Daňová evidence 2014

PODNIKÁNÍ – SOUSTAVNÁ ČINNOST
PROVÁDĚNÁ PODNIKATELEM
VLASTNÍM JMÉNEM A NA VLASTNÍ
ODPOVĚDNOST ZA ÚČE...
Tržní cena nemovitostí v obci a katastrálním území Hradec nad Svitavou, dům č.p.102 se stavebními a zemědělskými pozemky

...
Povinnosti podnikatele:
PLATIT:
 daně
 sociální pojištění
 zdravotní pojištění
? Jak stanovit výši daňové povinnosti?
D...
Podnikatel (OSVČ) stanovuje svoji daňovou
povinnost ze Základu daně.
Možnosti stanovení základu daně:
1) Daňová evidence
2...
Paušální výdaje
Nejjednodušší způsob, podnikatel eviduje pouze své příjmy.
Jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů - §7, o...
Příklad:
Paní Janička podniká na základě ŽO (živnostenského
oprávnění). Má malý obchůdek, kde prodává dekorativní
předměty...
Daňová evidence (§7b zákona o daních z příjmů)
Charakteristika:
- Zaznamenávání příjmů a výdajů, poskytování
informací o m...
Účetnictví (zákon o účetnictví):
 poskytuje informace o nákladech a výnosech a tím o
hospodářském výsledku
 o stavu a po...
Určete, v jakém roce se promítnou tyto účetní
případy v DE a v Účetnictví:
Příklad:
Podnikatel přijal v listopadu 2013 zá...
Obchodní majetek
Souhrn všech majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví
podnikatele, a o kterých bylo účtováno nebo ev...
Hmotný majetek
 Nemůžeme jej dát do výdajů jednorázově, ale postupně

formou odpisů.
 Oceňujeme jej pořizovací cenou (ce...
Určete, zda se jedná o hmotný majetek:
 Počítač za 18 000 Kč
 Náhradní díly – 300 000 Kč
 Osobní automobil – 390 000 Kč...
Evidence hmotného majetku: INVENTÁRNÍ KARTY
Příklad karty hmotného majetku:
Karta hmotného majetku – číslo 1
Název hmotnéh...
Postup při výpočtu odpisů:
1)Zařazení do odpisové skupiny
2)Rovnoměrně nebo zrychleně
3)1. zvýšený odpis?
4)Výpočet
Rovnom...
Příklad:
Stanovte plán odpisů u nového nákladního automobilu.
Datum pořízení: 2/2013, 2. odpisová skupina, odepisujeme
zry...
Oběžný majetek:
- Zásoby:
 Materiál
 Zboží
 Nedokončená výroba
 Výrobky
 Zvířata
 Finanční majetek
 dlouhodobý
 k...
Závazky

Pohledávky

- Vůči

- Za odběrateli
- Evidence pohledávek:
kniha vydaných faktur

dodavatelům
- Vůči zaměstnancům...
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
Výdaje před zahájením podnikání
Lze je uplatnit jako daňový výdaj, i když vznikly minulý
kalendářní...
Evidence příjmů a výdajů
Nejdůležitější knihou je Deník příjmů a výdajů (Peněžní
deník).
Zapisují se zde příjmy a výdaje p...
DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Co se zapisuje do jednotlivých sloupců?
sl. 7 – Příjmy ovlivňující ZD
 prodej zboží
 prodej výrob...
sl. 8 - Výdaje odčitatelné od ZD
 nákup materiálu
 nákup drobného hmotného majetku
 mzdy, pojistné z mezd
 režie (rekl...
Úkol:
Zapište do deníku tyto výdaje:
1.
2.
3.
4.
5.

Splátka úvěru z Bú
Úhrada faktury z Bú za spotřebu elektrické energie...
DENÍK PŘÍJMU A VÝDAJU
Daň z přidané hodnoty
DPH je nepřímou daní. Daň u plátce DPH neovlivňuje
výsledek hospodaření podnikatele, daň zaplacená n...
Sazby DPH: základní a snížená
Způsob výpočtu: zdola a shora
Daňové doklady:
Běžný DD
Zjednodušený DD
Daňový dobropis
Průběžné položky:
Tyto sloupečky (5 a 6) se používají pro převod peněz mezi
účtem a pokladnou. Příklad: podnikatel vybral ...
Úkol:
Určete, zda se jedná o daňový nebo nedaňový příjem
a zapište do deníku:
1.Podnikatel přijal na Bú úhradu nájemného z...
DENÍK PŘÍJMU A VÝDAJU
Úprava příjmů a výdajů na konci roku
PŘÍJMY:
 Přijetí darů v souvislosti s podnikáním (ne školská a
zdravotnická zařízení...
Příklad:
Pan Evžen Huml se zabývá obchodní činností. Za rok 2013
měl v DE tyto příjmy a výdaje:
Příjmy:

prodej zboží
úrok...
VÝDAJE:
Nákup zboží:
7 500 000
Mzdy
1 000 000
pojistné z mezd
340 000
pojistné OSVČ
100 000
nájemné
400 000
Režie (telefon...
Řešení:
1.Zjištění souhrnných příjmů a výdajů:
Zdanitelné příjmy:
10 000 000
Daňové výdaje
9 400 000
Rozdíl:

560 000 (poj...
Podnikatel může uplatnit odčitatelné položky od ZD:





Dary
Penzijní připojištění
Životní pojištění
Úroky z úvěru na...
Souhrnná úloha na vedené DE
Pan Tomáš Macháček podniká jako fyzická osoba nezapsaná
do obchodního rejstříku, vede DE. Má ž...
Bankovní výpis:
Přijatá půjčka od rodičů
Zaplacena fp za nákup zboží
Zaplacena fp za nákup staršího nákladní auta
Vyúčtová...
Cestovní náhrady:
Podnikatel vedl knihu jízd o svých služebních cestách, které
uskutečnil svým soukromým vozidlem.
Auto:
P...
Základ daně a daňová povinnost
Poplatník na penzijní připojištění zaplatil 9 000 a uplatňuje
slevu na poplatníka.
Příjmy z...
Daňová evidence 2014
Daňová evidence 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Daňová evidence 2014

1,271 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Daňová evidence 2014

 1. 1. Daňová evidence 2014 PODNIKÁNÍ – SOUSTAVNÁ ČINNOST PROVÁDĚNÁ PODNIKATELEM VLASTNÍM JMÉNEM A NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ ZISKU
 2. 2. Tržní cena nemovitostí v obci a katastrálním území Hradec nad Svitavou, dům č.p.102 se stavebními a zemědělskými pozemky Kdo je podnikatel: Soukromý zemědělec Živnostník (živnost řemeslná, vázaná, volná, koncesovaná) Soukromý lékař Tlumočníci, znalci, daňoví poradci, auditoři Architekti, sportovci, herci Majitelé duševních práv (spisovatelé,..)
 3. 3. Povinnosti podnikatele: PLATIT:  daně  sociální pojištění  zdravotní pojištění ? Jak stanovit výši daňové povinnosti? Daň: omezení lidské svobody, krádež? Musí existovat zákon, který vše přesně definuje.
 4. 4. Podnikatel (OSVČ) stanovuje svoji daňovou povinnost ze Základu daně. Možnosti stanovení základu daně: 1) Daňová evidence 2)Paušální výdaje 3)Účetnictví
 5. 5. Paušální výdaje Nejjednodušší způsob, podnikatel eviduje pouze své příjmy. Jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů - §7, odst. 9. Zemědělci a řemeslníci Ostatní živnostníci Ostatní podnikatelé Pronájem 80 % 60 % 40 % 30 %
 6. 6. Příklad: Paní Janička podniká na základě ŽO (živnostenského oprávnění). Má malý obchůdek, kde prodává dekorativní předměty. Za rok 2013 evidovala příjmy, které jsou podrobeny dani ve výši 650 000 Kč, skutečné výdaje – nákup zboží, nájemné, energie, činily 350 000 Kč. Co je pro ni výhodnější? Skutečné výdaje: ZD = 650 000 - 350 000 = 300 000 Paušální výdaje: ZD = 650 000 - 650 000 * 0,60 = 260 000
 7. 7. Daňová evidence (§7b zákona o daních z příjmů) Charakteristika: - Zaznamenávání příjmů a výdajů, poskytování informací o majetku a závazcích - Příjmy a výdaje zapisujeme do DENÍKU - Doklady: pokladní doklady a bankovní výpisy Důležité členění: - Daňové příjmy a výdaje - Nedaňové příjmy a výdaje
 8. 8. Účetnictví (zákon o účetnictví):  poskytuje informace o nákladech a výnosech a tím o hospodářském výsledku  o stavu a pohybu majetku a závazků Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím: Výsledek hospodaření (základ daně) se zjišťuje:  v DE jako rozdíl mezi PŘÍJMY A VÝDAJI (daňově ovlivňujících ZD)  v Účetnictví jako rozdíl mezi VÝNOSY A NÁKLADY
 9. 9. Určete, v jakém roce se promítnou tyto účetní případy v DE a v Účetnictví: Příklad: Podnikatel přijal v listopadu 2013 zálohu od zákazníka na poradenské služby, které uskuteční v roce 2014. Podnikatel obdržel fakturu za inzerát, který byl zveřejněn v listopadu 2013. Faktura byla zaplacena v lednu 2014.
 10. 10. Obchodní majetek Souhrn všech majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví podnikatele, a o kterých bylo účtováno nebo evidováno. Složky majetku a závazků  Hmotný majetek  Stavby  Pozemky  Movité věci nad 40 000 Kč  Oběžný majetek: Zásoby Peněžní prostředky Pohledávky
 11. 11. Hmotný majetek  Nemůžeme jej dát do výdajů jednorázově, ale postupně formou odpisů.  Oceňujeme jej pořizovací cenou (cena pořízení + vedlejší výdaje).  Pozemky se neodepisují. Příklad: Podnikatel si kupuje stroj. Kupní cena 36 000 Kč, doprava 5 000 Kč. Pořizovací cena?.......
 12. 12. Určete, zda se jedná o hmotný majetek:  Počítač za 18 000 Kč  Náhradní díly – 300 000 Kč  Osobní automobil – 390 000 Kč  Stodola 35 000 Kč  Kancelářský nábytek 6 stolů á 7 000 Kč Pozemek, 100 m2 á 10 Kč Umělecký obraz za 120 000 Kč Zásoby materiálu za 400 000 Kč Kopírka za 40 000 Kč
 13. 13. Evidence hmotného majetku: INVENTÁRNÍ KARTY Příklad karty hmotného majetku: Karta hmotného majetku – číslo 1 Název hmotného majetku: Kopírovací stroj Vyřazení: Vstupní cena: 120 000 Datum vyřazení: Datum uvedení do užívání: 14. 5. 2013 Způsob odepisování: rovnoměrný Odpisová skupina: 1 Odpisový plán: Datum text sazba odpis zůstatková cena 31. 12. 2013 odpis 20.0 24 000 96 000 31. 12. 2014 odpis 40.0 48 000 48 000 31. 12. 2015 odpis 40.0 48 000 0
 14. 14. Postup při výpočtu odpisů: 1)Zařazení do odpisové skupiny 2)Rovnoměrně nebo zrychleně 3)1. zvýšený odpis? 4)Výpočet Rovnoměrný odpis: O = VC x sazba/100 sazba: 1. rok, další roky, po TZ Zrychlený odpis: O1 = VC /k1 O2 = 2 x ZC/kD-x
 15. 15. Příklad: Stanovte plán odpisů u nového nákladního automobilu. Datum pořízení: 2/2013, 2. odpisová skupina, odepisujeme zrychleně (k = 5,6,5), VC: 400 000
 16. 16. Oběžný majetek: - Zásoby:  Materiál  Zboží  Nedokončená výroba  Výrobky  Zvířata  Finanční majetek  dlouhodobý  krátkodobý Pokladna (korunová, valutová, max. 15 000 EUR) Ceniny Peníze na Bú Krátkodobé cenné papíry
 17. 17. Závazky Pohledávky - Vůči - Za odběrateli - Evidence pohledávek: kniha vydaných faktur dodavatelům - Vůči zaměstnancům - Fú - Peněžním ústavům Evidence závazků: kniha přijatých faktur Příklad evidence: datum Číslo faktury dodavatel částka Datum splatnost i Úhrada dne Číslo dokladu 14.8. F/1(20121) Telecom 6000 28.8. 28.8. B/88 Pozn.
 18. 18. VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Výdaje před zahájením podnikání Lze je uplatnit jako daňový výdaj, i když vznikly minulý kalendářní rok Příklad: Pan Zach zahájil podnikatelskou činnost v únoru 2013. V prosinci 2012 zaplatil právníkovi za poradenské služby 1 500 Kč, koupil si počítač za 25 000 Kč, kopírku za 50 000 Kč, v lednu 2013 za ŽO zaplatil 1000 Kč. Co si může uplatnit jako daňový výdaj?
 19. 19. Evidence příjmů a výdajů Nejdůležitější knihou je Deník příjmů a výdajů (Peněžní deník). Zapisují se zde příjmy a výdaje peněžních prostředků (pokladna, Bú). Mimopeněžní operace někdy, nebo až v daňovém přiznání.
 20. 20. DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Co se zapisuje do jednotlivých sloupců? sl. 7 – Příjmy ovlivňující ZD  prodej zboží  prodej výrobků  prodej služeb, ostatní
 21. 21. sl. 8 - Výdaje odčitatelné od ZD  nákup materiálu  nákup drobného hmotného majetku  mzdy, pojistné z mezd  režie (reklama, nájemné…) sl. 9 - Příjmy nezahrnované do ZD:  DPH  vklad podnikatele  úvěry, půjčky  příjmy zdaněné srážkou u zdroje sl. 10 – Výdaje neodčitatelné od ZD  nákup hmotného majetku  daň z příjmů, DPH, osobní spotřeba  pojistné OSVČ  dary, splátky úvěrů, reprezentace
 22. 22. Úkol: Zapište do deníku tyto výdaje: 1. 2. 3. 4. 5. Splátka úvěru z Bú Úhrada faktury z Bú za spotřebu elektrické energie Výběr peněz pro osobní spotřebu z Bú Složenkou zaplaceno sociální pojištění podnikatele Nákup kancelářských potřeb v hotovosti
 23. 23. DENÍK PŘÍJMU A VÝDAJU
 24. 24. Daň z přidané hodnoty DPH je nepřímou daní. Daň u plátce DPH neovlivňuje výsledek hospodaření podnikatele, daň zaplacená na vstupu se nezahrnuje do daňových výdajů. Daň na výstupu neovlivňuje daňové příjmy podnikatele. Podnikatel se stává prostředníkem mezi spotřebitelem a státem. Plátce daně Plátcem daně se může stát osoba uskutečňující ekonomickou činnost. Povinná registrace: obrat za 12 měsíců po sobě jdoucích přesáhne 1 mil. Kč. Dobrovolná registrace: podnikatel nakupuje od plátců a prodává plátcům.
 25. 25. Sazby DPH: základní a snížená Způsob výpočtu: zdola a shora Daňové doklady: Běžný DD Zjednodušený DD Daňový dobropis
 26. 26. Průběžné položky: Tyto sloupečky (5 a 6) se používají pro převod peněz mezi účtem a pokladnou. Příklad: podnikatel vybral z účtu 20 000 a uložil na pokladnu.
 27. 27. Úkol: Určete, zda se jedná o daňový nebo nedaňový příjem a zapište do deníku: 1.Podnikatel přijal na Bú úhradu nájemného za pronájem skladu 12 000 2.Podnikatel vkládá peněžní prostředky ze soukromého účtu na firemní účet 20 000 3.Podnikatel přijal na Bú úhradu za poradenskou činnost 10 000 4.Podnikatel přijal na Bú náhradu od pojišťovny za zcizený počítač 15 000 P.S.: počítač byl v obchodním majetku 5. Podnikatel přijal půjčku od svého kamaráda 100 000
 28. 28. DENÍK PŘÍJMU A VÝDAJU
 29. 29. Úprava příjmů a výdajů na konci roku PŘÍJMY:  Přijetí darů v souvislosti s podnikáním (ne školská a zdravotnická zařízení a ochrana opuštěných a ohrožených zvířat) +ZD VÝDAJE  Odpisy  Zůstatková cena vyřazeného hmotného majetku  Poměrná výše nájemného u finančního pronájmu  Paušální výdaje na dopravu -ZD
 30. 30. Příklad: Pan Evžen Huml se zabývá obchodní činností. Za rok 2013 měl v DE tyto příjmy a výdaje: Příjmy: prodej zboží úroky z Bú 10 000 000 2 000
 31. 31. VÝDAJE: Nákup zboží: 7 500 000 Mzdy 1 000 000 pojistné z mezd 340 000 pojistné OSVČ 100 000 nájemné 400 000 Režie (telefon, benzín, kancelář. Potřeby) 200 000 osobní automobil 400 000 (doba odpisování 5 let, zrychlené odepisování) finanční leasing 250 000 (celková hodnota leasingu 720 000, doba trvání 60 měsíců 10/2012 – 09/2017, poměrná část nájemného 12 000) Při inventuře k 31.12. podnikatel zjistil u zásob manko 50 000. Toto manko nebylo zaměstnanci předepsáno k úhradě.
 32. 32. Řešení: 1.Zjištění souhrnných příjmů a výdajů: Zdanitelné příjmy: 10 000 000 Daňové výdaje 9 400 000 Rozdíl: 560 000 (pojistné OSVČ není daňovým nákladem) 2. Úprava rozdílů mezi příjmy a výdaji: 560 000 Odpisy (400 000/5) - 80 000 Poměrná část leasingu (3 x 12000) - 36 000 Manko na zásobách - 50 000 Dílčí ZD z podnikání § 7 494 000 Dílčí ZD z kapitálového majetku §8 2 000
 33. 33. Podnikatel může uplatnit odčitatelné položky od ZD:     Dary Penzijní připojištění Životní pojištění Úroky z úvěru na bytové potřeby Podnikatel může uplatnit slevy od daně:  Na poplatníka  Na manželku  Daňové zvýhodnění na děti
 34. 34. Souhrnná úloha na vedené DE Pan Tomáš Macháček podniká jako fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku, vede DE. Má živnostenské oprávnění na obchodní činnost, podnikání zahájil 1.12.2013. Pokladní doklady: Osobní vklad 100 000 Nákup mobilního telefonu 4 800 Záloha na silniční daň 250 Zaplacena pokuta finančnímu úřadu 2 000 Příjem za prodané zboží 224 000 Nákup počítače 15 000 Odvod peněz na účet 10 000 Proplaceny služební cesty podnikateli za prosinec ………. Nákup kávy, vína na oslavu na konec roku 2 000
 35. 35. Bankovní výpis: Přijatá půjčka od rodičů Zaplacena fp za nákup zboží Zaplacena fp za nákup staršího nákladní auta Vyúčtování převodu na účet Zdravotní pojištění podnikatele Poplatky bance Úroky připsané 100 000 40 000 216 000 …………. 2 500 300 200
 36. 36. Cestovní náhrady: Podnikatel vedl knihu jízd o svých služebních cestách, které uskutečnil svým soukromým vozidlem. Auto: Průměrná spotřeba PHM: Cena PHM: Služební jízdy: Sazba základní náhrady: Volkswagen Passat 6 litrů/100 km 35 Kč 2 600 km 3,70 Kč/1 km
 37. 37. Základ daně a daňová povinnost Poplatník na penzijní připojištění zaplatil 9 000 a uplatňuje slevu na poplatníka. Příjmy zahrnované do ZD 224000ěěěěě22222 2 Výdaje zahrnované do ZD 75 430 Uzávěrkové operace (odpis auta nákladního, 2. Odpisová skupina,zrychleně) 43 200 Základ daně 105 370 Odčitatelné položky 3 000 Upravený základ daně 102 300 Daň z příjmů před slevami (15 %ze ZD) 15 345 Sleva na poplatníka 24 840 Daň po slevách 0

×