Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

žIvotopis rostya

214 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

žIvotopis rostya

  1. 1. MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, o. s. Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika Wolkerova alej 92/18, 568 02 ale i v Kanadě, Velké Británii, k efektivnějšímu řízení týmů a kROSTYA Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších zemích. Založila konzultační úspěšnější kariéře. Poskytuje individuální a skupinovéGORDON-SMITH společnost People Impact. Je členkou představenstva People Management tréninky. Poskytovala konzultační a interkulturální pomoc rodinám, Forum, Česká republika. Získala stěhujícím se do zahraničí, a vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a propagovala diverzitu a rasové Austrálii. porozumění mezi různými skupinami a Celý její profesní život je spojen s oblastí organizacemi. rozvoje lidských zdrojů - Human Je zakladatelkou každoroční soutěže Resources. Vedení lidí a týmů, ve „HREA“ (Human Resources Excelence velkých, nadnárodních i v malých Award), ceny za nejlepší projekt společnostech, se věnuje přes dvacet v personalním řízení. let. Je spoluautorkou knihy „Úspěšně s kůží V roce 2000 byla jmenována jednou na trh“ s podtitulem 13 kapitol jak si z 50 vrcholových, světových HR vybudovat dobré jméno. Motivační managerů v „HR World“. Nominace kniha je určena pro všechny lidi bez přišly z celého světa ve spolupráci s rozdílu věku, vzdělání či profese, kteříHR konzultantka, trenérka, osobní „HR World’s Global Leadership chtějí na sobě pracovat a neustále se Agenda Survey“, Cendantkouč, spisovatelka, velvyslankyně zlepšovat. International Assignment Partners aČeské společnosti pro rozvojlidských zdrojů pro mezinárodní World Federation of Personnel www.uspesneskuzinatrh.cz Managers (WFPMA).vztahy. Poskytuje konzultační a koučovacíPřes dvacet let působí v oblasti řízení a služby managerům a lídrůmrozvoje lidských zdrojů nejen v Česku, Všechny informace: tel. 737 236 152, email: mckrucek@gmail.com, http://krucek.blogspot.com/. Hrazeno z projektu Obec přátelská rodině. .

×