Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 Reciclatge6 B

708 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

9 Reciclatge6 B

  1. 1. RECICLAGE PAULA FERRERAS LOBO PEDRO NICOLAS GARCÍA 6è B
  2. 2. PROBA DE RECICLAR ES MOLT DIVERTIT!!! RECICLAR ES L’HO MILLOR
  3. 3. EL RECICLATGE ES UN PROCÉS D’UTILITZACIÓ DE PARTS O ELEMENTS D’UN ARTICLE.
  4. 4. - Vidre Llença al contenidor verd, sense bossa i sempre buits:ampolles de vidre, pots de conserves, de melmelades o de salses... No llencis al contenidor verd: els taps de les ampolles i els pots, bombetes, fluorescents, ceràmica, els pots buits que hagin contingut medicaments, miralls o vidre armat (amb petits filferros interiors).
  5. 5. -Paper: Al contenidor blau, hi podem llençar el cartró i el paper. És important deixar els cartrons dins del contenidor, haver buidat i plegat les caixes i no llençar-hi clips, grapes o plàstics.
  6. 6. Contenidor per a la recollida selectiva d'envasos lleugers domèstics (plàstics, llaunes, brics, etc.), és a dir, envasos susceptibles d'ús i consum ordinari en domicilis particulars, oficines, etc. No hi podem llençar llaunes d'oli de motor, ni altres tipus de plàstics com joguines, persianes, cadires, etc. Tampoc hi podem llençar envasos industrials ni altres plàstics d'embalatges industrials. El que es recull en aquest contenidor, es porta a la Planta de Selecció on se separen els diferents materials (acer, alumini, PE, PET, i diferents tipus de plàstic) per a reciclar-los posteriorment. -Plastic:
  7. 7. La matèria orgànica és la fracció de més pes de les nostres deixalles. Portar els residus orgànics a l'abocador és malbaratar un recurs ecològicament molt valuós ja que la matèria orgànica es pot reciclar fàcilment per mitjà del procés de descomposició en una planta de compostatge, i després es pot utilitzar com adob en agricultura, jardineria i obres públiques. A Vilafranca, la matèria orgànica que recollim es porta a la Planta de Compostatge de Sant Pere de Ribes. Organic:
  8. 8. PAULA: Opino que recilcar es molt important per el nostre planeta i apart de que es molt divertit ajudem entre tots. Algun dia crec que tothom arribarà a reciclar tot. PEDRO: Opino que el reciclatge es molt important pel medi ambient. Els cotxes tindrien que ser d’energia solar per no contaminar el planeta.

×