalazi sa zadnje strane zgloba kolena a u visini troglavog mičića lista ( m. triceps surae ) se deli na 2 završne grane : Prednju golenjačnu arteriju (a. tibialis anterior ) Zadnju golenjačnu arteriju (a. tibialis posterior )
 12. 12. *PREDNJA GOLENJAČNA ARTERIJA (a. tibialis anterior ) se pruža prednjom stranom potkolenicedo korena stopala odakle se nastavlja kao arterija poleđine stopala (a. dorsalis pedis )
 13. 13. *ZADNJA GOLENJAČNA ARTERIJA (a. tibialis posterior ) se pruža zadnjom stranom potkolenice a iza unutrašnjeg gležnja ( malleolus medialis ) se deli na 2 završne grane: spoljašnju I unutrašnju tabansku arteriju * (a. plantaris lateralis et medialis )

×