Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 llibres i nivells 2015 16-p3

613 views

Published on

Material P

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1 llibres i nivells 2015 16-p3

  1. 1. A S S O C I A C I Ó D E M A R E S I P A R E S D’ A L U M N E S D E L’ E S C O L A J A U M E F E R R A N I C L U A Valldoreix,7 de juliol de 2015 COMISSIÓ DE LLIBRES EDUCACIÓ INFANTIL P3 CURS 2015-16 Material 45,00 € Sortides i excursions 80,00 € Cançoner i carpeta (serveix per a P3, P4 i P5) 8,00 € FER UN INGRÉS DE: 133,00 € AMPA (1 per família): 34,00 € Els ingressos es poden fer per transferència o en efectiu (no amb xec) al compte nº ES96 3025 0014 0114 0001 1105 de Caixa d’Enginyers, oficina Àngel Guimerà 5 (cantonada c.Villà) de Sant Cugat. En els ingressos feu constar únicament NOM ,COGNOM I CURS de l’ALUMNE Per cada alumne s’ha de fer un ingrés per l’import de material i excursions. Per cada família s’ha de fer només un ingrés per l’AMPA. Els ingressos s’han de fer abans de l’1 de setembre. No espereu a l’últim dia i recordeu que no s’admeten xecs ni diners a l’escola. A Educació Infantil, els justificants dels ingressos els recolliran les tutores el primer dia de classe. És important portar els comprovants dels pagaments.

×