Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategia biznesowa - wielkie hasła czy praktyczne narzędzie zarządzania i rozwoju firmy

766 views

Published on

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Strategia biznesowa - wielkie hasła czy praktyczne narzędzie zarządzania i rozwoju firmy

  1. 1. Strategia – wielkie hasła czy praktyczne narzędzie zarządzania i rozwoju firmy Prawie każdy z nas spotkał się z pojęciem strategii. Podejmujemy strategiczne decyzje, tworzymy strategiczne plany, decydujemy się na strategiczny rozwój, patrzymy na świat ze strategicznego punktu widzenia a ostatnio potrafimy nawet, według zapewnień jednej z reklam, umiejscowić strategicznie spust migawki w aparacie fotograficznym. Po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej hasła „strategia” otrzymujemy ponad 12 milionów wyników, a jeżeli zastąpimy to angielskim słowem „strategy” liczba wyników wzrasta do ponad miliarda. I jest to o 400 milionów więcej niż dla największej gwiazdy pop kultury Lady Gaga. Także w samym biznesie pojęcie strategii jest równie popularne. Wg opracowanego w 2010 roku przez PARP raportu „Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu”1 ponad 46% badanych firm deklarowało posiadanie określonej strategii (wykres 1). 46% 37% 47% 62% 76% Ogółem [N=1205] Samozatrudnieni [N=280] Mikrofirmy [N=406] Małe firmy [N=319] Średnie firmy [N=201] Wykres 1: Świadomość podstaw funkcjonowania firmy % firm deklarujących posiadanie określonej i sprecyzowanej strategii firmy Patrząc na te wszystkie dane można założyć, że kwestia strategii w biznesie musi być tematem tak znanym, tak oczywistym i tak popularnym, że nie ma sensu się już nim zajmować. Można się nawet pokusić o parafrazowanie słynnych słów, które w 2003 roku wypowiedział na łamach Harvard Bussiness Review Nicholas G. Carr - „IT doesn’t matter” (IT nie ma znaczenia). Autor udowadniał, że nie da się uzyskać trwalej przewagi konkurencyjnej inwestując w IT, gdyż prawie wszyscy to robią 1 Witold Orłowski, Renata Pasternak, Karolina Flaht, Dorota Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
  2. 2. 2 i posiadanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych staje się normą, a nie źródłem jakiejkolwiek przewagi. A więc czy opracowywanie strategii ma jakiś większy sens? Być może także należy powiedzieć, że „Strategia nie ma znaczenia”, bo przecież prawie wszyscy ją już mają? W odpowiedzi na to pytanie może pomóc kolejna cześć raportu PARP, w której zapytano przedsiębiorców o najważniejsze cele, jakie przed sobą stawiają (Tabela 2). Pierwszą trójkę najbardziej popularnych celów można podsumować tak: firmy chcą więcej sprzedawać, więcej zarabiać i mieć większy udział w rynku. A duża część firm za cel stawia sobie po prostu uniknięcie bankructwa. Czytając takie deklaracje nie można nie zgodzić się z ich słusznością. Ale czy samo zadeklarowanie, że chcemy uniknąć bankructwa i zakomunikowanie tego pracownikom sprawi, że przetrwamy na rynku? Czy stwierdzenie, że chcemy przyciągnąć nowych klientów spowoduje, że będzie ich przybywać? Czy ustalenie, że naszym celem jest maksymalizacja zysku oznacza, że nasza firma opracowała skuteczną strategię? ; Analizując strategie naszych klientów widzimy, że w wielu przypadkach kwestia jej opracowania skupiała się na wymyśleniu atrakcyjnej wizji i misji firmy. Stworzenie zestawu haseł, które brzmią dobrze, ale nie odpowiadają na pytanie, co tak naprawdę jest wyzwaniem firmy i z czym firma powinna się zmierzyć. Takie podejście wynika z powszechnie przyjętych metodologii opracowania strategii, które mówią, że kluczem do strategii jest właśnie stworzenie wizji i misji firmy. Metodologie te podkreślają, że wizja i misja są tym dla strategii czym fundament dla domu i żadne dodatkowe analizy nie mają sensu, jeżeli najpierw te dwa elementy nie powstaną. Takie podejście może być skuteczne w przypadku firm, które zaczynają swoje życie lub zupełnie pogubiły się w otaczającym je środowisku. Natomiast jeżeli mówimy o firmach, które istnieją na rynku, oferują jakieś produkty, mają jakieś grupy klientów, a ich właściciele już dawno doszli do wniosku, ze lepiej jest zarabiać więcej niż mniej takie podejście może okazać się stratą czasu albo mieć nawet negatywne skutki w postaci przeświadczenia, że firma dysponuje świetną strategią. Miejsce Średnie miejsce w rankingu Cel 1 3,1 Maksymalizacja obrotów, przychodów ze sprzedaży 2 4,0 Maksymalizacja, optymalizacja marży, zysku 3 4,1 Zwiększanie udziału w rynku i przyciąganie nowych klientów 4 6,0 Wprowadzanie nowych produktów, usług skierowanych do klientów 10 7,1 Przetrwanie na rynku, uniknięcie bankructwa Tabela 2: Ranking najważniejszych celów stawianych sobie przez firmy Ogół wskazań – 1 oznacza najważniejszy cel
  3. 3. 3 Dobrze przemyślana strategia powinna przede wszystkim ułatwiać maksymalne wykorzystanie możliwości, którymi dysponuje firma oraz pomóc znaleźć drogę prowadzącą do przezwyciężenia problemów, z którymi się zmaga. Aby to osiągnąć konieczne jest przede wszystkim zrozumienie otoczenia w jakim znajduje się firma, jej klientów, konkurentów, regulacji, określić pozytywne i negatywne konsekwencje z tego wynikające. Należy zdiagnozować wnętrze organizacji, zrozumieć jakie są jej mocne strony a co utrudnia codzienną pracę. I tutaj pojawia się kolejna istotna kwestia, czyli stopień zaangażowania samej organizacji w proces tworzenia własnej strategii. Z naszego doświadczenia wiemy, że strategie powstają często w dwa, skrajnie różne sposoby. Pierwsze to strategie tworzone 1-osobowo na biurku prezesa firmy, przez któregoś z członków zarządu, czy dyrektora strategii. Drugi ze sposobów to powierzenie opracowania strategii w całości zewnętrznej firmie. W obu tych przypadkach może dojść do pominięcia kluczowego źródła wiedzy i informacji jakimi dysponuje firma. Wiedzy, która znajduje się wewnątrz organizacji, w głowach jej pracowników, menadżerów, wiedzy wynikającej z ich codziennego funkcjonowania w realnym świecie otaczającym firmę. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie kluczowych osób w proces tworzenia strategii, poznanie i wykorzystanie ich doświadczania oraz przekucie tego materiału we wnioski i tematy do dalszych dyskusji. Podsumowując, czy posiadanie zdefiniowanej strategii ma znaczenie? Z doświadczenia naszych klientów możemy powiedzieć, że jak najbardziej tak. Dobra strategia pozwala firmie jasno określić plan działania, skupić swoje zasoby na konkretnych celach, ułatwić podejmowanie decyzji i wyzwolić pozytywną energię drzemiącą w ludziach. Natomiast mówiąc o dobrej strategii nie myślimy o zestawie atrakcyjnych haseł, ale o praktycznym narzędziu powstałym z wysiłku organizacji, która dla tej organizacji będzie drogowskazem i motorem do podejmowanych nowych wyzwań. Michał Safita Doświadczony Starszy Konsultant, MDDP Business Consulting Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań służących poprawie efektywności firm

×