Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Entropija i drugi principtermodinamike
Kvazistatički procesiProces pri kome se parametri stanja sistema menjajuveoma sporo, tako da se sistem sve vreme nalazi u ...
Reverzibilni (povratni) iireverzibilni (nepovratni) procesiReverzibilni proces je proces koji se može odvijatiravnopravno ...
Svako kretanje koje ne zadovoljava makar i jedan od uslovasadržanih u definiciji reverzibilnog procesa, naziva seireverzib...
ENTROPIJA
Posledica delovanja entropije naraspored predmeta u sobi
Drugi princip termodinamike1. Toplota spontano prelazi samo sa tela koje ima višu  temperaturu na telo niže temperature, ...
Statistički smisao II principa TD Prepušten samom sebi, zatvoren u toplotno izolovan termodinamički sistem prelazi iz ma...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Entropija i drugi princip termodinamike

21,132 views

Published on

 • Be the first to comment

Entropija i drugi princip termodinamike

 1. 1. Entropija i drugi principtermodinamike
 2. 2. Kvazistatički procesiProces pri kome se parametri stanja sistema menjajuveoma sporo, tako da se sistem sve vreme nalazi u stanjutermodinamičke ravnotže, naziva se kvazistatički proces.Vreme za koje se odvija prelazak sistema iz neravnotežnogu ravnotežno termodinamičko stanje zove se vremerelaksacije.
 3. 3. Reverzibilni (povratni) iireverzibilni (nepovratni) procesiReverzibilni proces je proces koji se može odvijatiravnopravno u oba smera, tako da posle njegovogizvođenja prvo u jednom, a zatim u suprotnom smeru, telose prolazeći kroz ista međustanja, vraća u početno stanjene izazivajući nikakve promene u okolnoj sredini.Primer: Matematičko klatno i kvazistatički izotermski proces
 4. 4. Svako kretanje koje ne zadovoljava makar i jedan od uslovasadržanih u definiciji reverzibilnog procesa, naziva seireverzibilni (nepovratni) proces.Termodinamička verovatnoća datog stanja nekogsistema definiše se brojem kombinacija u rasporedupoložaja u prostoru i raspodeli brzina molekula, pomoćukojih se realizuje to makrostanje.
 5. 5. ENTROPIJA
 6. 6. Posledica delovanja entropije naraspored predmeta u sobi
 7. 7. Drugi princip termodinamike1. Toplota spontano prelazi samo sa tela koje ima višu temperaturu na telo niže temperature, obrnuto, prelazak toplote sa hladnijeg na toplije telo ne može se vršiti samo od sebe.2. Ne postoji termodinamički proces u kojem bi jedini rezultat bio pretvaranje toplote u rad.3. Nemoguće je konstruisati perpetuum mobile druge vrste.
 8. 8. Statistički smisao II principa TD Prepušten samom sebi, zatvoren u toplotno izolovan termodinamički sistem prelazi iz manje verovatnog u verovatnije stanje.

×