Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uzor program P1 teme

1,270 views

Published on

SOPAS Uzor program P1

Published in: Sports
 • Login to see the comments

Uzor program P1 teme

 1. 1. PROGRAM OBUKE RONIOCA P1*Standardi i uslovi za obuku ronilaca - UZOR
 2. 2. T1. CILJ OBUKE I NAČIN REALIZACIJE: Predstavljanje, upoznavanje, evidentiranje Cilj kursa i program obuke Organizacija kursa(mesto, vreme, raspored.....) Obezbeñivanje opreme Način provere znanja Verifikacija kursa (karneti, diplome, kartice) Ronilačke kategorije i “UZOR” (Standardi i uslovi za obuku ronilaca) Prava i obaveze P1
 3. 3. T2. OSNOVNA RONILAČKA OPREMA:Namena, opis, delovi i način funkcionisanja, vrstei izbor, upotreba, održavanje i čuvanje:MDP (maska, disalica, peraja)Mokra ronilačka odela - rashladjivanje i pregrevanjePojas sa tegovima -Arhimedov zakon, plovnostKompenzator plovnosti –napomene o opasnoti nekontrolisanog izrona
 4. 4. T3. AUTONOMNA RONILAČKA OPREMA:Namena, opis, osnovni principifunkcionisanja, osnovne vrste i izbor,upotreba, održavanje i čuvanje:Autonomni ronilački aparat (boca saglavnim ventilom i ventilom rezerve)Odnos pritiska i zapremine (Bojl-Mariotovzakon)Hidrostatički regulatorPojam ambijentalnog pritiska (atmosferski,hidrostatički i apsolutni pritisak)
 5. 5. T4. UREðAJI ZA MERENJE I POMOĆNA RONILAČKA OPREMA:Namena, opis, vrste, izbor, upotreba,održavanje i čuvanje:ManometarDubinometarSatDekompresione tablice (samo ihpomenuti, upotreba u T9.)KompjuterBova, zastavica, nož, lampa...
 6. 6. T5. OSNOVI FIZIOLOGIJE RONJENJA:Čula (vid i sluh u vodi)Sporazumevanje u ronjenju(osnovni signali po CMAS-u)Respiratorni i kardiovaskularnisistemProces disanja - Henrijev zakonSastav vazduha - Daltonov zakon
 7. 7. T6. PREVENCIJA RONILAČKIH UDESA I PRVA POMOĆ:Zadihavanje (etiologija, prevencija)Hipoksija (etiologija, prevencija)Utapanje (etiologija, prevencija)Postupci i tehnike samospašavanjaPostupci i tehnike spašavanjaVeštačko disanje i masaža srca
 8. 8. T7. BAROTRAUME:Uzroci, znaci i simptomi, prevencija,postupci prve pomoći i zbrinjavanje:UšiSinusiZubiSkviz ronilačke opreme (maska)PlućaGasna embolija
 9. 9. T8. TOKSIČNO DELOVANJE GASOVA:Uzroci, znaci i simptomi,prevencija, postupci prvepomoći i zbrinjavanje:KiseonikUgljen dioksidUgljen monoksid
 10. 10. T9. DELOVANJE AZOTA U RONJENJU:Uzroci, znaci i simptomi,prevencija, postupci prvepomoći i zbrinjavanje:Azotna narkozaDekompresiona bolestUpotreba dekompresionihtablica
 11. 11. T10. PRINCIPI BEZBEDNOSTI U RONJENJU:Postupci pre ronjenja (planiranje, izbor i pripremaopreme-proračun autonomije aparata, kontrola,odlazak na teren, obeležavanje, provera, procedurau slučaju incidenta, znaci i signalizacija)Postupci u toku ronjenja (ronjenje u paru, voñaronjenja i njegova uloga, održavanje dubine -položaj u grupi, postupci pri gubljenju)Postupci nakon ronjenja (izveštaj, odnos premaopremi)
 12. 12. T11. RONILAČKA SREDINA MORE, JEZERO, REKA:Fizičke karakteristike (gustina,vidljivost, temperatura...)Struje i osnovni vetroviVrste dna i izbor terenaŽivot pod vodom i potreba zaštiteeko-sistemaOpasne životinje i biljke i terapija uslučaju povrede
 13. 13. T12. SPORTSKE RONILAČKE AKTIVNOSTIPodvodna orijentacijaBrzinsko ronjenje i plivanjeperajamaPodvodne igre (hokej, ragbi)Podvodni foto lovPodvodni lovPodvodne veštine
 14. 14. PRAKTIČNA OBUKA: (8 u zatvorenoj + 5 u otvorenoj vodi)V1. Upotreba MPD (maske, disalice,peraja)V2. Raspremanje i opremanje MDPV3. Praktična primena autonomne ronilačke opreme u mestuV4. Praktična primena autonomne ronilačke opreme u pokretuV5. Praktična primena autonomne ron. opreme uz bratsko disanjeV6. Raspremanje i opremanje ARO bez izranjanja i vežba spasavanjaV7. Ronjenje sa i bez ARO i MDP i opremanje pod vodomV8. Provera ron. veština prema uslovima za sticanje kategorije P1V9. Ronjenje u otvorenoj vodi sa obaleV10. Ronjenje u otvorenoj vodiV11. Vežba spasavanja u otvorenoj vodiV12. Dva stažna ronjenja
 15. 15. V1. UPOTREBA MDP (maske, disalice, peraja)Pripremanje, stavljanje i podešavanjeMDP na suvom i u vodi po parovimaUlasci u vodu sa MDP iz sedećegpoložaja poluokretomPražnjenje disalicePromena plovnosti dubinom udaha-izdahPlivanje uz pomoć MDPUron na glavu i nogeRonjenje sa MDPPlivanje sa MDP uz učestalo potapanjeI pražnjenje disalice u pokretuIzlazak iz vode
 16. 16. V2. RASPREMANJE I OPREMANJE MDP:Pripremanje, stavljanje i podešavanjeMDPUlazak u vodu na nogePražnjenje maskePronalaženje i pražnjenje maskePlavljenje i pražnjenje maske bezskidanja uz disanje na disalicuRonjenje sa i bez MDP i opremanjepod vodom
 17. 17. V3. PRAKTIČNA PRIMENA AUTONOMNE RONILAČKE OPREME U MESTU:Sastavljanje autonomne ronilačke opreme (boca, regulator,kompenzator plovnosti)Medjusobna kontrola opreme i provera disanja prekoregulatoraProvera poznavanja znakova i upozorenje o nekontrolisanomizronuUlazak u vodu i opremanje uz uzajamnu pomoć (para)Pražnjenje regulatora i disanje na površiniDisanje pod vodom Ispuštanje i bočno hvatanje regulatoraPražnjenje maske bez skidanjaDisanje pod vodom bez maskePromene i regulacija plovnosti upotrebom kompenzatoraplovnostiIzlazak iz vodeRaspremanje, rastavljanje autonomneronilačke opreme
 18. 18. V4. PRAKTIČNA PRIMENA AUTONOMNE RONILAČKE OPREME U POKRETU:Pripremanje i opremanje autonomnom ronilačkom opremom nasuvomUlazak u vodu iz sedećeg položaja polukolutom unazad (kao izčamca)Vežba plivanja sa ARO na disalicuPražnjenje maske, disanje bez maskeHvatanje regulatora na više načinaDisanje pomoću alternativnog izvora vazduha u mestuRonjenje sa ARO sa i bez maskeRonjenje sa ARO uz vañenje i prihvatanje regulatora u pokretuIzlazak iz vode uz pasivnu asistenciju ronilačkog paraRastavljanje ARO
 19. 19. V5. PRAKTIČNA PRIMENA AUTONOMNE RONILAČKE OPREME UZ BRATSKO DISANJE:Opremanje ARO i ulazak u vodu naledja polukolutomBratsko disanje u mesto uz promenuulogaBratsko disanje u okretu na obanačina uz zamenu uloga(4 varijante)Plivanje uz upotrebu kompenzatoraplovnosti uz promene položajaIzlazak iz vode i rastavljanje ARO
 20. 20. V6. VEŽBA SPASAVANJA I RASPREMANJE OPREMANJE ARO U MESTU BEZ IZRANJANJA:Opremanje i ulazak u voduPostupci I tehnike samospašavanjaPostupci I tehnike pomaganja ronilačkom paruVežba spasavanja sa površine i dna (izvlačenjena površinu, teglenje...)Raspremanje ARO i MDP u mestu bezizranjanjaIzranjanje u paru uz korišćenje jednogregulatoraZaustavljanje izmeñu dna i površineVertikalan izron sa neprekidnimizdisanjem u regulatorIzlazak iz vode i rastavljanje ARO
 21. 21. V7. RONJENJE SA I BEZ ARO I MDP I OPREMANJE POD VODOMOpremanje i ulazak u vodu na noge,raskorakomZaron na 3-5 metaraRaspremanjeKontrolisan slobodan izronPlivanje na distancu od 15-20 mKratak odmorPravilan uron i ronjenje do ostavljeneopremeOpremanje i podešavanje opremeIzronIzlazak iz vode i rastavljanje ARO
 22. 22. V8. PROVERA RONILAČKIH VEŽBI PREMA USLOVIMA ZA STICANJE KATEGORIJE P1:Plivanje sa ronilačkom bocom iMDP (ARO) u dužini od 100 metaraBratsko disanje u pokretu u obeuloge na dva načina uz promenupravcaPravilan zaron, raspremanje iopremanje na dubini od 3-5 metara
 23. 23. V9. RONJENJE U OTVORENOJ VODI SA OBALEOpremanje i balansiranje u plitkojvodiOtklanjanje i prihvatanje regulatoraPražnjenje maskeDisanje bez maskeBratsko disanjeKontrolisan izronRaspremanje
 24. 24. V10. RONJENJE U OTVORENOJ VODI:Opremanje i ulazak u voduPodvodne šetnjePonavljanje vežbi iz prethodne celineu dubljoj vodi bez izrona(8-10m)Podvodna šetnjaDekompresioni zastanak5 min, na 4,5 mIzron i izlazak iz vode, raspremanje
 25. 25. V11: VEŽBA SPAŠAVANJA U OTVORENOJ VODI:Opremanje i ulazak u voduSpasavanje, vežba izvlačenja itegljenjaPromena uloga u vežbi spasavanjaIzranjanje u paru uz korišćenjejednog regulatoraPružanje prve pomoći
 26. 26. V12. STICANJE POČETNE PRAKSE:Dva standardna stažna ronjenja zaprvu zvezduVarijacija dubine i načina ulaska uvodu i izlaska iz njeAkcentirati karakteristike ronjenja ugrupi

×