Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IMPLANTACIÓ DE LA FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL A L’IES NICOLAU COPÈRNIC Departament d’informàtica
Índex de la sessió <ul><li>Qui som, on som </li></ul><ul><li>Per què varem implantar la semipresencial </li></ul><ul><li>...
Qui som, on som <ul><li>L’IES Nicolau Copèrnic és un centre de secundària amb ESO, Batxillerat i C.F. de grau Mitjà i Sup...
Per què implantem la formació semipresencial al nostre centre? <ul><li>El perfil del nostre alumnat de tarda és majoritàri...
<ul><li>Regula la modalitat semipresencial per als cursos 2007/08 i 2008/09 </li></ul><ul><li>La resolució EDU/1434/2009, ...
Objectius de la resolució <ul><li>Afavorir la formació al llarg de tota la vida i acomodar-se a les diferents expectatives...
Característiques de la modalitat semipresencial <ul><li>Cal assistir presencialment al menys a la meitat de les hores prev...
Respecte al centre <ul><li>Els centres per a l’aplicació de la modalitat semipresencial, han de disposar de la pauta metod...
Respecte al professorat <ul><li>El professorat dels crèdits amb alumnat en règim semipresencial tutoritzarà les activitats...
Com es demana, com s’avalúa? <ul><li>Com es demana? </li></ul><ul><ul><li>El centre docent tramet a la Direcció General d'...
On ho apliquem al Copèrnic? <ul><li>l'IES Nicolau Copèrnic oferta semipresencial a: </li></ul><ul><ul><li>CF de Grau Mitjà...
Com ho fem al Copèrnic <ul><li>Totes les aules estan equipades amb ordinadors, canó, pantalla i pissarra velleda i connexi...
Plataforma Moodle <ul><li>Disposem d’un portal Moodle accessible des de fora per a tots els alumnes </li></ul>
Característiques del Moodle <ul><li>Proporciona totes les eines necessàries per complir amb els requisits de la resolució ...
Materials <ul><li>Els materials dels crèdits són al Moodle accessibles per als alumnes des de l’aula i des de casa. </li><...
Claus d’implantació del Moodle <ul><li>Ja disposàvem d’una plataforma Moodle funcional des de feia gairebé 2 anys en el...
Altres plataformes que usem <ul><li>Mediawiki </li></ul><ul><li>http://www.iescopernic.com/mediawiki </li></ul><ul><li>Es ...
Algunes estadístiques <ul><li>Estadístiques (Maig 2009) </li></ul><ul><li>657 usuaris i més de 160 cursos </li></ul><ul><l...
Les nostres xifres d’alumnes (Horari tarda) Són alumnes molt fidels !
Evolució de la preinscripció
On tenim els servidors? <ul><li>Solució 1. Al centre </li></ul><ul><li>Per què sigui usable Moodle la velocitat d'accés és...
Consens departamental <ul><li>L’adequació dels horaris per la semipre-sencialitat necessita la plena col·laboració del pro...
<ul><li>S’han adaptat de manera que compleixen la normativa (50% assistència presencial) i són raonables per als alumnes. ...
Els horaris
Els horaris
Els avantatges <ul><li>Hem recuperat alumnes que no estudiaven per problemes d’horari i que són fidels </li></ul><ul><li>H...
Els inconvenients <ul><li>La infraestructura demana un manteniment molt elevat. </li></ul><ul><ul><ul><li>Servidors (Moodl...
Conclusions <ul><li>Infraestructura informàtica </li></ul><ul><li>Moodle (gratuït) </li></ul><ul><li>Servidors </li></ul><...
Gràcies per la vostra atenció <ul><li>Equip de l’IES Nicolau Copèrnic </li></ul>Preguntes?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ponencia Semipresencial FP

1,452 views

Published on

Ponència presentada al CAR de Sant Cugat per explicar la modalitat semipresencial d'assistència a classes de F.P. d'informàtica a l'IES Nicolau Copèrnic

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ponencia Semipresencial FP

 1. 1. IMPLANTACIÓ DE LA FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL A L’IES NICOLAU COPÈRNIC Departament d’informàtica
 2. 2. Índex de la sessió <ul><li>Qui som, on som </li></ul><ul><li>Per què varem implantar la semipresencial </li></ul><ul><li>Què diu la resolució EDU/2901/2007 </li></ul><ul><li>On ho apliquem al Copèrnic? </li></ul><ul><li>Com ho fem al Copèrnic? </li></ul><ul><li>Les eines </li></ul><ul><li>Algunes estadístiques </li></ul><ul><li>Avantatges i inconvenients </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
 3. 3. Qui som, on som <ul><li>L’IES Nicolau Copèrnic és un centre de secundària amb ESO, Batxillerat i C.F. de grau Mitjà i Superior d’Informàtica. </li></ul><ul><li>Situats a Terrassa, al Vallès Occidental </li></ul><ul><li>Horaris de matí i tarda. Cobrim de 8h a 22h. </li></ul><ul><li>600 alumnes aprox. i 62 professors (19 d’informàtica) </li></ul><ul><li>Som centre PIFP, de referència i d’innovació tecnològica </li></ul>
 4. 4. Per què implantem la formació semipresencial al nostre centre? <ul><li>El perfil del nostre alumnat de tarda és majoritàriament treballador. </li></ul><ul><li>Volem apropar-nos a la realitat de l’entorn </li></ul><ul><li>Tenim alguna plaça lliure al torn de tarda </li></ul><ul><li>Podem recuperar ex-alumnes que ja no estudien perquè no poden assistir a classe </li></ul><ul><li>Ens ho ofereix el Departament com a prova pilot. </li></ul><ul><li>Ens permetrà augmentar la matrícula de tarda </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Regula la modalitat semipresencial per als cursos 2007/08 i 2008/09 </li></ul><ul><li>La resolució EDU/1434/2009, de 13 de maig prorroga la modalitat per al curs 2009/10 </li></ul><ul><li>Adreçat a persones que acreditin documental-ment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb: </li></ul><ul><ul><li>El treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir cura d’altres persones </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualsevol altra circumstància que les impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives . </li></ul></ul>Què diu la resolució EDU/2901/2007 de 25 de setembre
 6. 6. Objectius de la resolució <ul><li>Afavorir la formació al llarg de tota la vida i acomodar-se a les diferents expectatives i situacions personals i professionals de l’alumnat </li></ul><ul><li>Facilitar el seguiment dels estudis a aquelles persones en les que concorre alguna circumstància, com ara, el treball, tenir cura d’altres persones, o bé qualsevol altra circumstància excepcional. </li></ul>
 7. 7. Característiques de la modalitat semipresencial <ul><li>Cal assistir presencialment al menys a la meitat de les hores previstes al crèdit. </li></ul><ul><li>Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit. </li></ul><ul><li>Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial </li></ul>50% d’assistència i la mateixa feina que la resta d’alumnes RESUMINT
 8. 8. Respecte al centre <ul><li>Els centres per a l’aplicació de la modalitat semipresencial, han de disposar de la pauta metodològica, la qual ha de contenir: </li></ul><ul><ul><li>El nom i cognoms del professorat que intervé </li></ul></ul><ul><ul><li>La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne/a </li></ul></ul><ul><ul><li>La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>La distribució prevista de l’horari presencial </li></ul></ul>
 9. 9. Respecte al professorat <ul><li>El professorat dels crèdits amb alumnat en règim semipresencial tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge semipresencial del seu alumnat de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat </li></ul><ul><li>S’han d’avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial. </li></ul><ul><li>Els critèris d’avaluació són els mateixos per a tot l’alumnat </li></ul>
 10. 10. Com es demana, com s’avalúa? <ul><li>Com es demana? </li></ul><ul><ul><li>El centre docent tramet a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la sol·licitud d’autorització del règim semipresencial </li></ul></ul><ul><li>Seguiment i avaluació de l'experiència </li></ul><ul><ul><li>Les propostes de millora per a la futura regulació de la modalitat semipresencial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els resultats globals obtinguts per l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’organització de la modalitat semipresencial en els centres educatius. </li></ul></ul>
 11. 11. On ho apliquem al Copèrnic? <ul><li>l'IES Nicolau Copèrnic oferta semipresencial a: </li></ul><ul><ul><li>CF de Grau Mitjà d'Informàtica (SMIX) </li></ul></ul><ul><ul><li>CF de Grau Superior d'informàtica (3x2): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1er any comú D'ASI i DAI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2ns anys d'ASI o DAI </li></ul></ul></ul><ul><li>Només s'ofereix en horari de tarda (19:15h a 22h) </li></ul><ul><ul><li>SMIX: Sistemes Microinformàtics i Xarxes (nou cicle) </li></ul></ul><ul><ul><li>DAI: Desenvolupament d‘Aplicacions Informàtiques </li></ul></ul><ul><ul><li>ASI: Administració de Sistemes Informàtics </li></ul></ul>
 12. 12. Com ho fem al Copèrnic <ul><li>Totes les aules estan equipades amb ordinadors, canó, pantalla i pissarra velleda i connexió a Internet (i WiFi) </li></ul>
 13. 13. Plataforma Moodle <ul><li>Disposem d’un portal Moodle accessible des de fora per a tots els alumnes </li></ul>
 14. 14. Característiques del Moodle <ul><li>Proporciona totes les eines necessàries per complir amb els requisits de la resolució </li></ul><ul><li>Representa una eina d'innovació TIC i TAC per al centre </li></ul><ul><li>Els alumnes des de casa seva poden accedir als continguts dels diferents crèdits que cursen tenint al seu abast apunts, exercicis, correccions, e-mails, xats... </li></ul><ul><li>És un mitjà perfecte per guardar les evidències de les activitats d'ensenyament-aprenentatge generades per l'alumnat en el desenvolupament de la modalitat semi presencial. </li></ul>
 15. 15. Materials <ul><li>Els materials dels crèdits són al Moodle accessibles per als alumnes des de l’aula i des de casa. </li></ul><ul><li>Els exercicis, els exàmens, etc. també </li></ul>
 16. 16. Claus d’implantació del Moodle <ul><li>Ja disposàvem d’una plataforma Moodle funcional des de feia gairebé 2 anys en el moment de la implantació </li></ul><ul><li>Materials docents i ús de la plataforma : l’adaptació ha estat força senzilla gràcies a que ja disposàvem de material docent i de professors que utilitzaven l’eina </li></ul><ul><li>Molts del professors són autors del materials de l’IOC </li></ul><ul><li>Disposàvem dels recursos humans necessaris per gestionar el servidor i la infraestructura de xarxa ( moltes hores de feina!) </li></ul><ul><li>S’han realitzat cursos de formació específica en Moodle per a tot el professorat del centre </li></ul><ul><li>La plataforma és accessible des de fora del centre </li></ul>www.iescopernic.com/moodle
 17. 17. Altres plataformes que usem <ul><li>Mediawiki </li></ul><ul><li>http://www.iescopernic.com/mediawiki </li></ul><ul><li>Es pot utilitzar com a Dossier Virtual o portafoli dels alumnes. </li></ul><ul><li>Les seves possibilitats són infinites... Vegeu si no la wikipedia (mateix programari) </li></ul><ul><li>Joomla </li></ul><ul><li>http://www.iescopernic.com </li></ul><ul><li>És l'eina amb la que està creat el portal del centre </li></ul><ul><li>Facilita la comunicació amb tota la comunitat del centre (notícies, informació institucional, etc.) </li></ul>
 18. 18. Algunes estadístiques <ul><li>Estadístiques (Maig 2009) </li></ul><ul><li>657 usuaris i més de 160 cursos </li></ul><ul><li>343 MB de base de dades i uns 96GB en continguts </li></ul><ul><li>Materials en altres plataformes. La wiki acumula més de 600.000 visites, 128.639 edicions, 25.100 pàgines, 18.125 fitxers carregats, 2.5G de dades... </li></ul><ul><li>El conjunt de webs del centre han estat visitades durant el que duem d'any més de 4.200.000 cops i s'han descarregat un total de més de 150 GB </li></ul><ul><li>Tots són sistemes força utilitzats, tot i que encara es pot potenciar més l’ús. </li></ul>
 19. 19. Les nostres xifres d’alumnes (Horari tarda) Són alumnes molt fidels !
 20. 20. Evolució de la preinscripció
 21. 21. On tenim els servidors? <ul><li>Solució 1. Al centre </li></ul><ul><li>Per què sigui usable Moodle la velocitat d'accés és molt important. Treball en xarxa LAN </li></ul><ul><li>Tot i que oferim semipresencialitat la realitat és que el tan per cent més elevat de feina és fa des del centre </li></ul><ul><li>El treball des del centre és a ràfegues. (Hi ha molts alumnes accedint a l’hora) </li></ul><ul><li>El treball des de fora del centre és puntual. (Hi ha pocs alumnes accedint a l’hora) </li></ul><ul><li>Més control i flexibilitat de la plataforma </li></ul><ul><li>Solució 2. Extern al centre </li></ul><ul><li>Amb les limitacions de les línies de connexió externes (ADSL) és inviable treballar a l'escola amb un Moodle extern. </li></ul>
 22. 22. Consens departamental <ul><li>L’adequació dels horaris per la semipre-sencialitat necessita la plena col·laboració del professorat. </li></ul><ul><li>Cal ajustar els horaris per complir amb el 50% de presencialitat </li></ul><ul><li>FOL és molt afectat. (Queda a la franja del mig) </li></ul><ul><li>Anglès és molt afectat. (Queda a la franja del mig) </li></ul>
 23. 23. <ul><li>S’han adaptat de manera que compleixen la normativa (50% assistència presencial) i són raonables per als alumnes. (19:15h fins les 22:00h) </li></ul>Els horaris
 24. 24. Els horaris
 25. 25. Els horaris
 26. 26. Els avantatges <ul><li>Hem recuperat alumnes que no estudiaven per problemes d’horari i que són fidels </li></ul><ul><li>Hem augmentat la matrícula de GS </li></ul><ul><li>El centre millora l’oferta educativa </li></ul><ul><li>Disposem d’una infraestructura potent </li></ul><ul><li>Rendibilitzem les infraestructures </li></ul><ul><li>Materials ubicats en un sol lloc i compartits </li></ul><ul><li>Hàbits de treball comuns </li></ul><ul><li>Millora de la imatge del centre </li></ul><ul><li>Continuïtat de grups i plantilla </li></ul>
 27. 27. Els inconvenients <ul><li>La infraestructura demana un manteniment molt elevat. </li></ul><ul><ul><ul><li>Servidors (Moodle, joomla ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tallafocs (atacs de l’exterior) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proxy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Routers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Switchs </li></ul></ul></ul><ul><li>I personal qualificat i responsabilitzat en fer-ho </li></ul><ul><li>Les línies ADSL són un coll d’ampolla </li></ul><ul><li>L’accés des de l’exterior és limitat </li></ul><ul><li>El professorat té sobrecàrrega de feina a curt termini </li></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració de materials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atenció personalitzada als alumnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manteniment dels materials al Moodle </li></ul></ul></ul>
 28. 28. Conclusions <ul><li>Infraestructura informàtica </li></ul><ul><li>Moodle (gratuït) </li></ul><ul><li>Servidors </li></ul><ul><li>Mòdem ADSL </li></ul><ul><li>Internet </li></ul>Implicació del professorat
 29. 29. Gràcies per la vostra atenció <ul><li>Equip de l’IES Nicolau Copèrnic </li></ul>Preguntes?

×