Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La prehistòria

Presentació sobre la prehistòria feta pels alumnes de 5è

  • Be the first to comment

La prehistòria

  1. 1. La Prehistòria
  2. 2. Com vivien● Al Paleolític: Alguns del grup anaven a buscar menjar:com carn, fruits i vegetals i altres feien peces de roba. – Vivien en coves o en cabanes● Al Neolític: Eren sedentaris – Vivien en petits poblats● A ledat del metalls agafaven trossos de troncs per fer les llances.
  3. 3. Com salimentaven● Els primers humans salimentaven de porcs, vaques,ovelles,cabres i bous (Paleolític)● Lesser humà del neolitic va domesticar plantes i animals:aixo va passar en lany 10.000 a.c.poc a poc va convertir-se en un productor daliments: conreava cereals com el blat , lordi, llegums com la llenties i les faves.
  4. 4. Producció artístiques● Les pintures van canviar el respecte del paleolític.● Els artistes del neolític preferien representar escenes de caça i de grups recol·lectant plantes dibuixaven en formes molt esquemàtiques i les pintaven en un sol color.
  5. 5. COM ES COMUNICAVEN● Es comunicaven amb senyals, amb foc i pintures rupestres
  6. 6. LA PREHISTÒRIA EDAT DE PEDRA EDAT DELS METALLS Paleolític Neolític ● Treballen el metall. ● Apareix lescriptura.● Els primers ● Vivien enhumans va poblats.fabricar eines de ● Eren sedentarispedra i dos ● Eren agricultors● Feien pintures i ramaders.rupestres● Eren nòmades.● Eren caçadors irecol·lectors
  7. 7. – Samira Benabbas ● Renzo Muñoz– Kevin Butrago ● Sara Sala Escola Mossèn Jacint Verdaguer Curs 2010-2011 5è B

×