Dr Özlem Canöz  PATOLOJĠ AD
  Her yıl 1,7 milyar birey etkilenir  Her yıl 8-10 milyon yeni olgu  Her yıl 1,7 milyon’u ölür  HIV enfeksiyonunda...
  Yoksulluk, kalabalık, kr debilizan hast  AIDS, DM, Hodgkin lenfoma, Kr ac hastalıkları  (silikozis), Böbrek  yet...
  Enfeksiyon M.            tuberculosis ag lerine            karĢı geliĢen gecikmiĢ        ...
  M. Tuberculosis ile enfekte olan hücreler  baĢlıca: MAKROFAJLAR  Basil makrofajlar içine reseptörler yoluyla  al...
  >3hf-pr tbc:  ◦ Th1 yanıtı makrofaj aktivasyonu ve bakterisid etki  ◦ Mo ile karĢılaĢmıĢ APH’lerin saldığı IL2 Th1...
  Özet olarak;  I-  ◦ ĠMMÜNĠTEDE MAKROFAJLARI UYARAN TH1 ÖNEMLĠ
◦ II-◦ BU ĠMMÜN YANIT: AġIRI DUYARLILIK+DOKU YIKIMI PAHASINA GERÇEKLEġĠR
◦ III-◦ REAKTĠVASYON VEYA MO ĠLE YENĠDEN KARġILAġMA SAVUNMA MEKANĠZMALARINI YENĠDEN AKTĠFLER: DAHA ÇOK NEKROZ
  IV-  AġIRI DUYARLILIĞIN KAYBI=ORGANĠZMAYA DĠRENCĠN  ZAYIFLAMASI     ENFEKSİYON     İMMÜNİTE
  Kronik inflamatuar hücrelerin sıkı-yuvarlak  yapı Ģeklindeki birikimi  Santral kazeifikasyon nekrozu  Aktif makr...
  PRĠMER TBC  ◦ Hemen daima akciğerde baĢlar  ◦ Üstlob alt kısmı veya alt lob üst kısmında  ◦ Duyarlılık geliĢtikç...
Primer tbc: çocuklarda iyi sınırlı ghon kompleksiPrimer progresif tbc %10 adult, immün süpresyonlu milier tbc ve tbc...
  Ġmmünüze kiĢilerde primer sonrasında  Kaviter granülomatöz cevap  Reaktivasyon ve reenfeksiyon  Apikal loblar ve...
  Reaktivasyon %10-15  En sık 30-50 y ve E  YavaĢ geliĢim  Öksürük, balgam, subfebril ateĢ, gece  terlemesi, kil...
  SEKONDER TBC  ◦ Apikal plevraya 1-2 cm mesafede yerleĢmiĢ <2cm   konsolidasyon: BAġLANGIÇ LEZYONU  ◦ DeğiĢen or...
  Progresif pulmoner tbc  ◦ YaĢlı, immün süpresif  ◦ Kazeifikasyon alanlarının geniĢlemesi ile büyük   apikal lez...
  Milier Pulmoner tbc  ◦ Mo lenfatiklere geçerek sağ kalp venöz dönüĢ   yoluna-pulmoner arterlere boĢalan lenfatik ...
Milier tbc
  Sistemik milier tbc  ◦ Kc, ki, dalak, adrenal, meninks, böbrek, fallop   tüpleri, epididim  Ġzole organ tbc  ...
Tbc menenjiti
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )

0 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tbc (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. Dr Özlem Canöz PATOLOJĠ AD
 2. 2.  Her yıl 1,7 milyar birey etkilenir Her yıl 8-10 milyon yeni olgu Her yıl 1,7 milyon’u ölür HIV enfeksiyonundan sonra en yaygın 2. enfeksiyöz ölüm nedeni HIV hızlı ilerleyen tbc’ a duyarlılık
 3. 3.  Yoksulluk, kalabalık, kr debilizan hast AIDS, DM, Hodgkin lenfoma, Kr ac hastalıkları (silikozis), Böbrek yetm, malnütrisyon, alkolizm, immün süpresyon
 4. 4.  Enfeksiyon M. tuberculosis ag lerine karĢı geliĢen gecikmiĢ aĢırı duyarlılık reaksiyonuna neden olurYalancı+: atipik Yalancı-: immün süpresyon, Hodgkin, viralmikobakteri enf enf, ilerlemiĢ aktif tbc
 5. 5.  M. Tuberculosis ile enfekte olan hücreler baĢlıca: MAKROFAJLAR Basil makrofajlar içine reseptörler yoluyla alınır Canlı mo makrofaj içinde fagolizozom oluĢumunu inhibe eder <3hf-pr tbc: makrofajlarda bakteri proliferasyonu, bakteriyemi
 6. 6.  >3hf-pr tbc: ◦ Th1 yanıtı makrofaj aktivasyonu ve bakterisid etki ◦ Mo ile karĢılaĢmıĢ APH’lerin saldığı IL2 Th1 uyarımında önemlidir ◦ Lenf nodu ve akciğerdeki Th1 hücreleri IFNγ üretir ◦ IFN γ enfekte makrofajda fagolizozom ve iNOS üretimini uyarır ◦ Makrofajların ürettiği TNF granülom ve kazeifikasyon nekrozu ile sonuçlanan monosit birikimine yol açar
 7. 7.  Özet olarak; I- ◦ ĠMMÜNĠTEDE MAKROFAJLARI UYARAN TH1 ÖNEMLĠ
 8. 8. ◦ II-◦ BU ĠMMÜN YANIT: AġIRI DUYARLILIK+DOKU YIKIMI PAHASINA GERÇEKLEġĠR
 9. 9. ◦ III-◦ REAKTĠVASYON VEYA MO ĠLE YENĠDEN KARġILAġMA SAVUNMA MEKANĠZMALARINI YENĠDEN AKTĠFLER: DAHA ÇOK NEKROZ
 10. 10.  IV- AġIRI DUYARLILIĞIN KAYBI=ORGANĠZMAYA DĠRENCĠN ZAYIFLAMASI ENFEKSİYON İMMÜNİTE
 11. 11.  Kronik inflamatuar hücrelerin sıkı-yuvarlak yapı Ģeklindeki birikimi Santral kazeifikasyon nekrozu Aktif makrofajlar-epiteloid histiositler DıĢ tabakada lenfosit, plazma h., fibroblastlar Langhans tipi dev hücreleri
 12. 12.  PRĠMER TBC ◦ Hemen daima akciğerde baĢlar ◦ Üstlob alt kısmı veya alt lob üst kısmında ◦ Duyarlılık geliĢtikçe 1-1,5 cm gri-beyaz konsolidasyon: GHON ODAĞI ◦ Tbc basilleri serbest veya fagositler içinde lenf nodlarına drene olur ◦ Parankimal lezyon+nodal tutulum: GHON KOMPLEKSĠ (2-8 HF) ◦ %95 HÜCRE ARACILI ĠMMÜNĠTE ENFEKSĠYONU KONTROL ALTINA ALIR: RHANKE KOMPLEKSĠ ◦ SONUÇ: TÜBERKÜLĠN TESTĠ+
 13. 13. Primer tbc: çocuklarda iyi sınırlı ghon kompleksiPrimer progresif tbc %10 adult, immün süpresyonlu milier tbc ve tbc menenjit malnutre çocuklarda sık
 14. 14.  Ġmmünüze kiĢilerde primer sonrasında Kaviter granülomatöz cevap Reaktivasyon ve reenfeksiyon Apikal loblar veya alt lob üst segment– O2 Pulmoner veya ekstrapulmoner Lokal veya sistemik yayılım/Milier ◦ Ven – sol ventrikül yoluyla tüm vücuda ◦ Artery – ac içinde milier yayılım
 15. 15.  Reaktivasyon %10-15 En sık 30-50 y ve E YavaĢ geliĢim Öksürük, balgam, subfebril ateĢ, gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik Hemoptizi veya plöretik ağrı Ģiddetli hastalıkta
 16. 16.  SEKONDER TBC ◦ Apikal plevraya 1-2 cm mesafede yerleĢmiĢ <2cm konsolidasyon: BAġLANGIÇ LEZYONU ◦ DeğiĢen oranlarda santral kazeifikasyon, periferik fibrozis ◦ Ġyi seyirli vakalarda fibrokalsifik skar, Aktif lezyonda santrali kazeifiye birleĢen tuberküller
 17. 17.  Progresif pulmoner tbc ◦ YaĢlı, immün süpresif ◦ Kazeifikasyon alanlarının geniĢlemesi ile büyük apikal lezyon ◦ Kan damarı erezyonu: HEMOPTĠZĠ ◦ Tedavi yetersiz veya konak savunması bozulmuĢsa hava yolları, lenfatik sistem veya damar yoluyla yayılır ◦ Lokalize veya sistemik olabilir
 18. 18.  Milier Pulmoner tbc ◦ Mo lenfatiklere geçerek sağ kalp venöz dönüĢ yoluna-pulmoner arterlere boĢalan lenfatik duktuslara ◦ Mikroskobik veya 2mm dağınık konsolidasyonlar ◦ Plevral kavite mutlaka tutulur  PLEVRAL EFÜZYON  TBC AMPĠYEM  OBLĠTERATĠF FĠBRÖZ PLÖRĠT
 19. 19. Milier tbc
 20. 20.  Sistemik milier tbc ◦ Kc, ki, dalak, adrenal, meninks, böbrek, fallop tüpleri, epididim Ġzole organ tbc ◦ Renal tbc, tbc menenjit, Addison hast, osteomyleit, Pott hastalığı Lenfadenit
 21. 21. Tbc menenjiti

×