Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leandre Cristòfol: Nit de lluna

26,529 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Leandre Cristòfol: Nit de lluna

 1. 1. Nit de lluna Leandre Cristòfol
 2. 2. Documentació generalTítol: Nit de llunaAutor: Leandre Cristòfol(Os de Balaguer,1908- Lleida 1998)Cronologia: 1935Tècnica: fusta i fusta pintadaDimensions: 71 x 40 cmEstil: SurrealismeLocalització: MNAC de Barcelona http://www.xtec.cat/~jarrimad/contemp/nitdelluna.htm
 3. 3. Leandre CristòfolVa néixer a Os de Balaguer (Lleida) l’any1908, en el si d’una família pagesa. Des benpetit va rebre les influències de l’entornrural i tot això el va encuriosir i el vapredisposar per les arts manuals. Peraquesta motiu, l’any 1922 es va traslladar aLleida per aprendre l’ofici de fuster, i méstard, el d’ebenista i el de tallista,coneixements que el van ajudar molt en elmón artístic.La seva trajectòria artística escaracteritza per la gran diversitatd’exposicions individuals i col·lectives, tantde temàtica abstracta i surrealista comfigurativa, principalment realitzades aCatalunya i París, entre altres indrets.
 4. 4. La guerra civil provocà una aturada en elseu treball escultòric, fins al 1952 queviatjà a París amb una beca. Cinc anysdesprés torna a la seva feinaexperimental.L’any 1983 rebé la creu de Sant Jordi iel 1990 el Premi Nacional de les ArtsPlàstiques.L’any 1998 va morir a Lleida i va ésserenterrat al seu poble natal. Bonança, 1973
 5. 5. "De laire a laire", i també"Cosa lírica" (1933). "Harmonia estel·lar" (1957)
 6. 6. Finestra, 1936 Monument, 1936
 7. 7. Anàlisi formal“Nit de lluna” és una peça escultòrica representada amb tres elements defusta: un ou de sargir, un fus de filar i una peça circular de color blau. L’ assemblage és la tècnica emprada per Cristòfol en aquesta escultura, que consisteix en unir Fus de filar diferents materials i objectes de forma que s’ aconsegueixi un efecte tridimensional. Ou de sargir Destaca la puresa formal, sense ornamentació afegida. Peça circular de color blau
 8. 8. Trobem un joc de contrastos:Són dos objectes quotidians, queguarden certa relació d’ús, peròCristòfol els descontextualitza, esdesproveeix de la seva funciópràctica, com deduïm del títol, Nitde lluna.Dóna un significat poètic a unsobjectes d’ús quotidià.Contrasta la rigidesa de la líniarecta (fus) amb la mobilitat de lalínia corba (ou), col·locades sobreuna fusta també corba i retalladessobre un horitzó imprecís.
 9. 9. En aquesta composició tan senzillatambé hi destaquen dos aspectes:a) Un eix de simetria diagonal que vedeterminat per la posició del fus de filardamunt de la fusta circular i davant l’outambé cirdular.b) La llum natural de l’obra que prové delcolor marró de la fusta de l’ou de sargir idel fus de filar damunt de la peçacircular blavosa .Tot això ens permet afirmar que estracta d’un obra amb un equilibri físic ireal i atemporal perquè representa untema transcendent, amb un ritme demoviment fictici remarcat pel predominide la forma diagonal del fus de filar iamb una textura llisa, brillant, suau idura provinent dels materials utilitzats.
 10. 10. Aquesta obra és una esculturasurrealista, no figurativa, feta ambaltres en la dècada dels 30, que esrelacionen amb aquest corrent.
 11. 11. De l’ aire a l ‘ aire, El peix damunt de la sorra, Nitde lluna o l’ Aureola Astral o Harmonia estel·lar(Ralentí) són de les obres més conegudes d’ aquestestil surrealista de Cristòfol. Leandre Cristòfolpodem dir que té una similitud amb Joan Miró, jaque els dos artistes principalment utilitzaven elsurrealisme de l’automatisme pur, a més d’utilitzarla fusta i de fer servir objectes trobats. 1933, De l’ aire a l ‘ aire 1933, Morfologia 4
 12. 12. Laurèola astral i impassible està a punt de sortir, 1936Aquesta escultura es pot comparar amb Nit de lluna, per la sevasenzillesa compositiva, que fa servir també dos únics elements, i el jocde contrastos, tot i canviant alguns materials (suro i agulles de cap).Aquest element és alt i de formes dinàmiques, mentre que l’altre (unesberlacanyes (eina per partir canyes en tires) de fusta d’olivera, éspetit, massís i de forma troncocònica.
 13. 13. Interpretació (Temàtica)“Nit de lluna” és una obra de temàtica secular que reprodueix el món del’inconscient de l’artista, tal i com ell ho va descriure en vida:“Us explicaré - diu Leandre Cristofol - com em va sortir una de les primeresobres surrealistes. [...] Va arribar un moment que vaig veure que els perdria (esrefereix als seus pares) i vaig pensar que si feia una composició amb un fus d’aquells amb el que filava la mare i un ou de sargir mitges, tindria amb allò unrecord de la meva mare [...]. Per a mi era un record, i va ser entesa com una obrasurrealista. Realment ho és”. 1935, Relleu
 14. 14. En aquesta escultura també hi voliareflectir més coses, com els recordsd’infantesa, al costat de la família,durant les nits d’estiu en el mas quela família tenia i hi anaven per segarel cereal. “Nit de lluna” reflecteixmolt bé aquest món inconscient deCristòfol, que el transportava al seupassat més estimat, en què elpaisatge de la comarca de LaNoguera li impressionava, sobretotdurant les nits de lluna amb aquellail·luminació que va voler reproduirmitjançant aquesta peça escultòrica.Per aquest motiu va escollir unselements molt senzills per tal que lallum de l’ou de sargir i del fusreproduïssin de la forma més exactapossible, aquell somni d’infantesa.
 15. 15. Significat i funcióDes del punt de vista de significat es tracta d’una obra no figurativa isimbòlica. En canvi, la seva funció és decorativa, lúdica i il·lustrativa de laforma en què treballava l’escultura Leandre Cristòfol.Aquesta peça escultòrica es podria comparar amb la d’ “El profeta” de PabloGargallo amb la qual tindrien en comú la seva pertinença a les PrimeresAvantguardes Artístiques mentre que hi hauria moltes diferències, comaquestes:-Els seus estils: surrealista la de Nit de Lluna i cubista la d’ El profeta.- Els materials: fusta la de Nit de lluna i bronze la d ‘El profeta.- La tècnica: assemblage la de Nit de lluna i forja la d’ El profeta.- Les dimensions: reduïdes a la Nit de lluna i grans en l’obra d’ El profeta.Després d’haver analitzat “Nit de lluna” podem concloure que es tracta d’unade les millors obres de Leandre Cristòfol i una de les més destacades delmoviment surrealista, tal i com va quedar demostrat el 3 de juliol de 1986 enquè la seva obra va ser exposada, conjuntament amb la de d’ altres gransartistes com Miró i Alberto Giacometti, en la mostra Qui est-ce que lasculpture moderne? del Centre George Pompidou de París.
 16. 16. Models i influènciesL’obra de Leandre Cristòfol ha de ser catalogadadins l’objecte surrealista (lobjecte trobat) ,especialment les composicions incloses enl’esmentada exposició Logicofobista, i en relacióamb Ramon Marinel.lo i Antoni Garcia Lamolla,també presents en dita exposició. Malgrat això, elmateix Cristòfol referint-se a Aureola astralafirmà que per ell “era un record i va ser entesacom una obra surrealista”.Aquesta transformació dels objectes quotidiansen objectes poètics el relaciona amb els Ready-Made de Marcel Duchamp, malgrat que s’apartadel no significat de les obres de Duchamp , peresdevenir segons paraules del mateix Cristófol“una intuïció d’amor envers tot allò que et cridal’atenció” .Es una actitud que l’acosta a la poèticade les escultures objecte de Joan Miró i alspoemes objecte de Joan Brossa. 
 17. 17. Els noranta anys de vida de Lenadre Cristòfol es poden llegir en les sevesobres, construïdes amb unes mans sensibles, que les dotaren d’unaplasticitat i poesia úniques i el convertiren en un des artistes méssingulars de l’escultura del segle XX. 1976, Molla

×