תקני בדיקת מיכלים בפליטה אקוסטית רמי כרמי פברואר 24, 2011 לשכת המהנדסים , האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישרא...
מבנה ההרצאה התייחסות תקנים לבדיקות מיכלים : א . מיכלים העשויים מחומר מרוכב . ב . מיכלים מתכתיים . תקן אמריקאי - ASTM ....
More in www.muravin.com
<ul><li>יתרונות השיטה בבדיקת מיכלים </li></ul><ul><li>מאפשר בדיקת תגובת המיכל לשינויי לחצים . </li></ul><ul><li>כיסוי נרחב...
<ul><li>חסרונות השיטה בבדיקת מיכלים </li></ul><ul><li>פגמים יציבים לא יתגלו . </li></ul><ul><li>בעיית רעשים סביבתיים . </l...
ASTM A merican S ociety for T esting and M aterials 12,000 תקנים שונים מרוכזים ב 15 כרכים / נושאים כרך 3: Metals ...
E1067-07 Acoustic Emission Examination of Fiberglass Reinforced Plastic Resin (FRP) Tanks/Vessels נוהל בדיקת מיכלים מחומר ...
מטרה זיהוי פגמים מהסוגים הבאים : 1. סידוק שרף ( Resin ). 2. ניתוק סיב - מטריצה ( Debonding ). 3. יציאת סיבים ( Pullo...
<ul><li>מבצע </li></ul><ul><li>מי שעבר הכשרה בתחום ע &quot; פ : </li></ul><ul><li>ANSI/ASNT-CP-189 </li></ul><ul><li>SNT-T...
כיול גששים וערכי סף טווח טמפרטורה - 15-27 0 C . Low Amplitude Threshold - Events High Amplitude Threshold - Counts Nc Mo...
Low Amplitude Threshold - Events כיול ערך סף באמצעות פלטת עופרת ( הנחתה גבוהה ). לא על גבי הרצפה . ממוצע פיק אמפליטודה ל ...
High Amplitude Threshold - Counts כיול ערך סף באמצעות קורת פלדה קלה ( הנחתה נמוכה ). בידוד דפנות באלסטומרים ממוצע פיק אמפל...
Nc - Count Value כיול ערך על גבי המיכל עצמו . מעל ומתחת לפני הנוזל . במקביל לכיוון הסיבים ובזווית 45 0 . במרחק הנותן ערך ...
הכנת המיכל ובידודו הורדת הלחץ במיכל לפני תהליך הבדיקה בצורה מבוקרת מיקום המיכל ובידודו מרעשי סביבה חיצוניים . דחיסת נוזל ...
התקנת מערך הגששים ובדיקתם הצמדת חיישנים - גריז סיליקון כתווך . ניקוי פני שטח אזור ההצמדה . הנחתה בגלל שכבת בידוד , צבע ...
כיולי הנחתה מבוצע עם גשש תדירות גבוה עם אנליזת אמפליטודה מיקום גשש באזור מתאים , מייצג ורחוק מרעשים 2 נקודות במקביל לכיו...
More in www.muravin.com
עיקרון מנחה למיקום חיישנים אזורי חיבור , נחירים , פתחי גישה וכו .. היקף תחתית = 90 0  או מרחקים של 150-300 mm . נחיר...
בדיקת חיישנים בדיקת כל גשש וגשש . עירור במרחק קבוע . שינוי האמפליטודה לא יעלה על 6 dB  מהממוצע . ללא אנליזה : מרחק סף לק...
<ul><li>נוהל הבדיקה </li></ul><ul><li>הקלטת רקע 10-30 דקות . </li></ul><ul><li>עליה במדרגות ושהיית מינימום 4 דקות בכל ...
More in www.muravin.com
More in www.muravin.com
אפיון ואינטרפטציה הפסקת ניסוי : גרף Count vs Load  יציאה מלינאריות . חשיבות : פליטה בזמן שהיית עומס . הערכת Felicity ...
קריטריון מעבר בדיקה More in www.muravin.com Significance of criteria Pressure Vessal 0.1-0.34 MPa Atmospheric Up to 0.1 MP...
More in www.muravin.com
E1930-07 Examination of Liquid-Filled Atmospheric and Low-Pressure Metal Storage Tanks Using A.E נוהל בדיקת מיכלי אחסון נו...
<ul><li>מטרה  </li></ul><ul><li>זיהוי פגמים מהסוגים הבאים : </li></ul><ul><li>סדקים . </li></ul><ul><li>קורוזיה - מקומי...
מבצע מי שעבר הכשרה בתחום ע &quot; פ : ANSI/ASNT-CP-189 SNT-TC-1A NAS-410 או שעבר הסמכה פנימית של המפעל בנוסף עבר קורס או מ...
<ul><li>פרוצדורה </li></ul><ul><li>כיול הגששים וערכי סף . </li></ul><ul><li>הכנת המיכל ובידודו . </li></ul><ul><li>התקנת מ...
כיול גששים וערכי סף דגש על הצמדה טובה . עדיפות למגבר פנימי . כבל לגשש לא יעלה על 1.83 מ ' ( הנחתה 3dB ). בדיקת גששים לפ...
הכנת המיכל ובידודו קיבוע חלקים רופפים ובידוד המיכל מגשם , רוח , אבק . שמש - רעשי התפשטות : הצללה וטמפ ' קבועה . רעשי...
<ul><li>התקנת מערך הגששים </li></ul><ul><li>הנחתה : על גבי המיכל באזור ללא נחירים / חיבורים . </li></ul><ul><li>שבירת עפר...
חיישני רזוננס 100-200 KHz מניעת מגע בין מעטפת החיישן למיכל ( קצר ). כבל לחיישן עד 1.83 מטר ( הנחתה 3dB ). כבל הזנה ע...
קצב דחיסה מקסימלי = 5%/min לחצי בחינת המיכל נוהל הניפוח More in www.muravin.com מילוי נוזל ודחיסה ללחץ מקסימלי מיכל הידר...
More in www.muravin.com
More in www.muravin.com
אפיון וקריטריוני קבלה פליטה בשהייה - מעיד על פגם . משך אות מצטבר - מדד לפעילות אקטיבית כללית , אינדיקציה לנזק נרחב , ...
ASME A merican S ociety of M echanical E ngineers הוקם ב 1880 בעקבות כשלים מרובים של דודי קיטור מרכז את עיקר התקנים ...
Article 11 Acoustic Emission Examination of Fiber-Reinforced Plastic Vessels נועד לבחינה ואישור שמישות מיכלי FRP  חדשים ...
<ul><li>שינויים : </li></ul><ul><li>תתי חלוקה ללחצים : אטמוספריים או וואקום בלבד . </li></ul><ul><li>ASTM = חלוקה ל 4 ...
More in www.muravin.com
More in www.muravin.com
More in www.muravin.com
Article 12 Acoustic Emission Examination of Metallic Vessels During Pressure Testing נועד לאתר ולנטר מקורות אקוסטיים הנגרמ...
שינויים עיקריים חיישני רזוננס 100-400 KHz ( לעומת 100-200 KHz ). רמת דיוק המיקום : 5%  מהמרחק בין הגששים . הקלטת נתונ...
מיקום החיישנים ע &quot; פ תצורת המיכל ואזורים בעיתיים ( ריתוך , פתחים ....). מרווח החיישנים לאזור - שבירת עפרון תתגלה ...
מערכת כבל לגשש - לא יעלה על 1.8 מ '. תווך - ללא כלורידים או פלואורידים מחשש לפגיעה . כבל הזנה - מקסימום 152 מ ' ...
More in www.muravin.com
More in www.muravin.com
More in www.muravin.com
More in www.muravin.com
הפסקת ניסוי סטיה מלינאריות ביחס MARSE (or counts) Vs Load . הערכה More in www.muravin.com
A.F.I.A.P Association Francaise des Ingenieurs en Appareils a Pression Guide to Good Practice for Acoustic Emission (AE) T...
<ul><li>ייעוד הבדיקות </li></ul><ul><li>ניטור ההתנהגות המכנית של רכיב הלחץ תחת העמסה . </li></ul><ul><li>בדיקה והערכה של ש...
ביצוע הבדיקה - רמה II  ע &quot; פ תקן אירופאי ( NF-EN 473 ). פיקוח הבדיקה - רמה III  ע &quot; פ תקן אירופאי ( NF...
ציוד בחירת גששים גששי רזוננס פיאזו - אלקטרים : למתכת 70-400 KHz . הבדלי פיק אמפליטודה בבדיקה עד 3 dB : לפני ואחרי . הג...
המשך ציוד ... מגבר יכול להיות בתוך הגשש . כלל אצבע : הגברה בתחום 40  10 dB . כבל הזנה הנחתה לא יותר מ 1dB ל 30 מטר ...
המשך ציוד ... יחידת עיבוד ונתוני הקלטה Amplitude Arrival Time : סנכרון עד 0.25  sec  בין כלל הגששים . Energy Counts :...
בדיקת מכלים כדוריים מטרה אישור מיכלי לחץ כדוריים , מרותכים המצופים בפנים או בחוץ מעל לקרקע מבודדים תרמית , מצופים חיצוני...
ציוד והתקנה גששי רזוננס 70-400 KHz , רגישות רזוננס מינימלית : -80 dB ( 1V/µbar ) גששי מכוילים על פי תקני ISO ( ISO 1...
מרווח גששים תלוי בעקום ההנחתה ובערך הסף הנמדד . קביעת העקום : מיקום חיישן על קו ישר במיכל 6 נקודות עירור במרווחים הבאים ...
מרווח גששים Planar Location מיקום ומרווח הגששים יאפשר איתור מיקום של כל מקור Hsu-Nielsen . מרווח מקסימלי : עירור עפרון ב...
מרווח גששים Zone Location מיקום ומרווח הגששים יאפשר איתור אזור Hsu-Nielsen . עירור עפרון יאפשר גילוי בגשש אזורי 1 לפח...
More in www.muravin.com
תהליך הבדיקה בדיקת רגישות ערוצים עירור Hsu-Nielsen  מרחק 5 cm  מכל גשש (3 פעמים ). אמפליטודה מינימלית 80 dBae . בדי...
<ul><li>בדיקת רעשי רקע </li></ul><ul><li>ממש לפני הבדיקה למשך 15 דקות . </li></ul><ul><li>אמור להיות מתחת לערך הסף -6dB...
ניתן להתחיל מלחץ תחילי של 95%. מחזור העמסה שני לבדיקת אפקט Kaiser More in www.muravin.com
קריטריון קבלה Evaluation Threshold: 50 dBae  Cluster triggering criteria: Background Threshold: 44 dBae Size: 10% distanc...
Off Line - Zone Location Evaluation Threshold: 50 dBae Triggering criteria for clusters: Background Threshold: 44 dBae Siz...
Off Line - Planar Location Evaluation Threshold: 50 dBae Triggering criteria for clusters: Background Threshold: 44 dBae S...
בדיקת מכלים צילינדריים מטרה אישור מיכלי לחץ צילינדריים , מרותכים מצופים חיצונית או פנימית מעל לקרקע מבודדים תרמית , מצופ...
גרף ההנחתה More in www.muravin.com
גרף הניסוי ( דחיסה ) More in www.muravin.com
פיזור אופייני לחיישנים More in www.muravin.com
בדיקת מכלי LPG  קבורים מטרה אישור מיכלי גז מעובה קטנים הקבורים באדמה . המיכלים עשויים פלדה לא מסוגסגת . הגדרות נפח המיכל...
<ul><li>ציוד והתקנה </li></ul><ul><li>גששי רזוננס 150  50 KHz </li></ul><ul><li>הצמדת גששים בעזרת מחזיקים מגנטיים ( א...
More in www.muravin.com
מיקום חיישנים מספר חיישנים מצומצם ממוקם על גבי המיכל : 4 חיישנים או 8 ( תלוי בסוג המיכל ). מרחק מקסימלי חיישן - מקור ...
בדיקות מקדימות הגדרת רעש רקע - ערך סף של 33 dBae (10 מעל לרקע ) הגברה 34 dBae . הקלטת רעש רקע ל 10 דקות . ללא bur...
סיווג התוצאות רמה I - ללא פעילות אקוסטית . רמה II - פעילות אקוסטית חלשה מתחת לקריטריון סף . רמה III - פעילות אקוס...
גרדיאנט הלחצים ב 3 מחזורים More in www.muravin.com 3 rd Pressure gradient [bar] 2 nd Pressure gradient [bar] 1 st Pre...
חישוב פרמטר הסיווג FAEA FAEA = FN(FA Avg + FA max +FE ∑ +Fe max ) More in www.muravin.com Coessicient Value Cluster Param...
אלגוריתם הסיווג AE Testing Calculate FAEA under 1 st Pressure gradient for the most emitted clusters 14<FAEA<24 0<FAEA<14...
סיום More in www.muravin.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Acoustic emission testing of pressure vessel asme section v, asnt - 24 feb 2011

841 views

Published on

Acoustic emission testing of pressure vessels by ASME and ASNT standards

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Acoustic emission testing of pressure vessel asme section v, asnt - 24 feb 2011

 1. 1. תקני בדיקת מיכלים בפליטה אקוסטית רמי כרמי פברואר 24, 2011 לשכת המהנדסים , האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל אגודת מהנדסי מכונות - ענף בדיקות לא הורסות יום עיון השנתי בנושא פליטה אקוסטית More in www.muravin.com This presentation for acoustic emission education purposes only
 2. 2. מבנה ההרצאה התייחסות תקנים לבדיקות מיכלים : א . מיכלים העשויים מחומר מרוכב . ב . מיכלים מתכתיים . תקן אמריקאי - ASTM . תקן אמריקאי - ASME . תקן צרפתי - A.F.I.A.P More in www.muravin.com
 3. 3. More in www.muravin.com
 4. 4. <ul><li>יתרונות השיטה בבדיקת מיכלים </li></ul><ul><li>מאפשר בדיקת תגובת המיכל לשינויי לחצים . </li></ul><ul><li>כיסוי נרחב עם ציוד מועט . </li></ul><ul><li>רגיש לפגמים ולשינויים בתכונות החומר . </li></ul><ul><li>ניטור תוך כדי העמסה בזמן אמת . </li></ul><ul><li>ניטור מיקום מדויק של הפגם . </li></ul><ul><li>מאפשרת גילוי מוקדם מאוד של תהליכי דגרדציה . </li></ul><ul><li>ישים לכל סוגי במיכלים מעל לקרקע , קבורים , מקובעים ובתנאי עבודה אמיתיים . </li></ul>More in www.muravin.com
 5. 5. <ul><li>חסרונות השיטה בבדיקת מיכלים </li></ul><ul><li>פגמים יציבים לא יתגלו . </li></ul><ul><li>בעיית רעשים סביבתיים . </li></ul><ul><li>הפרדה בין אות מפגם אמיתי לתהליכים נלווים ( רעשי חיכוך מרגלי המיכל , גשם , חלקיקי אבק ורוח , התפשטות תרמית עם חשיפה לשמש וכו .. </li></ul>More in www.muravin.com
 6. 6. ASTM A merican S ociety for T esting and M aterials 12,000 תקנים שונים מרוכזים ב 15 כרכים / נושאים כרך 3: Metals Test Methods and Analytical Procedures פרק 3: 03.03 Nondestructive Testing More in www.muravin.com
 7. 7. E1067-07 Acoustic Emission Examination of Fiberglass Reinforced Plastic Resin (FRP) Tanks/Vessels נוהל בדיקת מיכלים מחומר מרוכב באמצעות AE להערכת שלמות מבנית ( Structural Integrity ) משקל סיבים מעל 15 wt% More in www.muravin.com לחצי עבודה לחץ בדיקה מקסימלי MPa at לחץ גבוה 0.2-0.44 2-4.3 x 1.5 לחץ קל 0.1-0.2 1-2 x 1-1.5 אטמוספירי 0.1 1 x 1 וואקום 0-0.06 0-0.59 x 1-1.5
 8. 8. מטרה זיהוי פגמים מהסוגים הבאים : 1. סידוק שרף ( Resin ). 2. ניתוק סיב - מטריצה ( Debonding ). 3. יציאת סיבים ( Pullout ). 4. שבירת סיבים ( Breakage ). 5. היפרדות שכבות ( Delamination ). 6. כשל בחיבור רכיבים . פגם באזור לא מואמץ - לא יתגלה . לאחר גילוי חובה לאבחן בשיטה אחרת . More in www.muravin.com
 9. 9. <ul><li>מבצע </li></ul><ul><li>מי שעבר הכשרה בתחום ע &quot; פ : </li></ul><ul><li>ANSI/ASNT-CP-189 </li></ul><ul><li>SNT-TC-1A </li></ul><ul><li>NAS-410 </li></ul><ul><li>פרוצדורה </li></ul><ul><li>כיול הגששים וערכי סף . </li></ul><ul><li>הכנת המיכל ובידודו . </li></ul><ul><li>התקנת מערך הגששים ובדיקתם . </li></ul><ul><li>הקלטת רעשי רקע . </li></ul><ul><li>ניפוח מבוקר במדרגות . </li></ul><ul><li>אפיון ודו &quot; ח מסכם . </li></ul>More in www.muravin.com
 10. 10. כיול גששים וערכי סף טווח טמפרטורה - 15-27 0 C . Low Amplitude Threshold - Events High Amplitude Threshold - Counts Nc More in www.muravin.com
 11. 11. Low Amplitude Threshold - Events כיול ערך סף באמצעות פלטת עופרת ( הנחתה גבוהה ). לא על גבי הרצפה . ממוצע פיק אמפליטודה ל 10 שבירות עפרון . עפרון 2H , 0.3 מ &quot; מ , 30 0 , 2.5 מ &quot; מ . 180 cm 120 cm 1.3 cm 15 cm 60 cm 60 cm 35 cm 130 cm 3 10 More in www.muravin.com
 12. 12. High Amplitude Threshold - Counts כיול ערך סף באמצעות קורת פלדה קלה ( הנחתה נמוכה ). בידוד דפנות באלסטומרים ממוצע פיק אמפליטודה ל 10 שבירות עפרון . עפרון 2H , 0.3 מ &quot; מ , 30 0 , 2.5 מ &quot; מ . 300 cm 2 cm 30 cm 5 cm 2.5 cm 60 cm 210 cm 3 10 More in www.muravin.com
 13. 13. Nc - Count Value כיול ערך על גבי המיכל עצמו . מעל ומתחת לפני הנוזל . במקביל לכיוון הסיבים ובזווית 45 0 . במרחק הנותן ערך ביניים בין Low - High Amplitude 13 שבירות עפרון לכל כיוון . עפרון 2H , 0.3 מ &quot; מ , 30 0 , 2.5 מ &quot; מ . ההגדרה : More in www.muravin.com
 14. 14. הכנת המיכל ובידודו הורדת הלחץ במיכל לפני תהליך הבדיקה בצורה מבוקרת מיקום המיכל ובידודו מרעשי סביבה חיצוניים . דחיסת נוזל - ברז נמוך ככל האפשר מתחת למפלס . לא מאושרת דחיסת גז . טמפ ' מינימלית - 4 0 C . More in www.muravin.com Time at reduced pressure or load or both % of operating pressure or load or both 12 h 10 or less 18 h 20 30 h 30 2 days 40 4 days 50 7 days 60
 15. 15. התקנת מערך הגששים ובדיקתם הצמדת חיישנים - גריז סיליקון כתווך . ניקוי פני שטח אזור ההצמדה . הנחתה בגלל שכבת בידוד , צבע , עקמומיות , חספוס ... גשש תדירות גבוה ( 100-200 KHz ) - לאיתור אזור תדירות גבוהה מונחתת חזק . גשש תדירות נמוכה ( 25-75 KHz ) - כיסוי אזור נרחב . פחות מונחת , יותר רעשים . מיקום - עדיפות לאזורים קריטיים . מרווח - כיולי הנחתה . More in www.muravin.com
 16. 16. כיולי הנחתה מבוצע עם גשש תדירות גבוה עם אנליזת אמפליטודה מיקום גשש באזור מתאים , מייצג ורחוק מרעשים 2 נקודות במקביל לכיווניות , 2 נקודות בזוית 45 0 . מרחק בין נקודות = 150 ס &quot; מ . עפרון 2H , 0.3 מ &quot; מ , 30 0 , 2.5 מ &quot; מ . ללא אנליזת אמפליטודה קביעת מרחק מקסימלי לקבלת Low , High המרווח לא יעלה על : 3 x d (Low Amplitude) 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm More in www.muravin.com
 17. 17. More in www.muravin.com
 18. 18. עיקרון מנחה למיקום חיישנים אזורי חיבור , נחירים , פתחי גישה וכו .. היקף תחתית = 90 0 או מרחקים של 150-300 mm . נחירים ופתחים = 75-150 mm . 2 גששי תדירות נמוכה באמצע המיכל בזוית 180 0 . 2 גששי תדירות גבוהה מעל לחיבור ומתחתיו בזוית 180 0 . More in www.muravin.com
 19. 19. בדיקת חיישנים בדיקת כל גשש וגשש . עירור במרחק קבוע . שינוי האמפליטודה לא יעלה על 6 dB מהממוצע . ללא אנליזה : מרחק סף לקבלת Low אסורה סטייה 30 cm מהממוצע . עקרון בדיקת הלחצים הקלטת רעשי רקע : 10-30 דקות . עלית לחץ מבוקרת : מקסימום 0.005%/min מילוי / דחיסת נוזל או שאיבת וואקום ( ברז חירום למילוי ). אסורה דחיסת גז !. More in www.muravin.com
 20. 20. <ul><li>נוהל הבדיקה </li></ul><ul><li>הקלטת רקע 10-30 דקות . </li></ul><ul><li>עליה במדרגות ושהיית מינימום 4 דקות בכל מדרגה . </li></ul><ul><li>עומס מקסימלי = 30 דקות מינימום . </li></ul><ul><li>מיכל לחץ עד 0.2 MPa או מיכל וואקום . </li></ul><ul><li>מיכל לחץ מעל 0.2 MPa . </li></ul>More in www.muravin.com
 21. 21. More in www.muravin.com
 22. 22. More in www.muravin.com
 23. 23. אפיון ואינטרפטציה הפסקת ניסוי : גרף Count vs Load יציאה מלינאריות . חשיבות : פליטה בזמן שהיית עומס . הערכת Felicity במיכלי 0.2-0.4 MPa . Bursts > 5 upon 10% rise on Load Counts > Nc/25 upon 10% rise on Load More in www.muravin.com
 24. 24. קריטריון מעבר בדיקה More in www.muravin.com Significance of criteria Pressure Vessal 0.1-0.34 MPa Atmospheric Up to 0.1 MPa Vacuum Measure of continuing permanent damage None beyond 2 min Fewer than 5 hits/min have Amp > Am None beyond 2 min No Hits have Amp > Am פליטה בשהייה Measure of severity of previously induced damage Greater than 0.95 Greater than 0.95 Greater than 0.95 Not Applicable Felicity Measure of overall damage during a load cycle Less than Nc Not Excessive ( אין סטייה מלינאריות ) Less than Nc/2 Less than Nc Total Counts Measure of high energy microstructural failures fewer than 5 fewer than 10 fewer than 5 fewer than 10 No. of Hits greater than High Amp Thr
 25. 25. More in www.muravin.com
 26. 26. E1930-07 Examination of Liquid-Filled Atmospheric and Low-Pressure Metal Storage Tanks Using A.E נוהל בדיקת מיכלי אחסון נוזלים אטמוספריים ובלחץ נמוך העשויים מתכת באמצעות A.E הנמצאים מעל לקרקע . מיועד לפלדות פחמן , פלב &quot; מ , Al ושאר מתכות . פגם באזור לא מואמץ - לא יתגלה . לאחר גילוי חובה לאבחן בשיטה אחרת . More in www.muravin.com
 27. 27. <ul><li>מטרה </li></ul><ul><li>זיהוי פגמים מהסוגים הבאים : </li></ul><ul><li>סדקים . </li></ul><ul><li>קורוזיה - מקומית ומאמצים . </li></ul><ul><li>פריכות . </li></ul><ul><li>שינויים פיסיקליים ( נק ' כניעה ..) </li></ul><ul><li>באזורי ריתוך : </li></ul><ul><li>התכה לא מלאה . </li></ul><ul><li>חוסר חדירה . </li></ul><ul><li>אינקלוזיות . </li></ul><ul><li>ציפוי פנימי : </li></ul><ul><li>סידוק . </li></ul><ul><li>שבבים . </li></ul><ul><li>אינקלוזיות . </li></ul>More in www.muravin.com
 28. 28. מבצע מי שעבר הכשרה בתחום ע &quot; פ : ANSI/ASNT-CP-189 SNT-TC-1A NAS-410 או שעבר הסמכה פנימית של המפעל בנוסף עבר קורס או מבחנים בנושאים הבאים : מכלי אחסון מנגנוני כשל במתכות הסטוריה של AE במיכל נוהל בדיקה איסוף נתונים . More in www.muravin.com
 29. 29. <ul><li>פרוצדורה </li></ul><ul><li>כיול הגששים וערכי סף . </li></ul><ul><li>הכנת המיכל ובידודו . </li></ul><ul><li>התקנת מערך הגששים ובדיקתם . </li></ul><ul><li>הקלטת רעשי רקע . </li></ul><ul><li>ניפוח מבוקר במדרגות . </li></ul><ul><li>אפיון ודו &quot; ח מסכם . </li></ul>More in www.muravin.com
 30. 30. כיול גששים וערכי סף דגש על הצמדה טובה . עדיפות למגבר פנימי . כבל לגשש לא יעלה על 1.83 מ ' ( הנחתה 3dB ). בדיקת גששים לפני ואחרי : 1. שבירת עפרון 2H ... לכל גשש ממרחק 10 ס &quot; מ . שוני פיק Amp לא יעלה על  4dB . 2. בדיקת מיקום - סטייה עד 5% ממרחק בין הגששים . 3. בדיקת תקינות - פנצ ' + קפיץ ופלטת ביניים . ערוצים לא פעילים יש להחליף . More in www.muravin.com
 31. 31. הכנת המיכל ובידודו קיבוע חלקים רופפים ובידוד המיכל מגשם , רוח , אבק . שמש - רעשי התפשטות : הצללה וטמפ ' קבועה . רעשי קורוזיה - הפחתה באמצעות חומרים מעכבי קורוזיה דחיסה מנחיר תחתי למניעת רעשים . תחילת בדיקה מתחילה ב 10% גובה נוזל . מיכל בשימוש יבחן החל מ 75%. הפסקת ניסוי ביציאה מלינאריות בעקום Counts or Signal Strength Vs Load More in www.muravin.com
 32. 32. <ul><li>התקנת מערך הגששים </li></ul><ul><li>הנחתה : על גבי המיכל באזור ללא נחירים / חיבורים . </li></ul><ul><li>שבירת עפרון קרוב לגשש 5 פעמים = ממוצע Amp </li></ul><ul><li>שבירת עפרון במרווחי 61 ס &quot; מ 5 פעמים = ממוצע Amp </li></ul><ul><li>בניית גרף הנחתה . </li></ul><ul><li>רדיוס האזור = מרחק בו לא מתקבל אות השבר . </li></ul><ul><li>איתור אזור פעילות = מרחק בין גששים עד 1.5 רדיוס אזור </li></ul>61 cm 61 cm 61 cm More in www.muravin.com
 33. 33. חיישני רזוננס 100-200 KHz מניעת מגע בין מעטפת החיישן למיכל ( קצר ). כבל לחיישן עד 1.83 מטר ( הנחתה 3dB ). כבל הזנה עד 304 מטר ( הנחתה 3dB ). תווך = סיליקון גריז . הגדרה HDT=400µsec . מיקום החיישנים הגדרה על פי הנחתה מה המרחק המקסימלי בין החיישנים . מיקום בהיקף המיכל התחתי המשך מיקום בזיגזג לבניית משולשים ליד פתחים , לא בגג ( לא רואה מאמצים ). More in www.muravin.com
 34. 34. קצב דחיסה מקסימלי = 5%/min לחצי בחינת המיכל נוהל הניפוח More in www.muravin.com מילוי נוזל ודחיסה ללחץ מקסימלי מיכל הידרוסטאטי חדש מילוי לרמה מקסימלית מיכל חדש ללא לחץ הידרוסטאטי מילוי לגובה מקס ' + 5% ( או 2%) מיכל בשימוש p<0.015 at מילוי לגובה מקס ' ב 6 חודשים אחרונים + 5% מיכל בשימוש 0.015<p<0.34 at מילוי לגובה מקס ' ב 6 חודשים אחרונים + 5% + 0.034 at מיכל בשימוש p>0.34 at
 35. 35. More in www.muravin.com
 36. 36. More in www.muravin.com
 37. 37. אפיון וקריטריוני קבלה פליטה בשהייה - מעיד על פגם . משך אות מצטבר - מדד לפעילות אקטיבית כללית , אינדיקציה לנזק נרחב , מיכל במצב מתדרדר . מס ' Hits - אותות מתחת למאמץ העבודה מעיד על פגם מהותי . הגברת Amplitude - מעיד על התקדמות סדק . עליה בעוצמת האות - אזור הפגם מגיב לעליה בעומס . More in www.muravin.com
 38. 38. ASME A merican S ociety of M echanical E ngineers הוקם ב 1880 בעקבות כשלים מרובים של דודי קיטור מרכז את עיקר התקנים בהקשר למתקנים מכניים . Section V: Boiler & Pressure Vessel code More in www.muravin.com
 39. 39. Article 11 Acoustic Emission Examination of Fiber-Reinforced Plastic Vessels נועד לבחינה ואישור שמישות מיכלי FRP חדשים ובשימוש המכילים נוזל בסביבה אטמוספרית , וואקום או סביבת מאמצים אחרת . לחץ הבדיקה לא יעלה על 1.5 מלחץ השירות . מוגבל לחומר המכיל מעל 15% משקלי סיבים . נוהל הבדיקה דומה לנוהל E1067-07 ואף מפורט יותר . פרופיל הבדיקה זהה לנוהל E1067-07 . More in www.muravin.com
 40. 40. <ul><li>שינויים : </li></ul><ul><li>תתי חלוקה ללחצים : אטמוספריים או וואקום בלבד . </li></ul><ul><li>ASTM = חלוקה ל 4 קטגוריות . </li></ul><ul><li>אין התייחסות להכשרת הבודק . </li></ul><ul><li>ASTM = בעל הכשרה SNT-TC-1A ..... </li></ul><ul><li>בדיקת גשש תבוצע ע &quot; י שבירת עפרון במרחק 76 מ &quot; מ עם שוני שלא יעלה על  6dB </li></ul><ul><li>ASTM = רשום קרוב ללא מרחק מדויק . </li></ul><ul><li>קריטריוני קבלה : נוספה בדיקת ערך M ( דה למניציה ). </li></ul><ul><ul><ul><li>אין חלוקת לחצים לקריטריונים . </li></ul></ul></ul><ul><li>פירוט יתר : </li></ul><ul><li>הגילוי מתבסס על גלאי High Frequency </li></ul><ul><li>2 גלאי Low Frequency משמשים כבקרה על High </li></ul>More in www.muravin.com
 41. 41. More in www.muravin.com
 42. 42. More in www.muravin.com
 43. 43. More in www.muravin.com
 44. 44. Article 12 Acoustic Emission Examination of Metallic Vessels During Pressure Testing נועד לאתר ולנטר מקורות אקוסטיים הנגרמים מחוסר רציפות משטחי ופנימי בדפנות המיכל , ריתוכים ורכיבים אחרים . לאחר גילוי יבדקו לעומק באמצעי NDT אחרים . נוהל הבדיקה שונה מנוהל E1930-07 . פרופיל הבדיקה שונה מנוהל E1930-07 . More in www.muravin.com
 45. 45. שינויים עיקריים חיישני רזוננס 100-400 KHz ( לעומת 100-200 KHz ). רמת דיוק המיקום : 5% מהמרחק בין הגששים . הקלטת נתונים כולל MARSE . אין לערבב גששים מסוג שונה . מדיד לחץ חיצוני 1.5-4 P Test . בדיקת קבוצת החיישנים באמצעות מעורר גל סינוס . מדידת הנחתה לאחר מיקום גשש שבירת עפרון 2H במרווחים של 0.6 מ ' עד למרחק כללי של 3 מ '. הגדרת מרחק ערך הסף על פי הגרף . More in www.muravin.com
 46. 46. מיקום החיישנים ע &quot; פ תצורת המיכל ואזורים בעיתיים ( ריתוך , פתחים ....). מרווח החיישנים לאזור - שבירת עפרון תתגלה בגשש 1 לפחות . מרווח מקסימלי – לא יעלה על 1.5 xd מערך הסף . למיקום - שבירת עפרון בכל מקום תתגלה ע &quot; י החיישנים . בדיקת המערכת לכל גשש במרחק קבוע Amp לא תשתנה מ  4dB מממוצע הקלטת רעשי רקע לפני מילוי למשך 15 דקות . More in www.muravin.com
 47. 47. מערכת כבל לגשש - לא יעלה על 1.8 מ '. תווך - ללא כלורידים או פלואורידים מחשש לפגיעה . כבל הזנה - מקסימום 152 מ ' ( הנחתה 3 dB ) טמפ ' כיול מכשירים - 16-27 0 C גשש מינימלי = 100-200 KHz . More in www.muravin.com
 48. 48. More in www.muravin.com
 49. 49. More in www.muravin.com
 50. 50. More in www.muravin.com
 51. 51. More in www.muravin.com
 52. 52. הפסקת ניסוי סטיה מלינאריות ביחס MARSE (or counts) Vs Load . הערכה More in www.muravin.com
 53. 53. A.F.I.A.P Association Francaise des Ingenieurs en Appareils a Pression Guide to Good Practice for Acoustic Emission (AE) Testing of Pressure Equipment (2004) <ul><li>נועד לאתר ולנטר מקורות אקוסטיים ברכיבי לחץ ומיכלי אחסון העשויים מתכת ( חומר מרוכב עדיין לא הוגדר ). </li></ul><ul><li>אישור שמישות לרכיבים ספריים . </li></ul><ul><li>אישור שמישות למיכלים קבורים . </li></ul><ul><li>אישור שמישות לרכיבי לחץ צילינדריים </li></ul>More in www.muravin.com
 54. 54. <ul><li>ייעוד הבדיקות </li></ul><ul><li>ניטור ההתנהגות המכנית של רכיב הלחץ תחת העמסה . </li></ul><ul><li>בדיקה והערכה של שלמות מבנית . </li></ul><ul><li>אבחון רמת החומרה של המקורות הפעילים לשמישות . </li></ul><ul><li>מידע מקדים </li></ul><ul><li>לחץ התכן של המיכל . </li></ul><ul><li>טווח טמפרטורות העבודה המקסימליות . </li></ul><ul><li>ייעוד המיכל . </li></ul><ul><li>לחץ העבודה המקסימלי אליו נחשף המיכל בעבר . </li></ul><ul><li>גובה הנוזל וצפיפותו . </li></ul>More in www.muravin.com
 55. 55. ביצוע הבדיקה - רמה II ע &quot; פ תקן אירופאי ( NF-EN 473 ). פיקוח הבדיקה - רמה III ע &quot; פ תקן אירופאי ( NF-EN 473 ). <ul><li>ציוד לחץ מסווג ל 4 קטגוריות : </li></ul><ul><li>אוגרי לחץ עמידים בשריפה בתצורה פשוטה . </li></ul><ul><li>אוגרי לחץ עמידים בשריפה בתצורה מורכבת . </li></ul><ul><li>בוילרים . </li></ul><ul><li>צנרות . </li></ul><ul><li>לחץ בדיקה מומלץ : 110% מהלחץ המקסימלי במהלך 6 החודשים האחרונים . </li></ul><ul><li>בכל מקרה אין לעבור על לחץ התכנון המקסימלי . </li></ul>More in www.muravin.com
 56. 56. ציוד בחירת גששים גששי רזוננס פיאזו - אלקטרים : למתכת 70-400 KHz . הבדלי פיק אמפליטודה בבדיקה עד 3 dB : לפני ואחרי . הגנה בפני רעשים א &quot; מ . תווך צימוד תווך הצימוד : מוצק או נוזל . דגש על קומפטביליות כימית , עמידות בטמפ ' ואווירה . כבל גשש מסוכך רעשים , אורך מקסימלי 1.5 מטר More in www.muravin.com
 57. 57. המשך ציוד ... מגבר יכול להיות בתוך הגשש . כלל אצבע : הגברה בתחום 40  10 dB . כבל הזנה הנחתה לא יותר מ 1dB ל 30 מטר ולא יותר מ 3dB כללי . טווח טמפרטורות 5-40 0 C . More in www.muravin.com
 58. 58. המשך ציוד ... יחידת עיבוד ונתוני הקלטה Amplitude Arrival Time : סנכרון עד 0.25  sec בין כלל הגששים . Energy Counts : מידת דיוק עד 5% כנגד קליברטור . Duration : מידת דיוק עד 5% כנגד קליברטור . Loading : מידת דיוק עד 2%. קצב הקלטה : יותר מ 200 אותות לשניה . למשך 10 שניות . על המערכת לאפשר איתור : Zone, Linear, Planar . בדחיסה פניאומטית עיכוב הצגת נתונים = עד 3 שניות . More in www.muravin.com
 59. 59. בדיקת מכלים כדוריים מטרה אישור מיכלי לחץ כדוריים , מרותכים המצופים בפנים או בחוץ מעל לקרקע מבודדים תרמית , מצופים חיצונית בחומר מעכב בעירה עשויים פלדה בעלת חוזק כניעה הנמוך או השווה ל 460 MPa/ דופן יחידה בעובי מקסימלי : 100 מ &quot; מ . טמפרטורת שירות : -40-150 0 C . מכיל : נוזל או גז מעובה . More in www.muravin.com
 60. 60. ציוד והתקנה גששי רזוננס 70-400 KHz , רגישות רזוננס מינימלית : -80 dB ( 1V/µbar ) גששי מכוילים על פי תקני ISO ( ISO 12.713,12.714 ׂׂ ). מגבר 40dB . מיקום גששים יאפשרו כיסוי המיכל באיתור מיקום Zone or Planar . במידה והמיכל מצופה יש לשקול התקנה קבועה או שימוש ב Wave guide . אזורים חשודים / בעיתיים ינוטרו בהוספת גששים . More in www.muravin.com
 61. 61. מרווח גששים תלוי בעקום ההנחתה ובערך הסף הנמדד . קביעת העקום : מיקום חיישן על קו ישר במיכל 6 נקודות עירור במרווחים הבאים : Zone Location = 9 m Planar Location = 6 m בכל נקודה 3 עירורי Hsu-Nielsen 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m More in www.muravin.com
 62. 62. מרווח גששים Planar Location מיקום ומרווח הגששים יאפשר איתור מיקום של כל מקור Hsu-Nielsen . מרווח מקסימלי : עירור עפרון במרחק 3-5 ס &quot; מ מגשש מסוים יאפשר גילוי בשאר הגששים באזור באמפליטודה = סף + 6 dB . במיקום Planar מינימום 3 גששים לאיתור . בדיקת מיקום באזורים בעיתיים . More in www.muravin.com
 63. 63. מרווח גששים Zone Location מיקום ומרווח הגששים יאפשר איתור אזור Hsu-Nielsen . עירור עפרון יאפשר גילוי בגשש אזורי 1 לפחות . אמפליטודה = סף + 6 dB . מרווח מקסימלי : לע יעלה על 1.5 X מהמרחק לגילוי ערך סף ( עקום הנחתה ). Zone Location מינימום 1 גשש לאיתור . בדיקת מיקום באזורים בעיתיים . More in www.muravin.com
 64. 64. More in www.muravin.com
 65. 65. תהליך הבדיקה בדיקת רגישות ערוצים עירור Hsu-Nielsen מרחק 5 cm מכל גשש (3 פעמים ). אמפליטודה מינימלית 80 dBae . בדיקת גילוי כל האזורים הבעייתיים ( ריתוך , מעברים , פתחים ) יעוררו . בדיקת Planar Location עירור אזורים בעייתיים כל 1/10 מהמרחק בין הגששים . More in www.muravin.com
 66. 66. <ul><li>בדיקת רעשי רקע </li></ul><ul><li>ממש לפני הבדיקה למשך 15 דקות . </li></ul><ul><li>אמור להיות מתחת לערך הסף -6dB . </li></ul><ul><li>סך הכל פחות מ 900 קריאות ( burst ) במהלך 15 דקות . </li></ul><ul><li>בדיקת הניפוח </li></ul><ul><li>מילוי המיכל בנוזל לכמות מקסימלית מותרת . </li></ul><ul><li>העלאה מבוקרת של הלחץ באמצעות דחיסה . </li></ul><ul><li>לחץ מקסימלי 110%P service . </li></ul><ul><li>מדרגות של 10 דקות . </li></ul><ul><li>קצב דחיסה מקסימלי 1-5%Pmax/min . </li></ul><ul><li>איבוד לחץ מותר בשהייה עד 5% . </li></ul>More in www.muravin.com
 67. 67. ניתן להתחיל מלחץ תחילי של 95%. מחזור העמסה שני לבדיקת אפקט Kaiser More in www.muravin.com
 68. 68. קריטריון קבלה Evaluation Threshold: 50 dBae Cluster triggering criteria: Background Threshold: 44 dBae Size: 10% distance between sensors Reference Threshold: 65 dBae Activity Threshold: 3 Events More in www.muravin.com Real-time criteria Stop Alarm +10 dBae +5 dBae Background Noise Rate increasing with pressure Rate constant with pressure Activity / Zone Rate constant with pressure Rate increasing with pressure Intensity / Zone Location configuration Planar Zone N th Sequence 1 st Sequence  500  1000  N. 100  100 N burst evaluation /Zone  50  100  N. 10  10 N burst reference /Zone  40  100  N. 10  10 N burst hold /Zone  50  N. 10  10 Activity N ce /cluster
 69. 69. Off Line - Zone Location Evaluation Threshold: 50 dBae Triggering criteria for clusters: Background Threshold: 44 dBae Size: 10% distance between sensors Reference Threshold: 65 dBae Activity Threshold: 10 Recording Time: 2 min after Holding More in www.muravin.com Category 3 Category 2 Category 1 Criteria Rate increasing with pressure Rate constant with pressure Rate decreasing with pressure Activity / Zone Rate increasing with pressure Rate constant with pressure Rate decreasing with pressure Intensity / Zone  600 60  X <600 <60 N burst evaluation /Zone  50 5  X <50 <5 N burst reference /Zone  40 10  X <40 <10 N burst hold /Zone <1 <1  1 Load Ratio / Zone Rate increasing with pressure Rate constant with pressure Rate decreasing with pressure Activity / Cluster Rate increasing with pressure Rate constant with pressure Rate decreasing with pressure Intensity / Cluster
 70. 70. Off Line - Planar Location Evaluation Threshold: 50 dBae Triggering criteria for clusters: Background Threshold: 44 dBae Size: 10% distance between sensors Reference Threshold: 65 dBae Activity Threshold: 3 Recording Time: 2 min after Holding More in www.muravin.com Category 3 Category 2 Category 1 Criteria Rate increasing with pressure Rate constant with pressure Rate decreasing with pressure Activity / Zone Rate increasing with pressure Rate constant with pressure Rate decreasing with pressure Intensity / Zone  200 50  X <200 <50 N burst evaluation /Zone  20 5  X <20 <5 N burst reference /Zone  40 10  X <40 <10 N burst hold /Zone <0.95 1  X <0.95  1 Load Ratio / Zone  40 10  X <50 <10 Activity / Cluster
 71. 71. בדיקת מכלים צילינדריים מטרה אישור מיכלי לחץ צילינדריים , מרותכים מצופים חיצונית או פנימית מעל לקרקע מבודדים תרמית , מצופים חיצונית בחומר מעכב בעירה מוקפים סוללה או קבורים רדוד עשויים פלדה בעלת חוזק כניעה הנמוך או שווה 460 MPa דופן יחידה בעובי מקסימלי : 100 מ &quot; מ . טמפרטורת שירות : -40-150 0 C . מכיל : נוזל או גז מעובה . דומה מאוד / זהה לבדיקת מיכלים כדוריים . השוני : במימדים ובמספר הגששים לכיסוי . More in www.muravin.com
 72. 72. גרף ההנחתה More in www.muravin.com
 73. 73. גרף הניסוי ( דחיסה ) More in www.muravin.com
 74. 74. פיזור אופייני לחיישנים More in www.muravin.com
 75. 75. בדיקת מכלי LPG קבורים מטרה אישור מיכלי גז מעובה קטנים הקבורים באדמה . המיכלים עשויים פלדה לא מסוגסגת . הגדרות נפח המיכל לא עולה על 12 m 3 קבור תחת מעטה בעובי 30 ס &quot; מ שניתן להסירו בקלות . המיכלים עוברים עומסי התעייפות מחזוריים ( מילוי וריקון ) טווח לחצים עד 18 at . בצרפת נמצאים כ 800,000 מיכלים מסוג זה . More in www.muravin.com
 76. 76. <ul><li>ציוד והתקנה </li></ul><ul><li>גששי רזוננס 150  50 KHz </li></ul><ul><li>הצמדת גששים בעזרת מחזיקים מגנטיים ( או אחר ). </li></ul><ul><li>מגבר 34dB . </li></ul><ul><li>פרופיל הבדיקה </li></ul><ul><li>משתנה בהתאם לסוג המיכל : </li></ul><ul><li>F0,F0’,F2,F4,F4’ : לחץ מקסימלי 18 bar . </li></ul><ul><li>עלית לחץ מתונה 0.1-1.5 bar/min עד לחץ מקסימלי . </li></ul><ul><li>F50 : לחץ מקסימלי 17 bar . </li></ul><ul><li>עליה ב 2 מחזורים זהים בקצב מתון 0.1-1.5 bar/min . </li></ul>More in www.muravin.com
 77. 77. More in www.muravin.com
 78. 78. מיקום חיישנים מספר חיישנים מצומצם ממוקם על גבי המיכל : 4 חיישנים או 8 ( תלוי בסוג המיכל ). מרחק מקסימלי חיישן - מקור = 2.5 מטר . אורך המיכלים כ 7 מטר . F50 F0, F2, F4 F0’, F4’ More in www.muravin.com
 79. 79. בדיקות מקדימות הגדרת רעש רקע - ערך סף של 33 dBae (10 מעל לרקע ) הגברה 34 dBae . הקלטת רעש רקע ל 10 דקות . ללא burst signal למעט F50 ( עם הרגליים ) בו מותר עד 600. זמן אותות מצטבר עד 1% לאמור 6 שניות . בדיקת חיישנים בעזרת Hsu-Nielsen 3 פעמים לכל גשש במרחק 20 ס &quot; מ . ערך אמפליטודה ממוצע מינימלי = 80 dBae . More in www.muravin.com
 80. 80. סיווג התוצאות רמה I - ללא פעילות אקוסטית . רמה II - פעילות אקוסטית חלשה מתחת לקריטריון סף . רמה III - פעילות אקוסטית חזקה מעל לקריטריון סף . קריטריון אזהרה - On Line Alarm גילוי יותר מ 10 אותות מעל 85 dBae במשך דקה . גילוי יותר מ 25 אותות מעל 75 dBae מתחילת הבדיקה . גילוי יותר מ 1000 אותות מעל 33 dBae מתחילת הבדיקה . על רעש הרקע לא לעבור 27 dBae במהלך הבחינה . More in www.muravin.com
 81. 81. גרדיאנט הלחצים ב 3 מחזורים More in www.muravin.com 3 rd Pressure gradient [bar] 2 nd Pressure gradient [bar] 1 st Pressure gradient [bar] Type 14-18 10-14 10-18 F0 F0’ F2 F4 F4’ 13-17 9-13 9-17 F50
 82. 82. חישוב פרמטר הסיווג FAEA FAEA = FN(FA Avg + FA max +FE ∑ +Fe max ) More in www.muravin.com Coessicient Value Cluster Parameters FN=1 FN=2 FN=3 N  5 5<N  10 N>10 Number of events in the cluster (N) FA max 0.7 1.4 1.8 FA Avg 0.3 0.6 1.2 A  50 50<A  60 A>60 Amplitude in dBae of the event having the greatest amplitude of the cluster (Fa max ) and average amplitude in dBae of the event of the cluster (FA Avg ) in dBae FE max 0.6 1.2 2.4 FE ∑ 0.4 0.8 1.6 E  2.10 3 2.10 3 <E  1.10 4 E>10 4 True energy in the cluster of the event with the greatest energy (Fe max ) and cumulated true energy of the cluster (FE ∑ ) in eu
 83. 83. אלגוריתם הסיווג AE Testing Calculate FAEA under 1 st Pressure gradient for the most emitted clusters 14<FAEA<24 0<FAEA<14 Analysis according to pressure gradient (2 nd and 3 rd gradients) in the most emitted clusters: - Number of events (N) - Amplitude of the event having the greatest Amplitude (A) N>25 And A<75 dB N  25 or A  75 dB N  25 And A  75 dB Analyse each individual case Class 1 Class 2 Class 3 More in www.muravin.com
 84. 84. סיום More in www.muravin.com

×