Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Daňová evidence 2012PODNIKÁNÍ – SOUSTAVNÁ ČINNOST  PROVÁDĚNÁ PODNIKATELEM VLASTNÍM JMÉNEM A NA VLASTNÍ  ODPOVĚDNOST ZA ...
Tržní cena nemovitostí v obci a katastrálním území Hradec nad Svitavou, dům č.p.102 se stavebními a zemědělskými pozemkyKd...
Povinnosti podnikatele:PLATIT: daně sociální pojištění zdravotní pojištění? Jak stanovit výši daňové povinnosti?Daň: om...
Podnikatel (OSVČ) stanovuje svoji daňovoupovinnost ze Základu daně.Možnosti stanovení základu daně:1) Daňová evidence2)Pau...
Paušální výdajeNejjednodušší způsob, podnikatel eviduje pouze své příjmy.Jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů - §7, ods...
Příklad:Paní Janička podniká na základě ŽO (živnostenskéhooprávnění). Má malý obchůdek, kde prodává dekorativnípředměty. Z...
Daňová evidence (§7b zákona o daních z příjmů)Charakteristika:- Zaznamenávání příjmů a výdajů, poskytováníinformací o maje...
Účetnictví (zákon o účetnictví): poskytuje informace o nákladech a výnosech a tím ohospodářském výsledku o stavu a pohyb...
Určete, v jakém roce se promítnou tyto účetnípřípady v DE a v Účetnictví:Příklad:Podnikatel přijal v listopadu 2012 záloh...
Obchodní majetekSouhrn všech majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictvípodnikatele, a o kterých bylo účtováno nebo evid...
Hmotný majetek Nemůžeme jej dát do výdajů jednorázově, ale postupněformou odpisů. Oceňujeme jej pořizovací cenou (cena p...
Určete, zda se jedná o hmotný majetek: Počítač za 18 000 Kč Náhradní díly – 300 000 Kč Osobní automobil – 390 000 Kč S...
Evidence hmotného majetku: INVENTÁRNÍ KARTYPříklad karty hmotného majetku:Karta hmotného majetku – číslo 1Název hmotného m...
Postup při výpočtu odpisů:1)Zařazení do odpisové skupiny2)Rovnoměrně nebo zrychleně3)1. zvýšený odpis?4)VýpočetRovnoměrný ...
Příklad:Stanovte plán odpisů u nového nákladního automobilu.Datum pořízení: 2/2012, 2. odpisová skupina, odepisujemezrychl...
Oběžný majetek:- Zásoby: Materiál Zboží Nedokončená výroba Výrobky Zvířata Finanční majetek    dlouhodobý   ...
Závazky                 Pohledávky- Vůčidodavatelům            - Za odběrateli- Vůči zaměstna...
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCEVýdaje před zahájením podnikáníLze je uplatnit jako daňový výdaj, i když vznikly minulýkalendářní ro...
Evidence příjmů a výdajůNejdůležitější knihou je Deník příjmů a výdajů (Peněžnídeník).Zapisují se zde příjmy a výdaje peně...
DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮCo se zapisuje do jednotlivých sloupců?sl. 7 – Příjmy ovlivňující ZD prodej zboží prodej výrobků p...
sl. 8 - Výdaje odčitatelné od ZD nákup materiálu nákup drobného hmotného majetku mzdy, pojistné z mezd režie (reklama,...
Úkol:Zapište do deníku tyto výdaje:1. Splátka úvěru z Bú2. Úhrada faktury z Bú za spotřebu elektrické energie3. Výběr peně...
4. Složenkou zaplaceno sociální pojištění podnikatele5. Nákup kancelářských potřeb v hotovosti
Průběžné položky:Tyto sloupečky (5 a 6) se používají pro převod peněz meziúčtem a pokladnou. Příklad: podnikatel vybral z ...
Úkol:Určete, zda se jedná o daňový nebo nedaňový příjem a zapište do deníku:1. Podnikatel vkládá peněžní prostředky ze sou...
4. Podnikatel přijal na Bú náhradu od pojišťovny za zcizenýpočítač 4 000 (počítač byl v obchodním majetku)5. Podnikatel př...
Úprava příjmů a výdajů na konci rokuPŘÍJMY: Přijetí darů v souvislosti s podnikáním (ne školská azdravotnická zařízení a ...
Podnikatel může uplatnit odčitatelné položky od ZD:  Dary  Penzijní připojištění  Životní pojištění  Úroky z úvěru...
Souhrnná úloha na vedení DEPan Tomáš Macháček podniká jako fyzická osoba nezapsanádo obchodního rejstříku, vede DE. Má živ...
Bankovní výpis:Přijatá půjčka od rodičů            100 000Zaplacena fp za nákup zboží           40 00...
Cestovní náhrady:Podnikatel vedl knihu jízd o svých služebních cestách, kteréuskutečnil svým soukromým vozidlem.Auto:   ...
Základ daně a daňová povinnostPoplatník na penzijní připojištění zaplatil 9 000 a uplatňuje slevu na poplatníka.Příjmy zah...
Danova evidence 29.11.2012
Danova evidence 29.11.2012
Danova evidence 29.11.2012
Danova evidence 29.11.2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Danova evidence 29.11.2012

679 views

Published on

Mám rodinu a podnikám
www.podnikavirodice.cz

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Danova evidence 29.11.2012

 1. 1. Daňová evidence 2012PODNIKÁNÍ – SOUSTAVNÁ ČINNOST PROVÁDĚNÁ PODNIKATELEM VLASTNÍM JMÉNEM A NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ ZISKU
 2. 2. Tržní cena nemovitostí v obci a katastrálním území Hradec nad Svitavou, dům č.p.102 se stavebními a zemědělskými pozemkyKdo je podnikatel:Soukromý zemědělecŽivnostník (živnost řemeslná, vázaná, volná,koncesovaná)Soukromý lékařTlumočníci, znalci, daňoví poradci, auditořiArchitekti, sportovci, herciMajitelé duševních práv (spisovatelé,..)
 3. 3. Povinnosti podnikatele:PLATIT: daně sociální pojištění zdravotní pojištění? Jak stanovit výši daňové povinnosti?Daň: omezení lidské svobody, krádež?Musí existovat zákon, který vše přesně definuje.
 4. 4. Podnikatel (OSVČ) stanovuje svoji daňovoupovinnost ze Základu daně.Možnosti stanovení základu daně:1) Daňová evidence2)Paušální výdaje3)Účetnictví
 5. 5. Paušální výdajeNejjednodušší způsob, podnikatel eviduje pouze své příjmy.Jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů - §7, odst. 9.Zemědělci a řemeslníci 80 %Ostatní živnostníci 60 %Ostatní podnikatelé 40 %Pronájem 30 %
 6. 6. Příklad:Paní Janička podniká na základě ŽO (živnostenskéhooprávnění). Má malý obchůdek, kde prodává dekorativnípředměty. Za rok 2012 evidovala příjmy, které jsoupodrobeny dani ve výši 650 000 Kč, skutečné výdaje – nákupzboží, nájemné, energie, činily 350 000 Kč.Co je pro ni výhodnější?Skutečné výdaje: ZD = 650 000 - 350 000 = 300 000Paušální výdaje: ZD = 650 000 - 650 000 * 0,60 = 260 000
 7. 7. Daňová evidence (§7b zákona o daních z příjmů)Charakteristika:- Zaznamenávání příjmů a výdajů, poskytováníinformací o majetku a závazcích- Příjmy a výdaje zapisujeme do DENÍKU- Doklady: pokladní doklady a bankovní výpisyDůležité členění:- Daňové příjmy a výdaje- Nedaňové příjmy a výdaje
 8. 8. Účetnictví (zákon o účetnictví): poskytuje informace o nákladech a výnosech a tím ohospodářském výsledku o stavu a pohybu majetku a závazkůRozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím:Výsledek hospodaření (základ daně) se zjišťuje: v DE jako rozdíl mezi PŘÍJMY A VÝDAJI (daňověovlivňujících ZD) v Účetnictví jako rozdíl mezi VÝNOSY A NÁKLADY
 9. 9. Určete, v jakém roce se promítnou tyto účetnípřípady v DE a v Účetnictví:Příklad:Podnikatel přijal v listopadu 2012 zálohu od zákazníka naporadenské služby, které uskuteční v roce 2013.Podnikatel obdržel fakturu za inzerát, který byl zveřejněn vlistopadu 2012. Faktura byla zaplacena v lednu 2013.
 10. 10. Obchodní majetekSouhrn všech majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictvípodnikatele, a o kterých bylo účtováno nebo evidováno.Složky majetku a závazků Hmotný majetek  Stavby  Pozemky  Movité věci nad 40 000 Kč Oběžný majetek: Zásoby Peněžní prostředky Pohledávky
 11. 11. Hmotný majetek Nemůžeme jej dát do výdajů jednorázově, ale postupněformou odpisů. Oceňujeme jej pořizovací cenou (cena pořízení + vedlejšívýdaje). Pozemky se neodepisují.Příklad:Podnikatel si kupuje stroj. Kupní cena 36 000 Kč, doprava5 000 Kč.Pořizovací cena?.......
 12. 12. Určete, zda se jedná o hmotný majetek: Počítač za 18 000 Kč Náhradní díly – 300 000 Kč Osobní automobil – 390 000 Kč Stodola 35 000 Kč Kancelářský nábytek 6 stolů á 7 000 KčPozemek, 100 m2 á 10 KčUmělecký obraz za 120 000 KčZásoby materiálu za 400 000 KčKopírka za 40 000 Kč
 13. 13. Evidence hmotného majetku: INVENTÁRNÍ KARTYPříklad karty hmotného majetku:Karta hmotného majetku – číslo 1Název hmotného majetku: Kopírovací strojVyřazení:Vstupní cena: 120 000Datum vyřazení:Datum uvedení do užívání: 14. 5. 2012Způsob odepisování: rovnoměrnýOdpisová skupina: 1Odpisový plán:Datum text sazba odpis zůstatková cena31. 12. 2012 odpis 20.0 24 000 96 00031. 12. 2013 odpis 40.0 48 000 48 00031. 12. 2014 odpis 40.0 48 000 0
 14. 14. Postup při výpočtu odpisů:1)Zařazení do odpisové skupiny2)Rovnoměrně nebo zrychleně3)1. zvýšený odpis?4)VýpočetRovnoměrný odpis:O = VC x sazba/100 sazba: 1. rok, další roky, po TZZrychlený odpis:O1 = VC /k1O2 = 2 x ZC/kD-x
 15. 15. Příklad:Stanovte plán odpisů u nového nákladního automobilu.Datum pořízení: 2/2012, 2. odpisová skupina, odepisujemezrychleně(k = 5,6,5), VC: 400 000
 16. 16. Oběžný majetek:- Zásoby: Materiál Zboží Nedokončená výroba Výrobky Zvířata Finanční majetek  dlouhodobý  krátkodobý Pokladna (korunová, valutová, max. 15 000 EUR) Ceniny Peníze na Bú Krátkodobé cenné papíry
 17. 17. Závazky Pohledávky- Vůčidodavatelům - Za odběrateli- Vůči zaměstnancům - Evidence pohledávek:- Fú kniha vydaných faktur- Peněžním ústavůmEvidence závazků:kniha přijatých fakturPříklad evidence:datum Číslo faktury dodavatel částka Datum Úhrada Číslo Pozn. splatnost dne dokladu i14.8. F/1(20121) Telecom 6000 28.8. 28.8. B/88
 18. 18. VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCEVýdaje před zahájením podnikáníLze je uplatnit jako daňový výdaj, i když vznikly minulýkalendářní rokPříklad:Pan Zach zahájil podnikatelskou činnost v únoru 2012.V prosince 2011 zaplatil právníkovi za poradenské služby1 500 Kč, koupil si počítač za 25 000 Kč, kopírku za50 000 Kč, v lednu 2012 za ŽO zaplatil 1000 Kč.Co si může uplatnit jako daňový výdaj?
 19. 19. Evidence příjmů a výdajůNejdůležitější knihou je Deník příjmů a výdajů (Peněžnídeník).Zapisují se zde příjmy a výdaje peněžních prostředků(pokladna, Bú).Mimopeněžní operace někdy, nebo až v daňovém přiznání.
 20. 20. DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮCo se zapisuje do jednotlivých sloupců?sl. 7 – Příjmy ovlivňující ZD prodej zboží prodej výrobků prodej služeb, ostatní
 21. 21. sl. 8 - Výdaje odčitatelné od ZD nákup materiálu nákup drobného hmotného majetku mzdy, pojistné z mezd režie (reklama, nájemné…)sl. 9 - Příjmy nezahrnované do ZD: DPH vklad podnikatele úvěry, půjčky příjmy zdaněné srážkou u zdrojesl. 10 – Výdaje neodčitatelné od ZD nákup hmotného majetku daň z příjmů, DPH, osobní spotřeba pojistné OSVČ dary, splátky úvěrů, reprezentace
 22. 22. Úkol:Zapište do deníku tyto výdaje:1. Splátka úvěru z Bú2. Úhrada faktury z Bú za spotřebu elektrické energie3. Výběr peněz pro osobní spotřebu z Bú
 23. 23. 4. Složenkou zaplaceno sociální pojištění podnikatele5. Nákup kancelářských potřeb v hotovosti
 24. 24. Průběžné položky:Tyto sloupečky (5 a 6) se používají pro převod peněz meziúčtem a pokladnou. Příklad: podnikatel vybral z účtu 20 000a uložil na pokladnu.
 25. 25. Úkol:Určete, zda se jedná o daňový nebo nedaňový příjem a zapište do deníku:1. Podnikatel vkládá peněžní prostředky ze soukromého účtu na firemní účet 20 0002. Podnikatel přijal na Bú úhradu za poradenskou činnost 15 000
 26. 26. 4. Podnikatel přijal na Bú náhradu od pojišťovny za zcizenýpočítač 4 000 (počítač byl v obchodním majetku)5. Podnikatel přijal půjčku od svého kamaráda
 27. 27. Úprava příjmů a výdajů na konci rokuPŘÍJMY: Přijetí darů v souvislosti s podnikáním (ne školská azdravotnická zařízení a ochrana opuštěných a ohroženýchzvířat) +ZDVÝDAJE Odpisy Zůstatková cena vyřazeného hmotného majetku Poměrná výše nájemného u finančního pronájmu Paušální výdaje na dopravu -ZD
 28. 28. Podnikatel může uplatnit odčitatelné položky od ZD: Dary Penzijní připojištění Životní pojištění Úroky z úvěru na bytové potřebyPodnikatel může uplatnit slevy od daně:  Na poplatníka Na manželku Daňové zvýhodnění na děti
 29. 29. Souhrnná úloha na vedení DEPan Tomáš Macháček podniká jako fyzická osoba nezapsanádo obchodního rejstříku, vede DE. Má živnostenskéoprávnění na obchodní činnost, podnikání zahájil 1.12.2012.Pokladní doklady:Osobní vklad 100 000Nákup mobilního telefonu 4 800Záloha na silniční daň 250Zaplacena pokuta finančnímu úřadu 2 000Příjem za prodané zboží 224 000Nákup počítače 15 000Odvod peněz na účet 10 000Proplaceny služební cesty podnikateli za prosinec ……….Nákup kávy, vína na oslavu na konec roku 2 000
 30. 30. Bankovní výpis:Přijatá půjčka od rodičů 100 000Zaplacena fp za nákup zboží 40 000Zaplacena fp za nákup staršího nákladní auta 216 000Vyúčtování převodu na účet ………….Zdravotní pojištění podnikatele 2 500Poplatky bance 300Úroky připsané 200
 31. 31. Cestovní náhrady:Podnikatel vedl knihu jízd o svých služebních cestách, kteréuskutečnil svým soukromým vozidlem.Auto: Volkswagen PassatPrůměrná spotřeba PHM: 6 litrů/100 kmCena PHM: 35 KčSlužební jízdy: 2 600 kmSazba základní náhrady: 3,70 Kč/1 km
 32. 32. Základ daně a daňová povinnostPoplatník na penzijní připojištění zaplatil 9 000 a uplatňuje slevu na poplatníka.Příjmy zahrnované do ZD 224000ěěěěě22222 2Výdaje zahrnované do ZD 75 430Uzávěrkové operace (odpis auta nákladního, 43 2002. Odpisová skupina,zrychleně)Základ daně 105 370Odčitatelné položky 3 000Upravený základ daně 102 300Daň z příjmů před slevami (15 %ze ZD) 15 345Sleva na poplatníka 24 840Daň po slevách 0

×