Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pengajaran harian fasa bulan

1,061 views

Published on

rancangan mengajar fasa-fasa bulan untuk plc

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rancangan pengajaran harian fasa bulan

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Sekolah : SK Binjal Tarikh : 30/6/2015 Kelas : 5 Bestari Waktu : 10.45-11.45 Saiz kelas : 35 org murid Tempoh : 60 minit Mata Pelajaran : Sains Bidang Pembelajaran : Bumi dan Angkasa Topik : 11.0 Bumi , Bulan dan Matahari Standard Kandungan : 11.2 Fasa-fasa bulan Standard Pembelajaran : 11.2.3 Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa Bulan seperti anak bulan, bulan sabit, bulan separa dan bulan purnama dalam satu edaran lengkap mengikut takwim qamari. Konsep Utama : Memahami fasa-fasa bulan. Rasional : Bentuk-bentuk bulan kelihatan seolah-olah berbeza-beza pada setiap malam. Perbezaan ini disebut fasa-fasa bulan. Objektif pembelajaran : Murid dapat menyatakan peringkat jenis-jenis fasa bulan dengan betul Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat,  Menyatakan sekurang-kurangnya 4 jenis fenomena fasa-fasa bulan.  Menyusun atur setiap 8 peringkat fasa-fasa bulan dengan betul.  Melabel gambarajah fasa-fasa bulan yang diberi dengan maklumat yang betul. Pengetahuan Lepas Murid : Murid telah mengetahui fenomena bulan penuh dan fenomena bulan sabit berlaku Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi, Memerhati, Membuat inferens dan Perhubungan ruang dan masa Nilai murni : Bersyukur dengan adanya bulan yang memantul cahaya dari matahari ke bumi pada waktu malam. Sumber pengajaran dan pembelajaran 1) Rujukan = buku teks/buku rujukan/internet 2) Alat = kad manila,pensel warna, pen marker, biskut oreo dan lembaran kerja 3) Bahan = slaid powerpoint / video Pendekatan Pengajaran : Pembelajaran koperatif

×