Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prehistoriawwe

Presentació sobre la prehistòria feta pels alumnes de 5è.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prehistoriawwe

  1. 1. Prehistòria
  2. 2. Com vivien● Al Paleolític eren nòmades; vivien en coves i cabanes.● Sagrupaven en tribus de deu o quinze persones. Eren nòmades● Al Neolític eren sedentaris i construïen les cabanes ells mateixos.● Per vestir-se havien de caçar un animal per aprofitar la pell.
  3. 3. Lalimentació● El Paleolític eren caçadors i recol·lectors.● El Neolític eren ramaders i agricultors.
  4. 4. Com es comunicaven● Al Paleolític tenien un llenguatge articulat amb sons vocalitzats a,i,u.● Al Neolític van construir les paraules i també feien gestos amb les mans.● A lEdat dels metalls no canviaven molt el vocabulari.
  5. 5. Les produccions artístiques● El Paleolític feien pintures rupestres; per fer-les picaven carbó amb pedres.● També feien eines.● El Neolític el neolític és ledat de la pedra polida. Feien ceràmica● A lEdat dels Metalls van començar a utilitzar els metalls.
  6. 6. LA PREHISTÒRIA EDAT DE PEDRA EDAT DELS METALLS Paleolític Neolític ●Eines de metall ●Escriptura●Foc. Sedentaris●Nomadas Adrigutura●Caçados Ramaderia●Recol·lectors Feien eines amb●Pintaben a les silexparets
  7. 7. Super Medi Jelimae Espiritu José Chaffo Joel Martín Andrea MarínEscola Mossèn Jacint Verdaguer Curs 2010-2011 5èA

×