Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Medellín: Una mirall per la pau…<br />1r Batxillerat - Curs09/10<br />Recerca al voltantde la realitatsocio-política de la...
Medellín: Un mirall per la pau...<br /><ul><li>PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS DE RECERCA
DINÀMIQUES I OBJECTIUS DE LA RECERCA
EINES I DADES D’INTERÈS</li></ul>AVALUACIÓ<br />
Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS DE RECERCA</li></ul>INTRODUCCIÓ: <br />Aproxim...
Geografiafísica i políticadeColòmbia<br />
Departaments de Colòmbia.Mapa polític<br />
La ciutat de Medellín, capital d’Antioquia, Colòmbia<br />
Una ciutatoberta i dinàmica<br />
Oberta a la innovació<br />
A la cultura…<br />
I a les tradicionsviscudesintensament:<br />
Una ciutatambcontrastos<br />
Amb una realitat difícil que necessitacanvis…<br />
I que s’hallençat a la innovació<br />
Senseoblidar les classesmésdesfavorides<br />
Apostant per la cultura per a tothom:<br />
Per oblidar les dificultats<br />
Per llençar-se a un futur de pau<br />
Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS DE RECERCA</li></li></ul><li>Medellín: un miral...
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 2<br />La ciutat de Medellín: Focus comercial i cultural <br />de Colòmbia<br />
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 3<br />La realitat violenta de Medellín elsdarrersvintanys: <br />la problemàti...
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 4<br />Elsmitjans de comunicació a la Ciutat de Medellín: <br />Premsa, televis...
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 5<br />Urbanisme per la pau: <br />El Metrocable i la Biblioteca España<br />
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 6<br />Un projecte de Pau I: <br />El Programa Paz y Reconciliación<br />
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 7<br />Un projecte de Pau II:<br />El Programa “Hinchas por la Paz”<br />
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 8<br />Ressò Internacional:<br />Medellín com a model de pacificació per altres...
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 9<br />La realitatdelsJoves a la ciutat de Medellín:<br />Diferències de Classe...
Medellín: Un mirall per la pau...<br />EIXOS TRANSVERSALS<br />
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX TRANSVERSAL1<br />L’actuacióde l’EsglésiaCatòlica en relació<br />a la defensa ...
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX TRANSVERSAL 2<br />Marc polític i de dret a Colòmbia: <br />Lectura i interpret...
Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX TRANSVERSAL 3<br />Quèés la PAU: <br />La PAU com a objectiupolític.<br />La PA...
Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>DINÀMIQUES I OBJECTIUS DE LA RECERCA</li></ul>Selecció personal de l’eix de...
Medellín: un mirall per la pau...<br />4. Comunicació/exposició oral dels continguts i conclusions a les <br />  quals e...
Medellín: un mirall per la pau...<br />OBSERVACIÓ: <br />La finalitat de la recerca ésconèixer i apropar-se a <br />les ta...
Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>EINES I DADES D’INTERÈS</li></ul>Informació del servei de la Biblioteca qua...
Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>EINES I DADES D’INTERÈS</li></ul>4. Dinselsitineraris de recerca s’oferirà ...
Bolivia: missió al continent de l’esperança<br /><ul><li>AVALUACIÓ</li></ul>Continuada: Seguiment de les tasques encomanad...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Medellín, treball de recerca

1,027 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medellín, treball de recerca

 1. 1. Medellín: Una mirall per la pau…<br />1r Batxillerat - Curs09/10<br />Recerca al voltantde la realitatsocio-política de la ciutat, elstreballs per la pacificació civil i la missió social i evangelitzadora de l’EsglésiaCatòlica per la promoció de la pau.<br />
 2. 2. Medellín: Un mirall per la pau...<br /><ul><li>PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS DE RECERCA
 3. 3. DINÀMIQUES I OBJECTIUS DE LA RECERCA
 4. 4. EINES I DADES D’INTERÈS</li></ul>AVALUACIÓ<br />
 5. 5. Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS DE RECERCA</li></ul>INTRODUCCIÓ: <br />Aproximació a la realitat geopolítica de Colòmbia<br />
 6. 6. Geografiafísica i políticadeColòmbia<br />
 7. 7. Departaments de Colòmbia.Mapa polític<br />
 8. 8. La ciutat de Medellín, capital d’Antioquia, Colòmbia<br />
 9. 9. Una ciutatoberta i dinàmica<br />
 10. 10. Oberta a la innovació<br />
 11. 11. A la cultura…<br />
 12. 12. I a les tradicionsviscudesintensament:<br />
 13. 13. Una ciutatambcontrastos<br />
 14. 14. Amb una realitat difícil que necessitacanvis…<br />
 15. 15. I que s’hallençat a la innovació<br />
 16. 16. Senseoblidar les classesmésdesfavorides<br />
 17. 17. Apostant per la cultura per a tothom:<br />
 18. 18. Per oblidar les dificultats<br />
 19. 19. Per llençar-se a un futur de pau<br />
 20. 20.
 21. 21. Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS DE RECERCA</li></li></ul><li>Medellín: un mirall per la pau<br />EIX 1<br />Actualitatpolítico-social de Colòmbia:<br /> Un pais del Tercer Món?<br />Sanitat, educació, infraestructures, <br />emigració, desenvolupament i recursos econòmics.<br />
 22. 22. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 2<br />La ciutat de Medellín: Focus comercial i cultural <br />de Colòmbia<br />
 23. 23. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 3<br />La realitat violenta de Medellín elsdarrersvintanys: <br />la problemàtica del narcotràfic<br />
 24. 24. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 4<br />Elsmitjans de comunicació a la Ciutat de Medellín: <br />Premsa, televisió i ràdio. <br />Difusióinternacional de la realitatde la ciutat. <br />Llibertat de premsa i comunicació.<br />
 25. 25. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 5<br />Urbanisme per la pau: <br />El Metrocable i la Biblioteca España<br />
 26. 26. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 6<br />Un projecte de Pau I: <br />El Programa Paz y Reconciliación<br />
 27. 27. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 7<br />Un projecte de Pau II:<br />El Programa “Hinchas por la Paz”<br />
 28. 28. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 8<br />Ressò Internacional:<br />Medellín com a model de pacificació per altres<br />ciutats. <br />La particularitat de Rio de Janeiro<br /> i Ciudad Juárez<br />
 29. 29. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX 9<br />La realitatdelsJoves a la ciutat de Medellín:<br />Diferències de Classes , oportunitatsd’estudi i <br />promoció personal. <br />Dinàmiquesculturals de la ciutat . <br />L’escola “Fe y alegria” del Popular 1<br />
 30. 30. Medellín: Un mirall per la pau...<br />EIXOS TRANSVERSALS<br />
 31. 31. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX TRANSVERSAL1<br />L’actuacióde l’EsglésiaCatòlica en relació<br />a la defensa i promociódelsDretsHumans<br />i especialment de la pau. <br />Lectura i interpretació de l’encíclicaPacem in Terris de Joan XXIII, <br />de l’encíclica de Benet XVI <br />i de documentsprovinents de la Conferència episcopal colombiana <br />per a la defensa de la pau<br />
 32. 32. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX TRANSVERSAL 2<br />Marc polític i de dret a Colòmbia: <br />Lectura i interpretació de la Constitució Colombiana <br />i comparativa amb la ConstitucióEspanyola en relacióalseixos de recerca<br />
 33. 33. Medellín: un mirall per la pau...<br />EIX TRANSVERSAL 3<br />Quèés la PAU: <br />La PAU com a objectiupolític.<br />La PAU com a objectiu social.<br /> La PAU com a objectiureligiòs.<br /> La PAU com a objectiu personal<br />
 34. 34. Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>DINÀMIQUES I OBJECTIUS DE LA RECERCA</li></ul>Selecció personal de l’eix de recerca que mést’interessa. <br />Creació del grup de recerca (previ)<br />2. Treball de grup per a la recerca de la informació per mitjà <br /> d’internet, seguint la guia de treball que per a cadascun <br /> dels temes es proposa.(programació setmanal)<br />3. Redacció d’un fitxa informativa amb les dades obtingudes <br /> de la recerca. <br />
 35. 35. Medellín: un mirall per la pau...<br />4. Comunicació/exposició oral dels continguts i conclusions a les <br /> quals el grup ha arribat respecte a la temàtica particular que <br /> treballava i la relació que ha trobat amb l’eix transversal comú. <br /> Distribució d’una síntesi informativa a la resta de grups .<br />5. Incorporació a la recerca del grup de noves dades d’interès <br /> significatives a partir de la recerca dels altres grups.<br />6. Nova redacció de conclusions.<br />7. Presentaciód’unamemòria final de grup.<br />
 36. 36. Medellín: un mirall per la pau...<br />OBSERVACIÓ: <br />La finalitat de la recerca ésconèixer i apropar-se a <br />les tasques socials que l’Esglèsiadesenvolupa a Colòmbia, <br />per tantelseixosinicials de recerca han d’argumentar-se <br />en relació a l’eix transversal, <br />per la qual cosa es recomana no <br />inflar gratuïtament la informació.<br />
 37. 37. Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>EINES I DADES D’INTERÈS</li></ul>Informació del servei de la Biblioteca quan a la recerca de <br />pàgines Web. Seguiment de la recerca pel professor de l’assignatura.<br />2. Tota la recerca i treball de grup es farà a les hores de classe. <br />Tot i això la redacció dels documents i memòria final demanarà <br />un treball individual/col·lectiu fora de les hores de classe.<br />3. Per a cada setmanas’oferirà al grup un ITINERARI DE RECERCA, <br />al quals’inclourandocumentsd’interèspel tema que s’estàtractant. <br />Aquestsdocumentspodran se visualitzats per totselsgrups.<br />
 38. 38. Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>EINES I DADES D’INTERÈS</li></ul>4. Dinselsitineraris de recerca s’oferirà la possibilitat<br />d’interaccionarambalgunes persones que treballen<br />en algunprojecte de pau a Colòmbia. Aquestainterrelació es farà<br />de manera grupal i no superarà les sis preguntes a l’interlocutor.<br />5. Es repartiran alguns documents i material gràfic per tal <br />de facilitar la redacció dels documents de seguiment i conclusió. <br />No s’imprimiran cap dels documents d’investigació a les classes.<br />
 39. 39. Bolivia: missió al continent de l’esperança<br /><ul><li>AVALUACIÓ</li></ul>Continuada: Seguiment de les tasques encomanades i dels itineraris <br />proposats per a cada setmana. El darrer dia de la setmana es demanarà <br />un full de seguiment amb una petita valoració de les dificultats i <br />aprofitament de la recerca fins a aquell moment.<br />Parcial: Presentació oral davant els companys de la recerca feta i <br />redacció de les conclusions després de rebre la fitxa informativa de <br />la resta dels grups.<br />Final: Presentació de la memòria de grup seguint el formulari que es<br />repartirà. A part del treball col·lectiu cadascun dels membres <br />del grup farà un redactat personal valorant la tasca feta.<br />
 40. 40. Medellín: un mirall per la pau...<br /><ul><li>I ALGUNA COSA MÉS QUE US ANIRÉ ANUNCIANT:</li>

×