Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Care este temperamentul copilului meu şi cum îl pot modela

Care este temperamentul copilului meu şi cum îl pot modela

 1. 1. Care este temperamentul copilului meu şi cum îl pot modela? Psiholog Cristina Tănase
 2. 2. Temperamentul... <ul><li>Este înnăscut </li></ul><ul><li>Este constituit din trăsături stabile </li></ul><ul><li>Nu se schimbă fundamental, dar unele trăsături pot fi ameliorate </li></ul><ul><li>Nu există temperament bun/rău în sine </li></ul><ul><li>Predispune spre anumite calităţi şi defecte, avantaje şi neajunsuri </li></ul>
 3. 3. Cele patru temperamente clasice <ul><li>Sangvinic </li></ul><ul><li>Melancolic </li></ul><ul><li>Coleric </li></ul><ul><li>Flegmatic </li></ul>
 4. 4. “ Sangvinicul vorbeşte, melancolicul gândeşte, colericul acţionează, flegmaticul priveşte.” F.Littauer
 5. 5. Temperamentul sangvinic
 6. 6. Temperamentul sangvinic <ul><li>Extrovertit (orientat spre exterior) </li></ul><ul><li>Caută distracţie şi joacă </li></ul><ul><li>Cald, emotiv, sentimental, expansiv </li></ul><ul><li>Superficial, schimbător </li></ul><ul><li>Activ, energic, neastâmpărat </li></ul><ul><li>Optimist, bine-dispus </li></ul><ul><li>Talent pentru actorie </li></ul><ul><li>Nu e disciplinat </li></ul><ul><li>Creativ, idei inovatoare </li></ul><ul><li>Entuziast </li></ul><ul><li>Pripit </li></ul><ul><li>Curios </li></ul><ul><li>Glumeţ </li></ul><ul><li>Harnic , serviabil </li></ul><ul><li>Uituc, aerian </li></ul>
 7. 7. Temperamentul sangvinic în relaţie cu alţii <ul><li>Sociabil, prietenos </li></ul><ul><li>Foarte vorbăreţ, gălăgios </li></ul><ul><li>Personalitate care îi atrage pe alţii </li></ul><ul><li>Doreşte să fie în centrul atenţiei </li></ul><ul><li>Răspunde neîntrebat, fără să gândească </li></ul><ul><li>Îşi face uşor prieteni, dar nu e profund în relaţii </li></ul><ul><li>Supărarea îi trece repede şi îşi cere iertare </li></ul><ul><li>Se îndrăgosteşte repede şi îi trece repede </li></ul><ul><li>Nu-i place să fie singur </li></ul><ul><li>Vulnerabil la influenţa anturajului </li></ul>
 8. 8. Temperamentul melancolic
 9. 9. Temperamentul melancolic <ul><li>Introvertit (orientat spre viaţa interioară) </li></ul><ul><li>Analitic, observă detalii </li></ul><ul><li>Perfecţionist - calitate! </li></ul><ul><li>Conştiincios </li></ul><ul><li>Ordonat, organizat </li></ul><ul><li>Creativ, fire artistică </li></ul><ul><li>Meticulos </li></ul><ul><li>Sesizează problemele, pericolele </li></ul><ul><li>Emotiv, impresionabil </li></ul><ul><li>Pesimist, se descurajează uşor </li></ul><ul><li>Se refugiază în trecut sau viitor </li></ul><ul><li>Profund </li></ul><ul><li>Punctual, se ţine de cuvânt, onest </li></ul><ul><li>Meditativ, visător </li></ul><ul><li>Sobru </li></ul><ul><li>Timid </li></ul>
 10. 10. Temperamentul melancolic în relaţie cu alţii <ul><li>Foarte sensibil </li></ul><ul><li>Preocupat de cei din jur, milos, empatic </li></ul><ul><li>Prieteni puţini, dar este foarte ataşat de ei </li></ul><ul><li>Nevoie puternică de a fi iubit </li></ul><ul><li>Îi iartă greu pe cei care i-au greşit </li></ul><ul><li>Închis, tăcut </li></ul><ul><li>Spirit de sacrificiu </li></ul><ul><li>Dispus să îi ajute pe alţii </li></ul><ul><li>Îi place şi solitudinea </li></ul><ul><li>Foarte exigent cu sine şi cu ceilalţi </li></ul>
 11. 11. Temperamentul coleric
 12. 12. Temperamentul coleric <ul><li>Extrovertit </li></ul><ul><li>Voinţă puternică, ambiţios </li></ul><ul><li>Harnic, dinamic, eficient, nu pierde timpul </li></ul><ul><li>Optimist </li></ul><ul><li>Are idei fixe </li></ul><ul><li>Practic, nu teoretic </li></ul><ul><li>Nu observă detaliile </li></ul><ul><li>Ştie ce vrea </li></ul><ul><li>Orientat spre scop </li></ul><ul><li>Ia decizii repede </li></ul><ul><li>Perseverent, depăşeşte obstacolele, se descurajează greu </li></ul><ul><li>Îşi asumă riscuri </li></ul><ul><li>Încrezător în sine </li></ul><ul><li>Bun organizator </li></ul><ul><li>Competitiv, îi plac provocările </li></ul>
 13. 13. Temperamentul coleric în relaţie cu alţii <ul><li>Dominator, dictator </li></ul><ul><li>Calităţi de lider, autoritar </li></ul><ul><li>Independent </li></ul><ul><li>Hotărât, încăpăţânat </li></ul><ul><li>Nu este empatic, nu se gândeşte la alţii </li></ul><ul><li>Nu ascultă de alţii, ci pretinde să fie ascultat </li></ul><ul><li>Mândru </li></ul><ul><li>Impulsiv, exploziv, violent </li></ul><ul><li>E ostil celor cu opinii diferite </li></ul><ul><li>Comunică direct sau manipulează pentru a obţine ce vrea </li></ul><ul><li>Solitar </li></ul>
 14. 14. Temperamentul flegmatic
 15. 15. Temperamentul flegmatic <ul><li>Introvertit </li></ul><ul><li>Calm, calculat, echilibrat, rece </li></ul><ul><li>Nu se entuziasmează </li></ul><ul><li>Rabdă în tăcere greutăţile </li></ul><ul><li>Obiectiv, imparţial, logic </li></ul><ul><li>Leneş </li></ul><ul><li>Umor sec </li></ul><ul><li>Stăpân pe sine </li></ul><ul><li>Îşi păstreză sângele rece în situaţii dificile </li></ul><ul><li>Amână să acţioneze </li></ul><ul><li>Lent, relaxat </li></ul><ul><li>Nu are standarde înalte </li></ul><ul><li>Este un observator </li></ul>
 16. 16. Temperamentul flegmatic în relaţie cu alţii <ul><li>Paşnic, amabil </li></ul><ul><li>Are relaţii bune cu cei din jur </li></ul><ul><li>Ironic </li></ul><ul><li>Evită conflictele </li></ul><ul><li>Acceptă oamenii aşa cum sunt </li></ul><ul><li>Mai degrabă ascultă decât să vorbească </li></ul><ul><li>Preferă să fie spectator decât să se implice, nu vrea să iasă în evidenţă </li></ul>
 17. 17. 1. Acceptaţi şi iubiţi copilul aşa cum este (calităţi + defecte). 2. Diferenţele sunt bune. Nu trebuie să fim toţi la fel. 3. Rezistaţi tentaţiei de a-l modela pe copil după temperamentul propriu. 4. Evitaţi cicălirea, cuvintele tăioase, compararea copilului cu fraţii/alte persoane. 5. Aveţi multă răbdare! Modelarea temperamentului necesită mult timp. PRINCIPII ÎN MODELAREA TEMPERAMENTULUI
 18. 18. Ce ar fi de îndreptat?
 19. 19. Temperamentul sangvinic <ul><li>Instabilitate , voinţă slabă - perseverenţă în îndeplinirea sarcinilor </li></ul><ul><li>L ipsa disciplinei - organizare şi respectarea planurilor </li></ul><ul><li>Superficialitate - discuţii profunde cu copilul; cultivarea unor relaţii de prietenie statornice </li></ul>
 20. 20. Temperamentul melancol ic <ul><li>Perfecţionism - să-şi modereze standardele (personale şi cu privire la alţii) </li></ul><ul><li>Aroganţă, spirit critic - îngăduinţă pentru slăbiciunile celorlalţi; cultivara relaţiilor de prietenie cu oamenii imperfecţi </li></ul><ul><li>Temeri - să acţioneze, chiar dacă are temeri </li></ul><ul><li>Pesimism, descurajare - ajutaţi-l să vadă şi aspectele pozitive, să relativizeze unele idealuri prea înalte </li></ul>
 21. 21. Temperamentul coler ic <ul><li>Centrat pe scop - cultivarea dragostei şi îngăduinţei faţă de oameni </li></ul><ul><li>Dominare - părinţii să nu se lase dominaţi, ci ei să fie lideri fermi </li></ul><ul><li>Impulsivitate, agresivitate - practicarea răbdării, a unei atitudini paşnice </li></ul><ul><li>Independenţă - să asculte, să nu facă doar ce vrea </li></ul>
 22. 22. Temperamentul flegmat ic <ul><li>Pasivitate, lene, comoditate - încurajaţi-l şi lăsaţi-l să acţioneze şi să-şi asume decizii, nu faceţi totul în locul lui </li></ul><ul><li>Neimplicat, detaşat - cultivarea relaţiilor de prietenie, jocuri cu alţi copii (nu doar TV/calculator) </li></ul><ul><li>Ironia - să nu rănească pe alţii cu umorul său </li></ul><ul><li>Încăpăţânare - să comunice când are altă părere, nu să se închidă în sine </li></ul>
 23. 23. Bibliografie <ul><li>Littauer, F. (1999) Personalitate plus , Ed. Bussiness Tech International Press, Bucureşti </li></ul><ul><li>LaHaye, T. Învingând temperamentul prin Duhul Sfânt , Ed. CLC Romania, Bucureşti </li></ul><ul><li>Popovici, P. (1996) Formarea caracterului , Ed. Stephanus, Bucureşti </li></ul>

×