Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bourgeois: Maman

25,107 views

Published on

Published in: Education

Bourgeois: Maman

 1. 1. Maman
 2. 2. Documentació generalCatalogació:- Nom de l’obra: Maman- Autor: ELouise Bourgeois (París,1911 – Nova York, 2010)- Data: 1999- Ubicació: Museu Gugghenheim(Bilbao)- Estil: expressionistaAnàlisi material:- Mides: 8,95 x 9,80 x 11,60 m- Materials: Bronze, acerinoxidable i marbre- Formes: Escultura exempta
 3. 3. Louise BourgeoisConsiderada una de les artistes franceses més importantsdel segle XX. Els seus pares eren restauradors de tapissosantics. Als deu anys va començar a ajudar-los a dissenyartapissos. De nena va descobrir que la seva jove mainaderaanglesa era lamant del seu pare i que la seva mare consentiala relació. Aquest descobriment la va marcar profundament.Va estudiar matemàtiques avançades i geometria a la Sorbona, amb lesperança detrobar lordre i la lògica en la seva vida i que la van ajudar a perfeccionar lestilcubista dels primers anys. Més tard sen va allunyar: "Per expressar les tensionsinsuportables de la família, calia que la meva ansietat treballés sobre formes quepogués canviar, destruir i reconstruir". Va començar a estudiar art a París i va tenir com a professors artistes com Paul Colin, Cassandra o Fernand Léger. Fernand Léger
 4. 4. Es va casar amb lhistoriador dart nord-americà Robert Goldwater,conegut pel seu treball pioner en l’art primitiu.Es van traslladar el 1938 a Nova York i allà abandonà paulatinament la pintura,per dedicar-se a lescultura, caracteritzant-se per tenir una gran habilitat pertreballar amb diferents materials amb un estil molt personal. Va tenir tresfills: Michael(adoptat), Jean-Louis i Alain.Allà va entrar en contacte amb el centre dels surrealistes, molts dels qualshavien sortit de França cap als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial iva presentar la seva primera exposició individual el 1945.
 5. 5. Als anys 50, les seves escultures tenen laspecte de tòtems sinuosos i suausdinspiració surrealista. En aquest moment pateix de nostàlgia i sent un "caostotal". Troba a faltar la seva família i amics i comença a crear personatges sotala forma de tòtems de fusta; el tòtem, a lestil americà, és una invitació adibuixar la seva presència màgica, una veritable teràpia. Dona de paleta, 1947 Les tres gràcies, 1947
 6. 6. Femme Couteau, Janus Fleuri [Jano en flor], 1968 Marbre negre, 1970,Com que va treballar fora de lescena artística, va tenir poques exposicionspersonals fins que durant els anys 70 es va despertar un gran interès pelsseus treballs. El desenvolupament de la seva obra va adquirir un gircompletament nou. No només els temes latents fins ara - la feminitat, lasexualitat, la família, ladolescència, la solitud - esdevenen omnipresents, sinóque canvia completament la manera de tractar-los: amb escultures,instal·lacions fetes amb materials i objectes molt variats, de vegadespersonals. En 1982-83, el MoMA dedica la primera exposició retrospectiva.
 7. 7. Burgeois impregna les sevesobres de la vena psíquicasorgida dels seus traumespersonals. Conscientdaquesta dimensió de laseva obra, està lluny de lesrepresentacions literals quecaracteritza el surrealismeen la seva relació amblinconscient, i en aquestsentit obre una nova via moltavantguardista dins de lartcontemporani. Les sevesescultures monumentalsdaranyes, construccionsoníriques, són un delsexemples més coneguts.
 8. 8. El reconeixement de la crítica artística no li arriba fins lany 1982, quan elMOMA de Nova York organitza una exposició retrospectiva, convertint-se enla primera dona en assolir aquesta fita.El 2009 va ser honrada pel National Womens Hall of Fame amb nouciutadans dels EUA, com a reconeixement per haver marcat la història delsEstats Units. Va morir el 31 de maig de 2010 a ledat de 98 anys. Louise Bourgeois Arch of Hysteria, 1993
 9. 9. Anàlisi formal Descripció: És una escultura de bronze que s’eleva, desafiant, sobre vuit gegantines potes, a l’exterior del museu Guggenheim de Bilbao Aquestes potes, amb una estructura que recorda vagament a la dels arcbotants de les catedrals gòtiques,Textura: Mostra una no es presenten tenses, tot i la duresasuperfície rugosa i del material, sinó que reprodueixenimperfecta, fruit de molt bé la mobilitat de les extremitatsles nombroses plaques de l’aranyaassemblades entreelles que la conformena mode de trossos detela.
 10. 10. Composició Totes les potes conflueixen en un cos central de dimensions força més reduïdes, sota el qual hi ha un teixit metàl·lic, que suporta un conjunt de pedres blanques de marbre, simulant els ous. Bourgeois conjuga molt bé la fragilitat que esdesprèn de la indefensió de la bossa que guarda els ous, sospesa en el buit, amb la protecció que, com una presó,ofereix al mateix temps la posició de les vuit extremitats, lleugerament més elevades que la bossa maternal.
 11. 11. Interpretació (Significat i temàtica)Louise va descobrir el seuimpuls creatiu en els seustraumes de la infància.Aquestes escultures (lesaranyes) són un homenatge quefa lartista a la seva mare, aqui considera la seva milloramiga, i que, com les aranyes,és deliberada, intel·ligent,pacient, calmada, raonable,fina, subtil, indispensable, netai útil. No obstant, el vincledaquesta escultura amb lafigura materna va més enllà,doncs connecta directamentamb els traumes psicològics dela infantesa de lartista.
 12. 12. De fet, el motiu de l’aranya ha estat present d’una o altra manera de l’obrad’aquesta escultora des de 1940. Quan era petita, Bourgeois va patir elmenyspreu del seu pare, que esperava que fos un nen, i fou testimoni de larelació amorosa que van mantenir la institutriu que leducà amb el seu pare,relació que la mare de Louise Bourgeois va voler ignorar.“Cada dia has dabandonar el teu passat, o acceptar. Si no el pots acceptar,et converteixes en en escultora” L. Bourgeois
 13. 13. L’aranya, segons l’artista,expressa la duplicitat de lanaturalesa materna: usa la sedatant per fabricar el capoll queprotegeix els ous, com per filarla teranyina amb la qual caça lespreses.Doble funció contradictòria deltot: vida i mort.Dicotomia visible tambéformalment: contrast entre lesdimensions monumentals il’aparença amenaçadora quepresenta i l’aparent fragilitat deles potes, llargues i primes.
 14. 14. “Maman” forma part de la sèrie descultures anomenada Spider (Aranya).Aquestes obres representenuna reconstrucció tangible deles emocions viscudes perBourgeois en el passat, creadesamb la voluntat contradictòriade revifar el record i de cercarl’oblit. Laranya ajupida. San Francisco
 15. 15. Louise Bourgeois va tractar temes universals:les relacions entre les persones, lamor i lafrustració entre amants o membres dunafamília, lerotisme. .. tot això amb la malícia, laira o lafecte. Lart, "garantia de salut mental",era el que li permetia de transformar els seusdimonis en aliats.La seva obra gira entorn de la procreació, elnaixement i la maternitat sota la forma de lesdones-casa, barrejant larquitectura i el cos,lorgànic i els blocs geomètrics: bust amb casade columnes a les espatlles, costelles en formadescales i portes. Però el fil de la seva obra ésel fal·lus (el pare), que ella anomena "nena" ilaranya (la mare). Segons Louise Bourgeois,laranya representa la mare, "perquè la mevamillor amiga va ser la meva mare, i ella va ser tanintel·ligent, pacient, neta, útil i raonable com unaaranya". Laranya és el símbol dels tapissos quereparava la seva mare (com si fossin unateranyina) i tots els assumptes pertanyents alsmateixos: agulles, fils. Agafant, 1962
 16. 16. Spider Home, 2002 Detalls
 17. 17. Spider couple / / The nest 1996 / The last spider 2007
 18. 18. Las creaciones "más violentas" de la retrospectiva hay quesituarlas en la década de los 60, con órganos vitales queexpresan las emociones fuertes de la artista. Más recientesson las "celdas", como denomina a las grandes jaulas quealbergan los recuerdos del hogar natal de la artista. LasRed rooms, que reproducen el dormitorio de sus padres,muestran el miedo o el dolor sufrido en el interiorhogareño en el que el espectador no puede penetrar, sinosólo divisar de lejos. De esa época son los dibujos ygrabados de estilo abstracto en los que Bourgeois plasmasu exploración de la familia y relaciones de promiscuidad. Una de les aranyes de Bourgeois a Ottawa.
 19. 19. Models i influènciesAl llarg de la seva llarga trajectòria artística que abraça més de sisdècades, Bourgeois ha anat creant una obra sòlida i innovadora que haoscil·lat entre l’abstracció i la representació personal dels estatspsíquics de la persona. Alhora, aquesta aposta s’ha vist enriquida pelcontacte amb el surrealisme parisenc, l’expressionisme abstracte de NovaYork, així com també pel diàleg mantingut amb l’art de les tribus índies iafricanes. No obstant, cal recordar també la influència que la traumàticainfantesa de Bourgeois ha tingut en la seva obra. Així, d’alguna manera espot afirmar que l’artista francesa trasllada a l’art algunes de les sevesvivències, sentiments i emocions més profundes, i com ella mateixa varevelar, la seva obra és, en gran mesura, autobiogràfica.Bourgeois amb el seu art promou la igualtat de gènere i també col·laboraamb organitzacions activistes contra la SIDA.

×