Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mètodes i temps

276 views

Published on

Presentació sobre com millorar els processos i procediments

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mètodes i temps

 1. 1. Mètodes i temps Per Miquel Darnés1. Introducció a 1.1. Definició i objectiusl’estudi de mètodes i L’estudi de mètodes és el registre i examen crítictemps sistemàtics dels mètodes1.1. Definició i objectius existents i projectats de fer unde l’estudi de mètodes traball, a fi i efecte d’idear i1.2. Procediment bàsic aplicar mètodes mésgeneral senzills i reduir costos.1.3. Procediment bàsicper l’estudi de mètodes1.4. Selecció del treball aestudiar 1
 2. 2. Mètodes i tempsEls objectius de l’estudi de mètodes són: Millorar els processos i els procediments Millorar la disposició de la fàbrica, taller i lloc de treball, així com els models de màquines i instal.lacions Economitzar l’esforç humà i reduir la fatiga innecesaria Millorar la utilització de materials, màquines i mà d’obra. Crear millors condicions materials de treball ? ¡Des de la disposició general de la fàbrica o taller, fins el més mínim moviment de l’operari són suseptibles de ser estudiats! 2
 3. 3. Mètodes i temps1.2 . Procediment bàsic generalPer examinar qualsevol problema del tipus que sigui s’ha de seguir unordre:1. Definir el problema2. Recollir totes les dades relacionades amb el problema3. Examinar els fets amb esperit crític, però imparcial4. Considerar les solucions i optar per una d’elles5. Aplicar el que s’ha decidit6. Observar els resultatsA partir d’aquest procés general podem establir el procediment bàsicper l’estudi de mètodes.!Sembla fàcil, però pot arribar a ser molt complicat! 3
 4. 4. Mètodes i temps1.3. Procediment bàsic per l’estudi de mètodes 1. Seleccionar el treball que s’estudiarà2. Registrar tot el que pertany al mètode actual per observació directa3. Examinar amb esperit crític tot el que s’ha registrat, fent servir lestècniques més adients4. Idear el mètode més pràctic, econòmic i eficaç5. Definir el nou mètode6. Implantar el nou mètode7. Mantenir el nou mètode, tot fent inspeccions regulars ¡L’estudi de mètodes i temps també ha de procurar millorar les condicions de treball i no només augmentar la productivitat. Exercici 1.1: buscar una definició de productivitat 4
 5. 5. Mètodes i temps1.4. Selecció del treball a estudiarEns hem de fe preguntes per decidir si val la pena endegar l’estudide mètodes i tempsEs tindran en compte els següents factors:Econòmics:• Els embussos que retrasen altres operacions• Els desplaçaments importants de materials entre tallers distants• Les operacions basades en treballs repetitius i que ocupenmolta mà d’obraTècnicsPer fer canvis tècnics ens hem d’assegurar que tenim tècnicspreparats per avaluar les possibilitats tècniques de fer els canvis.P.e. Si una màquina treballa a una freqüència X i la volem passar auna fre. superior Z per augmentar la productivitat. 5
 6. 6. Mètodes i tempsHumans 1.2. : Proposta de millora . ExerciciLespartir d’una experiència personal plantejar de preveure.de treball, de A necessitats humanes són les més difícils un exemple Tot canvimètode pot mètode susceptibles de millora en S’ha explicar molt bé a operació o provocar sentiments diversos . funció de les següentstothom (treballadors, comitès d’empresa, representants sindicals,…) els categories i plantejar la possible millora:objectiuscomplet de fabricació canvis provocaran. 1. Cicle i les millores que elsS’ha de començar per millorar feines que siguin pesades i 2. Disposició de la fàbrica o taller: moviment de materialsdesagradables la fàbrica o taller: moviment de treballadors ulls els 3. Disposició de per al treballador perquè així vegi amb bonsfuturs canvis dede materials 4. Manipulació metodes. 5. Disposició del lloc de treball 6. Treball en equip o maneig d’una màquina automàtica 7. Moviments dels operaris en el treballNota 1: cal identificar clarament la categoria escollidaNota 2: extensió màxima 1/2 foli 6
 7. 7. Mètodes i tempsUn cop escollit el treball a analitzar resulta pràctic confrontar-lo ambuna llista típica dels aspectes a examinar.Llista:1. Producte o operació2. Investigació proposada per:3. Motius de la proposta4. Límits de la investigació que se suggereix5. Detall del treball:5.a) Quantitat de la producció o manipulació per setmana5.b) Percentatge del total produït o manipulat a l’empresa 75.c) Futura durada del treball (més o menys que abans)
 8. 8. Mètodes i temps5.d) Nombre d’operaris que intervenen en el treball5.e) Nombre d’operaris per categories i remuneració5.f) Producció mitja diària per operaris o equip5.g) Percentatge de la producció diària en relació a la producciódurant una hora5.h) Tipus de remuneració (fixa, variable, primes,…)5.i) Producció diària 1) del millor operari 2) del pitjor operari5.j) Quan es varen fixar les normes de producció5.K) Hi ha aspecte desagradables o nocius en el treball que el facin 8impopular entre els treballadors
 9. 9. Mètodes i temps7. Disposició del local7.a) es suficient l’espai actual destinat al treball7.b) Hi ha més espai disponible7.c) S’hauria de reduir l’espai actualment ocupat8. Producte8a) Hi ha canvis freqüents de models que exigeixin modificacions8b) Es possible modificar el producte perquè sigui més fàcil de fabricar8c) Qualitat exigida8d) Quan i com s’efectua la inspecció del producte 9
 10. 10. Mètodes i temps9. Economia o augment de la productivitat que cal esperar de la millora demètodes:9.a) Al reduir-se el “contingut de treball” del producte o procés9.b) A l’aprofitar-se millor la maquinària9.c) A l’utilitzar-se millor la mà d’obra (les quantitats poden expressar endiners, hores-home o hores-màquines, o com a percentatges) Exercici 1.3. : a partir d l’exercici escrit que heu fet anteriorment, fer una llista basada en els 9 punts explicats 10
 11. 11. Mètodes i temps2. Registrar, examinar 2.1 Registrar els fetsi idear Un cop escollit el treball a estudiar. La següent etapa serà la de2.1. Registrar els fets registrar “tots” els fets relatius2.2. Símbols usats en els gràficsal mètode ja existent. L’èxit del2.3. Exemples de gràfics futur mètode dependrà, en gran mesura, de l’exactitud en què hàgim registrat els fets. En principi la forma més habitual de registrar els fets és fer-ho per escrit, però quan les tècniques de producció són complicades pot resultar insuficient. 11
 12. 12. Mètodes i tempsPer superar aquesta dificultat es varen idear altres tècniques o“instruments” d’anotació per poder recollir més detalls. Les més correntssón els gràfics i diagrames que es poden dividir en tres categories:a) Els que serveixen per a consignar una successió de fets iaconteixaments en l’ordre que passen , però sense reproduir-los aescalab) Els que registren els successos en l’ordre en què pe passen, peròindicant la seva escala en el temps , de manera que s’observi millorl’acció mútua de successos relacionats entre sic) Diagrames que indiquen moviment de forma més clara que en elsgràfics i diagrames anteriors. Porten menys indicacions i més aviatserveixen de complement dels anteriors, en comptes de substituir-los 12
 13. 13. Mètodes i tempsa. Gràfics que indiquen la successió dels fets•Cursograma sinòptic del procés•Cursograma analític de l’operari•Cursograma analític del material•Cursograma analític de l’equip o maquinària•Diagrama bimanual 13
 14. 14. Mètodes i temps 14
 15. 15. Mètodes i temps 15
 16. 16. Mètodes i temps 16
 17. 17. Mètodes i tempsMètode millorat¡Passem de 4 operacions a 3, de 21 transports a15, de 3 esperes a 2, d’una inspecció a cap, i de238,5 metros recorreguts a 150 ! 17
 18. 18. Mètodes i tempsb. Gràfics amb escala de temps•Gràfics d’activitats múltiples•Sinograma•Gràfics STMP 18
 19. 19. Mètodes i tempsC. Diagrames que indiquen moviment• Diagrames de recorregut o de circuit•Diagrames de fils•Ciclograma•Cronociclograma•Gràfic de trajectòria 19
 20. 20. Mètodes i temps 20
 21. 21. Mètodes i temps3. Temps de treball3.1 Procediments per establir temps de treball3.2 Precisió en la mesura del temps3.3 Tipus de fatiga3.4. Temps no treballat3.5 Micromoviments 21
 22. 22. Mètodes i temps 3.1 Procediments per establir temps de treball ¡El menor temps ens determina el millor mètode!Hi ha diversos procediments per establir els temps de treball : Estimació simple (a ull) Comparació (dades històriques) Estimació per fases (expectatives raonables: pesimista, problabe i optimista) Catàleg de temps elementals (per especialitats) Cronometratge Vauban (seguiment) Mostreig directe (observar en un moment donat) Mostreig indirecte (filmar de tant en tant amb video) Cronometratge repetitiu 22
 23. 23. Mètodes i temps3.2 Precisió en la mesura del tempsEstimació simple +/- 50%Comparació +/- 30%Estimació per fases +/- 20%Catàleg de temps elementals +/- 15%Conometratge Vauban +/- 15%Mostreig directe +/- 15%Mostreig indirecte +/- 10%Cronometretge repetitiu +/- 10% 23
 24. 24. Mètodes i temps 3.3 Tipus de fatiga Hi ha dos tipus de fatiga: 1) de primer grau: el següent dia ja estem recuperats 2) de segon grau: no ens recuperem fins el segon diaQuan es treballa a prima, per evitar la fatiga de segon grau,es fixa un valor màxim de producció (activitat òptima), que sise supera no es cobra més.Es considera una activitat òptima quan supera en 1/3 laconsiderada com a normal. Per exemple si es consideracom a normal fer 6O peces a l’hora, l’activitat òptima seràde 80 peces hora. 24
 25. 25. Mètodes i temps3.4 Temps no treballatEl temps no treballat depèn del tipus de treball i és la suma del següents conceptes: Necessitats personals 5% (anar al lavabo, prendre un cafè, aigua, ….) Fatiga bàsica des d’un 4% fins a un 23% (en funció de la duresa del treball). P.e. Un soldador pot arribar a tenir un 23%, ja que és un dels treballs més cansats. Treballar dret 2% 25
 26. 26. Mètodes i temps3.5 Micromoviments (MTM)Són moviments molt petitsUnitats de temps:decimilesima d’horacentimilesima d’horacentiminutsPrecisió en la mesura del temps MTM-3 Maxi Most +/- 10% MTM-2 Basic Most +/- 5% MTM-1 Mini Most +/- 1% 26
 27. 27. Gràcies per la vostra atenció 27

×