Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
S1 - Disseny experimental
S1 - Disseny experimental
Loading in …3
×
1 of 11

Metode cientific2

0

Share

Download to read offline

Presentació sobre el mètode científic: hipòtesi, variables i disseny experimental

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Metode cientific2

 1. 1. El mètode científic Fases de la investigació científica
 2. 2. Disseny de la recerca • Observacions: • Recollida i interpretació de dades • Sense modificar les condicions ambientals • Experiments: • Relació causa –efecte • Intervenció en les condicions ambientals
 3. 3. 1- Problema a investigar • Delimitació del problema • Qüestió o pregunta relacionada amb un fenomen • No té solució (de moment) • Com i quan es planteja? • Curiositat • Creativitat • Coneixements previs,...
 4. 4. 2- Formulació de la hipòtesi • Possibles respostes al problema. • Es poden plantejar a partir de: • Coneixements previs • Observacions • ... • Hi pot haver diverses hipòtesis per un mateix problema. • Han de ser raonables amb el problema • Han de poder ser verificades a través d’un experiment
 5. 5. 3- Deducció de les conseqüències previstes d’acord amb la hipòtesi • Conseqüència lògica de la hipòtesi. • Afirmació: • Primera part: l’acció que haurem de fer per verificar la hipòtesi • Segona part: resultats que s’esperen de l’acció. Suposem <hipòtesi>, llavors si <acció> , aleshores <resultat esperat> Acció: Descripció de l’experiment que hem de dur a terme per verificar la hipòtesi Resultat esperat: Possible efecte observat
 6. 6. 4- Disseny de l’experiment • Variables de l’experiment: Factors que poden incidir en el resultat de l’experiment.
 7. 7. Variables • Totes es fixen (variables controlables), menys una: • Variable independent: Es modifica en l’experiment per comprovar com influeix en els resultats. Es el factor que volem estudiar- ACCIO • Variable dependent: Factor o aspecte que varia com a resultat dels canvis introduïts en la variable independent – RESULTAT OBSERVAT
 8. 8. Control • Observació del fenomen sense tractar d’influir en ell • Pot variar en funció del tipus d'experiment: • Experiment en el que no s’aplica cap tractament. • Conjunt de variables controlades, sense la variable independent
 9. 9. Rèpliques • Mètode per compensar les errades involuntàries: • Investigador • Aparells de mesura o obtenció de dades • Variabilitat individual, pròpia dels éssers vius. • Repetició de l’experiment un nombre determinat de vegades.
 10. 10. Obtenció de dades • • • • • Variables dependent i independent Condicions de l’experiment Control Nombre de rèpliques Ha de poder ser reproduïble per altres investigadors
 11. 11. Interpretació dels resultat i elaboració de les conclusions • Es valida la hipòtesi o, • Es descarta la hipòtesi que havia predit resultat diferents als que s’han obtingut

×