Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
27. évfolyam, 43. szám 
A város lapja 
2014. december 5., péntek 
Harminc éve végzi segítő tevékenységét a Vöröskereszt se...
2 Ajkai Szó 2014. december 5., péntek 
Városi hetilap. A lapot alapította Ajka város önkormányzata. 
Főszerkesztő: Láng Gy...
2014. december 5., péntek Ajkai Szó 3 
A Veszprém Megyei 
Amatőr Színjátszók Egye-sülete 
az idén tizenegyedik 
alkalommal...
4 Ajkai Szó 2014. december 5., péntek 
HIRDESSEN 
AZ AJKAI SZÓBAN! 
Hirdetésfelvétel a Városháza 4. emeletén 
a 422-es iro...
2014. december 5., péntek Ajkai Szó 5 
A teljesen benépesült 
Agórán a tósoki iskola sze-replését 
követően Bakos Fri-gyes...
6 Ajkai Szó 2014. december 5., péntek 
PROGRAMAJÁNLÓ 
Moziműsor 
Az aktuális moziműsor filmismer-tetőkkel 
bővítve olvasha...
2014. december 5., péntek Ajkai Szó 7 
Győzelemmel zárt a Kristály 
Az Ironman világbajnokság 
résztvevője volt Ajka „aran...
8 Ajkai Szó 2014. december 5., péntek 
Véradás 
December 10-én (szerdán) 
10-től 14 óráig intézeti vér-adásra 
várják a vé...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ajkai Szó 2014.12.05.

1,038 views

Published on

Ajkai Szó online 2014.12.05.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ajkai Szó 2014.12.05.

  1. 1. 27. évfolyam, 43. szám A város lapja 2014. december 5., péntek Harminc éve végzi segítő tevékenységét a Vöröskereszt segélyszervezetben Varga Tivadarné, aki jelenleg a szervezet ajkai területi vezetője. A területhez Ajkán kívül Devecser és Sümeg tartozik, valamint a városok vonzáskörzetében levő falvak is. Munkája sokrétű, véradást szervez, az elsősegélynyújtó tanfolyamot végzetteket vizsgáztatja, adományt gyűjt a rászorulók számára. Tevékenységüket segítik az önkéntesek, az intézmények. Évente több mint négyezer véradójuk van, elsősegélynyújtó tanfolyamon hét-nyolcszázan tesznek közúti elsősegélynyújtó vizsgát. Karácsony előtt adományt gyűjtenek, hogy a nehezen élők számára is örömteli legyen az ünnep. (Fotó: Györkös) A HÉT EMBERE VARGA TIVADARNÉ Katonai készültség Ajkárián Megemlékezés Mühldorfban Megnyílt a karácsonyi vásár A szomszédos országgal konfliktusba keveredett Ajkária, emiatt katonai konfliktus tört ki. A településen állomásozó honvédelmi erők az öcsi kerekerdőbe szerettek volna kijutni, ahol elfoglalják a harcálláspontot de a rendkívüli időjárási körülmények ezt megakadályozták. Mivel Ajka-Padragkút területén a padragi úton nagy mennyiségű csapadékvíz árasztotta el az utat, emiatt Ajka település polgárvédelmi szervezetét mozgósítani kellett. A mozgósításba három kézi rajt és a Geo Volán gépeit jelölték ki, akik közös gyakorlat keretében tisztították meg az úttestet, valamint szabaddá tették a vízelvezető árkokat. Ezt szimulálta a pénteken megtartott polgárvédelmi gyakorlat Padragkúton – mondta el Szente Szabolcs, Ajka város közrendvédelmi referense. A gyakorlaton az ajkai polgárvédelmi szervezetből 26 fő vett részt, a feladatot a sok kézi erő mellett két nagy teljesítményű erőgéppel, két teherautóval, egy útseprő géppel és egy szennyvíztisztító géppel oldották meg. Nagy teljesítményű erőgépeket is mozgósítottak a gyakorlatra (Fotó: Györkös) Az Ajkai Városi Bányász Fúvószenekar muzsikálása hívogatott mindenkit az Agórára, ahol november 28-án, pénteken megnyílt az idei karácsonyi vásár. A vásárt dr. Horváth József alpolgármester nyitotta meg. Elmondta, hogy az önkormányzat az idén is biztosítja az árusoknak, hogy kulturált körülmények között értékesíthessenek ajándék- és dísztárgyakat, ruhaneműket, meleg ételt és italt. A vásárlók a téren 12 faház portékáiból válogathatnak, az árusok közül heten visszatérők. A faházak fűtöttek, lenyitható pulttal rendelkeznek, a szemét elszállítását az önkormányzat biztosítja. A vásár megnyitóját Vallerné Horváth Andrea egy karácsonyi verssel, Szélessy Balázs énekkel és gitárjátékkal színesítette. Szombat este az Agórán elhelyezett adventi koszorú első gyertyáján kívül a város több pontján is kigyúltak a karácsonyi fények, összesen tizenöt karácsonyfát állítottak fel a városban a civil szervezetek és nyugdíjasklubok közreműködésével. Az adventi készülődést a városban különböző kulturális rendezvények kísérik. zsge Dr. Horváth József (a képen baloldalt) az ünnepélyes megnyitó után baráti hangulatban elbeszélgetett a résztvevőkkel (Fotó: Györkös) Bródy Imrére emlékeztek halálának helyszínén, a németországi Mühldorfban is november 25-én. Az emlékező ünnepségre egy ajkai delegációt is meghívott a település önkormányzata. Az Ajkai Bródy Imre Gimnáziumot két nyelvtanár, Mecsekiné Bors Beáta Éva és Molnárné Novák Mária képviselte. A küldöttséget Pad Ferenc önkormányzati képviselő vezette. Bródy Imre a holokauszt áldozataként, hetven éve halt meg a mühldorfi lágerban. A mühldorfi „Erinnerung” (Emlékezés) Alapítvány abból a célból jött létre, hogy ne engedje feledésbe merülni a múltbeli, szörnyű eseményeket. Az emlékező ünnepséget az önkormányzat bevonásával szervezték meg, és vették fel a kapcsolatot a kriptongázas villanylámpa felfedezőjének nevét viselő ajkai gimnáziummal. Az ajkai delegációt Mühldorf polgármestere, Marianne Zollner fogadta a Városházán, majd a küldöttség tagjai találkozhattak dr. Erhard Bosch-sal és dr. Karl Winglerrel, akik ebből az alaklomból adták át a Bródy életéről írt könyvüket. Az ünnepségen Mühldorf polgármestere után vendégként szót kapott Szűrös Mátyás müncheni magyar konzul, annak a Szűrös Mátyásnak a fia, aki 1989. október 23-án kikiáltotta a Magyar Köztársaságot, majd az „Erinnerung” Alapítvány elnöke és Pad Ferenc is mondott beszédet. Végül Lengyel Zsolt, a regensburgi egyetem igazgatója tartott előadást a holokauszt kialakulásáról Magyarországon, hozzákapcsolva a második világháborús eseményeket. Végül dr. Erhard Bosch és dr. Karl Wingler mutatta be Bródy Imréről szóló könyvét, amelyben Ajkához kapcsolódó életrajzi vonatkozások is felellhetők. Az ajkai delegáció kétnapos programjában szerepelt még mühldorfi városnézés, valamint a munkatábor megtekintése is. zsge
  2. 2. 2 Ajkai Szó 2014. december 5., péntek Városi hetilap. A lapot alapította Ajka város önkormányzata. Főszerkesztő: Láng György Géza. E-mail: ajkaiszo@invitel.hu. Kiadja: Ajka Város Önkormányzata. Kiadásért felelős: Kerekes Bálint ügyvezető. Postacím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel./fax: 88/521-100. Hirdetésfelvétel a kiadó címén. Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com. A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága. Megjelenik 12 600 példányszámban. Terjeszti a Magyar Posta. A lap ingyenes. Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni! ISSN: 0238-6267 Kilecvenesztendős lett Stromajer Géza Kicsit kivétel vagyok PORTRÉ Bércy Pálné, Ajka város kitüntetettje - Ön Szombathely, Buda-pest, Kazincbarcika után ke-rült Ajkára. Az utóbbi azért bír különös jelentőséggel, mert az ottani hőerőműben végigjárta a ranglétrát, gaz-dasági igazgatóhelyettes volt. Miért jött el mégis onnan? - Az MVM akkori ve-zérigazgatója felajánlotta nekem, hogy jöjjek Ajkára igazgatónak, mivel nyugdíja-zás miatt megürül a vezetői poszt. Meglepett a felkérés, mert nem volt tervben, hogy eljövök Kazincbarcikáról. Gondolkodási időt kértem, a tröszt vezetői pedig bíztattak a váltásra. Elkezdett izgat-ni a feladat, valóban nagy kihívás volt. A döntéshez az is hozzájárult, hogy idős szüleim Vas megyében éltek, így hozzájuk is közelebb ke-rülhettem a váltással. Végül elfogadtam a felkérést. - Nehéz volt elhagyni, fel-adni a korábbi státuszt és mindent ami vele járt? - Igen, nehéz volt. Ott kez-dődött férjemmel a házas életünk, ott születtek és nőt-tek fel a gyermekeink, kötőd-tünk mindannyian ahhoz a városhoz. Leginkább talán Kati lányomnak esett nehe-zére a váltás, de aztán ő is beilleszkedett itt, az új kör-nyezetbe, az új iskolába. - Voltak-e ismeretei az ajkai erőműről, volt-e kap-csolata az itteniekkel mielőtt idejött? - Voltak kapcsolataim, sőt kellemes meglepetés is ért, mikor ide kerülve a kazán-házi dolgozók megemlítet-ték, hogy emlékeznek rám. Nem tudtam, honnan, az-tán kiderült, hogy korábban voltak néhányan Kazincbar-cikán tanulmányúton. Én voltam ott a vezetőjük, és emlékeztek rám. De ezen kí-vül is tudtam a kollégákról, hiszen az iparágban dolgozó vezetők, dolgozók ismerték egymást. - Hogy fogadták itt az új munkahelyen, mint „messzi-ről jött embert”, aki csúcsve-zetőnek került ide? - Nem tapasztaltam ellen-érzést. Inkább kíváncsiságot, érdeklődést. De ha lett volna is valaki, aki nem szívesen lát, azzal sem törődtem vol-na sokat. - Az sem volt szokványos, hogy nőként egy ipari nagy-vállalat élére került. Érezte valami jelét, hogy női mivol-tát figyelembe vették? - Bár sem akkor, sem az-óta nem találkoztam olyan-nal, hogy valaki nőként első számú vezetője lett volna egy erőműnek, nem foglalkoz-tatott ez a kérdés. Már csak azért sem, mert a korábbi munkahelyemen is vezető beosztást töltöttem be. Szó-val ebből a szempontból ki-csit kivétel vagyok. - Történtek-e változások az ön vezetése alatt az erőmű-ben? - Változtatni szükséges volt, hisz a napi munka mellett állandóan zajlottak az új beruházások is. Több olyan változás is történt, ami Ajka város mindennapi életét kedvezően befolyá-solta. Megszűnt a jelentős kiporzás, a zaj, áttértünk a hibrid-fluid tüzelésre. Mind-ez szükséges is volt, hisz az erőmű tudvalévőleg hozzájá-rult a város környezetszen�- nyezéséhez. Persze nem csak az erőmű okozta a környeze-ti gondokat, de kétségtelenül ez volt a leglátványosabb. A belső rendszer is jelentős fej-lesztésen ment át, automati-zálás, számítógépes irányítás terén. A hibrid-fluid tüzelés-re való áttérést egyébként az tette szükségessé, hogy előre látni lehetett, még gyengébb minőségű szén fog érkezni a bányákból. De ezzel is mű-ködnünk kellett. Egyúttal ez a megoldás meghosszabbí-totta a bányák élettartamát is. - A nyolcvanas évek elején jelentős volt a légszennyezés Ajkán. Volt-e ezzel kapcso-latban valamiféle nyomás önön, illetve a vállalaton, akár alulról, a lakosság ré-széről, akár felülről, hivatalos helyről, hogy valamelyest ta-karják a meglévő problémát? - Mikor Ajkára kerültem, egyik feladatom volt, hogy mielőbb építsük be a filte-reket. Kifejezetten utasítást kaptam a környezetszennye-zés felszámolására. A város akkori vezetői is fokozott érdeklődést tanúsítottak a beruházások iránt. Ugyan-így a lakosság részéről is számos telefont kaptunk, melyek során különböző ötleteket adtak a szennyezés megszüntetésére. De ezek a beruházások mindenképpen megvalósultak volna. - Nyugdíjba vonulása után más szerepkört vállat: két cikluson át önkormányzati képviselőként tevékenyke-dett. Mennyiben volt új ez a szerep? - Nem volt teljesen új, hi-szen tanácstag is voltam a rendszerváltás előtt. Termé-szetesen azért voltak eltéré-sek, amelyeket igyekeztem áthidalni. Voltam a pénz-ügyi bizottság elnöke, és a gazdasági és városfejlesztési bizottság tagja. A legna-gyobb nehézséget az okozta, hogy az emberek gondolko-dásmódját kellett megvál-toztatni. Ez időnként szinte lehetetlen volt. Szükség volt a közvetlen kapcsolattartásra, hogy el tudjuk magyarázni a céljainkat. Fejlődni kellett nekünk is és a lakosságnak is. Ez talán sikerült is. - Az ön nevéhez fűződik a Nyugdíjasokért Alapítvány létrehozása, ennek az alapít-ványnak máig kuratóriumi elnöke. Milyen céllal jött létre ez a szervezet? - A szervezés a kilencve-nes évek végén kezdődött. Akkor már látszott, hogy az erőműtől nyugdíjba menők nehezen fognak megélni az alacsony nyugdíjukból. Leg-magasabb taglétszámunk 1700 fő körül mozgott. Cé-lunk szociális indíttatású, segíteni akarunk a nyugdíja-soknak. Például abban, hogy a karácsonyi ünnepeket nyugodtan tölthessék. Úgy gondolom, sikerül elérni ezeket a célokat. - Jelenleg 1400 körül van a taglétszám, tevékenységünk tulajdonképpen az egész or-szágra kiterjed, hiszen nyug-díj után nem maradtak itt az emberek, de továbbra is szervezetünkhöz tartoznak. Vagyis elmondhatom, hogy társadalmi munkám mindig volt, és van most is. Horváth Tibor A közelmúltban „Ajka Városért” díszoklevél kitünte-tésben részesült Bércy Pálné. Ez alkalomból beszélget-tünk pályafutásáról, eddigi tevékenységéről, eredmé-nyeiről. Bércy Pálné (Fotó: Györkös) Stromajer Gézát köszön-tötte kilencvenedik születés-napja alkalmából az önkor-mányzat nevében dr. Hor-váth József alpolgármester és Bálint Attiláné, a szociális és igazgatási iroda vezetője no-vember 24-én. Stomajer Géza 1924. no-vember 23-én, Lovászpato-nán született paraszti csa-ládban. Szülei mezőgazda-sággal foglalkoztak, később Bakonyságra költöztek, ott is gazdálkodtak. Géza bácsi a helyi termelőszövetkezetben dolgozott, egészen a nyugdí-jazásáig. Nyugdíjba menete-le után költözött a feleségével Ajkára, immár harminc éve, hogy öregségükre a gyerme-keik közelében lehessenek, mert mindkét gyermekük városunkban lakik. Sajnos felesége már tizenkilenc éve meghalt, Géza bácsi azóta él egyedül a családi házában. Jó fizikai és szellemi állapot-ban van, a ház körül még te-vékenykedik, fát vág, és be is hordja a tüzelőt. Gyermekei minden nap látogatják, sokat segítenek neki, és nagy sze-retettel gondoskodnak róla. Gyakran látogatja három unokája is, akik három fiú és egy kislány dédunokával ajándékozták meg. Városunk nevében dr. Horváth József köszöntötte Ajka 90 éves polgárát (Fotó: Györkös) Bródyra emlékezett a gimnázium Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium dolgozói és tanulói Bródy Imre emléke, életútja előtt tisztelegtek november 25-én egész napos eseménysoro-zattal. Délelőtt 11 órától kezdődtek el a választható programok, amelyeket a szervezők úgy állítottak össze, hogy mind a reál, mind a humán érdeklő-désűeknek kedvezzenek. A DÖK (Diák Önkormányzat) az iskola nevében megkoszorúzta a Bródy-emléktáblát, majd Bródy tragikus halálának het-venedik évfordulójára emlékfát ültetett az udvaron, amit az Oázis Kerté-szet ajánlott fel. Az iskola épületében és a Városi Művelődési Központ mozitermében is nézhettek filmet a tanulók, utóbbi helyszínen a Kristóf Ágota könyve alapján készült 2013-as, Kristály Glóbusz-díjas Nagy füze-tet tekinthették meg az oda jelentkezők. Eközben Vesztróczi László Bró-dy mérnöki munkásságáról tartott természettudományi előadást. A spor-tot preferáló tanulók emléktúrán és egy 7,7 km-es emlékfutáson vettek részt, amelyeknek célállomása a csingeri kriptongyár egykori helyszíne volt. Délután két izgalmas előadás zajlott az osztálytermekben. A fél ket-tes előadáson Pécsi Tibor, a budapesti Holokauszt Emlékközpont törté-nésze híres magyar holokauszt áldozatok életútját mutatta be, majd egy órával később Szávai Dorottya, a Pannon Egyetem docense a holokauszt irodalmáról beszélt a jelenlevőknek. Később Bródy emlékvetélkedő zaj-lott az épület falai között, amelyre Úrkútról és a Borsos Miklós Általános Iskolából is érkeztek versenyző csapatok, akik az aulában fotókiállítást is megtekinthettek. Az est közeledtével mindenki átszellemülten hallgatta végig az iskola idén alapult Irodalmi Körének előadását. A tanulók főként saját verseiket szavalták, vagy olvasták fel közönségüknek. Hanis Patrícia CIVIL TUDÓSÍTÓNKTÓL
  3. 3. 2014. december 5., péntek Ajkai Szó 3 A Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egye-sülete az idén tizenegyedik alkalommal szervezte meg a találkozót, amelyre 14 csoport nevezett be csak-nem 200 résztvevővel. A rendezvény különlegessé-ge az, hogy a fogyatékkal élő, valamint a hátrányos helyzetű tagokból álló cso-portokat az épekkel együtt és azonos elvek alapján ér-tékelték. Az egyesület elnöke, Né-meth József elmondta, a találkozó színvonala a ko-rábbi évekhez hasonlóan magas volt. A művelődési központban kiválóak a fel-tételek színházi programok szervezéséhez. Értékelé-sében a zsűritagok egyike, Pataky András, a soproni színház igazgatója kifej-tette, az amatőr színjátszás legnagyobb értéke a kö-zösségteremtés, valamint a környezetük kulturális izlésének formálása. Az ér-tékelésnél azt is figyelembe vették, a szereplők mennyi-re alkotnak közösséget. A színjátszás hasznos annak, aki műveli, és környezeté-nek, mert az előadások lá-togatása élményt nyújt. A fiatal felnőttekből álló csoportok darabválasztása különböző volt, a klas�- szikusoktól a kortársakig minden műfaj bemutatko-zott a három nap alatt. Az értékelés előtt Regős János, a Magyar Színjátszó Szövetség elnöke átadta a Turóczy György-díjat Né-meth Józsefnek, a VASZE elnökének. A találkozón a zsűri dí-jai mellett közönségdíjakat is kiosztottak. Az Arany Deszka díjat a székesfe-hérvári Prospero Színkör kapta, az ezüstöt az inár-csi KB35, a bronzot a győri 4BT. A zsűri arany minő-sítést nem adott ki, ezüstöt kapott a körmendi Kaszt, a KB35 valamint a Maszek Színpad Győr. Bronz mi-nősítést szerzett a Prospe-ro Színkör és a budapesti AHA. Tisler Anna Baba-börze volt a sportcsarnokban Borsos-bál volt a Kaszinóban Egy nap a testi-lelki egészségért Az amatőr színjátszás legnagyobb értéke a közösségteremtés (Fotó: Györkös) Amatőrök a világot jelentő (arany) deszkákon Ötödik alkalommal adott otthont az Arany Deszka országos minősítő színjátszó találkozónak a Nagy László szabadidőközpont a hétvégén. Másfél tonna szeretet Mások önzetlen segítése az egyik legfelemelőbb érzés, amit egy jó szándékú ember megtapasztalhat. Olyan érték, mely sokak-ban ott lakozik, még ha kevésszer is élünk vele. Mi, a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-sai, ismét megtapasztalhattuk, hogy egy egy hívó szó, egy színes szórólap, néhány plakát és talán a Karácsony közeledte, kihozza az emberekből ezt a rejtett értéket. November 28-29-én az Élel-miszerbank Egyesület önkénteseiként élelmiszergyűjtési akciót tartottunk egy városszéli hipermarketben. Öröm volt megtapasz-talni, hogy az emberek nagy többsége nem közömbös kérésünk-kel szemben és erejéhez, lehetőségihez mérten adakozik, segít. Segít ismeretlen embereken. Segít, és bízik bennünk, hogy ado-mányát a legjobb helyre, a legrászorulóbbaknak fogjuk kiosztani. Nem az számít, ki mennyit adományozott, mert egy kg liszt, egy liter tej nagy segítség ott, ahol nélkülözés van. A tavalyi évet az Önök jóvoltából sikerült túlszárnyalnunk, 1 449 kg tartós élelmiszert kaptunk. Az adományok elosztása és kiosz-tása még karácsony előtt megtörténik. Köszönjük, hogy segítettek és így mi is segíthetünk. Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat CIVIL TUDÓSÍTÓNKTÓL POSTALÁDÁNKBÓL Kisgyermekes szülők töl-tötték meg november 16-án vasárnap délután a váro-si sportcsarnokot, a Nagy Ajkai Baba Börzén. Sokan kaptak az alkalmon, a 970 négyzetméteres területen számos standnál kínálták a portékákat, és a vásárlói oldalon is nagy volt az ér-deklődés, hiszen töredéká-ron lehetett hozzájutni jó minőségű termékekhez. A ruhaneműkön kívül meg-unt játékok is szerepeltek a kínálatban. A Magyar Mál-tai Szeretetszolgálatot is tá-mogathatták a résztvevők. A szervezet adományokat gyűjtött a rendezvényen, emellett pedig ingyenes légvárral kedveskedett a gyermekeknek. A számos támogatónak köszönhetően értékes nye-reményekkel lehettek gaz-dagabbak akik tombolát vásároltak, a fődíj például egy 50 ezer forintos mo-bilklíma volt. A negyed-évenként megrendezésre kerülő bababörzét ajkaiak szervezik, de a rendezvény a megye több településéről, és Budapestről is vonz áru-sokat és látogatókat. zsge Közel kétszázan vettek részt november 29-én az Ajkai Borsos Miklós Ál-talános Iskola alapítványi bálján a Kaszinó színház-termében. A vendégeket az iskola igazgatója, Ódor Erzsébet köszöntötte. Elmondta, a bált immár negyedik alka-lommal rendezte meg az „Ifjúságért, a jövőért” ala-pítvány. A befolyt összeget az eddigiekhez hasonlóan most is az iskolai bútorok cseréjére, illetve sportesz-közök vásárlására fordít-ják. A rendezvényt hat mű-sorszám nyitotta meg. El-sőként a 2.a osztály lépett fel Rió című táncával, az 5.a-sok country-t táncol-tak, majd az idén alakult Hangoló szakkör tagjai kedveskedtek két ismert slágerrel a bálozó közön-ségnek, végül a 8.a-sok keringője zárta a műsort. Idén rendhagyó módon az iskola tanárai is felléptek, piros-feketébe öltözve egy kánkánnal lepték meg a vendégeket. A zenét a Mok-ka zenekar szolgáltatta. Zsohár Gabriella Eszter Alkalmazkodtunk a megváltozott körülmé-nyekhez, hogy folytatni tudjuk az életünket – fo-galmazták meg a Mozgás-sérültek Aktív Egyesülete tagjai a Panellakó Civilek program keretében tar-tott második prevenciós napon, amelyen a testi és lelki egészségről, valamint a táplálkozás szerepéről az egészségmegőrzésben té-makörökben hangzottak el előadások. A művelődé-si központban november 22-én tartott rendezvény-sorozat kezdetén a kerekes székesek tánccsoportja mutatta be country táncát. Bármilyen tragédiák történnek az életünkben, bármely lelki sérülés ér bennünket, fel kell, hogy dolgozzuk, továbblépjünk, csak úgy tudunk egészsé-gesek maradni, fogalmazta meg Lázár F. Katalin, aki a Magunkban hordozott megoldások című könyvét mutatta be. A Horizóra elnevezésű találmányát mutatta be az előadó fia, Lázár Gergő Zéta. A módszer alkalmas kisgyermekek vagy értel-mi sérültek időfogalmának fejlesztésére. Frányó Eszter dieteti-kus előadásában kijelen-tette, hogy nincs tiltott táplálék, csak meg kell találni azt, hogy mikor, hogyan és milyen men�- nyiségben fogyasszunk belőle. A szervezetünk megfelelő működéséhez szükséges a megfelelő mennyiségű folyadék be-vitele valamint a rendsze-res mozgás is. A kínai gyógyászatról Juhász Dorka, a Padma ház munkatársa beszélt, majd Rauschenberger Balázs az egészség és a táplálkozás kapcsolatát elemezte. Az előadások ideje alatt egészséges ételekből kós-tolhattak az érdeklődők. T.A. Jó érzés segíteni embertársainkon Csaknem harmincan vettek részt november 27-én az ajkai véradáson az Esze Ta-más utcában. Poór Béla, aki a szervezésben segített, kér-désünkre elmondta, hogy 22 éve rendszeres véradó. Ami-kor orvosa javaslatára elő-ször jelentkezett donornak, megérezte, milyen jó érzés segíteni beteg embertársain. Azóta ismerőseit is biztatja erre. Varga Tivadarné, az Ajka Területi Vöröskereszt vezetője ajándékkal és ven-déglátással köszönte meg a részvételt. A Kereszténydemokrata Néppárt alapszabálya sze-rinti tisztújítások kezdőd-tek el a múlt héten, amelyek érintenek minden alapszer-vezetet és bizottságot a párt-ban. Ajkán november 26-án történt meg a tisztújító köz-gyűlés, amelyen a tagság a jelenlegi elnököt, Táncsics Tamást erősítette meg az elnöki poszton. A tagság to-vábbra is bizalmat szavazott Hartinger Ottó titkárnak is. A leköszönő gazdasági ve-zetőnek, Horváth Jenőnének megköszönték a több mint tíz éve jól végzett munkáját és helyette Egervári László-nét választották meg a kö-vetkező ciklusra. A párt he-lyi szervezetének elnökségé-be a tagság javaslatai alapján elnökségi tagnak Rieder Andrást, Reitter Istvánt és Sidó Lászlót szavazták meg. A megyei választmányi ta-gok közé Hartinger Ottót és Táncsics Tamást jelölték és szavazták meg a párt tagjai. Peternics Mihály Tisztújítás a KDNP-nél Géppuskalábú varázslat Catherine Gallagher kápráza-tos produkciójára zsúfolásig megtelt a nézőtér: mindenki látni akarta a csodát, a legen-dát, a hihetetlent. A Michael Jackson ALIVE show kápráza-tos, abszolút egyedi élményt adott az érdeklődőknek, akik a fényeffektek ölelésében táncoló profik előadásából egyrészt Michael Jackson jellegzetes mozdulatait, más-részt az ír sztepp alapelemeit ismerhették fel. A saját tech-nikai gárdával dolgozó együt-tes- kolosszus örök élményt nyújtó előadással örvendez-tette meg a várost. Vargáné Czobor Andrea
  4. 4. 4 Ajkai Szó 2014. december 5., péntek HIRDESSEN AZ AJKAI SZÓBAN! Hirdetésfelvétel a Városháza 4. emeletén a 422-es irodában az Ajkai Média Nonprofit Kft-nél. Telefon: 06-88/521-164 Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com Web: www.ajkaimediakft.hu Támogatás telekvásárláshoz Képviselőt cserélt a Fidesz-KDNP A PRIMER Kft meghirdeti tulajdonában lévő Ajka, Al-kotmány u. 23/A szám alat-ti ( hrsz: 2989/11) ingat-lanát. Az ingatlan területe 131 m2. Az épület hasznos alapterülete 77 m2, amely vendéglátási tevékenység-re nem kaphat engedélyt. Érdeklődni lehet Holczin-ger József ügyvezető igaz-gatónál a 30/956 8484-es telefonszámon. A Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.) pályaválasztási tájékoztatót (nyílt napot) tart a 8. osztályos tanulók és szüleik részére 2014. december 10-én (szerda) A tájékoztatón levetítjük iskolánk bemutató filmjét, az érdeklődők megtekinthetik eszközeinket és készséggel válaszolunk az egyéni kérdésekre is! 8.00 – 12.00 óráig demonstrációs foglalkozásokat (idegen nyelv, informatika, szakmák bemutatása) tartunk, amelyekre szintén nagy szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat. 14.00 órakor az intézmény igazgatójának tájékoztatója! Ne fűtsünk hulladékégetéssel! A hidegre fordult idő, a fűtési szezon beköszöntével a családi házas, kertes beépítettségű városrészekben egyre gyakrab-ban látható egyes kéményekből feltörő sűrű, sötéten gomoly-gó füst. Az esti órákban a füst nem látható, de irritáló, fojto-gatóan erős szaga makacsul betölti az utcákat, életterünket. A hagyományos tüzelőanyagok helyettesítésére számos háztar-tás kazánjában égetnek nem oda való anyagokat (pl. műanyag csomagolóanyagok, már nem használt műanyag kerti felszere-lési tárgyak, lakozott, ragasztott fabútorok, festett fából készült eszközök, feleslegessé vált ruhaneműk, gumiabroncsok stb.) A különböző, háztartásokban keletkező hulladékok elégeté-sekor keletkező égéstermékek több okból is kiemelten szen�- nyező hatásúak. Az ilyen anyagok háztartási kazánban törté-nő eltüzelésekor az égés a nem megfelelő hőfok miatt nem tökéletes, a keletkező gázok rendkívül környezetszennyező-ek, rákkeltő hatásúak, és mindenféle szűrés nélkül kerülnek a szabadba. Növeli a problémát, hogy a lakóházak kéményei értelemszerűen nagyon alacsony kibocsátási magasságot biztosítanak, így az egészségre káros anyagok légkörben tör-ténő felhígulása, eltávozása lassú. A veszélyes, szemet és légutak nyálkahártyáit irritáló, belső létfontosságú szervein-ket károsító gázok (dioxinok, furánok stb.) a párás őszi-téli napokon hosszú ideig megülnek, magas koncentrációban a belégzési szintünkön tartózkodnak. A hulladékkal tüzelő háztulajdonosoknak tudniuk kell, hogy jogsértő cselekedetükkel saját családjukon kívül akár egy teljes városrész vagy kisebb település lakosságának egész-ségét is veszélyeztetik. Természetesen fenti „alternatív tüzelőanyagok” használata a kazánokat is károsítja, élettartamukat rövidíti, valamint a ké-mények belső falán nem kívánatos lerakódást eredményez. Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az „AVAR AJKA” Vá-rosgazdálkodási Kft. a háztartási hulladékok teljes körének szállítását, ártalmatlanítását, kezelését biztosítja telephelye-in. Kérjük, hogy hulladékaik tüzelésével ne fűtsenek, azokat bíz-zák a szakszerű hulladékkezelőre, keressék fel honlapunkat és érdeklődjenek elérhetőségeinken: www.avarajkakft.hu! Együtt többet tehetünk környezetünk megóvásáért! Péter Gábor AVAR AJKA Kft. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Tel-epülési Szilárdhulladék-kezelési Önkormány-zati Társulás 3,43 milliárd forint európai uniós és hazai támogatást nyert el a régió 33 fel-hagyott szeméttelepének rekultiválására (biz-tonságba helyezésére). A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfi-nanszírozásával valósul meg. A társulásnak a projekthez önrészt nem kellett biztosítania. A Társulás 158 településének 33 régi hulladéklerakó telepének rekultiválása történt meg a 2014 októberé-ig a projektnek köszönhetően. A rekultiváció eltérő műszaki megoldásokkal zajlott a különböző lerakóknál, attól függően, hogy milyen régen hagytak fel az adott szemétteleppel, milyen a hulladék összetétele. A teljes projekt során mintegy 390 ezer négyzetméter felületet állítottak helyre, ami több mint 3 millió köbméter hul-ladékot tartalmazott. Átadásra került hulladéklerakók: LOT1: Gyepűkaján, Kiscsősz, Nagyalásony, Pápasala-mon, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár, Apá-catorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Neme-shany, Veszprémgalsa, Nyárád, Csabrendek, Nagypirit, Ukk, Pápa LOT2: Bakonybél, Bakonynána, Balatonalmádi, Bala- Befejeződtek a hulladéklerakók rekultivációs munkái tonfüred, Balatonrendes, Devecser, Felsőörs, Kapolcs, Lovas, Magyarpolány, Nemesgulács, Noszlop, Som-lóvecse, Tapolca-Zalahaláp. A projekt eredményeként megszűnik a 33 lerakó környezetében élő lakosok közvetlen érintettsége, a rendezetlen lerakók okozta tájképi zavaró hatás, a hul-ladék szél általi széthordása, és a kellemetlen bűzhatás. Jelentős mértékben csökken a lerakók környezetében található felszíni és felszín alatti vizek, sérülékeny víz-bázisok, ivóvízbázisok, valamint földtani közeg veszé-lyeztetése. A fejlesztés eredményes végrehajtása mentesíti az önkormányzatokat, és azokon keresztül a társadalmat a későbbi jelentős környezetszennyezések kockázatától, az esetleg csak évek múlva jelentkező ta-laj, ill. felszín alatti víz szennyezés veszélyétől, és nem utolsó sorban az utólag elvégzendő kármentesítési költségektől. A közeli természeti területekre, illetve egyéb védett értékekre a projekt kedvező hatást gyakorol. Európai Regionális Fejlesztési Alap Ajka Város Önkormány-zatának Szociális és Kör-nyezetvédelmi Bizottsága Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a te-lekvásárlók támogatásáról szóló 17/2012.(VI.12.) Ök. rendeletének 5. §-a alapján pályázatot hirdet telekvá-sárlók támogatására. Pályázatot nyújthatnak be a 45 év alatti (házastár-sak és élettársak közül leg-alább az egyik 45 év alatti) fiatal házasok, élettársi kap-csolatban élő személyek, a saját háztartásukban leg-alább egy kiskorú eltartá-sáról gondoskodó házasok és élettársak, valamint az egyedülálló gyermekes sze-mélyek és egyedülállók. A támogatás a telekvásár-lók részére csak akkor álla-pítható meg: – ha nincs lakástulajdo-nuk, illetve a tulajdonuk-ban lévő lakást legalább a telekvásárlással egy időben értékesítik és ezt előszerző-déssel vagy adásvételi szer-ződéssel igazolják, – ha öröklés útján szerzett és haszonélvezettel terhelt tulajdonuk van, de a lakás-ingatlanban a haszonélvező lakik, – ha az önkormányzati bérlakás határozatlan ide-jű bérleti jogviszonyáról az önkormányzat javára le-mondtak. A támogatás formája egy-szeri vissza nem térítendő támogatás, kizárólag lakó-telek megvételére, feltéve, hogy a támogatott a lakótel-ken lakóházat épít. A támo-gatás mértéke maximum 1 000 000 Ft. A pályázat december 12- ig nyújtható be az Ajkai Közös Önkormányzati Hi-vatal Szociális és Igazgatási Irodánál 4. emelet 415. sz. irodában ügyfélfogadási időben és ugyanott szerez-hető be a szükséges pályáza-ti formanyomtatvány is. A pályázatokat Ajka Vá-ros Önkormányzatának Szociális és Környezetvé-delmi Bizottsága bírálja el a benyújtást követő ülésén és a döntésről a pályázókat írásban értesítik. A részletes pályázati ki-írás az ajka.hu honlapon érhető el. Olcsón, vegyszermentesen Vegyszermentes, termé-szetes anyagokkal kevés pénzből is tisztán tarthatjuk otthonunkat, ruháinkat. A háztartási praktikákról szó-ló, a Civil Házban tartott elő-adásában Varga Andrea, az Ökoverzum Nonprofit Kft. munkatársa elmondta, az étkezési ecet a takarí-tásban is jól használható kiváló vízkőoldó hatása miatt. A mosógép tisztításá-hoz, vízkőmentesítéséhez elég szétlocsolni abban két liter ecetet, kis ideig állni hagyni, majd beindítani egy programot. A tisztításkor ne tegyünk a gépbe ruhát. Var-ga Andrea elmondta, a ru-hák színének megőrzésére is alkalmas a megfelelően hígított ecet. A környezet-védelmi szakember három deciliter ecethez hét decili-ter vizet ad, majd mosáskor az öblítő tartályába tölt egy kupakkal abból. Az illato-sitáshoz mosóparfümöt használ, amelyből elegen-dő mosásonként néhány csepp. Már nálunk is egyre elter-jedtebb a mosódió haszná-lata. Az indiai rovarriasztó fa termése szaponint tartal-maz. A mosódióból 5-8 fél darabot kell betenni a mo-sózsákba, a zsákot úgy be-kötni, hogy mosás közben a darabok ne hulljanak ki. Alacsonyabb hőfokon való mosásnál a diót több alka-lommal is fel lehet használ-ni. Az elhasznált darabokat komposztálni is lehet. Egy kiló mosódió fedezi egy négytagú család éves mo-sószerszükségletét. T.A. A Fidesz hétfőn sajtótájé-koztatón jelentette be, hogy Fenyvesi Zoltánt megválasz-tották a megyei közgyűlés al-elnökévé, ezért lemond városi képviselői mandátumáról. Fenyvesi Zoltán elmond-ta, hogy a megyei közgyűlés alelnökévé választása miatt lemondott a városi képviselői mandátumáról. A két pozí-ció ugyanis összeférhetetlen, amit 30 napon belül meg kellett szüntetni. Fenyvesi a Fidesz-KDNP listáján soron következő képviselő, Ravasz Tibor javára mondott le, aki hétfőn át is vette megbízóle-velét. Fenyvesi Zoltán beszámolt az utóbbi időszakban végzett tevékenységeiről, és új pozí-ciójában együttműködéséről biztosította Ajka önkormány-zatát. Az alelnök kiemelt fel-adatának tekinti a területfej-lesztést. Ravasz Tibor elmondta, hogy az előző ciklusban is tagja volt a képviselő-testület-nek, tehát kellő tapasztalata van a feladatok elvégzésében. Adventi koszorú, kopogtató Arany és ezüst színű dióval, szalaggal és csengővel díszítette adventi koszorúját Lázár Napsugár. A harmadik osztályos kislány a nagymamá-jával érkezett a Bányász Kulturális Egyesület által szervezett kézműves foglalkozásra november 29-én a Bányász Közösségi Házba. Napsugár elmondta, szalmából készült alapot választott a koszorú elkészítésé-hez, amelyen vasárnap meg is gyújtják az első gyertyát. Oravecz Edittől, az egyesület vezetőjétől megtudtuk, a november köze-pén tartott foglalkozáson textilből ajándék csomagolására vagy lakás dekorálására alkalmas csizmát készitettek. A november végén tartott összejövetelen kopogtató és koszorú készítéséhez nyújtott segítséget Herendi Józsefné virágkötő. A résztvevők minden szükséges alapanya-got megkaptak és választék is volt bőven: különféle méretű alapok, szí-nes szalagok, gyertyák közül választhatták ki az izlésüknek megfelelőt. T.A.
  5. 5. 2014. december 5., péntek Ajkai Szó 5 A teljesen benépesült Agórán a tósoki iskola sze-replését követően Bakos Fri-gyes esperes, az intézmény lelki vezetője szólt a jelen-lévőkhöz. Prédikációjában hangsúlyozottan szólt a ka-rácsony ünnepének ajándé-kozási szokásairól, amely-ből soha sem hiányzik Jézus ajándéka sem, aki minden-kiért, minden idők emberi bűneiért halt meg, így adva reményt az örök életre, amely őt követve mindan�- nyiunk előtt áll. Bennünk akar megszületni, nemcsak a betlehemi jászolban, hogy a szeretet, amelyet adni kí-ván, belülről árasszon el minket, így téve lehetővé, hogy a szeretetet tovább ad-hassuk családunk és min-den embertársunk felé is, őszintén megnyílt szívvel. Így lehet csak lelki békessé-günk és boldog ünnepünk, ha nemcsak boltokban vá-sárolt ajándékokat, hanem lelkieket is átadunk a szere-tet ünnepén. Az első adventi gyertyát a város koszorúján Rieder András önkormányzati képviselő, a műsort adó is-kola igazgatója gyújtotta meg, majd a református felekezet részéről Sándor József, az evangélikus gyü-lekezet képviseletében pe-dig Vajda István lelkész adta áldását Bakos Frigyes espe-ressel együtt, a jelen lévőkre és Ajka minden polgárára Isten és Szent Lelke kegyel-mét kérve az ünnepekre és egész földi életünkre. Peternics Mihály Adventbe érkeztünk Gyertyagyújtás Tósokberénden Ki mit tudott a Bánkiban Ünnepvárás dalokkal Adventi hangversenyek „Hinni taníts Uram, kérni taníts” csengett őszinte átéléssel az imának is számító ének a Szent István Király Római Katolikus iskola diákjainak az ajkán, a keresztény felekezetek közös adventi ünnepének első estéjén. A teljesen benépesült Agórán Bakos Frigyes esperes szólt a jelenlévőkhöz (Fotó: Györkös) Az ajkarendeki kórus és a mozgássérültek énekkara adott hangversenyt advent első vasárnapján a Jézus Szíve templomban. A kórusok karácsonyi dalokkal varázsoltak ünnepváró hangulatot. Advent időszakában minden hétvégén más előadók adnak műsort a templomban. (Fotó: Györkös) A Bányász Kulturális Egye-sület szeretettel meghívja Önt és kedves családját a december 6-án (szomba-ton) 16:30 órakor kezdődő adventi hangversenyére a Belvárosi Katolikus Temp-lomba. Fellépők: Ajkai Jézus Szíve Templom Szent Cecília Kó-rusa, Német Nemzetiségi Dalkör – Magyarpolány, Forrás Nőikar – Ajka-Pad-ragkút A Jubilate Nőikar adventi fellépései December 5. (péntek) 16:30 Ajka (belváros), Katolikus templom (hangverseny) December 7. (vasárnap) 9:00 Devecser, Katolikus templom (mise és hangver-seny) December 12. (péntek) 18:00 Ajka-Tósokberénd, Katolikus templom (hang-verseny) December 18. (csütörtök) 15:00 Ajka (Kaszinó), Vá-rosi nyugdíjas karácsony (hangverseny) December 20. (szombat) 16:00 Magyarpolány, Ka-tolikus templom (hangver-seny) A Forrás Nőikar adventi fellépései December 6-án Ajkán a Jé-zus Szíve templomban Ad-venti hangversenyt szervez a magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkörrel és az ajkai Jézus Szíve Temp-lom Szent Cecília Kórusá-val. December 7-én Csékúton az Evangélikus templom-ban adnak önálló hangver-senyt a környékbeli szólis-tákkal. December 13-án Pozsonye-perjesen szerepelnek a po-zsonyeperjesi Kis-Duna Vegyeskarral, a nagyme-gyeri Bárdos Lajos Vegyes-karral valamint a bősi Kék Duna Vegyeskarral. December 14-én Sümegen a katolikus templomban lesznek láthatók és hallha-tók a tapolcai Vegyes Kó-russal és a Sümegi Ének-karral közösen. December 21-én Bécsben a bécsi magyar misén éne-kelnek valamint a mise után szerepelnek a magyar-polányi Német Nemzetisé-gi Dalkörrel közösen. Civil Mikulás Vonattal érkezik december 6-án a Civil Mikulás, és szíve-sen utaztatja rajta a jó gyerekeket is 10-12 óra között. Ezalatt a Civil Ház termeiben kézműves foglalkozások lesznek: lehet fenyődíszeket készíteni, üveget festeni. Minden kis alkotót arra kérünk, hogy az általa készített fenyődíszekből egyet helyezzen el a civil karácsonyfán! Tagszervezeteinket is kérjük, hogy közös karácsonyfánk-ra tegyenek egy-egy fenyődíszt, amelyen feltüntetik, hogy melyik közösségünktől származik. Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket szüleikkel együtt. A programok in-gyenesek! Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége Tósokberénden szép számú érdeklődő jelent meg az első gyertyagyúj-tási ünnepségen vasárnap a Dísz téren. Reitter István történelemtanár rövid vis�- szatekintést adott az ad-venti szokások eredetéről. Sándor József református lelkész felhívta a figyel-met arra, hogy adventkor a keresztények nemcsak a Jézus születése előtti vára-kozásról emlékeznek meg, hanem további két jelentése is van az ünnepnek. Várjuk ugyanis az Úr eljövetelét a saját életünkben, hogy keresztény életvitelünkkel minél közelebb kerüljünk Istenhez. Továbbá várjuk Jézus Krisztus második el-jövetelét. Példabeszédében Máté evangéliuma, 25- ik fejezetének 1-13 versét idézte, a balgák és az oko-sok történetét felidézve. Az Jézus Krisztus bármikor eljöhet, bármelyik pillanat-ban és erre fel kell készül-nünk. „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok.” Ezen fontos gondolatok után Vajai Károlyné sza-valt a szeretetről és a gye-rekek meggyújtották az első gyertyát a feldíszített adventi koszorún, utána a jelenlévők finom sütemé-nyekkel és itallal kínálták egymást. A hátralévő adventi va-sárnapokon fellépnek a Regös Nyugdíjasklub éne-kesei, a tósokberéndi Szent István Király Római Kato-likus Általános Iskola diák-jai és a falu közössége. Pré-dikációt mond a katolikus iskola lelki igazgatója. Negyedik alkalommal szer-vezte meg az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegysége já-tékos, komplex tanulmányi vetélkedőjét a pályaválasztás előtt álló hetedikes és nyolca-dikos diákok részére BánKi- MitTud? címmel. A november 26-án tar-tott vetélkedésre 31 csapat 93 tanulója érkezett az iskola aulájába, ahol Vörös Róbert történelemtanár, intézmény-egység- vezető köszöntötte a megjelent diákokat és tanára-ikat. A jelentkezési lapokból előre lehetett látni a nagy ér-deklődést. Nemcsak Ajkáról, hanem Somlóvásárhelytől Herendig, tíz környező tele-pülésről is érkeztek diákok. A menetlevelek kiosztása után a háromfős csapatok az iskola öt helyszínén komoly tárgyi tudást igénylő feladato-kat kaptak, többek között ma-tematika, természettudomá-nyok, pénzügy, magyar nyelv és irodalom, informatika, tör-ténelem, angol és német nyelv témakörökben. Érdekes, szó-rakoztató feladatok is voltak köztük: játékos nyelvtan, tér-képismeret, logófelismerés és idegen nyelvi keresztrejtvény. A kedvenc kakukktojást sem hagyták ki a sorból a feladato-kat összeállító pedagógusok, akik a helyszíneken fogadták a versenyzőket és értékelték a teljesítményeket. Vörös Róbert elmondta, a rendezvényüknek nem titkolt célja, hogy minél többen meg-ismerjék az intézményt, je-lentkezzenek a képzéseikre és vigyék jó hírüket az általános iskolákba. A vetélkedésben résztvevő diákok az aulában tájékozódhattak a választha-tó szakmákról, rövid leírások és fényképek segítségével. Az eredményhirdetésre várva a fiataloknak kellemes megle-petésben volt részük, az iskola híressé vált diákja, Farkas At-tila énekelt nekik. A versenyt a Szőkék, bar-nák csapata nyerte, második az MTK ultrák, harmadik pe-dig a Red Bull Renault nevet választó csapat lett. A nyerte-sek értékes műszaki cikkeket, a többiek oklevelet kaptak. Kellemes élménnyel, tapaszta-lattal és új ismeretekkel lettek gazdagabbak mindannyian. Cs.B.É.
  6. 6. 6 Ajkai Szó 2014. december 5., péntek PROGRAMAJÁNLÓ Moziműsor Az aktuális moziműsor filmismer-tetőkkel bővítve olvasható az Ajka. Ma honlapon! A Madagaszkár pingvinjei 3D - színes, magyarul beszélő, ame-rikai családi animációs film - de-cember 13. szombat 12.30, decem-ber 14. vasárnap 13.45, december 19. péntek 13.15, december 22. hétfő 13.00, december 24. szerda 10.30 és 14.30 Paddington - színes, magyarul beszélő, angol-francia-kanadai családi vígjáték, 97 perc - decem-ber 11. csütörtök 14.00, december 12. péntek 13.30, december 13. szombat 14.15, december 14. va-sárnap 12.00, december 15. hétfő 14.00, december 16. kedd 13.30, december 17. szerda 14.00, decem-ber 21. vasárnap 13.00, december 22. hétfő 10.00, december 23. kedd 13.00, december 24. szerda 12.30 Dumb és Dumber kettyó - szí-nes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 110 perc - december 11. csütörtök és december 17. szerda között csütörtök, szombat, hétfő és szerdai napokon 18.30, péntek, vasárnap és hétfői napokon 20.30, december 18. csütörtök 15.00, de-cember 21. vasárnap 18.00, decem-ber 22. hétfő 15.00 Exodus: Istenek és királyok - szí-nes, magyarul beszélő, amerikai-angol történelmi kalandfilm, 142 perc - december 11. csütörtök és december 17. szerda között csütör-tök, szombat, hétfő és szerdai na-pokon 16.00 és 20.20, péntek, va-sárnap és hétfői napokon 15.30 és 18.00, december 19. péntek 18.00, december 20. szombat 14.30, de-cember 23. szerda 18.00 A hobbit - Az öt sereg csatája - színes, magyarul beszélő, ame-rikai- új-zélandi fantasy - decem-ber 18. csütörtök 17.00 és 20.15, december 19. vasárnap 15.00 és 20.30, december 20. szombat 17.15 és 20.30, december 21. vasárnap 10.00, 15.00 és 20.15, december 22. hétfő 17.00 és 20.15, december 23. kedd 10.00, 15.00 és 20.30 (20.30- kor 2D!), december 25. csütörtök 20.30, december 26. péntek 17.30, december 27. szombat 20.30, de-cember 28. vasárnap 10.00 és 20.30, december 29. hétfő 17.15 és 20.15, december 30. kedd 17.30 (2D!), január 2. péntek 15.30 (2D!), január 3. szombat 20.30, január 4. vasárnap 10.00 és 20.30, január 6. kedd 20.30, január 7. szerda 17.30 Mikulás Film Fiesta December 6-án a gyermekelőadás előtt a mozi Mikulása a gyerekek-nek csoki mikulással kedveskedik. Madagaszkár pingvinjei 3D - szinkronizál amerikai animációs filmvígjáték, 92 perc – december 4. csütörtök 17.00, december 5. péntek 14.00, december 6. szom-bat 11.30 és 15.00, december 7. vasárnap 10.00, 11.45 és 13.30, december 8. hétfő 16.45, december 9. kedd 14.00, december 10. szerda 14.15 Jégvarázs 3D – szinkronizált amerikai animációs családi film 105 perc - december 6. szombat 9.30 Mikulás mentőakció – szinkroni-zált amerikai animációs kaland-film, 89 perc - december 6. szom-bat 13.15 Förtelmes főnökök 2. - szinkro-nizál amerikai vígjáték, 108 perc - december 5. péntek 20.30, decem-ber 7. vasárnap 17.45, december 8. hétfő 20.15, december 10. szerda 16.00 Éhezők viadala: A kiválasztott 1. - színes, magyarul beszélő, ameri-kai kalandfilm, 125 perc - decem-ber 5. péntek 15.45, december 6. szombat 16.45, december 9. kedd 15.45 Swing – magyar romantikus víg-játék, 117 perc - december 4. csü-törtök 20.30, december 5. péntek 18.15, december 6. szombat 19.15, december 7. vasárnap 15.30, de-cember 8. hétfő 14.30, december 9. kedd 18.15, december 10. szerda 20.30 Az emlékek őre – szinkronizált amerikai sci-fi, 97 perc - decem-ber 4. csütörtök 18.45, december 8. hétfő 18.15 Harag – szinkronizált amerikai háborús film, 134 perc - december 6. szombat 21.30, december 10. szerda 18.00 Csillagok között - szinkronizált amerikai sci-fi akció, 169 perc - de-cember 7. vasárnap 19.45, decem-ber 9. kedd 20.30 TV Ajka, a város televíziója Hétfő 19h: adás (a város hírei, magazinműsor) Kedd 9h: a hétfői adás ismétlése Szerda 19h: adás (a város hírei, magazinműsor) Csütörtök 9h: a szerdai adás is-métlése Péntek 19h: adás (a város hírei, magazinműsor) Szombat 9h: a pénteki adás is-métlése A TV Ajka műsorai élőben és utó-lag is bármikor megtekinthetők a www.ajka.ma honlapon! Művelődési házak December 6-án 15 órától Mese-hegyről érkezik a Mikulás! Gyer-mekek ünnepe a művelődési köz-pontban. December 6-án 17 órakor ér-kezik a Mikulás az ajkarendeki művelődési házba. Fésüs Éva Top-pantó királykisasszony meséjéből írt jelenetét az iskolások adják elő, majd az Ajkarendekért Egyesület Mikulásváró műsora várja a gye-rekeket. December 6-án 17.45 órakor a második adventi gyertya gyújtása az Agórán December 6-án 19 órakor Ad-venti koncert a belvárosi katoli-kus templomban Németh Csaba orgonaművész közreműködésével December 7-én 15.00 Karácsonyi készülődés felnőtteknek a műve-lődési központban – Karácsonyi receptjeim receptfüzet készítése December 9-én 14.30, 10-én 10.00 és 14:30 Gyermekszínház: Pannon Várszínház: Az óriás nyomában – zenés mesejáték December 11-én 19.00 Kijev City Balett: Diótörő c. előadása műve-lődési központban December 12-én 19.00 órakor BluesSteel, Bilokánsok, Ős-Mini koncert a Kaszinóban December 13-án 15.00 Karácso-nyi készülődés felnőtteknek a mű-velődési központban-:”Gyertyák fényében” gyertyadíszítés, textil angyalka készítése December 13-án 16.30 órától Free Kid Aerobik Egyesület évzá-ró gálaműsora a padragkúti mű-velődési házban. December 13-án 19.00 Gyer-tyafényes adventi várakozás a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével a Bánki iskola aulájában December 13-án 17.45 órakor a harmadik adventi gyertya meg�- gyújtása az Agórán, vezeti az Evangélikus Gyülekezet Civil Ház December 8. hétfő 10.00- Foltvarró Klub Rácz Mária 16.30-18.00 Flowers Aerobik 1.-2. oszt. versenycsoport Csonkáné Krützner Márta 17.30- FIT-BALL Halászné Bog-nár Adrien 18.00- Meridián torna Vajda Zsu-zsanna 18.00- BODYPUMP 19.00- FIT-BOX 20.00- CROSS FIT Halászné Bog-nár Adrien December 9. kedd 8.15- Nyugdíjas Egészségmegőrző torna 10.00- Kézimunka Klub Garainé Kisbej Ágnes 16.00- Modellező Szakosztály Il-lési Oszkár 16.30- Thai-boksz Szilágyi Ar-nold 16.30-18.00 Flowers Aerobik kez-dők, 1.-2. oszt. versenycsoport 18.00-19.30 Flowers Aerobik Ba-sic csoport Csonkáné Krützner Márta 18.00- PRO-FIT 19.15- TRX Halászné Bognár Ad-rien December 10. szerda 9.00- Ingyenes vércukor-és vér-nyomásmérés Mező Jánosné 9.00- Otthon Segítők György Zol-tánné 14.00- Timföldgyári Nyugdíjas Klub Horváth Sándorné .15.00- Ingyenes jogi tanácsadás dr. Darvas János ügyvéd. Előzetes bejelentkezés: 88/212-738 16.00- Timföldgyári Nyugdíjas Klub Karácsonyi Ünnepség Hor-váth Sándorné 16.30-18.00 Flowers Aerobik 1.-2. oszt. versenycsoport 18.00-19.30 Flowers Aerobik Ba-sic csoport Csonkáné Krützner Márta 17.00- PRO-FIT 19.00- FIT-BOKSZ 20.00- CROSS FIT Halászné Bog-nár Adrien December 11. csütörtök 9.00- Hatha Jóga dr. Szabó Ildikó 16.30- Thai-boksz Szilágyi Ar-nold 16.30-18.00 Flowers Aerobik kez-dők, 1.-2. oszt. versenycsoport Csonkáné Krützner Márta 18.00- BODYPUMP 19.30- TRX Halászné Bognár Ad-rien December 12. péntek 16.00- Modellező Szakosztály Il-lési Oszkár 18.30- FIT-BOKSZ Halászné Bog-nár Adrien December 13. szombat 14.00- „Sárkánytűz” szerepját-szók Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla mutatta be honisme-reti fotóalbum-sorozatát november 27-én a Városi Múzeumban. A Veszprémben élő, erdé-lyi gyökerekkel rendelkező házaspár-szerzőpáros saját kiadójának gondozásában jelenteti meg könyveit. A Pro Comitatu- és Magyar Örökség-díjas Váradi Péter Pál Nagyváradon, Lőwey Lilla Szovátán született. Mindketten Tamási Áron-díjasok. Gyűjtőmunká-juk során bejárták egész Székelyföldet, bemutattak minden települést, kutat-tak Kalotaszeg magyar fal-vaiban, majd az ezeréves határt ölelő Déli- és Kele-ti- Kárpátok feltérképezése következett. A színes képekkel illuszt-rált honismereti fotóal-bum- sorozat egyes darabjai megörökítik a történelmi múltat, a földrajzi környe-zetet, az adott tájegység ha-gyományait, népművésze-tét, az erdélyi magyarság hitéletét, valláskultúráját. Az irodalmi fotóalbumok híres erdélyi költőket, író-kat, kiemelkedő személyi-ségeket mutatnak be életük és munkásságuk alapján. A szerzők vetítéssel egybe-kötött könyvbemutatója ez alkalommal elsősorban az erdélyi ősvárakról, vala-mint Reményik Sándorról szólt. zsge Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla bemutatója A házaspár-szerzőpáros saját kiadójának gondozásában jelen-teti meg könyveit (Fotó: Györkös) Művészet a Nagy Háborúban A Planéta Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület szervezé-sében Győr Attila történész, művészettörténész december 13- án 17 órakor „Az I. világháború, a művészet és a művészek” címmel tart előadást a Polus-Coop Zrt. irodaházának (Szabad-ság tér 11.) I. emeleti konferenciatermében. Bródys diák a Maradj Talpon!-ban December 5-én kerül adásba a Maradj Talpon! televíziós kvízve-télkedő mikulási különkiadása, amelybe Kovács Anna Lídia, egy ajkai bródys gimnazista is bejutott. A versenyzők közös vonása, hogy mindannyian hetedikesek és mind kapcsolatban állnak valamilyen formában a zenével. Az ország minden részéről érkeztek jelentkezők, akik közül csak kevesen jutottak át a többszörös szűrőn, s nyertek felvételt a mű-sorba. Az ajkai lány remekül helytállt, bár a kérdések sem voltak egyszerűek. A forgatás alatt folyamatos meglepetés érte a kö-zönséget, amely ugyancsak fiatalokból állt. A gyermekek Maradj Talpon! feliratú pólóban (amit a felvétel végén haza is vihettek) és kezükben plakátokkal szurkoltak osztálytársuknak, barátjuk-nak. A szervezők emellett további ajándékokkal is kedveskedtek a jelenlevőknek. Maradandó élményt nyújtott mindenkinek a for-gatás, hiszen a hetedikesek nem csak a műsorvezetőt, Gundel Takács Gábort, és osztálytársukat láthatták a stúdióban, hanem a technikai szakértők profizmusáról is képet kaptak. A felvétel végén minden gyermek ajándékkal távozott és gratu-lálhatott versenyző osztálytársának. Természetesen majdnem mindannyian ugyanazzal a kérdéssel fordultak a játékosokhoz, mégpedig, hogy ha az illető nem nyert, hova esett? Hanis Patrícia CIVIL TUDÓSÍTÓNKTÓL
  7. 7. 2014. december 5., péntek Ajkai Szó 7 Győzelemmel zárt a Kristály Az Ironman világbajnokság résztvevője volt Ajka „aranyos” aerobikosai Kézilabda A Le Belier a Komáromot fogadja szombaton 16 órakor. A juni-orok 18 órakor kezdenek. Lakossági Gimnasztika Idén is ingyenes testmozgási lehetőséget biztosít a Forma Fitt SE. Az egyesület edzőtermében (Esze Tamás u. 1.) keddenként 18-tól 19 óráig várják a kicsiket és nagyokat. Labdarúgás Megye I. Fűzfői AK – Ajka Kris-tály SE 0-1 (0-1) Ajka: Kovács, Réfi, Szabó, Kardos, Magyar, Székely, Falusi, Horváth, Üveges, Berkes, Kiss (Feri 77.), megbízott edző: Geri Gyula gól: Üveges (44.) U 21 Fűzfői AK – Ajka Kris-tály SE 2-3 edző: Németh Zoltán, gól: Vajda, Illés, Kozma Kézilabda NB I/B Ács Kinizsi SC – Le Beli-er- KK Ajka 27-33 (12-18) Ajka: Horváth, Majda-nics 3, Rozmán 6, Baj-nóczi 9(1), Bukovics 2, Meinczinger 4, Zeitler 5, csere: Heizer L., Körli, Huszti 1, Pavelka 3(1), Szalay, Pék B., Heizer P., Pék M., edző: Poór Ta-más kiállítások: 8 ill. 4 perc hetesek: 2/2 ill. 3/2 jók: Horváth, Bajnóczi, Majdanics, Meinczinger, Rozmán Juniorok Ács Kinizsi SC – Le Beli-er- KK Ajka 35-34 (15-17) edző: Poór Tamás, gól: Heizer 6, Horváth 2, Me-inczinger 5, Pék B. 9, Bu-kovics 2, Pék M. 2, Kles-pitz 8 Megyei bajnokság, nők Kilián DSE Pápa – KK Ajka 29-26 (15-13) Ajka: Schultz, Sulyok 1, Bóday 4, György, Mayer 7, Fülöp 9, Bobay 5, csere: Jakab, Tóth, Rieger, Vesz-tergom, edző: Fülöp Imre hetesek: 5/5 ill. 6/5 kiállítások: 8 ill. 6 perc jó: senki Teke NB I Ajka Kristály SE – Lauf-B TK 8-0 (3305-3100) Kristály: Szigeti (dr. Tóth Z.) 540, Városi 513, Ró-zsavölgyi 555, Lipp 573, Tóth 563, Nagy 561 Ifjúságiak Ajka Kristály SE – Lauf-B TK 4-0 Nagy (Szalai) 495, Tóth 538 Sakk NB II. Bányász SK Ajka – Szom-bathelyi Haladás VSE 4,5-7,5 Ajka: győzelem: Paksa, döntetlen: Kislik, Csaba, Gaál, Mihályfi, Kauf-mann, Babócs, Ludvai SPORTAJÁNLÓ SPORTEREDMÉNYEK SPORTÖSSZEFOGLALÓ Ismét éremeső volt a karatésoknál Az Ajka Kristály nem a legjobb előjelekkel várta az előrehozott tavaszi fordu-lót a megyei bajnokságban, hiszen az elmúlt két talál-kozón úgy kapott ki, hogy még gólt sem szerzett, rá-adásul a harmadik helyen álló Balatonfűzfő otthoná-ban lépett pályára. A társa-ság ezúttal azonban ismét azt az arcát mutatta, amel�- lyel sokáig veretlen maradt, vagyis nagyot küzdő, har-cias játékkal rukkolt elő. Ráadásul az első félidő haj-rájában Üveges a tizenhatos sarkáról remekül tekert a hosszú sarokba, és ezzel megszerezte a vezetést, sőt mint később kiderült, a győzelmet is csapatának. Geri Gyula, megbízott edző szerint csapata meg-érdemelt győzelmet ara-tott, amely akár nagyobb arányú is lehetett volna. A Kristály a nyolcadik helyről várja a márciusi folytatást, a terveknek megfelelően megnyugtató távolságra a kieső csapatoktól. Geri Gyula elmondta, a gárda a tudásának megfelelő po-zíciót foglalja el, de a télen megpróbálják tovább erősí-teni a keretet. A Le Belier Ácson ven-dégszerepelt a férfi kézilab-da NB I/B legutóbbi játék-napján. A hazaiak kezdték jobban a találkozót, az ötö-dik percben 3-1-re vezettek, de a vendégek gyorsan for-dítottak, és a félidő köze-pén már náluk volt az előny (6-12). Az ácsiak ekkor még felzárkóztak (11-12), de a félidei hajrát az ajkaiak job-ban bírták, és újra meglép-tek a házigazdáktól. A pi-henő után már nyolc gólra rúgott a vendégek előnye, azonban a lelkes hazaiak a félidő közepére újra meg-közelítették ellenfelüket (21-24). A mérkőzés záró szakaszában ismét az ajka-iak akarata érvényesült, így biztosan gyűjtötték be a két pontot. Női kézilabdázóink Pá-pán zárták az őszi szezont. Az első játékrészben a ha-zaiak szereztek előnyt, de a szünetre az ajkaiak két gól-ra felzárkóztak. A második félidő elején nagyobb se-bességre kapcsoltak a ven-dégek, de nem tudtak köze-lebb férkőzni az ellenfélhez, mert a döntő pillanatok-ban rendre hibáztak, így a Pápa végül otthon tartotta mindkét pontot. Az edző, Fülöp Imre elmondta, ismét egy verhető csapattól kap-tak ki, miközben az egész mérkőzésen saját maguk-kal küzdöttek. Az Ajka Térségi Labda-rúgó Utánpótlás Központ (ATLUK) létrejöttével megújul az utánpótlás-ne-velés városunkban. Nagy Tibor, a program vezető-je elmondta, a jól képzett edzők, a megemelt edzés-szám és időtartam, vala-mint az egyéni képzések mellett új kezdeménye-zésekkel a közösséget is igyekeznek összecsiszolni. Ezek közül a legfontosabb az ATLUK tagsági kártya, amellyel a gyermekek in-gyenesen látogathatják a három ajkai klub, az FC Ajka, a Padragkút és a Kris-tály mérkőzéseit, valamint több támogató üzlet is ked-vezményeket kínál a szá-mukra. A jövőbeli tervek között szerepel az FC Ajka honlapján való folyamatos jelenlét is, amellyel nem-csak a szülőket és az AT-LUK tagokat szeretnék el-érni, hanem mindenkit, aki érdeklődik az utánpótlás fejlődése, alakulása iránt. A honlap hírfolyamában megtalálhatók lesznek az aktuális események rövid leírásai, fotói is. A Rája ’94 Úszóklub sportolói öt számban in-dultak és öt aranyérmet szereztek a Közép-dunán-túli Régiós Versenyen. Mu-elek Fruzsina 800 méter gyorson, Kun-Szabó Fanni 800 méter gyorson és 400 méter vegyesen, Szóka Júlia pedig 400 méter gyorson és 200 méter vegyesen csapott elsőként a célba saját kor-osztályában. A Sun-Dome SE 35 in-dulóval vett részt a Veszp-rém Kupa elnevezésű ka-rate versenyen. A rangos megmérettetésre 14 sport-egyesület 180 versenyzője érkezett az ország minden tájáról. Az ajkai csapat megszerezte az első helyet összesítésben, 16 arany-, 15 ezüst- és 15 bronzéremmel. A legeredményesebb 14 év alatti férfi induló különdí-jat Kálmán László érdemel-te ki. Csicsics Richárd Öt nevezés, öt aranyérem az ajkai úszók mérlege a Közép-dunántúli Régiós Versenyen. Egy ajkai származású férfi, Kindl Gábor is részt vett az idei Hawaii Ironman világbaj-nokságon október 11-én. Az embert próbáló hosszú távú triatlonversenyről november 24-én tartott élménybeszá-molót egy ajkai üzletházban. Az előadás előtt Schenek Tamás, a rendezvény egyik szervezője megragadta az al-kalmat, és köszöntötte Király Csaba szakosztályvezetőt, aki az atlétika sportágban húsz éve edzi magas színvonalon az ajkai fiatalokat, kezei kö-zül országos és nemzetközi bajnokok kerültek ki. Az edző munkáját a Nemzetközi Atlé-tikai Szövetség és az ajkai csa-pat közös ajándékkal köszönte meg a rendezvényen. Kindl Gábor is kapott ajándékot, őt előző napi születésnapja alkal-mából köszöntötték a szerve-zők. Az amatőr sportoló fotók-kal illusztrált élettörténete után a Hawaii Ironman világ-bajnokság történetével is meg-ismerkedhetett a hallgatóság Kindl Gábor élvezetes előadá-sában. A hawaii Kailua-Kona településen megrendezett tri-atlonversenyről elmondta, a 3,8 kilométer úszás – 180 km kerékpározás – 42 km futás teljesítése nem mindennapi emlékekkel ajándékozta meg. A versenyre a profi sportolók a kvalifikációs versenyeken szerzett helyezéssel, az ama-tőrök pedig vagy kvalifikáci-óval, vagy sorsolás révén jut-hatnak el. A Flowers Aerobik SE sportolói számára három versenysorozatban, össze-sen kilenc megmérettetésre kerekedett a versenyévad. November 29-én ennek legutolsó eseménye, a X. Országos Challenge Aero-bik Kupa zajlott Budakalá-szon a Dinamik SE szerve-zésében, amelyen 43 ajkai sportoló indult. - A tavalyi évhez hason-lóan 2014-ben is két Ván-dorkupát sikerült meg-szereznie a gyerekeknek, a számtalan sikeres éves eredmény mellett – mond-ta el lapunknak Csonkáné Krützner Márta, a csapat edzője. – Nagy örömünk-re Ajka óvodás csapata, Erdélyi Hanna, Gál Kata, Csonka Lili, Rózsavölgyi Sára, Csentei Sára, Takács- Győri Diána, Kelemen Aletta, Palkovics Adél mindhárom fordulóban első helyen végzett, így abszolút bajnoka korcso-portjuknak. Farkas Petra IV. korcsoportos egyéni versenyzőnknek már nem volt könnyű dolga, gyö-nyörű gyakorlatával és a versenyfordulóban elért első helyezésével azonban kivívta az országos bajno-ki címet. Az évet értékelve az edző még elmondta, hogy a 2014-es versenyévad iga-zán sikeres volt számukra. - Három különböző ver-senyen összesen 37 érmet szereztünk, amelyek közül a legbüszkébb Nemes Esz-ternek és Tóth Adriennek, az Országos Aerobik Diák-olimpia döntőjében, Basic UP-II Páros kategóriában szerzett ezüst érmére va-gyok. A csapat december 16- án 17 órától a VMK szín-háztermében tartja évzáró gálaműsorát, amelyre sze-retettel hívják a szükőket, nagyszülőket, barátokat.
  8. 8. 8 Ajkai Szó 2014. december 5., péntek Véradás December 10-én (szerdán) 10-től 14 óráig intézeti vér-adásra várják a véradókat az ajkai kórház fertőző osz-tálya melletti vérvételi helyi-ségben. Véradók elismerése Két ajkai véradó és egy vál-lalkozás részesült elismerés-ben a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei szervezete által rendezett ünnepségen. Bellai Sándor 103, Nagy Jó-zsefné 46 alkalommal segí-tett véradással beteg embe-reken. A Hajtómű Kft. pedig a Véradóbarát vállalkozás címet érdemelte ki azzal, hogy évek óta háromhavonta lehetőséget biztosít véradás megszervezésére, munkatár-sainak pedig lehetőséget ad rá, hogy munkaidőben vegye-nek részt azon. Gólyahír Köszöntjük városunk le-gifjabb polgárait: Harmati András és Szőke Mónika november 15-én született kislányát, Kingát, Erdei An-tal és Baracska Erzsébet november 19-én született, kisfiát, Hunort, Hajdu Botond és Nagy Gabriella november 22-én született kislányát, Rebekát, Homlok Sándor és Horváth Zsanett Mária november 22-én született kisfiát, Alexandert, Ágoston Gergely és Nagy Mónika no-vember 24-én született kis-lányát, Zsófit, Berki Sándor és Pál Viktória november 25-én született kislányát, Dzsesszika Alíciát. Borbála-napi koszorúzás A Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub december 4-én 14 órakor tartja a már hagyományos Borbála-napi megemlékezést és koszorú-zást a VMK előtti Borbála szobornál. Mindenkit szere-tettel vár a rendezőség! Hívogató Jézus mondja: „Jöjjetek én-hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megter-heltettetek, és én megnyu-gosztlak titeket.” (M.t. ev. 11, 28). Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a Borsos Miklós Általános Iskola (Eötvös u. 9.) földszinti termébe de-cember 8-9-én (hétfő-kedd) 16.30-kor kezdődő evangeli-zációs igehirdetéseinkre. Evangéliumi Szabad Eklé-zsia Egyesület, Budapest Kaszinóznak a mozgássérültek Az Advent alkalmából nem a vmk-ban, a szokásos helyszí-nen tartja ünnepi klubössze-jövetelét a Mozgássérültek Klubja, hanem a Kaszinó-ban. December 15-én 16 órára oda várja a klubtago-kat az idei utolsó találkozó-jukra Jusztin Jánosné elnök. Nemzetiségi közmeghallgatás Ajka Város Német Nemzeti-ségi Önkormányzata decem-ber 9-én (kedden) az ajka-rendeki művelődési házban 17 órai kezdettel közmeg-hallgatást tart. Batyus bál A Szívvel-Lélekkel Klub de-cember 5-én 15 órakor Miku-lás- napi batyus ünnepséget tart, szeretettel várjuk klub-tagjainkat, valamint meghívott vendégeinket, a Foltvarró Klub és a Kézimunka Klub tagjait. Csorba Józsefné Zsike klubvezető LAPSZÉL Ügyeleti időszakok: hétköznapokon: 20-22 óra között, szomba-ton: 20 órától vasárnap reggel 8 óráig, vasárnap: 19-órától hétfő reggel 8-ig, hétközbeni ünnepnapokon: 8-tól 22-ig. Szombaton és vasárnap ügyeleti időn kívül a Tescóban működő Szivárvány gyógyszertár tart nyitva. december 5. péntek: Kristály Patika, Kórház december 6. szombat: Szivárvány Patika, Tesco december 7. vasárnap: Calix Patika, Semmelweis u 2. december 8. hétfő: Hárs-Kőris Patika, Alkotmány u 20. december 9. kedd: Horizont Patika, Szabadság tér 10. december 10. szerda: Kígyó Patika, Frankel Leó u 16. december 11. csütörtök: Kristály Patika, Kórház december 12. péntek: Szivárvány Patika, Tesco december 13. szombat: Calix Patika, Semmelweis u 2. december 14. vasárnap: Hárs-Kőris Patika, Alkotmány u 20. ÜGYELETES PATIKÁK Ajka, Szabadság tér 15. • Telefon: 88-212-479 Nyitva: H-P: 8.30-12, 13-17, Cs: 8.30-12, 13-17.30, Szo: 8-12 • E-mail: herczegoptika@ajkanet.hu DR. SCHVÖLLER MÓNIKA s z e m é s z s z a k o r v o s , g y e r m e k s z e m é s z , k o n t a k t o l ó g u s Opticnet partner › Tör? Nyom? Billeg? Leesik? Fogtechnikus Ajka, Kossuth u. 35/4.(Marci bolttal szembeni zsákutca) Bejelentke-zés: 06/20/440-5490, 88/778-620 › Felvásárlunk borostyánokat, régi pénzeket, kitüntetést, porcelánt. ANTIK Veszprém, ZÖLDHÁZ. O6/20-9-226606. APRÓHIRDETÉSEK PA-CI Hírek: 2014. december 06. Főzősuli Helyszín: Szent Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tankonyha 9 órától 2014. december 06. Adventi készülődés és Civil Mikulás Helyszín: Civil ház 10 órától 2014. december 08. Okos megoldások Karácsonyra Helyszín: Civil ház 18 órától 2014. december 10. Okos megoldások – Épületenergetikai praktikák Helyszín: Civil ház 18 órától Minden rendezvényünk ingyenes! Kövessetek minket a Pa-Ci facebook oldalán és a www.panellakocivilek.hu oldalon! Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége Cím: 8400 Ajka, Sport utca 25. Telefon: +36 (88) 212-738 E-mail: panellako.civilek@gmail.com https://www.facebook.com/pages/PA-CI-Panellak% C3%B3-Civilek/777075035654671 Honlap: www.civilajka.hu TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0021 PA-CI – Panellakó Civilek 20 20 Jó Ajkán nyugdíjasnak lenni, fogalmazta meg ün-nepi köszöntőjében az Ajka Város Önkormányzati Nyugdíjas Klub fennállása huszadik évfordulóján tar-tott ünnepségen Jakab Zol-tánné elnök. A tagok november 27-én a művelődési központban tartották ünnepségüket. Az alapító tagok – Holczer Jó-zsefné, Gáspár Jánosné, Gás-pár János, Kocsis Lászlóné, Böröcz Ferenc, Simonyai Jánosné, Varga Imréné, Vizi Lajosné, Kollár Gyuláné, Brassai Béla, Simon Gyulá-né – oklevelet és virágot vet-tek át Paulics Istvántól, az Életet az Éveknek Országos Szövetség Veszprém megyei egyesülete elnökétől. Jakab Zoltánné köszön-tőjében elmondta, hogy a klubnak jelenleg 37 tagja van. Részt vesznek a váro-si rendezvényeken, figye-lemmel kísérik lakóhelyük fejlődését, javaslataikat, véleményüket elmondják a város vezetőinek, az ön-kormányzati dolgozóknak, akik ezeket örömmel fo-gadják. Havonta tartanak klubfoglalkozást, évente egy hazai és egy külföldi kirándulást szerveznek. Az idén Pozsonyban jártak, valamint megtekintették a jáki templomot, a jeli arbo-rétumot majd felmentek a Ság-hegyre. Hagyomány a klubban, hogy karácsony előtt felkeresik az idősek gondozóháza lakóit, meg-ajándékozzák őket. Az ünneplő klub tagjait a város nevében dr. Horváth József alpolgármester kö-szöntötte. - A városban több mint ezer idős ember tagja vala-melyik nyugdíjas klubnak. A klubok hasznos elfoglalt-ságot, élményeket, az ös�- szetartozás érzését nyújtják tagjaiknak – mondta többek között. – A közös érdeklő-dés, az élmények hatására barátságok alakulnak ki, amelyek szebbé teszik a ké-sei éveket. Az Életet az Éveknek or-szágos szövetség díszokle-velét Czingler Sándor alel-nök adta át az ünneplő klub vezetőjének, majd a pezsgős koccintást követően elfo-gyasztották a tortát. T.A. Húsz éves a nyugdíjasklub Jó hangulatban köszöntötték a klub születésnapját, a képen balról Jakab Zoltánné elnök (Fotó: Györkös) Verseny az egészséges fogakért Az „Egészséges fogakért” rende-zett egészségügyi vetélkedőt no-vember 26-án a szabadidőközpont ifjúsági csoportja az ajkai általá-nos iskolák negyedik osztályosai számára. A versenybe 12 csapat nevezett. A gyerekeknek totót, szókereső, szókiegészítő feladatot kellett meg-oldaniuk, „fogas” kérdésekre vála-szolniuk, keresztrejtvényt kitölteni-ük, valamint meg kellett nevezniük a fogak részeit. A megoldásokat a zsűriben dr. Tóth Judit fogorvos, Kersnerné Trom-bitás Judit tanár, Radnainé Szőke Eszter és Gyarmati Kálmánné vé-dőnők értékelték. Az első és a har-madik helyezett csapat is a Szent István Király Római Katolikus Álta-lános Iskolából érkezett. Második helyezést ért el a Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola csapata, negyedik-ként pedig a Fekete István- Vörös-marty Mihály Általános Iskola és Gimnázium csapat végzett. A he-lyezettek díjazásban részesültek, az összes versenyző almát kapott. zsge

×