Successfully reported this slideshow.

Design Thinking 101

0

Share

1 of 49
1 of 49

Design Thinking 101

0

Share

Download to read offline

Wykład zerowy dla studentów Collegium Da Vinci wprowadzający do technik takich jak Design Thinking, FRIS, Systematic Inventive Thinkin (SIT) oraz do działalności koła naukowego Vinci Square

Wykład zerowy dla studentów Collegium Da Vinci wprowadzający do technik takich jak Design Thinking, FRIS, Systematic Inventive Thinkin (SIT) oraz do działalności koła naukowego Vinci Square

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Design Thinking 101

 1. 1. DESIGN THINKING PODSTAWY METODYKI PROJEKTOWANIA Marcin Chłodnicki(dr) Collegium Da Vinci Service Design Polska
 2. 2. O mnie… Service Design Polska Wykładowca Collegium Da Vinci, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz innych uczelni, 
 członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel SDN Polska 
 (Service Design Network Polish Chapter), członek-założyciel Service Design Polska, jeden 
 z pionierów nurtu projektowania usług w Europie. Stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek. Współpracuje z projektantami na całym świecie, przy tworzeniu innowacyjnych usług banków, ubezpieczeń, sieci handlowych, salonów dla telekomów oraz kancelarii prawnych i podatkowych, poradni lekarskich. Inicjator projektu Global Service Jam w Polsce oraz kierownik studium podyplomowego „Service Design w sektorach kreatywnych” na UE w Poznaniu. Pracował m.in. dla BMW, BP, Dominet Bank, BASP, Bank Zachodni WBK, Invest-Bank, CODN, Coca-Cola, ERGO Hestia, Hefra SA, Infoscope, Sasol, Krajowa Rada Radców Prawnych, KKS Lech Poznań SA, Bank Pocztowy SA, Ruch SA, Invest Bank SA, ISTA Polska SA, mBank SA, KOŁO SA, BZWBK AIB TFI SA, Telefonia Dialog, MiniMAL/Billa, Sfinks SA, Volkswagen AG, Warta Poznań SA, Warsaw Convention Bureau, Poznan Convention Bureau, Vistula, beyond.pl, MTP, NICKEL Development, POZnan*, ODN w Kaliszu, myServiceFellow, Instytut Wzornictwa Przemysłowego i in.                  dr Marcin Chłodnicki Grupa konsultingowa zajmująca się projektowaniem usług komercyjnych i publicznych (service design) stworzona przez osoby o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie wzornictwa i konsultingu. Projektujemy, audytujemy, doradzamy m.in.: w usługach profesjonalnych (usługi konsultingowe, prawne, finansowe), energetyce, bankowości, ubezpieczeniach, handlu i gastronomii, transporcie, urzędach i instytucjach, firmach rodzinnych. Wypracowane z naszą pomocą konkretne rozwiązania są innowacyjne i jednocześnie możliwe do realizacji. www.service-design.pl facebook/servicedesignpolska Adiunkt w katedrze Coachingu i zarządzania oraz kierownik merytoryczny kierunku 1° i 2° pt. „Zarządzanie kreatywne”. Collegium Da Vinci
 3. 3. KTO Z PAŃSTWA UWAŻA SIĘ ZA OSOBĘ KREATYWNĄ?
 4. 4. Do usług! BHP PROCESU PROJEKTOWEGO • Mówimy sobie po imieniu i zwracamy się do siebie w pierwszej osobie
 5. 5. 1-2-3 ZAANGAŻOWANIE SYNCHRONIZACJA KONCENTRACJA
 6. 6. Logo: 80% firm 8% klientów sądzi, że jej klienci są zadowoleni. Potwierdza to
 7. 7. Logo: 80% błędów w usługach wynika z ich złego projektu
 8. 8. Logo: DLACZEGO PODEJŚCIE USŁUGOWE 
 DLA „FABRYK”? • Gospodarka jest usługowa (PKB) • Usługi są bardziej rentowne (Xerox, DAF) • Usługi uzupełniają i wzbogacają produkty • Klienci szukają wrażeń/ doświadczeń • Klienci wolą doświadczać/korzystać, niż mieć • Klienci szukają korzyści, a nie atrybutów • Klienci mają problem z dokonaniem wyboru • Więź z klientem staje się kluczowym zasobem
 9. 9. Do usług! DLATEGO POTRZEBNY JEST EFEKTYWNY SPOSÓB, ŻEBY REAGOWAĆ NA ZMIANY OTOCZENIA, STĄD KREATYWNOŚĆ INNOWACJE
 10. 10. PIERWSZYTESTKREATYWNOŚCI środki: 4 karteczki post-it-notes + coś do pisania zadanie: narysować skojarzenie 
 z podanym hasłem 
 w 3 sekundy
 11. 11. dom pomysł słońce poduszka
 12. 12. pomysł ? ! pomysł podusz ka dom słońce poduszka
 13. 13. WNIOSKI kreatywność ≠ ładne rysowanie każdy potrafi rysować symbole symbole rozumie/ czyta ~każdy KONKLUZJA rysowanie się opłaca, jest poważne i dla dorosłych
 14. 14. PYTANIA Czy to jest właśnie kreatywność? Czy to jest innowacyjność? NIE To jest skuteczna komunikacja!
 15. 15. Do usług! Klasyczny marketing może w niektórych przypadkach okazać się zbyt mało radykalny, odkrywczy czy wizjonerski…
 16. 16. DRUGI TEST KREATYWNOŚCI Proszę narysować na kartce trzy kółka przykładowe kółko
 17. 17. pomysł podusz ka 4 2 3 pomysł pomysł 6 5 1
 18. 18. KREATYWNOŚĆ NIE JEST POCHODNĄ INTELIGENCJI INSIDE THE BOX www.sitsite.com - Problemem jest schematyczne myślenie i fiksacje - Kreatywność można uwolnić pozbywając się ograniczeń w myśleniu
 19. 19. CZYM RÓŻNI SIĘ OBRAZEK PRZED? JAK WYGLĄDA OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT?
 20. 20. PO PRZED Przeciętnie dostrzegamy 1-3 zmian Dlaczego? Bo tak działa nasz mózg!
 21. 21. WYBIERZ OKREŚLENIA NAJBARDZIEJ DO CIEBIE PASUJĄCE
 22. 22. Do usług! O CO CHODZI W DESIGN THINKING?
 23. 23. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 1983 1992 1997 2007
 24. 24. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017
 25. 25. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 ZMIANY W MODELACH BIZNESOWYCH… •  •  •  •  •  Alibaba, biznes handlowy o największej wartości na świecie, nie ma … zapasów Uber, największe na świecie przedsiębiorstwo taksówkowe, nie ma … floty AirBnB, największy na świecie biznes noclegowy, nie ma … nieruchomości Skype, największy na świecie operator rozmów międzynarodowych, bez metra kabla telefonicznego … a Facebook, najpopularniejsze medium na świecie, nie tworzy treści Pyszne.pl największy w Polsce dostawca 
 usług gastronomicznych, bez żadnej restauracji Inne przykłady?
 26. 26. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 „MODELE BIZNESOWE, KTÓRE DZIAŁAŁY 100 LAT, DZIŚ… NIE DZIAŁAJĄ” Inken Braunschmidt Innovation Hub RWE
 27. 27. Do usług! JAK WYKORZYSTAĆ DESIGN DO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ?
 28. 28. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017
 29. 29. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017
 30. 30. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017
 31. 31. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017
 32. 32. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 SMART IDEAS FOR SMARTER CITIES, IBM, 2013 PRZYKŁAD: KORPORACJA Z MYŚLĄ O LUDZIACH
 33. 33. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 SMART IDEAS FOR SMARTER CITIES, IBM, 2013 PRZYKŁAD: KORPORACJA Z MYŚLĄ O LUDZIACH
 34. 34. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 SMART IDEAS FOR SMARTER CITIES, IBM, 2013 PRZYKŁAD: KORPORACJA Z MYŚLĄ O LUDZIACH
 35. 35. Do usług! DESIGN THINKING TO PEWIEN SPOSÓB MYŚLENIA I DZIAŁANIA UJĘTY W PROCES SERVICE
 36. 36. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 To proces projektowy realizowany zespołowo przez ludzi z różnym doświadczeniem i umiejętnościami, stawiający w centrum człowieka (klienta, użytkownika, pacjenta itd.) i konkretne korzyści dla niego, zakładający stawianie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie opinii od odbiorców, realizowany etapami (iteracjami), ze swoją strukturą i zestawem konkretnych narzędzi. DESIGN THINKING=MYŚLENIE/ DZIAŁANIE PROJEKTOWE KO-KREACJA
 (WSPÓŁ- TWORZENIE) UŻYTKOWNIK W CENTRUM HIPOTEZA +TEST ETAPY (INTERACJE)
 37. 37. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 DESIGN THINKING=MYŚLENIE/ DZIAŁANIE PROJEKTOWE To metoda procesowa składająca się z faz (w zależności od “szkoły” / podejścia najczęściej 4-6 etapów-faz) Poznanie tematu i klienta, zdefiniowanie problemu, “produkcja” rozwiązań, filtrowanie, prototyp, test KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK ZANURZENIE Obserwacja Zrozumienie IDEACJA „Produkcja” pomysłów” PROTOTYPOWANIE Tworzenie Budowanie TEST(T1,T2,TX…) Wdrożenie N a p o d s t a w i e : D e s i g n C o u n c i l / M a r c S t i c k d o r n
 38. 38. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 DESIGN THINKING KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK KROK ZANURZENIE Obserwacja Zrozumienie IDEACJA „Produkcja” pomysłów” PROTOTYPOWANIE Tworzenie Budowanie TEST(T1,T2,TX…)+WDROŻENIE
 39. 39. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 DESIGN THINKING Zdolność zmierzenia się z problemem, który nie ma prostego rozwiązania i rozgryzania go przez stawianie i testowanie wielu hipotez. Z otwartością i ciekawością. •  Innowacja nie wyskakuje z pudełka. To nie jest Eureka! Innowacja według design thinking jest efektem procesu. Skoncentrowany na człowieku. Proces, w trakcie którego wpadacie na pomysły. Wcale nie muszą być super dzikie, żeby rozwiązywać problemy.
 •  Heurystyka: umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez. W informatyce metoda znajdowania rozwiązań, dla której nie ma gwarancji znalezienia rozwiązania optymalnego, a często nawet prawidłowego.
 40. 40. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BY MARCIN CHŁODNICKI & SERVICE DESIGN POLSKA 2017 13 … zamiast z różnych ZESPOŁOWO! Koncentrując razem siły na generowaniu rozwiązań w oparciu o potrzeby odbiorców/użytkowników, zespół mający wspólny cel i widzący zagadnienie z jednej perspektywy, ma szansę wypracować dobre pomysły, do których jest przekonany i które w pełni rozumie i akceptuje. Zespół ma wspólny cel i widzi zagadnienie z jednej perspektywy … Problem klienta do rozwiązania
 41. 41. Do usług! I O TO CHODZI W DESIGN THINKING?
 42. 42. TAK 
 ALE
 43. 43. IT’S
 OKTO
 FAIL
 44. 44. TAK
 CZY
 NIE
 45. 45. DRA MATIC ARC
 46. 46. SERVICE DESIGN WINTER SCHOOL P O Z N A Ń 2 0 2 1 1 5 T H - 1 9 T H O F N OV E M B E R 2 0 2 1
 47. 47. A N T W E R P I A 2 0 1 9
 48. 48. 49 S T U D E N C K I E KO Ł O N AU KOW E P R OJ E K T Y G L O B A L S E R V I C E JA M L OT N I S KO Ł AW I C A C A B R I O P O L A N D D E S I G N T H I N K I N G S P R I N T U X D L A P OC Z ĄT K U JĄC YC H P O DA J Ł A P Ę I N T E R N AT I O N A L W E E K H R DAY S

×