Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015 – 2016
Ngày thi: 11 tháng 6 năm 2015
Môn thi: TO...
BÀI GIẢI
Câu 1 : (1điểm
a) A 2 3 12 9 2 3 2 3 3 3= − − = − − = − .
b) ( )B = 3 12 27 36 81 6 9 15+ = + = + = .
Câu 2 : (1 ...
Khi đó, theo Vi-ét : 1 2 2m 2x x+ = − ; 1 2. m 2x x = −
1 2. m 2x x = − ⇒ 1 22 . 2m 4x x = −
1 2 1 2A 2 2x x x x⇒ = + − = ...
b) Chứng minh IM.IN=IP.IQ
Ta có · ·IKQ IPM= (cùng bù với ·MKQ , tứ giác MPQK nội tiếp)
⇒ IKQ IPM∆ ∆∽ (có ·MIP chung, · ·IK...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-nam-hoc-2015-2016-tinh-tay-ninh

1,901 views

Published on

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm học 2015 - 2016 tỉnh Tây Ninh

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-nam-hoc-2015-2016-tinh-tay-ninh

  1. 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015 – 2016 Ngày thi: 11 tháng 6 năm 2015 Môn thi: TOÁN (Không chuyên) Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) ------------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang, thí sinh không phải chép đề vào giấy thi) Câu 1: (1 điểm a) (0,5 điểm) A 2 3 12 9= − − b) (0,5 điểm) ( )B = 3 12 27+ Câu 2: (1 điểm) Giải phương trình 2 3 5 2 0x x− − = . Câu 3: (1 điểm) Giải hệ phương trình 3 2 3 x y x y + =  − = . Câu 4: (1 điểm) Tìm m, n biết rằng đường thẳng 1d : 2m 4ny x= + đi qua điểm A(2; 0) và song song với đường thẳng 2d : 4 3y x= + . Câu 5: (1 điểm 23 2 y x= − . Câu 6: (1 điểm) Cho phương trình bậc hai ( )2 2 m 1 m 2 0x x− − + − = . Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phận biệt 1x , 2x . Tìm hệ thức liên hệ giữa 1x , 2x không phụ thuộc vào m. Câu 7: (1 điểm) Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 30 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì được bổ sung thêm 2 xe nên mỗi xe chở ít hơn 0,5 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc xe? Câu 8: (2 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính MN và A là một điểm trên đường tròn (O), (A khác M và A khác N). Lấy một điểm I trên đoạn thẳng ON (I khác O và I khác N). Qua I kẻ đường thẳng (d) vuông góc với MN. Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của AM, AN với đường thẳng (d) a) (1 điểm) Gọi K là điểm đối xứng của N qua điểm I. Chứng minh tứ giác MPQK nội tiếp đường tròn. b) (1 điểm) Chứng minh rằng: IM.IN = IP.IQ Câu 9: (1 điểm) Cho góc vuông ·xOy. Một đường tròn tiếp xúc với tia Ox tại A và cắt tia Oy tại hai điểm B, C. Biết OA = 2 , hãy tính 2 2 1 1 AB AC + Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh : ................................................ Số báo danh : ....................................... Chữ ....................................................................................................................................
  2. 2. BÀI GIẢI Câu 1 : (1điểm a) A 2 3 12 9 2 3 2 3 3 3= − − = − − = − . b) ( )B = 3 12 27 36 81 6 9 15+ = + = + = . Câu 2 : (1 điểm) Giải phương trình 2 3 5 2 0x x− − = . ( ) ( ) 2 5 4.3. 2 49 0∆ = − − − = > , 7∆ = . 1 5 7 12 2 6 6 x + = = = ; 2 5 7 2 1 6 6 3 x − − = = = − . Vậy 1 S = 2; 3   −    . Câu 3 : (1 điểm) Giải hệ phương trình. 3 2 3 x y x y + =  − = ⇔ 3 6 3 x x y =  + = ⇔ 2 2 3 x y =  + = ⇔ 2 1 x y =  = Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất ( ) ( ); 2;x y = 1 . Câu 4 : (1 điểm) 1d : 2m 4ny x= + đi qua điểm A(2; 0) và song song với đường thẳng 2d : 4 3y x= + . 1 2d dP ⇔ 2m = 4 4n 3   ≠ ⇔ m = 2 3 n 4    ≠ m = 2, 1d : 2m 4ny x= + đi qua điểm A(2; 0) ⇒ 0 2.2.2 4n= + ⇒ 4n 8= − ⇒ n 2= − (nhận) Vậy m = 2, n 2= − . Câu 5: (1 i mđ ể 23 2 y x= − . BGT x 2− 1− 0 1 2 23 2 y x= − 6− 1,5− 0 1,5− 6− Câu 6 : (1 điểm ( )2 2 m 1 m 2 0x x− − + − = . ( ) ( ) 2 2 2 ' m 1 1. m 2 m 2m 1 m 2 m 3m 3∆ = − − − = − + − + = − + . 2 2 2 3 9 3 3 ' m 3m 3 m 3 m 0, m 2 4 2 4       ∆ = − + = − + − = − + > ∀ ÷  ÷  ÷       . Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt 1x , 2x với mọi m.
  3. 3. Khi đó, theo Vi-ét : 1 2 2m 2x x+ = − ; 1 2. m 2x x = − 1 2. m 2x x = − ⇒ 1 22 . 2m 4x x = − 1 2 1 2A 2 2x x x x⇒ = + − = (không phụ thuộc vào m) Vậy hệ thức liên hệ giữa 1x , 2x không phụ thuộc vào m có thể là 1 2 1 2A 2x x x x= + − . Câu 7: (1 điểm) Gọi số xe trong đoàn xe lúc đầu là x (chiếc) ( )x + ∈Z . Số xe trong đoàn xe khi bổ sung thêm là 2x + (chiếc). Lúc đầu, lượng hàng mỗi xe phải chở là 30 x (tấn) Lúc thêm 2 xe, lượng hàng mỗi xe phải chở là 30 2x + (tấn) Do bổ sung thêm 2 xe thì mỗi xe chở ít hơn 1 0,5 2 = tấn hàng nên ta có phương trình : ( ) 30 30 1 0, ê 2 2 x x nguy n x x − = > + ( ) ( )60 2 60 2x x x x⇒ + − = + 2 2 120 0x x⇔ + − = ( )2 ' 1 1. 120 121 0∆ = − − = > , ' 121 11∆ = = . 1 1 11 10x = − + = (nhận) ; 2 1 11 12x = − − = − (loại). Vậy lúc đầu đoàn xe có 10 chiếc. Câu 8 : (2 điểm) GT (O), đường kính MN, ( )A O∈ , I ON∈ , d MN⊥ tại I d cắt AM tại P, d cắt AN tại Q a) K đối xứng với N qua I ( )IN = IK KL a) MPQK nội tiếp được b) IM.IN = IP.IQ a) Chứng minh tứ giác MPQK nội tiếp được Ta có d là trục đối xứng của đoạn KN (do d MN⊥ tại I và IN = IK ) ⇒ $ $1 2P P= (hai góc đối xứng qua một trục) (1) · 0 MAN 90= (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) · · 0 MAQ MIQ 90= = ⇒AMIQ nội tiếp được ⇒ µ µ1 1A M= (cùng chắn ºIQ) · · 0 NAP NIP 90= = ⇒AINP nội tiếp được ⇒ µ $1 2A P= (cùng chắn ºIN) ⇒ µ $1 2M P= (cùng bằng µ 1A ) (2) Từ (1), (2) ⇒ $ µ1 1P M= ⇒Tứ giác MPQK nội tiếp được.
  4. 4. b) Chứng minh IM.IN=IP.IQ Ta có · ·IKQ IPM= (cùng bù với ·MKQ , tứ giác MPQK nội tiếp) ⇒ IKQ IPM∆ ∆∽ (có ·MIP chung, · ·IKQ IPM= (cmt)) ⇒ IK IQ IP IM = ⇒ IM.IK = IP.IQ ⇒ IM.IN = IP.IQ (do IK = IN ) Câu 9 : (1 điểm) GT · 0 xOy 90= , (I) tiếp xúc Ox tại A, (I) cắt Oy tại B và C, OA = 2 KL Tính 2 2 1 1 AB AC + Tính 2 2 1 1 AB AC + Lấy C’ đối xứng với C qua Ox ⇒ AC = AC' µ µ1 2A A= (hai góc đối xứng qua một trục) µ µ1 1A B= (cùng bằng »1 AC 2 sñ ) µ µ2 1A B⇒ = ⇒ · · µ · µ 0 2 1BAC' BAO A BAO B 90= + = + = ⇒ ABC'∆ vuông tại A, có đường cao AO ⇒ 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 AB AC AB AC' AO 2 4 + = + = = =

×