Komunikace na internetu 1

2,846 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komunikace na internetu 1

 1. 1. Komunikace na internetu Martin Krčál 11. června 2009 Moravská zemská knihovna
 2. 2. Hlavní bloky prezentace <ul><li>historie komunikace na internetu </li></ul><ul><li>definice komunikace, specifika online komunikace </li></ul><ul><li>základní možnosti komunikace </li></ul><ul><ul><li>elektronická pošta, elektronické konference, instant messaging, chat, Skype, VoIP technologie, videokonference </li></ul></ul><ul><li>využití online komunikace v praxi </li></ul><ul><ul><li>komunikace ve Web 2.0 aplikacích, online výuka, kolaborativní prostředí (projekty), komunitní weby a sociální sítě, blogy, sdílení dat, RSS,… </li></ul></ul><ul><li>možnosti využití v knihovnách </li></ul>
 3. 3. Cíle kurzu <ul><li>fungování komunikačních technologií </li></ul><ul><li>nástroje pro komunikaci přes internet a práce s nimi </li></ul><ul><li>využít KT v knihovně </li></ul><ul><ul><li>mezi knihovníky </li></ul></ul><ul><ul><li>vylepšení služeb </li></ul></ul>
 4. 4. Historie online komunikace <ul><li>40.-60. léta – potřeba decentralizované sítě </li></ul><ul><li>1958 – ARPA </li></ul><ul><li>1969 – ARPAnet </li></ul><ul><ul><li>University of California v Los Angeles </li></ul></ul><ul><ul><li>Stanford Research Institute </li></ul></ul><ul><ul><li>UC Santa Barbara </li></ul></ul><ul><ul><li>University of Utah v Salt Lake City </li></ul></ul><ul><li>1973 - rozšíření mimo USA </li></ul>
 5. 5. Historie online komunikace <ul><li>70. léta - akademické prostředí </li></ul><ul><li>potřeba komunikace </li></ul><ul><ul><li>sdílení výzkumů, zkušeností, znalostí komunikační nástroje </li></ul></ul><ul><ul><li>nTalk, Talk, email, chat, IM, VoIP, streamování videa </li></ul></ul><ul><li>1972 – 1. emailový klient </li></ul><ul><ul><li>Ray Tomlinson </li></ul></ul><ul><li>první IM programy </li></ul>
 6. 6. IM dříve (zdroj: http://en.wikipedia.org)
 7. 7. IM dnes nazdar, jak se vede brca nazdar, jak se vede Mike ahoj, jde to, zrovna brouzdám po netu
 8. 8. Historie online komunikace <ul><li>1983 – MILNET </li></ul><ul><li>1987 – Internet (27.OOO uzlů) </li></ul><ul><li>1989 – web, 1990 – hypertext </li></ul><ul><li>1993 – NSCA Mosaic </li></ul><ul><li>1993 - High Performance Computing Act (Al Gore)  komercionalizace internetu </li></ul>
 9. 9. Historie online komunikace <ul><li>90. léta – boj prohlížečů, internet mezi lidi (chaty, IM, emaily) </li></ul><ul><li>2003 – Skype </li></ul><ul><li>2006 – videohovory, online TV, video on demand, streamování videa (vysílání), komunity (Web 2.O) </li></ul>
 10. 10. Současnost online komunikace <ul><li>volání a videohovory zdarma </li></ul><ul><li>videokonference </li></ul><ul><li>první pokusy o virtuální prostředí </li></ul><ul><ul><li>Second Life </li></ul></ul><ul><li>MUDs, komunity, učení ve virtuálním prostředí = budoucnost??? </li></ul>
 11. 11. Komunikace <ul><li>běžná součást lidského života </li></ul><ul><li>výměna info mezi lidmi = dorozumívání </li></ul><ul><li>ústní a písemná forma </li></ul>
 12. 12. Dělení komunikace <ul><li>verbální </li></ul><ul><ul><li>přenos prostřednictvím řeči </li></ul></ul><ul><li>neverbální </li></ul><ul><ul><li>řeč těla (pohyby, posunky, gesta, postoje,…) </li></ul></ul>
 13. 13. Dělení komunikace <ul><li>Interpersonální komunikace </li></ul><ul><ul><li>dva lidé </li></ul></ul><ul><li>Skupinová komunikace </li></ul><ul><ul><li>více lidí, každý s každým, role </li></ul></ul><ul><li>Masová komunikace </li></ul><ul><ul><li>oslovení většího množství lidí, jednostranné </li></ul></ul>
 14. 14. Co je elektronická komunikace <ul><li>dorozumívání - (ne)verbální </li></ul><ul><li>dříve telekomunikace </li></ul><ul><ul><li>telefon, fax, telegraf </li></ul></ul><ul><li>komunikace v online prostředí </li></ul><ul><li>zprostředkovaná přes PC a síť </li></ul><ul><li>rychlá, šetří čas </li></ul><ul><li>neomezena geograficky </li></ul><ul><li>omezena neverbální složka </li></ul>
 15. 15. Druhy online komunikace <ul><li>textová </li></ul><ul><ul><li>email, elektronická konference, IM a chat </li></ul></ul><ul><li>multimediální </li></ul><ul><ul><li>hlasová (VoIP) </li></ul></ul><ul><ul><li>audiovizuální (Skype) </li></ul></ul>
 16. 16. Email <ul><li>nejstarší (1972), nejznámější a nejpoužívanější </li></ul><ul><li>snad každý na webu má email </li></ul><ul><li>zastaralost protokolů </li></ul><ul><li>nevhodný pro přenos souborů </li></ul><ul><li>nízká úrověň zabezpečení </li></ul><ul><li>zpráva a hlavičky (1973) </li></ul><ul><li>freemaily x komerční služby </li></ul>
 17. 17. Nejznámější emailové služby <ul><li>Gmail (Google) </li></ul><ul><li>Email.cz, Post.cz (Seznam) </li></ul><ul><li>Centrum.cz (Centrum) </li></ul><ul><li>Mail.cz (Atlas) </li></ul><ul><li>Hotmail.com (Microsoft) </li></ul><ul><li>Yahoo!mail (Yahoo) </li></ul>
 18. 18. Emailoví klienti <ul><li>stahování pošty do klienta </li></ul><ul><li>Off-line programy </li></ul><ul><ul><li>Microsoft Outlook 2003 a 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mozilla Thunderbird </li></ul></ul><ul><ul><li>The Bat! </li></ul></ul><ul><ul><li>Opera Mail </li></ul></ul>
 19. 19. Klienti
 20. 20. Elektronická konference <ul><li>též News, diskuze </li></ul><ul><li>na principu emailu </li></ul><ul><li>registrace, pozvánka k diskuzní skupině </li></ul><ul><li>rozesílání všem členům skupiny </li></ul><ul><li>archiv zpráv </li></ul><ul><li>stejné (ne)výhody jako email </li></ul><ul><li>příklad konference Knihovna </li></ul>
 21. 21. Elektronické konference <ul><li>dnes spíše přes webové rozhraní </li></ul><ul><li>zprávy se neposílají emailem, ale ukládají se přímo do systému </li></ul><ul><li>moderované konference </li></ul><ul><li>druhy: </li></ul><ul><ul><li>profesní, oborové </li></ul></ul><ul><ul><li>zájmové </li></ul></ul><ul><ul><li>volnočasové </li></ul></ul>
 22. 22. Instant Messaging (IM) <ul><li>IM = internetová služba, umožňující komunikaci a výměnu dat mezi dvěma uživateli v reálném čase </li></ul>
 23. 23. Historie IM <ul><li>1970 - komunikace mezi PC </li></ul><ul><li>terminálový přístup </li></ul><ul><li>1990 - HTML  grafický interface </li></ul><ul><li>21. stol. - pokusy o kompatibilitu </li></ul><ul><ul><li>XMPP/Jabber </li></ul></ul><ul><li>2003 – konkurence Skype a VoIP </li></ul><ul><ul><li>zakomponování hlasových a audiovizuálních hovorů, výměna souborů, SMS,… </li></ul></ul>
 24. 24. Co je IM <ul><li>výměna textových zpráv mezi uživateli v reálném čase </li></ul><ul><li>ihned vidíme odpověď na naši zprávu </li></ul><ul><li>status uživatele </li></ul><ul><li>klient x webové rozhraní </li></ul><ul><li>komunikace s více lidmi najednou (ve více oknech) </li></ul>
 25. 25. Co je IM <ul><li>seznamy kontaktů </li></ul><ul><li>dnes doplňkové služby </li></ul><ul><ul><li>posílání souborů, telefonování, videohovory, SMS, hry, rozšíření </li></ul></ul>
 26. 26. Výhody IM <ul><li>přenos v reálném čase </li></ul><ul><li>chybí geografické omezení </li></ul><ul><li>rychlý přenos dat </li></ul><ul><li>víme, kdo je online </li></ul><ul><li>není nutné odpovídat hned </li></ul><ul><ul><li>telefon </li></ul></ul><ul><li>nízké HW nároky </li></ul><ul><li>pokročilé funkce </li></ul><ul><li>zdarma </li></ul>
 27. 27. Nevýhody IM <ul><li>nekompatibilita protokolů </li></ul><ul><ul><li>řeší speciální programy (Miranda, Trillian, Digsby) </li></ul></ul><ul><li>bezpečnost </li></ul><ul><ul><li>bezpečnostní díry, viry, spyware </li></ul></ul><ul><ul><li>nemožnost 100 % z aj iš t ě n í integrit y a důvěryhodnosti dat, autentizace </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikace s cizími lidmi (děti) </li></ul></ul><ul><li>reklama a spam </li></ul><ul><ul><li>v klientech (ICQ) </li></ul></ul><ul><ul><li>rozesílání nevyžádaných zpráv </li></ul></ul>
 28. 28. Nejznámější protokoly/sítě <ul><li>ICQ </li></ul><ul><li>XMMP/Jabber </li></ul><ul><li>Google Talk </li></ul><ul><li>Windows Live Messenger (MSN) </li></ul><ul><li>Yahoo! Messenger </li></ul><ul><li>AIM </li></ul>
 29. 29. IM software <ul><li>ICQ, ICQ Lite </li></ul><ul><li>Miranda - více protokolů </li></ul><ul><li>QIP - více protokolů </li></ul><ul><li>Jabber </li></ul><ul><li>Talk </li></ul><ul><li>Digsby – více protokolů </li></ul>
 30. 30. nejrozšířenější IM síť v ČR
 31. 31. ICQ <ul><li>I seek you = hledám tě </li></ul><ul><li>1996 – Mirabilis (IZR) </li></ul><ul><li>1998 – pod hlavičkou AOL </li></ul><ul><li>protokol OSCAR </li></ul><ul><li>centrální server </li></ul><ul><li>unikátní číslo </li></ul><ul><ul><li>nelze se přihlásit současně na více PC </li></ul></ul><ul><li>v ČR nejpoužívanější </li></ul><ul><ul><li>propojení s Atlas.cz </li></ul></ul>
 32. 32. Funkce ICQ <ul><li>výměna zpráv </li></ul><ul><li>audiohovory </li></ul><ul><li>videohovory </li></ul><ul><li>posílání SMS </li></ul><ul><li>výměna souborů </li></ul><ul><li>podpora více uživatelů (pouze IM) </li></ul><ul><li>slovník a kontrola pravopisu </li></ul><ul><li>Xtraz - rozšíření a doplňky </li></ul>
 33. 33. Instalace ICQ <ul><li>1. stažení ICQ klienta </li></ul><ul><ul><li>http://icq.atlas.cz </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>česká verze </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>http://www.icq.com </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>různé jazykové mutace </li></ul></ul></ul><ul><li>2. spuštění instalačního souboru </li></ul><ul><ul><li>install_atlas_icq6.exe </li></ul></ul><ul><ul><li>Install_ICQ6.exe </li></ul></ul>
 34. 34. Instalace ICQ
 35. 35. Spouštění ICQ
 36. 36. Registrace
 37. 37. Registrace 355894695 ***************
 38. 38. Okno ICQ klienta
 39. 39. Práce v ICQ klientovi <ul><li>režimy ICQ (status, na web) </li></ul><ul><li>vlastní nastavení </li></ul><ul><ul><li>informace o sobě (+ změna hesla) </li></ul></ul><ul><ul><li>správce režimů </li></ul></ul><ul><ul><li>předvolby a vzhled klienta </li></ul></ul><ul><li>hledání uživatelů </li></ul><ul><li>seznam kontaktů, skupiny </li></ul><ul><li>přijímání a odesílání zpráv </li></ul><ul><ul><li>smajlící  , Zlango, URL adresy </li></ul></ul><ul><ul><li>historie zpráv </li></ul></ul>
 40. 40. Pokročilé funkce <ul><li>odesílání souborů </li></ul><ul><li>odesílání SMS </li></ul><ul><li>hlasové volání </li></ul><ul><li>videohovor </li></ul><ul><li>připomínač narozenin </li></ul>
 41. 41. Extraz <ul><li>rozšiřující doplňky do ICQ </li></ul><ul><li>dostupné z klienta </li></ul><ul><ul><li>hry </li></ul></ul><ul><ul><li>program kin </li></ul></ul><ul><ul><li>novinky ze světa filmů </li></ul></ul><ul><ul><li>ICQ TV </li></ul></ul><ul><ul><li>seznamka </li></ul></ul>
 42. 42. ICQ prakticky
 43. 43. Další možností připojení k ICQ <ul><li>ICQ2Go – ICQ přes web </li></ul><ul><li>ICQ Toolbar </li></ul><ul><li>ICQmail </li></ul><ul><li>ICQ Mobile </li></ul>
 44. 44. Některé alternativy k ICQ <ul><li>Trillian M iranda IM QIP Digsby </li></ul>
 45. 45. Trillian <ul><li>http://www.trillian.cz </li></ul><ul><li>http://www.ceruleanstudios.com </li></ul><ul><li>podpora více protokolů: </li></ul><ul><ul><li>AIM, ICQ, WLM, Yahoo Messenger, IRC + rozšíření o další protokoly </li></ul></ul><ul><li>aktuální verze 3.1 </li></ul><ul><li>Basic (zdarma) x Pro (placená) </li></ul><ul><ul><li>rozdíly </li></ul></ul>
 46. 46. Miranda IM <ul><li>http ://www.miranda.cz </li></ul><ul><li>http://www.miranda-im.org </li></ul><ul><li>opensource, freeware </li></ul><ul><li>rychlá, malé HW nároky </li></ul><ul><li>lze spustit i z USB </li></ul><ul><li>podpora různých jazyků (i CZ) </li></ul><ul><li>podpora různých protokolů </li></ul><ul><ul><li>ICQ, IRC, AIM, WLM, Skype, Jabber, Yahoo! Messenger, Gadu-Gadu, Tlen, Netsend a další </li></ul></ul>
 47. 47. QIP <ul><li>http ://www.qip.ru/en </li></ul><ul><li>http ://www.qip.ic.cz </li></ul><ul><li>rusk ý SW </li></ul><ul><li>verze </li></ul><ul><ul><li>QIP 2005 - nevyvíjí se, pouze ICQ </li></ul></ul><ul><ul><li>QIP Infium – podpora více protokolů </li></ul></ul><ul><li>podporuje různé protokoly </li></ul><ul><ul><li>ICQ, Jabber a XIMSS </li></ul></ul><ul><li>jednoduché rozhraní </li></ul><ul><li>bez reklam!!! </li></ul>
 48. 48. Digsby <ul><li>http://www.digsby.com </li></ul><ul><li>podpora IM, emailů a soc. sítí </li></ul><ul><li>podpora IM: </li></ul><ul><ul><li>AIM, MSN, Yahoo, ICQ, Google Talk, Jabber a Facebook Chat </li></ul></ul><ul><li>podpora emailů: </li></ul><ul><ul><li>Hotmail, Gmail, Yahoo Mail, AOL/AIM Mail, IMAP a POP3 </li></ul></ul><ul><li>podpora sociálních sítí </li></ul><ul><ul><li>Facebook, Twitter, MySpace a LinkedIn </li></ul></ul>
 49. 49. Windows Live Messenger <ul><li>Microsoft </li></ul><ul><li>vlastní formát </li></ul><ul><li>u nás dominuje ICQ </li></ul><ul><li>rychlý a graficky přívětivý </li></ul><ul><li>nainstalován v OS Windows </li></ul><ul><li>nutný účet Windows Live </li></ul><ul><ul><li>registrace emailu - např. Hotmail </li></ul></ul><ul><li>http://get.live.com/messenge </li></ul>
 50. 50. Funkce WLM <ul><li>podobné jako ICQ </li></ul><ul><ul><li>podpora textových zpráv, audio a videohovorů, konferencí </li></ul></ul><ul><ul><li>odesílání SMS </li></ul></ul><ul><ul><li>záznamník (nahrání zprávy) </li></ul></ul><ul><ul><li>stav uživatele </li></ul></ul><ul><ul><li>více účtů najednou </li></ul></ul><ul><ul><li>sdílené složky s uživateli v seznamu </li></ul></ul><ul><ul><li>správa uživatelského profilu a přizpůsobení vzhledu </li></ul></ul><ul><ul><li>zablokování jakéhokoliv kontaktu (nemůže posílat zprávy a soubory) </li></ul></ul>
 51. 51. Windows Live Messenger - login
 52. 52. Google Talk ! <ul><li>jednoduchý (možná až moc) </li></ul><ul><li>žádná nastavení </li></ul><ul><li>nutný Gmail účet </li></ul><ul><li>gadget do prohlížeče </li></ul><ul><li>posílání zpráv, hlasové služby, přenos souborů </li></ul><ul><li>chybí obraz a videokonferece </li></ul><ul><li>http://www.google.com/talk </li></ul>
 53. 53. Google Talk !
 54. 54. Chat <ul><li>online textová komunikace mezi více lidmi najednou </li></ul><ul><li>populární v 90. letech a na přelomu tisíciletí </li></ul><ul><li>druhy chatů: </li></ul><ul><ul><li>volnočasové chaty (pokecy) </li></ul></ul><ul><ul><li>komunitní chaty </li></ul></ul><ul><ul><li>oborové chaty </li></ul></ul>
 55. 55. hlasové služby a VoIP
 56. 56. telefonujeme přes internet
 57. 57. Skype <ul><li>nejpopulárnější internetová hlasová služba </li></ul><ul><li>443 mil. registrovan ý ch uživatelů </li></ul><ul><li>42 mil. aktivních uživatelů (10 % ) </li></ul><ul><li>přenos hlasu přes internet </li></ul><ul><li>P2P architektura </li></ul><ul><li>kvalita a konzistence </li></ul>z droj statistik : http ://en.wikipedia.org/wiki/Skype http://www.slideshare.net/earningreport/presentation-on-q1-2009-earning-report-of-ebay-inc
 58. 58. Historie Skypu <ul><li>1997 - Niklas Zennström, Janus Friise </li></ul><ul><li>vlastní P2P síť - KaZaA </li></ul><ul><li>využití v telekomunikacích </li></ul><ul><ul><li>volání zdarma </li></ul></ul><ul><ul><li>decentralizovaná P2P síť </li></ul></ul><ul><li>2003 – betaverze Skypu </li></ul><ul><li>do 2004 – 100mil. stažení </li></ul><ul><li>2005 – eBay kupuje Skype </li></ul>
 59. 59. Historie Skypu <ul><li>doplnění služeb </li></ul><ul><ul><li>videohovory </li></ul></ul><ul><ul><li>posílání souborů </li></ul></ul><ul><ul><li>chat </li></ul></ul><ul><ul><li>SMS </li></ul></ul>
 60. 60. Skype - klient <ul><li>aktuální verze 4.0 </li></ul><ul><li>27 jazykových verzí klienta </li></ul><ul><li>existuje česká verze </li></ul><ul><li>Win (2000, XP, Vista), Mac OS X, Linux, Win Mobile 6, iPhone </li></ul><ul><li>ke stažení na: </li></ul><ul><ul><li>http://www.skype.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www. skype . com </li></ul></ul>
 61. 61. Skype 4.0
 62. 62. Výhody Skypu <ul><li>levný (S2S = zdarma) </li></ul><ul><li>rychlý </li></ul><ul><li>jednoduchý a intuitivní </li></ul><ul><ul><li>instalace, ovládání </li></ul></ul><ul><li>bez geografického omezení </li></ul><ul><li>nemá problém s firewally </li></ul><ul><li>vysoká kvalita hlasu a obrazu </li></ul><ul><ul><li>ovlivněno rychlostí připojení a HW </li></ul></ul><ul><li>malé nároky na HW počítače </li></ul>
 63. 63. Nevýhody Skypu <ul><li>nekompatibilní protokol </li></ul><ul><li>množství placených služeb </li></ul><ul><li>SkypeIn </li></ul><ul><ul><li>nutno platit si za účastnické číslo </li></ul></ul><ul><ul><li>absence českých čísel </li></ul></ul>
 64. 64. Hlavní funkce Skypu <ul><li>hovory </li></ul><ul><li>konferenční hovory </li></ul><ul><li>videohovory </li></ul><ul><li>hlasová schránka </li></ul><ul><li>chat </li></ul><ul><li>přenos souborů </li></ul><ul><li>správa účtu </li></ul><ul><li>posílání SMS </li></ul>
 65. 65. Volání <ul><li>cenová politika </li></ul><ul><ul><li>zdarma (S2S) </li></ul></ul><ul><ul><li>předplacený kredit (Pay As You Go) </li></ul></ul><ul><ul><li>měsíční předplatné (Pay Monthly) </li></ul></ul><ul><li>ceník volání do vybraných destinací: </li></ul>aktuální ceny: http://www.skype.com/prices/callrates/?currency=CZK#allRatesTab Cena s DPH Cena bez DPH Destinace 5.852 Kč 5.089 Kč Slovensko - mobil 1.850 Kč 1.609 Kč Slovensko - pevná 0.572 Kč 0.497 Kč USA 5.045 Kč 4.387 Kč Česká republika - mobil 0.572 Kč 0.497 Kč Česká republika - pevná
 66. 66. Volání <ul><li>předplatné </li></ul><ul><ul><li>měsíční předplatné </li></ul></ul><ul><ul><li>3 úrovně (1 země, Evropa, svět) </li></ul></ul><ul><li>ceník měsíčního předplatného: </li></ul>8.95 € 4.95 € 3.95 € Cena bez DPH Cena s DPH Destinace 1 0 . 29 € Svět (40 zemí) 5 . 69 € Evropa (20 zemí) 4 . 54 € Česká republika
 67. 67. Volání <ul><li>Online number (SkypeIn) </li></ul><ul><ul><li>příchozí číslo </li></ul></ul><ul><ul><li>chybí česká čísla </li></ul></ul><ul><ul><li>17,25 € na 3 měsíce ( ~ 150 Kč/měsíc) </li></ul></ul><ul><ul><li>57,50 € na 1 rok ( ~ 130 Kč/měsíc) </li></ul></ul>
 68. 68. Volání <ul><li>statusy </li></ul>
 69. 69. HW pro Skype <ul><li>varianta 1 </li></ul><ul><li>sluchátka + mikrofon </li></ul>
 70. 70. HW pro Skype <ul><li>varianta 2 </li></ul><ul><li>headset (sluchátka s mikrofonem) </li></ul>
 71. 71. HW pro Skype <ul><li>varianta 3 </li></ul><ul><li>USB telefon (nutné zapnuté PC) </li></ul>
 72. 72. HW pro Skype <ul><li>varianta 4 </li></ul><ul><li>telefon (bez zapnutého PC) </li></ul>
 73. 73. HW pro Skype <ul><li>ke všem variantám </li></ul><ul><li>webová kamera </li></ul>
 74. 74. Konferenční hovory <ul><li>zapojení více učastníků </li></ul><ul><li>max. počet neomezen </li></ul><ul><li>využití </li></ul><ul><ul><li>porady </li></ul></ul><ul><ul><li>diskuze </li></ul></ul><ul><ul><li>konzultace </li></ul></ul><ul><li>možnost zapojit uživatele Skype i klasická telefonní čísla </li></ul><ul><li>délka hovoru neomezena </li></ul>
 75. 75. Videohovory <ul><li>telefon s „obrazem“ </li></ul><ul><li>nutná webová kamera </li></ul><ul><li>automatická detekce kamer </li></ul><ul><li>možno nastavit kvalitu </li></ul><ul><li>vyšší nároky na HW a přenos </li></ul><ul><ul><li>1GHz procesor </li></ul></ul><ul><ul><li>256 MB RAM </li></ul></ul><ul><ul><li>připojení min. 384 kb/s </li></ul></ul>
 76. 76. Hlasová schránka <ul><li>VoiceMail </li></ul><ul><li>zanechání vzkazu při nepřítomnosti volaného </li></ul><ul><li>placená služba </li></ul><ul><li>k měsíčnímu tarifu zdarma </li></ul><ul><li>ceník služby VoiceMail </li></ul>15 € 5 € Cena bez DPH Cena s DPH Destinace 17.25 € Cena na 12 měsíců 5.75 € Cena na 3 měsíce
 77. 77. Přesměrování <ul><li>Call Forwarding </li></ul><ul><li>přesměrování volání na jiný účet Skype </li></ul><ul><li>vhodné při nepřítomnosti </li></ul><ul><li>pro volání ze zahraničí </li></ul>
 78. 78. Chat <ul><li>zasílání textových zpráv </li></ul><ul><li>možnost přizvat více uživatelů </li></ul><ul><li>využití – zasílání: </li></ul><ul><ul><li>doplňujících info </li></ul></ul><ul><ul><li>emailů </li></ul></ul><ul><ul><li>adres </li></ul></ul><ul><ul><li>jmen </li></ul></ul><ul><li>podpora smajlíků  </li></ul>
 79. 79. Zasílání SMS <ul><li>placená služba </li></ul><ul><li>cena se odvíjí od toho, do které země SMS posíláte </li></ul><ul><li>pro ČR nevýhodné (cena od 2.70 Kč) </li></ul><ul><li>ceník služby SMS </li></ul>0.104 € 0.09 € USA 0.078 € 0.089 € Cena bez DPH Cena s DPH Destinace 0.09 € Slovensko 0.102 € Česká republika
 80. 80. Přenos souborů <ul><li>v rámci chatu </li></ul><ul><li>možnost poslat jakýkoliv soubor </li></ul><ul><li>velikost není omezena </li></ul><ul><li>velké soubory = delší odesílání </li></ul>
 81. 81. Správa účtu <ul><li>nastavení osobních údajů </li></ul><ul><li>vložení obrázku </li></ul><ul><li>změna hesla </li></ul><ul><li>seznam a správa kontaktů </li></ul><ul><li>import kontaktů </li></ul><ul><li>nastavení mikrofonu a sluchátek </li></ul><ul><li>správa kreditu + objednávání služeb </li></ul>
 82. 82. Rozšíření Skypu <ul><li>pluginy a doplňky do Skypu </li></ul><ul><li>seznam na https :// extras . skype . com / </li></ul><ul><li>Skype Recorder </li></ul><ul><ul><li>nahrávání hovorů na Skypu </li></ul></ul><ul><li>White Board Meeting </li></ul><ul><ul><li>kreslící plocha pro Skype </li></ul></ul>
 83. 83. Dobíjení kreditu <ul><li>Přímá platba: </li></ul><ul><li>kreditní karty </li></ul><ul><ul><li>Visa, Master Card, Diners </li></ul></ul><ul><li>předplacené karty </li></ul><ul><ul><li>Paysafecard </li></ul></ul><ul><li>platební systémy: </li></ul><ul><ul><li>PayPal , MoneyBookers </li></ul></ul><ul><li>bankovní převod </li></ul><ul><li>Zprostředkovatelé: </li></ul><ul><ul><li>Skypehardware.cz , Sysko.cz </li></ul></ul>
 84. 84. Skype v praxi
 85. 87. Instalace Skypu
 86. 88. Práce ve Skypu <ul><li>ukázky telefonování </li></ul><ul><li>konferenční hovor </li></ul><ul><li>chat </li></ul><ul><li>posílání souborů </li></ul><ul><li>nastavení Skypu </li></ul><ul><li>dobíjení kreditu </li></ul>
 87. 89. Závěr <ul><li>Děkuji Vám za pozornost </li></ul>Martin Krčál [email_address]

×