Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Campanie anti etnobotanice

1,654 views

Published on

Campanie anti drog anti etnobotanice

Published in: Education
 • Be the first to comment

Campanie anti etnobotanice

 1. 1. Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog I aşi DROGURILE LEGALE VERSUS DROGURILE ILEGALE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
 2. 2. FENOMENUL “SPICE”
 3. 3. În timp, s-a dezvoltat metoda distribuţiei directe, prin magazine de tip “Weed Shop”,“Spice Shop”, “Magazine de vise”, unde se comercializau aceste categorii de produse psihoactive, dar şi obiecte şi materiale care promovează consumul de „droguri legale”. În cursul anului 2008, Inspectoratul General al Poliţiei Române a obţinut date conform cărora, o serie de cetăţeni români distribuiau prin intermediul Internetului, produse ce conţineau substanţe psihoactive, care nu erau plasate sub control naţional.
 4. 4. <ul><li>Produsele comercializate pe internet şi în unele magazine specializate sub denumirea de „SPICE” sunt disponibile cel puţin din 2006. Deşi publicitatea pentru produsele de tip „SPICE” se poate face cu referire la mirosul plăcut răspândit prin aprindere, atunci când aceste produse sunt fumate, efectele sunt descrise de către unii consumatori ca fiind similare cu cele ale canabisului sau ale amfetaminelor. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Riscuri în plan fiziologic: </li></ul><ul><li>respiratorii: tuse cronică şi bronşită în cazul persoanelor ce consumă în mod regulat doze mari; </li></ul><ul><li>cardiovasculare: amplificarea simptomelor cardiace la persoanele ce suferă de hipertensiune sau insuficienţă cardiacă; </li></ul><ul><li>ale sistemului endocrin: alterarea hormonilor responsabili cu sistemul reproducător şi cu maturizarea sexuală; </li></ul><ul><li>reducerea capacităţii de funcţionare a sistemului imunitar. </li></ul><ul><ul><li>Riscuri în plan psihologic: </li></ul></ul><ul><ul><li>consumul zilnic poate încetini funcţionarea mecanismelor psihice, ca de exemplu capacitatea de învăţare, concentrarea atenţiei şi memoria; </li></ul></ul><ul><ul><li>trebuie menţionate efectele asupra executării unor sarcini complexe care necesită luciditate mentală şi coordonare psihomotorie cum ar fi, aceea de a conduce un automobil. Pot apărea reacţii acute de panică şi de nelinişte; </li></ul></ul><ul><ul><li>în cazul persoanelor cu predispoziţii patologice pot apărea o serie de tulburări psihiatrice de tip schizofrenic. </li></ul></ul>
 6. 8. <ul><li>Metilmetcatinona, Fluorometcatinona, Metoximetcatinona în pulberi (produse de tip „sare de baie” ) . </li></ul><ul><li>4-metilmetcatinona (mephedrona) este un drog stimulant cu puternic efect vasoconstrictor. </li></ul><ul><li>Potrivit informaţiilor furnizate de către Echipa de Acţiune Darlington în domeniul Drogurilor şi Alcoolului, acest drog poate provoca sângerări nazale, arsuri la nivelul nasului, probleme ale circulaţiei sângelui, erupţii cutanate, halucinaţii, anxietate, paranoia, convulsii. </li></ul><ul><li>Totodată, conform informaţiilor furnizate de Compania Crew 2000, consumul acestui drog poate genera şi alte probleme, cum ar fi reducerea concentrării, reducerea memoriei de scurta durată, tahicardie, palpitaţii, depresie, midriază, trismus şi bruxism. </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Fluoro-metcatinona (flefedrona) este un drog stimulant cu efecte similare mephedronei. </li></ul><ul><li>Flefedrona are un scurt istoric al uzului uman şi toxicitatea acesteia nu este bine stabilită, cu toate că pare a fi similară acţiunii mephedronei, care a fost remarcată pentru efecte adverse, cum ar fi hipertermie, convulsii, precum şi alte complicaţii tipice în caz de supradozaj. </li></ul><ul><li>4-metoxi-metcatinona (metedrona) este un drog stimulant cu efecte similare MDMA şi amfetaminelor. </li></ul><ul><li>Efectele subiective raportate sunt similare cu cele ale MDMA şi ale amfetaminelor, generând sociabilitate crescută, euforie, dezinhibare, energie, stimularea calităţilor afrodisiace. Reacţiile fiziologice includ dilatarea pupilei, hipertermie şi transpiraţie crescută. Trebuie remarcat faptul că unii analogi de amfetamine care conţin paramethoxy de grup, provoacă hipertermie severă şi chiar moarte . </li></ul>
 8. 10. Pe lângă punerea sub control a substanţelor identificate cu potenţial dăunător pentru sănătate ordonanţa prevede modificarea tabelelor anexă prin Hotărâre de Guvern la propunerea minstrului sănătăţii. Prin OUG nr.6/2010 au fost actualizate tabelele anexă ale legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri şi a Legii 339/2005 privind regimul juridic al plantelor substanţelor si preparatelor stupefiante si psihotrope prin punerea sub control a 27 de noi substanțe și 9 plante cu proprietăți psihoactive.
 9. 11. <ul><li>Internetul a apărut ca o piaţă nouă pentru substanţele psihoactive, punând la dispoziţia vânzătorilor cu amănuntul posibilitatea de a oferi spre vânzare alternative la drogurile controlate adresate publicului larg. Piaţa online are implicaţii pentru răspândirea potenţială a noilor substanţe psihoactive, iar monitorizarea ei este un element din ce în ce mai important de identificare a noilor tendinţe ale drogurilor. </li></ul>
 10. 13. <ul><li>Ca urmare a apariţiei noilor tendinţe privind consumul de droguri a fost evidenţiat faptul că modul de clasificare al drogurilor în funcţie de statusul legal, droguri licite şi droguri ilicite, are un efect negativ asupra individului, ducând la un consum de noi substanţe cu proprietăţi psihoactive ce nu sunt aflate încă sub control naţional. </li></ul><ul><li>DROGURI LEGALE </li></ul><ul><li>Alcoolul </li></ul><ul><li>Tutunul </li></ul><ul><li>Substanțe noi cu proprietăți psihoactive Medicamente </li></ul><ul><li>DROGURI ILEGALE </li></ul><ul><li>Cannabis </li></ul><ul><li>Heroina </li></ul><ul><li>Cocaina </li></ul><ul><li>LSD </li></ul>
 11. 14. Despre droguri… <ul><li>Drog </li></ul><ul><li>Orice subs t an ţă care, introdus ă î ntr-un organism viu, poate modifica una sau mai multe din func ţ iile acestuia fiind capabila s ă genereze dependen ţă , s ă provoace schimb ă ri de comportament ş i s ă aiba efecte nocive pentru san ă tate ş i pentru bun ă starea social ă . </li></ul>
 12. 15. <ul><li>Supradoza </li></ul><ul><li>doza de drog care, introdusă în organism, produce efecte adverse imediate şi vizibile, adesea mai mari decît poate suporta acesta şi care poate produce moartea. Este frecvent legată de folosirea unor combinaţii de substanţe psihoactive. </li></ul><ul><li>Sevraj </li></ul><ul><li>răspunsul organismului la întreruperea bruscă sau reducerea cantităţii drogului cu care este obişnuit sau la administrarea unui antagonist specific. Simptomele care apar în sevraj sunt manifestări în oglindă a manifestărilor care se prezintă in intoxicaţia acută: tremurături, dureri articulare, în muşchi sau dureri abdominale însoţite de simptome specifice stării de gripă. </li></ul>
 13. 16. Dependen ţ a de droguri <ul><li>tulburare adictiva </li></ul><ul><li>stare psihic ă , uneori fizic ă ş i social ă </li></ul><ul><li>caracteriza tă prin modific ă ri de comportament ş i prin reac ţ ii care presupun î ntotdeauna un impuls de nest ă p â nit de a consuma un drog î n mod periodic sau continuu , pentru a evita starea proast ă produs ă de privarea de acesta şi/sau pentru a retrăi senzaţiile hedonice iniţiale </li></ul>
 14. 17. Criterii de diagnosticare a dependenţei <ul><li>Substanţa este consumată frecvent în cantităţi mai mari sau pe o perioadă mai mare decât înainte (pierderea controlului). </li></ul><ul><li>Există o dorinţă persistentă sau încercări nereuşite de a controla sau întrerupe consumul de substanţă. </li></ul><ul><li>Se alocă mult timp activităţilor legate de consum : procurarea substanţei </li></ul><ul><li>( vizita la mai mulţi medici sau deplasarea pe distanţe lungi) </li></ul><ul><li>Reducerea/neglijarea unor activităţilor sociale, profesionale sau recreative datorită consumului de substanţe. </li></ul><ul><li>Se continuă consumul în pofida cunoaşterii efectelor negative ale consumului de substanţe (continuă să bea în ciuda faptului că îi agravează ulcerul). </li></ul>
 15. 18. UZ ABUZ DEPEND ENŢĂ <ul><li>Dependenţa psihică (psihodependenţa) este o stare psihică particulară manifestată prin dorinţa irezistibilă a individului de a continua utilizarea drogului şi de a înlătura disconfortul psihic sau de a reexperimenta senzaţiile iniţiale. </li></ul><ul><li>Dependenţa fizică constă într-o serie de tulburări fizice care apar la reducerea sau la întreruperea completă in administr area substanţei. Principalele sale componente sunt: toleran ţ a ş i sindromul de abstinen ţ a acut. </li></ul><ul><li>Dependen ţ a social ă este necesitatea de a consuma drogul ca semn al apartenen ţ ei la un grup social care î i ofer ă un semn clar de identitate personal ă . A bandonul consumului poate genera individului crize grave rela ţ ionale capabile s ă provoace re î nceperea consumului cu scopul de a- ş i restabili echilibrul social î n care se sim ţ ea comfortabil. </li></ul>
 16. 19. Învaţă starea de “euforie” C a ut ă st a r ea d e “euforie” consumă drogul pentru a se simţi “normal” Preocupare pentru atingere “euforiei” curiozitate crize personale
 17. 21. telefon/fax: 0232 217 999 e-mail: cpecaiasi @gmail.com Web: www.antidrogiasi.ro Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi

×