Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dr. Mehmet TATLI
KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ACİL TIP KLİNİĞİ
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 2
 Her yıl çok sayıda insan farklı ülkelere
seyahatlere gidiyor. Azımsanamayacak kadar
büyük bir kısmı da fakirlik, malnutr...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 4
 Turistler gezi süreleri , gittikleri bölgedeki
endemik hastalıklar ve immün sistemlerinin
durumlarına göre risk altındad...
 Geçmiş ve bilinen hastalıkları
 İmmünsüpresyonu var mı?
 5 yaşından küçük mü?
 İleri yaşta mı?
 Gebe mi?
 DM mi?
 ...
 Afrika
 sıtma, HIV, Tbc, parazitozlar, dönek ateş, şistozoma, filaryazis
 Güney ve Orta Amerika
 sıtma , dönek ateş, ...
 Ateş
 Ateş ve kanama bozukluğu
 Ateş ve MSS tutulum bulguları
 Karın ağrısı ve ishal
 Cilt ve Göz tutulumu
 Solunum...
 Sıtma
 Dengue Ateşi
 Tifo
 Leptospiroz (Weil Hastalığı)
 Dönek Ateş
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 9
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 10
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 11
 Sıtma en önemli tropik hastalıktır.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 12
 Klasik olarak ateş, splenomegali, ve
trombositopeni ile prezente olur.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 13
 Malaryanın türüne göre değişmekle beraber
her iki üç günde bir ateş yükselmesi ile gelir.
 Bu periodik ateş falsiparum ...
 Tanı klinik bulgular + kanda protozoanın
görülmesi
 Endemik bir bölgeden gelen ve ateşi >38.5
derece olan hastalar kan ...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 16
 Dengue , sıtmadan sonra en ciddi ateşli
tropik hastalıktır.
 Tropik bölgelerde şehir çevrelerinde
peridomestik gündüzle...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 18
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 19
 4-7 gün inkubasyon periodundan sonra ani
başlayan yüksek ateş, arkasından başağrısı,
bulantı, kusma, ve birkaç gün süren...
 İyileşme dönemi sonunda kızamık
döküntülerine benzer ince soluk bir döküntü
gövdeden ekstremitelere ve yüze yayılabilir....
 Küçük çocuklarda ÜSYE gibi prezente olabilir.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 22
 Dengue meningokoksemiden ayrılamayacak
şekilde peteşiyal kanamalar yapabilir.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI...
 Yüzde kızarma, konjuktival yayılım (çok sık
değil) ve retro-orbital ağrı olabilir.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet ...
 Klinik bulgular
 Labrotuar verileri
 Lökopeni, trombositopeni, karaciğer yetersizliği
 Hastalığın 6.gününde bakılan I...
 Destek tedavisi
 Sıvı replasmanı
 Analjezik kullanımı
 Yalnızca asetominofen kullanılır, NSAİİ ilaçlar ve
aspirinin a...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 27
 Enterik ateş yada tifoid ateş S.typhi yada
S.paratyphi etkenlerinin neden olduğu
hastalıktır.
 Ateş şikayeti ile başvur...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 29
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 30
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 31
 Hastalık; taşıyıcı insanların gaita veya idrarı
ile kontamine yiyeceklerle bulaşır
 Kontamine gıdalar alındıktan sonra ...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 33
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 34
 Tifoid ateş klasik olarak ateş ve baş ağrısı ile
başlar sonra öksürük , batın distansiyonu ,
miyalji , konstipasyon ve i...
 ince bağırsak obstruksiyonu
 Anemi
 DİC
 Pnömoni
 Menenjit
 Miyokardit
 Kolesistit ve böbrek yetmezliğidir.
 %10 ...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 37
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 38
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 39
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 40
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 41
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 42
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 43
 Tanı klinik olarak konulur ve kan, idrar, gaita,
cilt lezyonlarından alınan örneklerin kültürü
ile desteklenir.
24.10.20...
 Tedavi önerileri :
 seftriakson , 2 grams IV her gün 14 gün
boyunca
 ciprofloxacin, 400 milligrams IV her 12
saatte bi...
 Aşılanma
 özellikle Hindistan civarına gidilirken mutlaka
aşılanma gerekir.(%75 etkilidir)
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr...
 Leptospirosis, mukozanın yada derinin
Leptospira interrogansla kontimine suya
maruz kalması sonrası ortaya çıkar.
24.10....
 Hasta hayvanlar spiroketi idrarları ile atarlar.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 48
 Enfekte insanlar genelde köpeklerlerin
kontamine ettiği sulardan yada topraklardan
enfekte olurlar.
24.10.2011KEAH Acil ...
 Salgınlar genelde seller sonrasında ortaya
çıkar.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 50
 2ila20günlük inkobasyon süresi sonrası yüksek
ateş , ciddi başağrısı , kızarıklıklar , kas ağrıları,
hepatit(sarılık ola...
 Purulan akıntısı olmayan konjoktival tutulum
dikkate değerdir.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 52
 Semptomlar 4ile7 gün içinde kaybolur. Günler
sonrasında dolaşımdaki antikorların
oluturduğu ciddi, ikterik durum olan We...
 3GÜN PO AMOKSİSİLİN GÜNDE 4 KEZ 500 MG
 YADA
 DOKSİSİKLİN GÜNDE 2 KEZ 100MG
 KOMPLİKE VAKALARDA
 IV PENISILIN 6 SAAT...
 BORRELLİA RECCURRENSIS adlı bakterinin bit
yada kene ısırması sonrası bulaşan bir
hastalıktır.
24.10.2011KEAH Acil Tıp -...
 Bulaş sonrası Borrellia vücut sıvılarında
çoğalır, karaciğer, dalak ve kapillerleri
etkileyen endotoksinler oluşturur.
2...
 3ile 10 gün inkubasyon sonrası ateş, döküntü
,başağrısı, miyalji, karın ağrısı ve sarılık ortaya
çıkar.
 Ciddi durumlar...
 Tanı klinik şüphe ve spiroketlerin ateşli
periodlarda kalın yayma da tespit edilmesiyle
konulur
24.10.2011KEAH Acil Tıp ...
 Tek doz 500 mg tetrasiklin
 Yada
 200 mg doksisiklin
 1 gram eritrtomisin
 Ciddi durumlarda ıv doksisiklin 100mg gün...
 Kırım-kongo kanamalı ateşi
 Sarı humma
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 60
 En korkulan tropik hastalıklar ; viral
hemorajik ateşlerdir.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 61
 Afrika, Doğu Avrupa, Asya ve Orta Doğu da
özellikle ülkemizde sık rastlanan bir
hastalıktır.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - D...
 Tarım işçileri en çok risk altında olanlardır
 İkinci olarakta sağlık çalışanları büyük risk
altındadır
24.10.2011KEAH ...
 Mortalite %3-%30 arasındadır.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 64
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 65
 Prehemorajik period ani ateş yükselmesi,
başağrısı, miyalji, yorgunluk ve mental
konfüzyondur.
24.10.2011KEAH Acil Tıp -...
 Hemorojik period kısa sürer, (Ortalma 2-3
gün) hastalığın 3 ve 5. günleri arası ani olarak
başlar ve ağrılı hepotomegali...
 En çok kanayan bölgeler burun,
GIS(hematemez,melena,iç kanama),
uterus(menometrorarji) ve hematuri yada
hemoptiziz şekli...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 69
 Tanı klinik olarak konulur ve seroloji ile
desteklenir.
 Tedavi öncelikle destek tedavisidir.
 Ciddi durumlarda solunu...
 Deneysel çalışmalrda ribavirinin etkili olduğu
gösterilmiştir.
 30mg/kg yükleme dozu sonrası her a satte bir
15mg/kg 4 ...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 72
 Sarı Humma, bir orman maymunun resorvuarı
olduğu akut bir zoonotik flavivurus
enfeksiyonudur.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - ...
 Güney ve orta Amerika ve Afrika da sıklık
gösterir.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 74
 A.aegypti sinekleri vektorluk yapar.(deng
ateşinin de vektörüdür.)
 Endemik bölgelerde aşılanma gereklidir.
24.10.2011K...
 Sarı Humma grip benzeri semptomlarla da
geçirilebilir, ama %20 sinde fatal hemorajik
ateş şeklindede olabilir.
24.10.201...
 3-6 gün inkobasyon periodu sonrası hastalar
ateş, başağrısı, miyalji, konjuktivada
enjeksiyon, karın ağrısı, bitkinlik, ...
 Hastalık klasik olarak sarılık, kanlı kusma ve
albuminuria tiradı şeklşinde görülür.
 Ciddi durumlarda hipotansiyon, şo...
 Ölüm 7 ve 10.günlerde olur.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 79
 Tanı klinik olarak konulur.
 Lökopeni ve albuminuri tipiktir.
 Direk bilirubin yükselmesi ve karaciğer
enzimlerini yük...
 Sistiserkoz
 Japon Ensefaliti
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 81
 Sistiserkoz domuz tenyasının larva formu
olan tenya solyumun yaptığı sistemik bir
hastalıktır.
24.10.2011KEAH Acil Tıp -...
 Dünya üzerinde 50 milyondan fazla insanı
etkilemektedir.
 Meksika, Latin Amerika, Afrika, Hindistan, ve
Doğu Asya da en...
 İnsanlar t.soliumun son konağıdır.
 Orta konak genelde domuzdur.
 İnsanlara kontamine toprak yada
yiyeceklercen yada p...
 İnfestasyon tüm dokulara olabilir.
 SSS ni içerirse Nörosistiserkoz olarak isimlendirilir ve
hastalığın en ciddi formud...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 86
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 87
 Culex sinekleri tarafından bulaştırılan bir
flavirus enfeksiyonudur.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 88
 Asya ve Batı Pasifik te epidemiktir
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 89
 Enfekte hastalar 5-15 gün inkubasyon periodu
sonrası hızlı yükselen ateş ,ense sertliği,
kusma, konvulsiyon(özellikle sü...
 Eğer ölümle sonuçlanacaksa genelde ilk on
günde olur.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 91
 Tanı klinik şüphe ile konulur.
 Serobrospinal sıvıdan virus izole edlilebilir,
antikor titreleri yükselir.
 Tedavi des...
 Afrika Tripanazomiyasiz (Afrika Uyku
Hastalığı)
 Amerika Tripanazomiyasiz (Chagas Hastalığı)
 Leşmanyazis (Viseral)
24...

24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 94
 Uyku hastalığı Trypanosoma brucei
gambiense and T. brucei rhodesiense nin çeçe
sinekleri tarafından bulaştırılması sonra...
 Sinek genelde su yakınlarında bulunur.
 Isırdıktan sonra lokal inflamatuar reaksiyon meydana gelir.
 2-3 günde ortaya ...
 Döküntü , yorgunluk, iştahsızlık, nörolojik ve
davranışsal değişiklikler , ensefalit, koma ve
ölüm ortaya çıkabilir.
 H...
 Tanı periferik yayma , lenf nodu, şankr, kenik
iliği ,yada SSS dan konulabilir.
 Tedavi T. brucei rhodesiense için SSS
...
 Redüvid (öpen) böcekler tarafından
bulaştırılır
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 99
 Böcek kan emdikten sonra emdiği yere
dışkısını yapar ve tripanazoma inokule olur.
 Genelde akut olarak birkaç hafta sür...
 Asemptomatik te olabilir. Yıllar sonra kalp ve
gıs tutulumu ile gelebilir
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 101
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 102
 Latent fazda ganglion hücreleri yok edilri
kardiak ve gis fonksiyonları deprese olur.
 Miyokardit,disrtimi ,kardiyomiyo...
 Akut faz periferik yayma , kan kültürü , kas
biyopsisi ile konulabilir.
 Kronik fazda serolojik testler ce doku
biyosps...
 Leşmanya tatarcık sinekleri tarafından
bulaştırılan bir hastalıktır.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 105
 Hastalık Afrika, Asya, Akdeniz bölgesi, Orta
ve Güney Amerika da sporadiktir.
 Ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz
Bölge...
 Hindistanda açık tenli insanların yüz ve
boyunlarında siyah lekelenmeler yaptığı için
Kala Azar (Kara Hastalık) adını al...
 Tedavi edilmeyince fatal olabilen ilerleyici ,
kronik ve sistemik hastalıktır. Gerekli tedavi ile
prognozu iyidir.Ölüm g...
 İnokulasyon yerinde bir nodül oluşur, birkaç
hafta yada kaybolur, subkutan dokularda
olgunlaşan amastigotlar dalak karac...
 RES etkilendiğinden hepatosplenomegali olur
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 110
 Tanı için en önemli bilgi hastanın gittiği
bölgedir.
 Parazitler kemik iliği, dalak , ve lenf
nodlarından izole edilebi...
 Şistozomiyazis ( Salyangoz Ateşi)
 Klonorşiazis
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 112
 Şistozomiazis ; dünya üzerinde Afrika, orta doğu, Güney Amerika ve Asya
da 200milyondan fazla insanı etkileyen 20 milyon...
 Endemik bölgelerde suyla teması ve GİS
yakınmaları olanlarda şüphelenilmelidir.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TAT...
 Larvalar suya salyangozlar tarafından
bırakılır.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 115
 Serkeryalar ıslak deriden penetre olur.
 İnokulasyan sonrası kaşıntılı alerjik dermatit
oluşur ve günler içinde geriler...
 4 8 hafta içinde ateş başlar.
 Başağrısı , öksürük ,ürtiker, ishal,
hepatosplenomegali ve
hipereozinofili(Katayama ateş...
 S. japonicum and S. mansoni enfeksşiyonları
hepatosplenomegaly, hepatic granulomas, and
periportal fibrosis.
 S. japoni...
 S. haematobium enfeksiyonu dizuri, hematuria ,
mesanenin infamasyona sekonder nedbe
dokusunun oluşmasına, kalsifikasyonl...
 SSS semptomları konvulziyonlar, paraliz ,akut
transverse miyelit olabilir
 Tanı; eozinofilinin olması, ve mikrosopik ol...
 Klonorşiazis ; az pişmiş balık yemekle
bulaşan safra yollarını tutan bir hastalıktır
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehme...
 Bir kez alınınca larvalar erginleşir ve safra
yollarına göçer , 30 yıldan fazla yaşayabilir,
ve fibrozis olabilir.
24.10...
 Milyonlarca enfekte insandan çok azı
semptomatiktir.
 Akut semptomlar; anoreksia,diare, ilerlerse
safra kanal tıkanıklı...
 Kolera
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 124
 Kolera Vibrio kolera tarafından oluşturulan
akut ishalle giden bir hastalıktır.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TAT...
 Epidemiler tropik bölgelerde , göçlerde yada
şebeke sistemlerinin kirlenmesi sonucu
olabilir.
 Bulaş su ve yiyeceklerin...
 İnkubasyon süresi 2-3 gün arasında değişir.
 Semptomlar kolera toksinin GİS kanalında
sodyum pompası inhibisyonuna bağl...
 Enfeksiyon genelde hafif atlatılır.
 Beslenme eksikliği olan çocuklarda,
mültecilerde ve kronik hastalıkları olanlarda
...
 Genelde ağrısız sulu ishal(pirinç suyu ishal), ciddi dehitratasyon
,kusma ,kas krampları ve ara sıra ateş görülebilir.
...
 Onchocerciasis (NEHİR KÖRLÜĞÜ)
 Loa Loa (GÖZ KURTÇUĞU)
 Bancroftian Filariasis (FİL HASTALIĞI)
24.10.2011KEAH Acil Tıp...
 Nehir körlüğü kronik , ölümcül olmayan cilt
değişiklikleri ve körlüğe yol açar.
 Etkeni Onchocerca volvulusdur.( Simili...
 Güney ve kuzey Amerika da görülür
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 132
 Erken tedavi körlüğü engelleyebilir.
 Baş edilemeyen kaşıntı, deride pigmentasyon değişimi ,
deride nodüller , lenf ade...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 134
 Ciltteki pigment değişiklikleri (leopar derisi)
olarak adlandırılır.
 Mikrofilaryaların göze migrasyonu , invazyonu
ve ...
 Diethylcarbamazine citrate (DEC) ve suramin
ciddi yan etkileri vardır genelde sakınılır.
 Cerrahi olarak nodullerin alı...
 Loyiazis ; batı ve orta afrika da yağmur ormanlarında
bulunan Chrysop sineğinin ısırmasıyla bulaşan filarial
nematod enf...
 En dramatik durumda hastalığa adını veren
kutrçuğun konjuktivada görülmesidir.
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATL...
 Kurtçuk genelde konjuktivadan 30 dak içinde
ayrılır ama semptomlar günlerce devam
edebilir.
 Tanı klinik olarak konulur...
 Tedavi Diethylcarbamazine citrate (DEC) 2
milligrams/kg PO üç kez üç hafta boyunca.
 Alternatif olarak albendazole yada...
 Bancroftian filariasis, lenfatiklerde ve
ciltaltında 10 yıla kadar yaşayabilen
sivrisinekler tarafından bulaştırılan fil...
 İnkubasyon periyodunun uzun olması nedeniyle ilk bulgular
genelde 6ay dan 5 yıla kadar uzun bir dönem içinde ortaya
çıka...
 En çok ekstremiteler , memeler, ve spermatik
kord etkilenir.

24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 143
 Atakların artmasıyla lenfatikler kronik olarak
hasarlanır ve elafantiasis durumu ortaya
çıkar.
24.10.2011KEAH Acil Tıp -...
 Tanı gece alınan periferik yayma ile konulur.
 Tedavi 2 milligrams/kg DEC günde üç kez üç
hafta.
24.10.2011KEAH Acil Tı...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 146
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 147
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 148
 SARS Mart 2003 dan beri ciddi bir tehlike olarak ortaya çıktı.
 İlk vakalar Kasım2002 de Guangdong ÇİN de görüldü ama r...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 150
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 151
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 152
 SARS bir coronavirus enfeksiyonudur
 Transmisyonu açıklanamamıştır.
 Damlacık yoluyla bulaş ön planda
düşünülmektedir,...
Enfekte hastalarla yakın temastan
kaçınılmalıdır.
Yüksek riskli bölgelerde damlacık
enfeksiyonuna karşı önlemler
alınmal...
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 155
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 156
24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 157
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seyahat ile ilişkili enf(fazlası için www.tipfakultesi.org)

1,121 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Seyahat ile ilişkili enf(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Dr. Mehmet TATLI KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ
 2. 2. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 2
 3. 3.  Her yıl çok sayıda insan farklı ülkelere seyahatlere gidiyor. Azımsanamayacak kadar büyük bir kısmı da fakirlik, malnutrisyon, kötü hijyen koşulları nedeni ile bir çok hastalığın endemik olduğu tropikal bölgeleri tercih ediyor.  Turistik geziler sonucu egzotik hastalıklara yakalananların sayısı çok fazla değil  Acil tıp hekiminin görevi hastalığın tanısını netletleştirmekten ziyade bulaşıcı olabilecek hastalıklara karşı toplumu korumak , hastaları yönlendirmek ve tedavilerini başlamaktır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 3
 4. 4. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 4
 5. 5.  Turistler gezi süreleri , gittikleri bölgedeki endemik hastalıklar ve immün sistemlerinin durumlarına göre risk altındadırlar.  Yüksek Risk(1/10): ishal,üsye  Orta Risk (1/200): deng humması, enterovirus enfeksiyonu, giardiasis, hepatit A, sıtma, salmonelloz, CYBE, şigelloz  Düşük risk (1/1000): amebiazis, askariazis, kızamık, kabakulak, uyuz, tuberkuloz, tifo, hepatit B  Çok düşük risk(<1/1000):HIV, şarbon, Chagas hastalığı, hemorajik ateşler, boğmaca.. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 5
 6. 6.  Geçmiş ve bilinen hastalıkları  İmmünsüpresyonu var mı?  5 yaşından küçük mü?  İleri yaşta mı?  Gebe mi?  DM mi?  Ne kadar kaldığı ? (inkübasyon süresi)  Nerelere gittiği? (endemik hastalıklar) 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 6
 7. 7.  Afrika  sıtma, HIV, Tbc, parazitozlar, dönek ateş, şistozoma, filaryazis  Güney ve Orta Amerika  sıtma , dönek ateş, deng ateşi, filaryazis, Tbc, şistozoma, Chagas hastalığı  Meksika ve Latin Amerika  Deng ateşi, kancalı kurt enf., sistiserkoz, amebiyazis  Avusturalya, Yeni Zelanda  Deng ateşi, Q fever, japon ensefaliti  Orta Doğu  Kancalı kurt, sıtma ,şarbon , bruselloz  Avrupa  Giardia enf, Lyme hastalığı, kene ile bulaşan ensefalitler, babesiosis  Çin and Doğu Asya  Deng ateşi, strongyloidiazis, hemorajik ateşler, Japon ensefaliti 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 7
 8. 8.  Ateş  Ateş ve kanama bozukluğu  Ateş ve MSS tutulum bulguları  Karın ağrısı ve ishal  Cilt ve Göz tutulumu  Solunum Sistemi bulguları 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 8
 9. 9.  Sıtma  Dengue Ateşi  Tifo  Leptospiroz (Weil Hastalığı)  Dönek Ateş 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 9
 10. 10. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 10
 11. 11. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 11
 12. 12.  Sıtma en önemli tropik hastalıktır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 12
 13. 13.  Klasik olarak ateş, splenomegali, ve trombositopeni ile prezente olur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 13
 14. 14.  Malaryanın türüne göre değişmekle beraber her iki üç günde bir ateş yükselmesi ile gelir.  Bu periodik ateş falsiparum malarya da gözlenemeyebilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 14
 15. 15.  Tanı klinik bulgular + kanda protozoanın görülmesi  Endemik bir bölgeden gelen ve ateşi >38.5 derece olan hastalar kan örnekleri ve hızlı antijen testleri ile araştırılmalıdır 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 15
 16. 16. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 16
 17. 17.  Dengue , sıtmadan sonra en ciddi ateşli tropik hastalıktır.  Tropik bölgelerde şehir çevrelerinde peridomestik gündüzleri ısıran Aedes aegypti sinekleri tarafından bulaştırılır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 17
 18. 18. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 18
 19. 19. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 19
 20. 20.  4-7 gün inkubasyon periodundan sonra ani başlayan yüksek ateş, arkasından başağrısı, bulantı, kusma, ve birkaç gün süren döküntülerle ortaya çıkar. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 20
 21. 21.  İyileşme dönemi sonunda kızamık döküntülerine benzer ince soluk bir döküntü gövdeden ekstremitelere ve yüze yayılabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 21
 22. 22.  Küçük çocuklarda ÜSYE gibi prezente olabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 22
 23. 23.  Dengue meningokoksemiden ayrılamayacak şekilde peteşiyal kanamalar yapabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 23
 24. 24.  Yüzde kızarma, konjuktival yayılım (çok sık değil) ve retro-orbital ağrı olabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 24
 25. 25.  Klinik bulgular  Labrotuar verileri  Lökopeni, trombositopeni, karaciğer yetersizliği  Hastalığın 6.gününde bakılan IgM (tanısaldır) 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 25
 26. 26.  Destek tedavisi  Sıvı replasmanı  Analjezik kullanımı  Yalnızca asetominofen kullanılır, NSAİİ ilaçlar ve aspirinin antikoaglan etkilerinden dolayı 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 26
 27. 27. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 27
 28. 28.  Enterik ateş yada tifoid ateş S.typhi yada S.paratyphi etkenlerinin neden olduğu hastalıktır.  Ateş şikayeti ile başvuran turistlerin %2’sinde görülür  Sıtma ekarte edildikten sonra 10 günü geçen ateşlerin en sık sebebi tifoid ateştir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 28
 29. 29. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 29
 30. 30. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 30
 31. 31. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 31
 32. 32.  Hastalık; taşıyıcı insanların gaita veya idrarı ile kontamine yiyeceklerle bulaşır  Kontamine gıdalar alındıktan sonra bakteriler ince bağırsak mukozasına tutunup, lenfatik dokuya invaze olur.Oradan da kemik iliği, safra kesesi ,dalağa yerleşip makrofajlar içinde çoğalırlar.  En sık görülen patoloji bağırsaklarda inflamasyon, nekroz ve ülserasyondur 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 32
 33. 33. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 33
 34. 34. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 34
 35. 35.  Tifoid ateş klasik olarak ateş ve baş ağrısı ile başlar sonra öksürük , batın distansiyonu , miyalji , konstipasyon ve ileri derecede bitkinlik meydana gelir.  Ateşle birlikte relatif bradikardi klasiktir ama olamayadabilir.  Semptomların başlangıcından bir kaç gün sonra gövdede soluk kırmızı makular döküntüler çıkar (tache rose)  Hastalık ilerledikçe splenomegali gelişir  Lökopeni ve karaciğer enzim yüksekliği görülebilir 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 35
 36. 36.  ince bağırsak obstruksiyonu  Anemi  DİC  Pnömoni  Menenjit  Miyokardit  Kolesistit ve böbrek yetmezliğidir.  %10 unda psikoz meydana gelebilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 36
 37. 37. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 37
 38. 38. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 38
 39. 39. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 39
 40. 40. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 40
 41. 41. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 41
 42. 42. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 42
 43. 43. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 43
 44. 44.  Tanı klinik olarak konulur ve kan, idrar, gaita, cilt lezyonlarından alınan örneklerin kültürü ile desteklenir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 44
 45. 45.  Tedavi önerileri :  seftriakson , 2 grams IV her gün 14 gün boyunca  ciprofloxacin, 400 milligrams IV her 12 saatte bir 10 gün boyunca  ciprofloxacin, 500 to 750 milligrams PO günde iki kere 14 gün boyunca  Ciddi tifoid ateş durumlarına (delirum koma ,şok , dic ) 3miligram/kg deksametazone 30 dk da yüklenir, ve altı saatte bir tekrarlanır sekiz kez.  Destek tedavisi ıv hidrasyon ve ciddi kanamalarda kan transfüzyonundan oluşur.  Tedavi edilmezse %10 %15 ölümcüldür. Özellikle çocuklarda. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 45
 46. 46.  Aşılanma  özellikle Hindistan civarına gidilirken mutlaka aşılanma gerekir.(%75 etkilidir) 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 46
 47. 47.  Leptospirosis, mukozanın yada derinin Leptospira interrogansla kontimine suya maruz kalması sonrası ortaya çıkar. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 47
 48. 48.  Hasta hayvanlar spiroketi idrarları ile atarlar. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 48
 49. 49.  Enfekte insanlar genelde köpeklerlerin kontamine ettiği sulardan yada topraklardan enfekte olurlar. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 49
 50. 50.  Salgınlar genelde seller sonrasında ortaya çıkar. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 50
 51. 51.  2ila20günlük inkobasyon süresi sonrası yüksek ateş , ciddi başağrısı , kızarıklıklar , kas ağrıları, hepatit(sarılık olabilir yada olmayabilir) ve nonspesifik grip benzeri semptomlar ortaya çıkar. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 51
 52. 52.  Purulan akıntısı olmayan konjoktival tutulum dikkate değerdir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 52
 53. 53.  Semptomlar 4ile7 gün içinde kaybolur. Günler sonrasında dolaşımdaki antikorların oluturduğu ciddi, ikterik durum olan Weil Hastalığı görülür.  İkinci faz 4 hafta kadar sürebilir, aseptik menenjit, böbrek yetmezliği, uveit , döküntü ve dolaşım yetmezliği görülebilir.  Kan ve Serebrospinal sıvıdan izolasyonu ilk haftada ,idrardan izolasyonu ikinci haftada mümkündür. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 53
 54. 54.  3GÜN PO AMOKSİSİLİN GÜNDE 4 KEZ 500 MG  YADA  DOKSİSİKLİN GÜNDE 2 KEZ 100MG  KOMPLİKE VAKALARDA  IV PENISILIN 6 SAATTE BİR 5MİLYON UNİTE  SEFTRİAKSON 1GRAM GÜNDE  AMPİSİLİN1 GRAM 6 SAATTE BİR  7 -14 GÜN TEDAVİ  EĞER LEPTOSPİROZ DAN ŞÜPHELENMİŞSEN PO DOKSİSİKLİN YADA IV PENİSİLİN BAŞLA 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 54
 55. 55.  BORRELLİA RECCURRENSIS adlı bakterinin bit yada kene ısırması sonrası bulaşan bir hastalıktır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 55
 56. 56.  Bulaş sonrası Borrellia vücut sıvılarında çoğalır, karaciğer, dalak ve kapillerleri etkileyen endotoksinler oluşturur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 56
 57. 57.  3ile 10 gün inkubasyon sonrası ateş, döküntü ,başağrısı, miyalji, karın ağrısı ve sarılık ortaya çıkar.  Ciddi durumlarda mental değişiklikler, meningoensefalit , miyokardit , hepatik yetmezlik ve DIC ortaya çıkabilir.  5-7 gün arası ateş kesilir , hipotansiyon meydana gelir. 14.gün civarında ateş tekrar ortaya çıkar.  Relapslar bit ısırması sonrası ise 1-2 sefer olur  Kene ısırması sonrası olan dönek ateşte 11 sefere kadar olabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 57
 58. 58.  Tanı klinik şüphe ve spiroketlerin ateşli periodlarda kalın yayma da tespit edilmesiyle konulur 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 58
 59. 59.  Tek doz 500 mg tetrasiklin  Yada  200 mg doksisiklin  1 gram eritrtomisin  Ciddi durumlarda ıv doksisiklin 100mg günde iki kere , spiroketler kandan temizlenene kadar tedavi devam eder. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 59
 60. 60.  Kırım-kongo kanamalı ateşi  Sarı humma 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 60
 61. 61.  En korkulan tropik hastalıklar ; viral hemorajik ateşlerdir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 61
 62. 62.  Afrika, Doğu Avrupa, Asya ve Orta Doğu da özellikle ülkemizde sık rastlanan bir hastalıktır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 62
 63. 63.  Tarım işçileri en çok risk altında olanlardır  İkinci olarakta sağlık çalışanları büyük risk altındadır 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 63
 64. 64.  Mortalite %3-%30 arasındadır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 64
 65. 65. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 65
 66. 66.  Prehemorajik period ani ateş yükselmesi, başağrısı, miyalji, yorgunluk ve mental konfüzyondur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 66
 67. 67.  Hemorojik period kısa sürer, (Ortalma 2-3 gün) hastalığın 3 ve 5. günleri arası ani olarak başlar ve ağrılı hepotomegali eşlik eder. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 67
 68. 68.  En çok kanayan bölgeler burun, GIS(hematemez,melena,iç kanama), uterus(menometrorarji) ve hematuri yada hemoptiziz şeklinde olabilir.  Trombositopeni sıktır, lökopeni, karaciğer enzimleri yükselmesi, LDH yükselmesi ve kreatinin yükselmesi görülebilir.  PT , aPTT yükselmiş olabilir 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 68
 69. 69. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 69
 70. 70.  Tanı klinik olarak konulur ve seroloji ile desteklenir.  Tedavi öncelikle destek tedavisidir.  Ciddi durumlarda solunum desteği gerekli olabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 70
 71. 71.  Deneysel çalışmalrda ribavirinin etkili olduğu gösterilmiştir.  30mg/kg yükleme dozu sonrası her a satte bir 15mg/kg 4 gün boyunca, sonraki 6 günde 7.5mg/kg 8 saat aralıklarla verilir 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 71
 72. 72. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 72
 73. 73.  Sarı Humma, bir orman maymunun resorvuarı olduğu akut bir zoonotik flavivurus enfeksiyonudur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 73
 74. 74.  Güney ve orta Amerika ve Afrika da sıklık gösterir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 74
 75. 75.  A.aegypti sinekleri vektorluk yapar.(deng ateşinin de vektörüdür.)  Endemik bölgelerde aşılanma gereklidir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 75
 76. 76.  Sarı Humma grip benzeri semptomlarla da geçirilebilir, ama %20 sinde fatal hemorajik ateş şeklindede olabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 76
 77. 77.  3-6 gün inkobasyon periodu sonrası hastalar ateş, başağrısı, miyalji, konjuktivada enjeksiyon, karın ağrısı, bitkinlik, yüzde kızarma ve rölatif bradikardi görülebilir  Çoğu vaka toparlar, ama bir kısmında ateş birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir, ateş daha da yükselerek , kusma , baş ağrısı , kusma, sırt ağrısı, şok, multiorgan yetmezliğine ve kanama diatezine yol açabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 77
 78. 78.  Hastalık klasik olarak sarılık, kanlı kusma ve albuminuria tiradı şeklşinde görülür.  Ciddi durumlarda hipotansiyon, şok ,metabolik asidoz ve miyokardial disfonksiyon ve aritmilerle komplike olabilir.  Konfüzyon, nöbet, ve koma da hastalığın son zamanlarında olabilir 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 78
 79. 79.  Ölüm 7 ve 10.günlerde olur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 79
 80. 80.  Tanı klinik olarak konulur.  Lökopeni ve albuminuri tipiktir.  Direk bilirubin yükselmesi ve karaciğer enzimlerini yükselmesi günlerce devam edebilir.  Tedavi destek tedavisidir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 80
 81. 81.  Sistiserkoz  Japon Ensefaliti 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 81
 82. 82.  Sistiserkoz domuz tenyasının larva formu olan tenya solyumun yaptığı sistemik bir hastalıktır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 82
 83. 83.  Dünya üzerinde 50 milyondan fazla insanı etkilemektedir.  Meksika, Latin Amerika, Afrika, Hindistan, ve Doğu Asya da endemiktir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 83
 84. 84.  İnsanlar t.soliumun son konağıdır.  Orta konak genelde domuzdur.  İnsanlara kontamine toprak yada yiyeceklercen yada pişmemiş domuz etinden bulaşır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 84
 85. 85.  İnfestasyon tüm dokulara olabilir.  SSS ni içerirse Nörosistiserkoz olarak isimlendirilir ve hastalığın en ciddi formudur.  Nörosistiserkoz erişkin yaşda başlayan konvulsüyonların en önde gelen nedenlerinden biridir.  Konvilziyon  Obstuktif hidrosefali,  Meningoensefalit  başağrısı,  Vizüal ve mental değişiklikler  Kontrastsız BT görüntülerinde kalsifikasyonlar , kitle görünümü ,yada hidrosefali olabilir.  Antihelmintic ilaçlar ((praziquantel, 50 milligrams/kg/d PO 3*1 15 gün boyunca.  Ensefalit , hidrosefali yada vaskulitler de inflamasyonu önlemek için steroidlerde verilmelidir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 85
 86. 86. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 86
 87. 87. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 87
 88. 88.  Culex sinekleri tarafından bulaştırılan bir flavirus enfeksiyonudur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 88
 89. 89.  Asya ve Batı Pasifik te epidemiktir 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 89
 90. 90.  Enfekte hastalar 5-15 gün inkubasyon periodu sonrası hızlı yükselen ateş ,ense sertliği, kusma, konvulsiyon(özellikle süt çocuklarında)  Ateş sonrası piramidal ve extrapramidal bulgular ortaya çıkabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 90
 91. 91.  Eğer ölümle sonuçlanacaksa genelde ilk on günde olur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 91
 92. 92.  Tanı klinik şüphe ile konulur.  Serobrospinal sıvıdan virus izole edlilebilir, antikor titreleri yükselir.  Tedavi destek tedavisidir, gerekirse solunum desteği, antikonvulzanlar  İyileşme aylar alabilir.Aşılanma Endemik bölgelere giderken yapılmalıdır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 92
 93. 93.  Afrika Tripanazomiyasiz (Afrika Uyku Hastalığı)  Amerika Tripanazomiyasiz (Chagas Hastalığı)  Leşmanyazis (Viseral) 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 93
 94. 94.  24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 94
 95. 95.  Uyku hastalığı Trypanosoma brucei gambiense and T. brucei rhodesiense nin çeçe sinekleri tarafından bulaştırılması sonransı ortaya çıkar. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 95
 96. 96.  Sinek genelde su yakınlarında bulunur.  Isırdıktan sonra lokal inflamatuar reaksiyon meydana gelir.  2-3 günde ortaya çıkan ağrısız şankr 2-3 hafta içinde büyür sonrasında geriler.  Tripomastigotlar kan ve lenfatik sistemde olgunlaşarak antimalaryallara dirençli tekrarlayan ateş yapar. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 96
 97. 97.  Döküntü , yorgunluk, iştahsızlık, nörolojik ve davranışsal değişiklikler , ensefalit, koma ve ölüm ortaya çıkabilir.  Hemoliz, pankardit, anemi ,ve meningoensefalitte ortaya çıkabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 97
 98. 98.  Tanı periferik yayma , lenf nodu, şankr, kenik iliği ,yada SSS dan konulabilir.  Tedavi T. brucei rhodesiense için SSS normalse(Evre1) ise suramindir ve T. Gambiense için eflornithine.  SSS da enfekte ise (evre2) suramin ve melarsoprol. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 98
 99. 99.  Redüvid (öpen) böcekler tarafından bulaştırılır 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 99
 100. 100.  Böcek kan emdikten sonra emdiği yere dışkısını yapar ve tripanazoma inokule olur.  Genelde akut olarak birkaç hafta süren ateş ve ısırdığı yerde meydana gelen Chagoma (Romano bulgusu) meydana gelir. Akut hastalık sinir sistemi tutulumu varsa ölümcül olabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 100
 101. 101.  Asemptomatik te olabilir. Yıllar sonra kalp ve gıs tutulumu ile gelebilir 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 101
 102. 102. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 102
 103. 103.  Latent fazda ganglion hücreleri yok edilri kardiak ve gis fonksiyonları deprese olur.  Miyokardit,disrtimi ,kardiyomiyopati ve ani ölüm görülebilir.  Chagas a bağlı kalp yetmezliği Latin Amerika da kalp yetmezliğinin en sık nedenidir.  Gis komplikasyonları ise  Megaesophagus  Megacolon. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 103
 104. 104.  Akut faz periferik yayma , kan kültürü , kas biyopsisi ile konulabilir.  Kronik fazda serolojik testler ce doku biyospsileri kullanılabilir.  Akut fazda  Erişkinler için nifurtimox, 8 to 10 milligrams/kg/d PO günde 4 kez 120 gün  11-16 yaş arası için 12.5-15 milligrams/kg/d PO günde 4 kez 90 gün  <11yaş 15- 20 milligrams/kg/d PO günde 4 kez 90gün boyunca 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 104
 105. 105.  Leşmanya tatarcık sinekleri tarafından bulaştırılan bir hastalıktır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 105
 106. 106.  Hastalık Afrika, Asya, Akdeniz bölgesi, Orta ve Güney Amerika da sporadiktir.  Ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sıktır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 106
 107. 107.  Hindistanda açık tenli insanların yüz ve boyunlarında siyah lekelenmeler yaptığı için Kala Azar (Kara Hastalık) adını almıştır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 107
 108. 108.  Tedavi edilmeyince fatal olabilen ilerleyici , kronik ve sistemik hastalıktır. Gerekli tedavi ile prognozu iyidir.Ölüm genelde sekonder enfeksiyonlara bağlı olur.Ateş ,kilo kaybı, hepatosplenomegaly ,pansitopeni ,ve hipergamaglobulinemia) beşlisi görülür.. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 108
 109. 109.  İnokulasyon yerinde bir nodül oluşur, birkaç hafta yada kaybolur, subkutan dokularda olgunlaşan amastigotlar dalak karaciğer kemik iliği ve lenf bezlerine yayılır  Hafif ateş , kilo kaybı , terleme, halsizlik ilk semptomlardır, 2-8 hafta sonra ateş artar, ve tipik olarak günde iki kez yükselir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 109
 110. 110.  RES etkilendiğinden hepatosplenomegali olur 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 110
 111. 111.  Tanı için en önemli bilgi hastanın gittiği bölgedir.  Parazitler kemik iliği, dalak , ve lenf nodlarından izole edilebilir.  Tedavi pentavalan antimon bileşiklerinden ve sodyum stiboglukonat iledir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 111
 112. 112.  Şistozomiyazis ( Salyangoz Ateşi)  Klonorşiazis 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 112
 113. 113.  Şistozomiazis ; dünya üzerinde Afrika, orta doğu, Güney Amerika ve Asya da 200milyondan fazla insanı etkileyen 20 milyonunda ciddi rahatsızlıklar yapan bir kan trematodur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 113
 114. 114.  Endemik bölgelerde suyla teması ve GİS yakınmaları olanlarda şüphelenilmelidir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 114
 115. 115.  Larvalar suya salyangozlar tarafından bırakılır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 115
 116. 116.  Serkeryalar ıslak deriden penetre olur.  İnokulasyan sonrası kaşıntılı alerjik dermatit oluşur ve günler içinde geriler. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 116
 117. 117.  4 8 hafta içinde ateş başlar.  Başağrısı , öksürük ,ürtiker, ishal, hepatosplenomegali ve hipereozinofili(Katayama ateşi)  Solucanlar venöz kanda erişkin olurlar.  30-40yıl vücutta kalabilirler  Schistosoma haematobium mesanede, S. mansoni S. japonicum bağırsaklarda bulunur.  Yumurtalar ciddi immün yanıt oluşturarak klinik bulguları ortaya çıkartır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 117
 118. 118.  S. japonicum and S. mansoni enfeksşiyonları hepatosplenomegaly, hepatic granulomas, and periportal fibrosis.  S. japonicum and S. mansoni diarrhea, kolik tarzda karın ağrısı yapabilir.  İlerleyen dönemlerde portal hypertansiyon,olabilir 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 118
 119. 119.  S. haematobium enfeksiyonu dizuri, hematuria , mesanenin infamasyona sekonder nedbe dokusunun oluşmasına, kalsifikasyonlara ve skaomoz hücreli kanserine yol açabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 119
 120. 120.  SSS semptomları konvulziyonlar, paraliz ,akut transverse miyelit olabilir  Tanı; eozinofilinin olması, ve mikrosopik olarak gaita yada idrar yada bipside yumurtalırın görülmesi ile konulabilir.  Tedavide; Praziquantel, 20 milligrams/kg PO iki doz bir günde 70%-80%ininde tam kür elde edilebilir  S. japonicum 20 milligrams/kg üç doz bir günde yeterlidir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 120
 121. 121.  Klonorşiazis ; az pişmiş balık yemekle bulaşan safra yollarını tutan bir hastalıktır 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 121
 122. 122.  Bir kez alınınca larvalar erginleşir ve safra yollarına göçer , 30 yıldan fazla yaşayabilir, ve fibrozis olabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 122
 123. 123.  Milyonlarca enfekte insandan çok azı semptomatiktir.  Akut semptomlar; anoreksia,diare, ilerlerse safra kanal tıkanıklığı, karaciğer hassasiyeti ,sarılık olabilir. İleryen dönemlerde ,bilier siroz ,ve kolanjiokarsinıoma da görülebilir.  Tanı eozinofili, duodenal aspirat ve gaita da yumurtaların görülmesiyle konulabilir.l.  Tedavi; praziquantel, 25 milligrams/kg PO günde 3 kez 3 gün 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 123
 124. 124.  Kolera 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 124
 125. 125.  Kolera Vibrio kolera tarafından oluşturulan akut ishalle giden bir hastalıktır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 125
 126. 126.  Epidemiler tropik bölgelerde , göçlerde yada şebeke sistemlerinin kirlenmesi sonucu olabilir.  Bulaş su ve yiyeceklerin fekal kontaminasyonu sonrası olur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 126
 127. 127.  İnkubasyon süresi 2-3 gün arasında değişir.  Semptomlar kolera toksinin GİS kanalında sodyum pompası inhibisyonuna bağlı olarak meydana gelir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 127
 128. 128.  Enfeksiyon genelde hafif atlatılır.  Beslenme eksikliği olan çocuklarda, mültecilerde ve kronik hastalıkları olanlarda hayati tehlike olabilir.  Diğer bir risk grubuda aklorhidi ve ,PPI kullananlardır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 128
 129. 129.  Genelde ağrısız sulu ishal(pirinç suyu ishal), ciddi dehitratasyon ,kusma ,kas krampları ve ara sıra ateş görülebilir.  Hızlı sıvı kaybı 15 lt/gün kadar , ciddi dehitratasyona ve şoka neden olabilir.  Doğru sıvı resutasyonu ile hastalırın çoğu iyileşir.  Tanı klinik olarak konulur, gaita örneği kültürle desteklemek için referans labaratuara gönderilebilir.  Tedavi agresif iv sıvılarla sıvı resütasyonu , oral olarak sıvı alımı vr metabolik asidoz ve hipokaleminin düzeltilmesidir.  Tetracycline, 500 milligrams PO günde dört kez  Çocuklarada trimethoprim-sulfamethoxazole, 5 milligrams kg PO 3 gün , günde iki kere.  Hastalık süresini ve sıvı resütasyonu ihytiyacını azaltır.  Diğer antimikrobiyal seçenekler ise erythromycin, ciprofloxacin, and norfloxacin. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 129
 130. 130.  Onchocerciasis (NEHİR KÖRLÜĞÜ)  Loa Loa (GÖZ KURTÇUĞU)  Bancroftian Filariasis (FİL HASTALIĞI) 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 130
 131. 131.  Nehir körlüğü kronik , ölümcül olmayan cilt değişiklikleri ve körlüğe yol açar.  Etkeni Onchocerca volvulusdur.( Similium türü dişi siyah sineklerle taşınan bir nematod)  Genelede nehir kenarlarında bulunur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 131
 132. 132.  Güney ve kuzey Amerika da görülür 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 132
 133. 133.  Erken tedavi körlüğü engelleyebilir.  Baş edilemeyen kaşıntı, deride pigmentasyon değişimi , deride nodüller , lenf adenit ve ilerleyen görme bozukluğu ve körlük başlıca bulgulardır.  Erişkin dişi kurtçuklar, eklem yerlerine yakın yerlerde 2-3 cm ağrısız nodüller oluştururlar ve microfilaryalarını bırakırlar, cilt altında ilerleyerek ölürler ve dayanılmaz kaşıntıya kronik dermatite ödeme ve ciltte atrofiye yol açabilirler. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 133
 134. 134. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 134
 135. 135.  Ciltteki pigment değişiklikleri (leopar derisi) olarak adlandırılır.  Mikrofilaryaların göze migrasyonu , invazyonu ve ölmesi sonrası körlük meydana gelir,  Tanı; biopside mikrofilaryanıın tespiti ile konulur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 135
 136. 136.  Diethylcarbamazine citrate (DEC) ve suramin ciddi yan etkileri vardır genelde sakınılır.  Cerrahi olarak nodullerin alınması semptomları hafifletir.  Alın derisindeki nodullerin alınması körlüğü engelleyebilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 136
 137. 137.  Loyiazis ; batı ve orta afrika da yağmur ormanlarında bulunan Chrysop sineğinin ısırmasıyla bulaşan filarial nematod enfeksiyonudur.  1yılda matur olurlar.  Matur kurtçuklar cilt altında 18 yıla kadar yaşayabilirler ,  Genelde asemptomatiktir ama bazen ağrılı ,kaşıntılı yüz ve eksteremitelerde cilaltında ödem (Calabar ödemi) görülebilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 137
 138. 138.  En dramatik durumda hastalığa adını veren kutrçuğun konjuktivada görülmesidir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 138
 139. 139.  Kurtçuk genelde konjuktivadan 30 dak içinde ayrılır ama semptomlar günlerce devam edebilir.  Tanı klinik olarak konulur, yüksek oranda eozinofili ve doku biyopsisi ile desteklenir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 139
 140. 140.  Tedavi Diethylcarbamazine citrate (DEC) 2 milligrams/kg PO üç kez üç hafta boyunca.  Alternatif olarak albendazole yada kan filtrasyonuda yapılabilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 140
 141. 141.  Bancroftian filariasis, lenfatiklerde ve ciltaltında 10 yıla kadar yaşayabilen sivrisinekler tarafından bulaştırılan filarial bir hastalıktır.  Özellikle Asyada tropik ve subtropik bölgelerde sıktır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 141
 142. 142.  İnkubasyon periyodunun uzun olması nedeniyle ilk bulgular genelde 6ay dan 5 yıla kadar uzun bir dönem içinde ortaya çıkar.)  En sık semptom filaryal ateş denilen 2-3 hafta süren beraberinde lenfatikler üzerinde hassasiyet ve ısı artışını izlenir. Sonrasında retrograd lenfanjit olur. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 142
 143. 143.  En çok ekstremiteler , memeler, ve spermatik kord etkilenir.  24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 143
 144. 144.  Atakların artmasıyla lenfatikler kronik olarak hasarlanır ve elafantiasis durumu ortaya çıkar. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 144
 145. 145.  Tanı gece alınan periferik yayma ile konulur.  Tedavi 2 milligrams/kg DEC günde üç kez üç hafta. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 145
 146. 146. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 146
 147. 147. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 147
 148. 148. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 148
 149. 149.  SARS Mart 2003 dan beri ciddi bir tehlike olarak ortaya çıktı.  İlk vakalar Kasım2002 de Guangdong ÇİN de görüldü ama rapor edilmedi.  İlk kesinleşmiş vaka Hong Kong da ortay çıktı, Vietnam , Singapur , Kanada ve en son Taiwan a yayıldı.  Toplam da 8240 vaka 745 ölü DSÖ ne bildirilmiş. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 149
 150. 150. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 150
 151. 151. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 151
 152. 152. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 152
 153. 153.  SARS bir coronavirus enfeksiyonudur  Transmisyonu açıklanamamıştır.  Damlacık yoluyla bulaş ön planda düşünülmektedir,  Labaratuar testleri SARS la ilişkili koronavirusler tespit edilebilir. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 153
 154. 154. Enfekte hastalarla yakın temastan kaçınılmalıdır. Yüksek riskli bölgelerde damlacık enfeksiyonuna karşı önlemler alınmalıdır Yüksek riskli bölgelere gidenler 10 gün boyunca sağlık durumlarını takip etmelidirler. Ateş öksürük, nefes darlığı, zorlu nefes alma gibi bulgular ortaya çıkınca hastaneye başvurmalıdır. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 154
 155. 155. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 155
 156. 156. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 156
 157. 157. 24.10.2011KEAH Acil Tıp - Dr. Mehmet TATLI 157

×