Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ŞUUR BULANIKLIĞI
VE
KOMA
Dr. Sinan KARACABEY
• Bilinç bozuklukları, bilinç içeriğini ya da uyarılma
veya her ikisinin bir kombinasyonunu etkileyen
süreçler olarak ayrı...
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 3
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 4
DELİRİUM
• Uyarılma fonksiyonları çalışıyordur hatta
fazla çalışıyordur.
• Hastanın odaklanma ve dikkati devam
ettirme sor...
• 4 ana temel neden mevcuttur:
– Primer intrakraniyal patolojiler
– SSS’ni etkileyen sistemik hastalıklar
– Eksojen toksin...
KLİNİK BULGULAR
• Aktivite azalmış ya da artmıştır.
• Hasta hipoaktif ve hiperaktif dönemler arasında hızlı
geçiş gösterir...
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 8
TANI
• Hasta yakınlarından hastanın şuur durumuyla
alakalı alınan anamnez önemlidir.
• Ayrıca altta yatan nedenleri araştı...
• Delirium tanısında en önemli yöntem mini
mental testtir. (MMSE) dezavantajı acil
serviste uygulaması zor ve uzun süren b...
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 11
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 12
TEDAVİ
• Tedavinin temelini altta yatan nedeni
tedavi etmek oluşturur.
• Ciddi ajitasyonları olan hastada sedasyon
gerekeb...
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 14
DEMANS
• Mental kapasite kaybı olarak tanımlanır.
• Demansın en sık nedenleri idiyopatik ve
vasküler demanstır. Ancak bir ...
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 16
KLİNİK BULGULAR
• Hafıza kaybı, özellikle yakın dönem hafıza kaybı
mevcuttur.
• Motor ve konuşma yeteneklerinin korunduğu
...
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 18
TANI
• Mental durum testleri yapılabilir. (MMSE
QCS)
• CBC, TFT, Vit B12 düzeyi, sifiliz testi,
sedimentasyon, folik asit ...
TEDAVİ
• Antipsikotik ilaçlar kullanılabilir.
• Altta yatan tedavi edilebilir nedenlerin
düzeltilmesi esastır.
22.11.2011 ...
KOMA
• Koma; hastanın uyandırılamadığı azalmış
yanıt ve uyanıklık durumudur.
• GKS çok geniş oranda kullanılan bir şuur
de...
•
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 22
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 23
• Komanın patofizyolojisi komplekstir.
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 24
• Nöronal fonksiyonlar için gerekli
substratların yokluğuna bağlı olarak
gelişebilir. (hipoglisemi, hipoksi)
• Beynin tek ...
• Uncal herniasyonda medial lobun beyin
sapının üst bölümüne yaptığı basıya bağlı
uyuşukluk ve sonunda yanıtsızlık görülür...
KLİNİK BULGULAR
• Klinik bulgular komanın sebebi ve
derinliğine göre değişiklik göstermektedir.
• Anormal solunum paternle...
Toksik Metabolik Koma
• Hastada hemiparezi bulguları yoksa
DTR’ler bilateral eşitse
• Pupiller yanıt korunmuşsa (miyotik y...
Supratentoryel Lezyonlara Bağlı
• Hemiparezi veya asimetrik kas gücü ve
refleksleri ile bulgu verir.
• Lateralizasyon bulg...
Infratentorial Lezyonlara Bağlı
• Yer kaplayan lezyon kanama veya iskemi
ani komaya neden olur.
• Anbormal ekstensör postü...
Psödokoma
• Psikojenik koma olarakta adlandırılır.
• Dikkatli bir muayeneyle reflekslerin ve kas
gücünün yerinde olduğu te...
TANI
• Komatöz hastanın stabilizasyonu tanısı ve
tedavisi eş zamanlı olarak yürütülür.
• Hastanın ABC’si sağlanmalıdır.
• ...
• Genel fiziki muayene ve vital bulgulara
önem gösterilmelidir.
• Nörolojik muayene intrakranial hadiseler
açısında önemli...
Özellikli konular
• Pediatrik hastalarda toksik madde alımı
enfeksiyonlar ve istismar daha geniş ve
önem arzetmektedir.
• ...
TEDAVİ
• Komanın tedavisi altta yatan nedeni tespit
edip nedene yönelik spesifik tedavi
yapmaktır.
• ABC primer önceliktir...
• Artmış ICP bulguları mevcutsa;
– Baş 30 derece yükseltilir.
– Mannitol 0.5-1.0g/kg
– Deksametazon 10mg IV (tm mevcutsa)
...
• TEŞEKKÜRLER
22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 37
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 • Login to see the comments

şUur bulanıklığı(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. ŞUUR BULANIKLIĞI VE KOMA Dr. Sinan KARACABEY
 2. 2. • Bilinç bozuklukları, bilinç içeriğini ya da uyarılma veya her ikisinin bir kombinasyonunu etkileyen süreçler olarak ayrılabilir. • Uyarılma davranışları uyanıklık ve temel uyarıyı içermektedir. • Bilinç içeriği ise öz-farkındalık, dil, akıl yürütme, uzaysal ilişkisi entegrasyonu, duygular, bizi insan yapan sayısız karmaşık entegrasyon süreçleri içerir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 2
 3. 3. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 3
 4. 4. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 4
 5. 5. DELİRİUM • Uyarılma fonksiyonları çalışıyordur hatta fazla çalışıyordur. • Hastanın odaklanma ve dikkati devam ettirme sorunu vardır. • Konfüzyon durumu dalgalanma gösterir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 5
 6. 6. • 4 ana temel neden mevcuttur: – Primer intrakraniyal patolojiler – SSS’ni etkileyen sistemik hastalıklar – Eksojen toksinler – İlaç yoksunluğu 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 6
 7. 7. KLİNİK BULGULAR • Aktivite azalmış ya da artmıştır. • Hasta hipoaktif ve hiperaktif dönemler arasında hızlı geçiş gösterir. • Semptomlar geçici olabilir. • Tremor • Asterixis • Taşikardi • Terleme • Hipertansiyon • Duygusal patlamalar • Görsel ya da işitsel halüsinasyonlar olabilir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 7
 8. 8. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 8
 9. 9. TANI • Hasta yakınlarından hastanın şuur durumuyla alakalı alınan anamnez önemlidir. • Ayrıca altta yatan nedenleri araştırmak gerekir. (pnömoni, üriner enfeksiyonlar,İntrakraniyal patolojiler) • Serum elektrolit düzeyi, KCFT, renal fonksiyonlar, TİT ve CBC bakılmalıdır. • PAAC, Beyin BT görüntüleme yöntemi olarak kullanılabilir. • LP menenjit veya SAK düşünülen hastalara yapılmalıdır. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 9
 10. 10. • Delirium tanısında en önemli yöntem mini mental testtir. (MMSE) dezavantajı acil serviste uygulaması zor ve uzun süren bir testtir. • Acil servislerde sıkça uygulanan ve daha pratik olan test ise Quick Confusion Scale’dir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 10
 11. 11. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 11
 12. 12. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 12
 13. 13. TEDAVİ • Tedavinin temelini altta yatan nedeni tedavi etmek oluşturur. • Ciddi ajitasyonları olan hastada sedasyon gerekebilir. – Haloperidol 5-10mg po ve ım 1-2 mg ıv – Benzodiazepinler 0.5-2.0mg po,ım veya ıv haloperidolle kombine edilebilir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 13
 14. 14. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 14
 15. 15. DEMANS • Mental kapasite kaybı olarak tanımlanır. • Demansın en sık nedenleri idiyopatik ve vasküler demanstır. Ancak bir çok tedavi edilebilir nedende demansa neden olur veya taklit eder. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 15
 16. 16. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 16
 17. 17. KLİNİK BULGULAR • Hafıza kaybı, özellikle yakın dönem hafıza kaybı mevcuttur. • Motor ve konuşma yeteneklerinin korunduğu hafıza ve oryantasyon kaybının olduğu durumlara Alzheimer için karakteristik olduğu belirtiliyor. • Dejeneratif demanslar 3’e ayrılır: – erken – orta – uzun 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 17
 18. 18. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 18
 19. 19. TANI • Mental durum testleri yapılabilir. (MMSE QCS) • CBC, TFT, Vit B12 düzeyi, sifiliz testi, sedimentasyon, folik asit düzeyi, HIV testi • PAAC, CT, MRI görüntülemede kullanılır. • LP tanı nestleştirelemediği zaman yapılırç 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 19
 20. 20. TEDAVİ • Antipsikotik ilaçlar kullanılabilir. • Altta yatan tedavi edilebilir nedenlerin düzeltilmesi esastır. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 20
 21. 21. KOMA • Koma; hastanın uyandırılamadığı azalmış yanıt ve uyanıklık durumudur. • GKS çok geniş oranda kullanılan bir şuur değerlendirme skorlamasıdır. • Basit ve motor, verbal ve göz açma değerlendirmesinin ayrı yapılması avantajlarıdır. • Diğer bir koma skalası ise FOUR (Full Outline of UnResponsiveness)’dur. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 21
 22. 22. • 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 22
 23. 23. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 23
 24. 24. • Komanın patofizyolojisi komplekstir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 24
 25. 25. • Nöronal fonksiyonlar için gerekli substratların yokluğuna bağlı olarak gelişebilir. (hipoglisemi, hipoksi) • Beynin tek taraflı etkilendiği strok durumları tekbaşına komaya neden olmaz. • Beyin sapının yada her iki hemisferin etkilendiği durumlarda koma görülür. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 25
 26. 26. • Uncal herniasyonda medial lobun beyin sapının üst bölümüne yaptığı basıya bağlı uyuşukluk ve sonunda yanıtsızlık görülür. • Diffüz ICP artışı olan durumlarda beynin kan akımının bozulmasına bağlı diffüz iskemi gelişebilir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 26
 27. 27. KLİNİK BULGULAR • Klinik bulgular komanın sebebi ve derinliğine göre değişiklik göstermektedir. • Anormal solunum paternleri görülebilir. • Pupiller bulgular ve diğer kranial sinir muayeneleri, hemiparezi ve uyarana yanıt durumu değerlendirilerek bir gruplandırma yapılabilir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 27
 28. 28. Toksik Metabolik Koma • Hastada hemiparezi bulguları yoksa DTR’ler bilateral eşitse • Pupiller yanıt korunmuşsa (miyotik yanıt mevcut) • Ekstraoküler hareketler mevcuttur. • Barbitürat zehirlenmesi istisnai olarak pupiller dilate ekstraoküler hareketler kaybolmuştur ve hasta apneiktir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 28
 29. 29. Supratentoryel Lezyonlara Bağlı • Hemiparezi veya asimetrik kas gücü ve refleksleri ile bulgu verir. • Lateralizasyon bulgusu olmadan komada olan hastada artmış ICP’a bağlı azalmış beyin perfüzyonu sorumludur. • Hipertansiyon ve bradikardi artmış ICP’a bağlı gelişir. Cushing refleksi olarak adlandırılır. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 29
 30. 30. Infratentorial Lezyonlara Bağlı • Yer kaplayan lezyon kanama veya iskemi ani komaya neden olur. • Anbormal ekstensör postür, pupiller refleks kaybı, ekstraoküler hareketlerde kayıp mevcuttur. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 30
 31. 31. Psödokoma • Psikojenik koma olarakta adlandırılır. • Dikkatli bir muayeneyle reflekslerin ve kas gücünün yerinde olduğu tespit edilir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 31
 32. 32. TANI • Komatöz hastanın stabilizasyonu tanısı ve tedavisi eş zamanlı olarak yürütülür. • Hastanın ABC’si sağlanmalıdır. • Geri döndürülebilir nedenler hipoglisemi, opiat zehirlenmesi akılda tutulmalıdır. • Anamnez önemlidir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 32
 33. 33. • Genel fiziki muayene ve vital bulgulara önem gösterilmelidir. • Nörolojik muayene intrakranial hadiseler açısında önemlidir. • CT kanama veya shifte neden olan kitle açısından hızlı ve güvenilir bir görüntüleme yöntemidir. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 33
 34. 34. Özellikli konular • Pediatrik hastalarda toksik madde alımı enfeksiyonlar ve istismar daha geniş ve önem arzetmektedir. • Nonkonvülsif status nöbetin motor aktivitesi durmuş ve 30 dk geçmesine rağmen hasta uyanmıyorsa status düşünülmelidir ve acil EEG ve nöroloji konsültasyonu yapılmalıdır. 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 34
 35. 35. TEDAVİ • Komanın tedavisi altta yatan nedeni tespit edip nedene yönelik spesifik tedavi yapmaktır. • ABC primer önceliktir. • Rutin olarak koma kokteyli yapmak her hasta içi gerekli değildir. – 25-50 mg %50 dektroz – 100 mg thiamine – Naloksan 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 35
 36. 36. • Artmış ICP bulguları mevcutsa; – Baş 30 derece yükseltilir. – Mannitol 0.5-1.0g/kg – Deksametazon 10mg IV (tm mevcutsa) – Hiperventilasyon 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 36
 37. 37. • TEŞEKKÜRLER 22.11.2011 KEAH ACİL TIP - Dr. Sinan KARACABEY 37

×