Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La prehistòria

Presentació sobre la prehistòria feta pels alumnes de 5è

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La prehistòria

  1. 1. La Prehistòria
  2. 2. Com es comunicaven● Paleolític: - Es comunicaven amb gestos, pintures, senyals i foc.● Neolític: - Parlant, però els hi costava parlar.
  3. 3. Com s´alimentaven● Paleolític - Eren caçadors i recol·lectors.● Neolític - Apareix lagricultura i la ramaderia.
  4. 4. Com vivien● Paleolític: - Viuen en coves o en cabanes. - Són nòmades● Neolític - Viuen en poblats i són sedentaris● Edat dels metalls - Milloren les cases. - Construïen dólmens
  5. 5. Produccions artístiques● Paleolític - Pintaven les parets de les coves● Neolític - Apareix la ceràmica.● Edat dels metalls - Utilitzen els metalls.
  6. 6. LA PREHISTÒRIA EDAT DE PEDRA EDAT DELS METALLS Paleolític Neolític ● Treballen els metalls ● Apareix lescriptura● Eren nòmades ● Eren sedentaris● Vivien en coves ● Viuen en i cabanes poblats.● Eren caçadors i ● Eren ramaders irecol·lectors. agricultors.● Fan pintures ● Apareix larupestres ceràmica
  7. 7. Noms del grup● Anna Galindo● Oriol Duran● Lluís Quemado● Warisha Escola Mossèn Jacint Verdaguer Curs 2010-2011 5è B

×