Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La terra i

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

La terra i

 1. 1. LA TERRA 1. LÍNIES IMAGINÀRIES 1-1. Els paral·lels Són cercles imaginaris que van d’est a oest. El més important és l’Equador i divideix la Terra en dos parts: hemisferi nord i hemisferi sud.
 2. 2. 1-2. Els meridians Són semicercles imaginaris que uneixen els pols. El meridià principal és el de Greenwich, passa per Londres, i divideix la Terra en l’hemisferi oriental i l’hemisferi occidental.
 3. 3. 1-3. Coordenades Geogràfiques
 4. 4. 1-4. Els fusos horaris El fus horari on es troba el meridià de Greenwich és el referent. Recorda que no compartim hora amb Gran Bretanya per motius polítics (ho vam comentar a classe). Actualment, s’està estudiant la possibilitat d’adoptar l’hora que correspon al nostre fus.
 5. 5. 2. ELS MAPES Els mapes són representacions planes de la Terra. Els elaboren els cartògrafs.
 6. 6. 2-1. Tipus de mapes Observa diferents tipus de mapes i classifica’ls segons el tema. Ara, classifica aquests mapes segons l’escala.
 7. 7. 2-1. Elements d’un mapa
 8. 8. 3. ENS ORIENTEM
 9. 9. 4. L’AIGUA, UN BÉ ESCÀS Gairebé 3/4 parts de la Terra són aigua; però només el 3% de l’aigua existent és dolça i d’aquesta només un 1% és de fàcil accés.
 10. 10. 4-1. Decàleg del bon estalviador ► Utilitza la dutxa (si et dutxes gastes uns 50 litres; però si et banyes, en gastes 150). ► Tanca l’aixeta mentre t’ensabones o et rentes les dents. ► No obris al màxim les aixetes o utilitza economitzadors. ► Vigila que les aixetes no degotin (es poden perdre 30 litres diaris). ► Estira la cadena del vàter només quan sigui, realment, necessari i si fas pipí, utilitza sempre el botó econòmic. Recorda que cada vegada que fas servir el botó, pots deixar córrer 11 litres d’aigua! ► Rega les plantes de bon matí i quan no faci vent. ► Posa en marxa la rentadora i el rentavaixelles quan estiguin plens. ► Utilitza la pica o un ribell de plàstic per rentar els plats. ► Compra, per als teus testos o per al teu jardí, plantes autòctones. ► Utilitza l’escombra per netejar patis i terrasses (pots estalviar 200 litres d’aigua)...
 11. 11. 4-2. Serveis del Cicle de l’aigua
 12. 12. 4-3. El joc de l’aigua Si vols jugar, aquesta és l’adreça: www.asac.es/aigua/cat/flash/menu.swf
 13. 13. 5. LES CAPES DE LA TERRA La Terra té tres capes: escorça, mantell i nucli (extern i intern). L’escorça és la part sòlida i més externa del nostre planeta. El mantell se situa sota l’escorça; comença sent rígid, es fa plàstic i acaba sent viscós. El nucli ocupa la part més interna de la Terra; l’extern és líquid i l’intern, sòlid.
 14. 14. 5-1. Agents geològics que modifiquen l’escorça. N’hi ha de dos tipus: els externs i els interns. Els agents geològics externs són el vent, l’aigua i els éssers vius. L’aigua dels rius, per exemple, desgasta o arrenca materials, els transporta i, quan ja no té força, els diposita. De vegades, l’aigua que hi ha a l’esquerda d’una roca es congela en baixar les temperatures i com a conse- qüència augmenta de volum; llavors, pot fer esberlar la roca. El vent també erosiona els materials, els transporta i, en perdre força, els diposita. Els éssers vius quan fan carreteres, quan exploten pedreres, quan cons- trueixen embassaments… faciliten l’acció erosiva dels altres agents.
 15. 15. Dos dels agents geològics interns són els volcans i els terratrèmols. Es produeix una erupció volcànica quan l’escorça de la Terra s’obre i el magma surt a l’exterior en forma de lava. Els volcans adopten, sovint, la forma de mun- tanyes. Quan a l’interior de l’escorça terrestre es produeix una vibració breu, però intensa estem parlant d’un terratrèmol. Quan el terratrèmol es localitza en un lloc cobert per aigua provoca onades gegants que coneixem com a tsunami. A l’ “INFO K” de l’1 d’octubre trobaràs informació sobre els terratrèmols que estan afectant les Terres de l’Ebre.
 16. 16. 6. LES CAPES DE L’ATMOSFERA

×