Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resüsitasyon(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Resüsitasyon(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Neonatal Resüsitasyon Programı
 2. 2. Doğum asfiksisi • Yılda 5 milyon neonatal ölüm • Yılda 1 milyon asfiksi ölümü (WHO 1995) Neonatal Resüsitasyon Programı
 3. 3. Resüsitasyon gereksinimi • Resüsitasyon gereksinimi: %10 • İleri resüsitasyon gereksinimi: %1 • NORMAL: %90 Neonatal Resüsitasyon Programı
 4. 4. Doğumda baskılanmış dolaşım-solunumun nedenleri •İntrauterin asfiksi •Prematürite •Annenin aldığı ya da anneye verilen ilaçlar •Konjenital hastalık ya da malformasyonlar •İntrapartum hipoksi Neonatal Resüsitasyon Programı
 5. 5. Asfiksi • İlerleyici hipoksi • CO2 birikimi • Asidoz Neonatal Resüsitasyon Programı
 6. 6. Fetal akciğerlerin yapısı Neonatal Resüsitasyon Programı
 7. 7. Fetal akciğerlerde azalmış kan akımı Neonatal Resüsitasyon Programı
 8. 8. Fetal akciğer sıvısının temizlenmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 9. 9. Normal pulmoner perfüzyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 10. 10. Neonatal Resüsitasyon Programı
 11. 11. Alveolde sıvı Akciğer kan akımı Neonatal Resüsitasyon Programı
 12. 12. Akciğerde kalan sıvı • Doğumda apne • Başlangıçta zayıf solunum • Prematürite • Solunum depresyonu Neonatal Resüsitasyon Programı
 13. 13. Azalmış pulmoner perfüzyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 14. 14. Asfikside azalmış pulmoner perfüzyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 15. 15. Hafif asfiksi Neonatal Resüsitasyon Programı
 16. 16. Ağır asfiksi ve metabolik asidoz + İlaçla tedavi Neonatal Resüsitasyon Programı
 17. 17. Neonatal Resüsitasyon Programı
 18. 18. Etkili resüsitasyon • Resüsitasyon gereksiniminin öngörülmesi • Yeterli hazırlık Neonatal Resüsitasyon Programı
 19. 19. Minimum hazırlık • Radyant ısıtıcı • Tam takım resüsitasyon malzemesi • Yetişmiş iki eleman Neonatal Resüsitasyon Programı
 20. 20. Antepartum Etkenler • Maternal Diabet • Gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon • Kronik hipertansiyon • Var olan Rh duyarlılığı • Ölü doğum öyküsü • İkinci ya da üçüncü trimestirde kanama • Maternal enfeksiyon • Hidramnios • Oligohidramnios
 21. 21. Antepartum Etkenler • Sürmatür gebelik • Çoğul gebelik • Ağırlık-gestasyon yaşı uygunsuzluğu • İlaç tedavisi – Rezerpin • Lityum karbonat • Magnezyum • Annenin uyuşturucu bağımlılığı
 22. 22. İntrapartum Etkenler • Elektif ya da acil sezaryan • Anormal prezantasyon • Prematür doğum • Membranların doğumdan 24 saat ya da daha önce rüptürü • Kötü kokulu amnios sıvısı • Hızlı doğum • Uzamış doğum ( 24 saatten fazla)
 23. 23. İntrapartum Etkenler • Doğumun ikinci evresinin uzaması ( 2 saatten fazla) • Fetusun kalp seslerinde bozulma • Genel anestezi kullanımı • Uterus tetanisi • Anneye doğumdan önceki 4 ssat içinde verilen narkotikler
 24. 24. İntrapartum Etkenler • Mekonyumla boyalı amnios sıvısı • Kordan sarkması • Ablasyo plasenta • Plasenta previa
 25. 25. Prematüre bebekler • Güç ventile edilirler • Isıtılmaları zordur • Enfeksiyona eğilimleri vardır • Beyin kanaması riski yüksektir Neonatal Resüsitasyon Programı
 26. 26. Neonatal Resüsitasyon Programı
 27. 27. Değerlendirme Neonatal Resüsitasyon Programı Girişim Karar
 28. 28. • Solunum • Kalp atım hızı • Renk Neonatal Resüsitasyon Programı Değerlendirilen belirtiler
 29. 29. Resüsitasyonun ABC’si • Airway Solunum yolunun açılması • Breathing Solunumun başlatılması • Circulation Dolaşımın sağlanması Neonatal Resüsitasyon Programı
 30. 30. Bebeğin değerlendirilmesi Neonatal Resüsitasyon Programı Başlangıç basamakları Pozisyon, aspirasyon, kurulama Ventilasyon Kalp masajı İlaç
 31. 31. Apgar skoru • Başlama kararı • Etkinliğin kontrolü Neonatal Resüsitasyon Programı
 32. 32. Gecikmiş ya da etkisiz resüsitasyon • Beyin hasarı olasılığı artar • Resüsitasyon güçleşir Neonatal Resüsitasyon Programı
 33. 33. Başarılı resüsitasyonun ilkeleri-1 • Kullanıma hazır • Çalışır durumda Neonatal Resüsitasyon Programı Malzeme
 34. 34. Başarılı resüsitasyonun ilkeleri-2 • Her an hazır • Becerikli • Eşgüdümlü Neonatal Resüsitasyon Programı Ekip
 35. 35. Başarılı resüsitasyonun ilkeleri-3 • Bebeğin yanıtına uygun Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulama
 36. 36. Resüsitasyon sonrası • Rutin bakım • Destekleyici bakım • Sürekli bakım Neonatal Resüsitasyon Programı
 37. 37. 2. Ders Resüsitasyonda Başlangıç Adımları
 38. 38. Aspirasyon Trakea ya da akciğerlere sıvı ya da sekresyonların kaçması Neonatal Resüsitasyon Programı
 39. 39. Siyanoz Dokulardaki oksijen azlığı sonucunda oluşan deri ve mukoz membranlardaki mavimsi renk değişikliği Neonatal Resüsitasyon Programı
 40. 40. Siyanoz Periferik Santral Neonatal Resüsitasyon Programı
 41. 41. Neonatal Resüsitasyon Programı
 42. 42. Trakeal aspirasyon Laringoskop kullanarak sekresyonların trakeadan doğrudan aspirasyonu Neonatal Resüsitasyon Programı
 43. 43. Başlangıç basamakları • Bebeği ısıtın • Solunum yolunu açın • Solunumu başlatın • Kurulayın • Bebeğin durumunu değerlendirin Neonatal Resüsitasyon Programı
 44. 44. Banyo Neonatal Resüsitasyon Programı
 45. 45. Bebeğin ısıtılması • Radyant ısıtıcı (önceden çalıştırılmalı) Neonatal Resüsitasyon Programı
 46. 46. Isı kaybeden bebeklerde • Metabolik hız artar • O2 gereksinimi artar • Asfiksili bebek • Prematüre bebek Neonatal Resüsitasyon Programı
 47. 47. Prematüre bebek!!! Neonatal Resüsitasyon Programı • Geniş vücut yüzeyi • İnce ve geçirgen deri • Yetersiz deri altı yağ dokusu • Yetersiz metabolizma
 48. 48. Solunum yolunun açılması •Pozisyon •Aspirasyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 49. 49. Hafif ekstansiyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 50. 50. Yanlış pozisyonlar Aşırı ekstansiyon Fleksiyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 51. 51. Omuz desteği Neonatal Resüsitasyon Programı
 52. 52. Doğru ve yanlış posizyonlar Neonatal Resüsitasyon Programı
 53. 53. Ağız burun aspirasyonu Neonatal Resüsitasyon Programı
 54. 54. Aspirasyonda dikkat edilecek noktalar • Önce ağız içi • Daha sonra burun • Gerekliyse trakea • Aspirasyonun şiddeti (100 mm Hg ↓) • Aspirasyon süresi (3-5 sn) • Arka farinks stimülasyonu  Vagal yanıt Neonatal Resüsitasyon Programı
 55. 55. Bebeğin değerlendirilmesi •Solunum çabası •Kalp atım hızı •Renk Neonatal Resüsitasyon Programı
 56. 56. Neonatal Resüsitasyon Programı
 57. 57. Pozitif basınçlı ventilasyon endikasyonları •Apne •Kalp atım hızı 100/dk altında Neonatal Resüsitasyon Programı
 58. 58. Kalp atım hızı 100’ün altında 100’ün üzerinde   PBV Solunum (+)  Renk Neonatal Resüsitasyon Programı
 59. 59. PBV YÖNTEMLERİ • MASKE VE OKSİJEN KESESİ • ETE
 60. 60. Renk Santral siyanoz Yetersiz oksijenasyonO2 Periferik siyanoz  Serin oda Yavaş dolaşım Neonatal Resüsitasyon Programı
 61. 61. Taktil uyaran Neonatal Resüsitasyon Programı
 62. 62. Ayak tabanına şaplak, fiske Neonatal Resüsitasyon Programı
 63. 63. Sırtın sıvazlanması Neonatal Resüsitasyon Programı
 64. 64. Neonatal Resüsitasyon Programı Zararlı taktil uyaranlar Sırta vurulması Göğüs kafesinin sıkıştırılması Bacakların karna doğru itilmesi Anal sfinkter dilatasyonu Sıcak ya da soğuk kompres-banyo Yüze ya da vücuda soğuk oksijen
 65. 65. En fazla 2 kere!!! Neonatal Resüsitasyon Programı
 66. 66. Yumuşak sıvazlama Neonatal Resüsitasyon Programı
 67. 67. Serbest akış oksijen Neonatal Resüsitasyon Programı
 68. 68. Konsantrasyon: %100 Akış hızı: 5 L/dk Neonatal Resüsitasyon Programı
 69. 69. Elle oksijen verilmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 70. 70. Maskeyle oksijen verilmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 71. 71. 5. Ders Endotrakeal Entübasyon
 72. 72. • Balon-maske ile PBV’nin etkisiz kalması • Uzun sürecek PBV • Trakeal aspirasyon • Diafragma hernisi • İntratrakeal adrenalin verme gereksinimi • Preterm bebek? Entübasyon endikasyonları Neonatal Resüsitasyon Programı
 73. 73. Gereç ve malzeme •Laringoskop ve uygun bıçaklar •Değişik boyda endotrakeal tüpler •Balon-maske •Aspiratör •Flaster •Makas •Stile •Omuz rulosu Neonatal Resüsitasyon Programı
 74. 74. •Kullanılan gereçler steril olmalı •Laringoskop temiz tutulmalı Kontaminasyonun önlenmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 75. 75. Endotrakeal tüp Neonatal Resüsitasyon Programı
 76. 76. Neonatal Resüsitasyon Programı Kord vokal işareti
 77. 77. Santimetre işaretleri Neonatal Resüsitasyon Programı
 78. 78. ET tüp seçimi Tüp boyutu Ağırlık Gestasyon 2.5 mm 1000 g 28 hf. 3.0 mm 1000-2000 g 28-34 hf. 3.5 mm 2000-3000 g 34-38 hf. 4.0 mm 3000 g 38 hf. Neonatal Resüsitasyon Programı
 79. 79. ET tüpün hazırlanması •Tüpün 13 cm’ye kısaltılması •Konnektörün takılması •Stilenin yerleştirilmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 80. 80. Tüpün 13 cm’ye kısaltılması Neonatal Resüsitasyon Programı
 81. 81. •Preterm: 0 numara •Term : 1 numara •Pil ve ampul kontrolü Laringoskopun hazırlanması Neonatal Resüsitasyon Programı
 82. 82. •Flaster •Aspirasyon ekipmanı •Oksijen •Balon maske Diğer malzemeler Neonatal Resüsitasyon Programı
 83. 83. Anatomi Neonatal Resüsitasyon Programı
 84. 84. Neonatal Resüsitasyon Programı
 85. 85. •Boyun hafif ekstansiyonda Pozisyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 86. 86. •Endotrakeal tüp seçimi ve hazırlanması •Laringoskopun hazırlanması •Diğer hazırlıklar Gereç ve ekipmanın hazırlanması Neonatal Resüsitasyon Programı
 87. 87. •Laringoskopun hazırlanması •Tutuş şekli •Başın stabilize edilmesi •Bıçağın yerleştirilmesi Laringoskopu yerleştirmeye hazırlık Neonatal Resüsitasyon Programı
 88. 88. Her zaman sol elle! Laringoskopun tutulması Neonatal Resüsitasyon Programı
 89. 89. Başın stabilize edilmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 90. 90. Bıçağın yerleştirilmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 91. 91. Glottisin görüntülenmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 92. 92. Bıçağın yukarı kaldırılması Neonatal Resüsitasyon Programı
 93. 93. Doğru bıçak pozisyonu Neonatal Resüsitasyon Programı
 94. 94. •Yeteri kadar ilerletilmemiş •Çok ileri yerleştirilmiş •Yan tarafa yerleştirilmiş Yanlış bıçak pozisyonları Neonatal Resüsitasyon Programı
 95. 95. Yeteri kadar ilerletilmemiş Neonatal Resüsitasyon Programı
 96. 96. Çok ileri yerleştirilmiş Neonatal Resüsitasyon Programı
 97. 97. Yan tarafa yerleştirilmiş Neonatal Resüsitasyon Programı
 98. 98. •En fazla 20 sn Süre Neonatal Resüsitasyon Programı
 99. 99. Eksternal trakeal bası Neonatal Resüsitasyon Programı
 100. 100. Eksternal trakeal basının uygulanması Neonatal Resüsitasyon Programı
 101. 101. Gerektikçe aspirasyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 102. 102. Endotrakeal tüpün yerleştirilmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 103. 103. ET tüpün yeri Neonatal Resüsitasyon Programı
 104. 104. Laringoskopun çıkarılması Neonatal Resüsitasyon Programı
 105. 105. ET tüp yerleşiminin kontrolü •İlk doğrulama •Doğru yerleşim •Kesin saptama Neonatal Resüsitasyon Programı
 106. 106. İlk doğrulama •Solunum sesleri •Göğüs ve abdomenin gözlenmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 107. 107. Akciğer seslerinin dinleneceği alanlar Neonatal Resüsitasyon Programı
 108. 108. Doğru yerleşim Neonatal Resüsitasyon Programı
 109. 109. Doğru yerleşimin belirtileri •Bilateral solunum sesleri •Eşit solunum sesleri •Her ventilasyon ile göğsün hafif yükselişi •Mideye hava girişinin duyulmaması •Gastrik distansiyon olmaması Neonatal Resüsitasyon Programı
 110. 110. İki önlem •Üst dudak hizasındaki cm işareti •ET tüpün sabitlenmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 111. 111. Tüp ana bronşlardan birindeyse •Tek yanlı solunum sesleri •Eşit olmayan solunum sesleri •Mideden hava sesi duyulmaması •Gastrik distansiyon olmaması •Bebeğin renginde ve kalp atım hızında düzelme olmaması •cm işaretinin doğru yerde olmaması Neonatal Resüsitasyon Programı
 112. 112. Tüp özofagusta ise •Solunum sesinin duyulmaması •Midede hava sesinin duyulması •Gastrik distansiyon •ET tüpte buğu oluşmaması •Bebeğin kalp atım hızı ve renginde düzelme olmaması Neonatal Resüsitasyon Programı
 113. 113. Girişim •Tüpü çıkarın •Balon maske ile ventilasyon yapın Neonatal Resüsitasyon Programı
 114. 114. Kesin saptama Neonatal Resüsitasyon Programı
 115. 115. Tüp: Sağ ana bronşta Özofagusta Neonatal Resüsitasyon Programı
 116. 116. cm işareti •Bebeğin ağırlığı + 6 cm Neonatal Resüsitasyon Programı 4 kg = 10 cm 3 kg = 9 cm 2 kg = 8 cm 1 kg = 7 cm <750 g = 6 cm
 117. 117. Tüpün kısaltılması Neonatal Resüsitasyon Programı
 118. 118. •Hipoksi •Bradikardi/apne •Pnömotoraks •Çevre dokularda kontüzyon-yırtık •Özofagus ya da trakea perforasyonu •Enfeksiyon Uygulamanın komplikasyonları Neonatal Resüsitasyon Programı
 119. 119. Hipoksiyi azaltan önlemler •Serbest akış oksijen •20 saniyeyi aşmamak •Girişim öncesi ve sonrası yeterli ventilasyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 120. 120. Neonatal Resüsitasyon Programı Yardımcının rolü Trakeaya bas Kalp atımını izle Başı stabilize et Kalp atım hızını izle Tüpü ver Balon ver Kateter, vs.vs.vs Tüpün yerini kontrol et Aspire et Oksijen ver
 121. 121. Entübasyon öncesi Malzemenin hazırlanması: •ET tüp, laringoskop •Balon-maske, oksijen malzemesi •Aspirasyon malzemesi •ET tüpü sabitleyecek malzeme Neonatal Resüsitasyon Programı
 122. 122. Entübasyon sırasında •Baş ve gövdenin stabilizasyonu •Malzemenin seçimi, hazırlanması •Serbest akış oksijen, aspirasyon •Trakeal bası •Bebeğin izlenmesi •Sürenin ayarlanması •Balon-maske ile ventilasyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 123. 123. Entübasyon sonrası •ET tüpün yerinde tutulması •ET tüp yerleşiminin kontrolü •Tüpün işaretlenmesi, sabitlenmesi •Tüpün kısaltılması •PBV Neonatal Resüsitasyon Programı
 124. 124. 4. Ders Göğüs Kompresyonu
 125. 125. Hipoksi Bradikardi Oksijenlenmenin azalması Organ hasarı Neonatal Resüsitasyon Programı
 126. 126. Göğüs kompresyonu: Kalbin omurgayla sternum arasında sıkıştırılması Neonatal Resüsitasyon Programı
 127. 127. Bradikardinin en önemli nedeni, hipoksidir. Neonatal Resüsitasyon Programı
 128. 128. 30 saniye ventilasyon Göğüs kompresyonu Neonatal Resüsitasyon Programı
 129. 129. Göğüs kompresyonuna başlama zamanı •60 atım/dk altında Neonatal Resüsitasyon Programı
 130. 130. Kalp atım hızı 60 atım/dk ve üzeri Göğüs kompresyonunu durdurma zamanı Neonatal Resüsitasyon Programı
 131. 131. %100 oksijenle 30 sn ventilasyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 132. 132. Kalp atım hızının belirlenmesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 133. 133. 60 atım/dakikanın altında Neonatal Resüsitasyon Programı
 134. 134. 60/dk altındaysa 60/dk ve üstündeyse Neonatal Resüsitasyon Programı Kalp atım hızı
 135. 135. Kompresyon teknikleri •Başparmak tekniği •İki parmak tekniği Neonatal Resüsitasyon Programı
 136. 136. Başparmak tekniği •Her iki elin başparmağı •Diğer parmaklar sırta destek Neonatal Resüsitasyon Programı
 137. 137. İki parmak tekniği •Bir elin orta parmağı ve işaret ya da yüzük parmakları •Diğer el sırta destek Neonatal Resüsitasyon Programı
 138. 138. Ortak noktalar •Bebeğin pozisyonu Sırta sert bir destek Boyun hafif ekstansiyonda •Aynı bölgeye, sabit derinlik ve hızda Neonatal Resüsitasyon Programı
 139. 139. Kompresyon bölgesi Neonatal Resüsitasyon Programı
 140. 140. Neonatal Resüsitasyon Programı Başparmak tekniği
 141. 141. Başparmak tekniğinin uygulanması Doğru Yanlış Neonatal Resüsitasyon Programı
 142. 142. İki parmak tekniği Neonatal Resüsitasyon Programı
 143. 143. Doğru Yanlış Neonatal Resüsitasyon Programı
 144. 144. İki parmak tekniğinde sırt d Neonatal Resüsitasyon Programı
 145. 145. Ekibin çalışma pozisyonu Neonatal Resüsitasyon Programı
 146. 146. Önemli noktalar •Sabit basınç •Sabit hız •Parmakların göğüsten ayrılmaması Neonatal Resüsitasyon Programı
 147. 147. Neonatal Resüsitasyon Programı Göğüs ön- arka çapının 1/3’ü
 148. 148. Uygulama hızı 2 sn’de 3 kompresyon - 1 ventilasyon 1 dakikada 90 kompresyon - 30 ventilasyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 149. 149. Bas Bırak Bas Bırak Bas Bırak Bekle 2 saniyede bir döngü Neonatal Resüsitasyon Programı
 150. 150. Parmaklar göğüsten ayrılırsa •Kompresyon alanını bulmak için zaman kaybı olur •Kompresyon derinliğinin kontrolü kaybolur •Yanlış alana kompresyon yapılma riski doğar Neonatal Resüsitasyon Programı
 151. 151. Anatomi Neonatal Resüsitasyon Programı
 152. 152. Olası komplikasyonlar •Kaburga kırıkları •Karaciğer laserasyonu •Pnömotoraks Neonatal Resüsitasyon Programı
 153. 153. Ekip uyumu •Kompresyonu yapan yüksek sesle saymalı •Ventilasyon kompresyonla çakışmamalı Neonatal Resüsitasyon Programı
 154. 154. Orogastrik sonda!!! Neonatal Resüsitasyon Programı
 155. 155. Kalp atım hızı her 30 saniyede bir kontrol edilmelidir Neonatal Resüsitasyon Programı
 156. 156. Kalp atım hızının saptanması •6 saniye süreyle sayılmalı •Ventilasyon durdurulmalı Neonatal Resüsitasyon Programı
 157. 157. Kalp atım hızı 60/dk altında ise: DEVAM 60/dk ve üzerinde ise: DUR Neonatal Resüsitasyon Programı
 158. 158. Kalp atım hızı 60/dk altında •Göğüs kompresyonuna devam •Kalp atım hızı kontrolü •İlaç tedavisi Neonatal Resüsitasyon Programı
 159. 159. Kalp atım hızı 60/dk ve üzerinde •Göğüs kompresyonunu durdurun •Spontan solunum + kalp atımı 100/dk üzerinde olana dek ventilasyon Neonatal Resüsitasyon Programı
 160. 160. 6. Ders İlaçlar Neonatal Resüsitasyon Programı
 161. 161. • Endikasyon • Hazırlama • Doz-uygulama yolu/hızı • Etki-beklenen bulgu-izlem Neonatal Resüsitasyon Programı İlaçlar
 162. 162. • Umblikal ven • Periferik ven • Endotrakeal • İntraosseos Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulama Yolları
 163. 163. • Tercih edilen yol • 3.5 ya da 5 Fr. tek delikli radyoopak umbilikal kateter • Ucu hemen derinin altına gelecek şekilde! Neonatal Resüsitasyon Programı Umblikal ven
 164. 164. • Saçlı deri ya da ekstremite venleri (Acil durumlarda bu venlere girmek zor) • İnterosseoz yol (IV yol kadar etkindir) Neonatal Resüsitasyon Programı Diğer uygulama yolları
 165. 165. • Doğrudan ETT içine ya da ETT içinden geçirilen 5 Fr beslenme tüpü ile uygulanabilir • Seyrelterek ya da ardından SF ile yıkayarak • İlacı verdikten sonra PBV Neonatal Resüsitasyon Programı Endotrakeal yol
 166. 166. Neonatal Resüsitasyon Programı İntratrakeal ilaç uygulaması
 167. 167. İlaçların önceden hazırlanması • Uygulama gecikmez • Herkes resüsitasyona aktif olarak katılır • Hatalı ilaç uygulama olasılığı azalır Neonatal Resüsitasyon Programı
 168. 168. Prematür Bebek !!! • sub epidermal germinal matriks Neonatal Resüsitasyon Programı
 169. 169. Etkileri: • Kalbi uyarmak • Doku perfüzyonunu arttırmak • Asit/baz dengesini düzeltmek Neonatal Resüsitasyon Programı Epinefrin
 170. 170. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulama yolları: • Umbilikal ven • Periferik venler • Endotrakeal Epinefrin
 171. 171. Epinefrin Endikasyon: • Kalp atımı yoksa (KAH=0) • En az 30 saniye % 100 O2 PBV+ kalp masajına rağmen kalp atımı 60/dk’dan az ise Neonatal Resüsitasyon Programı Etki: •Kontraksiyon gücü ve sayısının artışı •Periferik vazokonstriksiyon
 172. 172. Epinefrin Hazırlama: • 1:10 000, şırıngaya 1ml Neonatal Resüsitasyon Programı Sulandırma: • 1 mg = 1 ml + 9 ml • 0.5 mg = 1 ml + 4 ml • 0.25 mg = 1 ml + 1.5 ml
 173. 173. Epinefrin Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulama: • 0.1-0.3 ml/kg=0.01-0.03 mg/kg IV • 1-2 mL/kg (0.1-0.2 mg/kg) ETT • Hızlı verilir
 174. 174. Neonatal Resüsitasyon Programı • Yenidoğanlarda yüksek doz önerilmez. • KTA yükseldikten sonra rezidüel epinefrin serebral kan akımını artırarak ve HT yol açarak germinal matriks kanaması yapar.
 175. 175. Epinefrin Beklenen yanıt: 30 saniye içinde kalp atımının 100/dk üzerine çıkması Yetersiz yanıt: (Kalp atım hızı 100/dk altında kalırsa) Epinefrin tekrarı (her 3-5 dakikada bir) • Volüm genişleticiler • NaHCO3 Neonatal Resüsitasyon Programı
 176. 176. Volüm genişleticiler Endikasyon: • Hipovolemi ya da • Akut kanama bulguları ya da şüphesi Etki: • Damar içi volümü ↑ • Doku perfüzyonu ↑ • Metabolik asidoz düzelir Neonatal Resüsitasyon Programı
 177. 177. Volüm genişleticiler Hipovolemi belirtileri: • Oksijenizasyona rağmen süregelen solukluk • Zayıf nabız (KAH iyi olabilir) • Resüsitasyona yetersiz yanıt • TA düşük ya da yok Neonatal Resüsitasyon Programı
 178. 178. Neonatal Resüsitasyon Programı • Akut kan kayıplarında Hb ve Hct tayini yanıltıcıdır • Bu değerler başlangıçta normal olabilir.
 179. 179. Volüm genişleticiler • Serum fizyolojik • Ringer laktat • Tam kan Hazırlama: • 40 ml (şırınga ya da infüzyon seti) Neonatal Resüsitasyon Programı
 180. 180. Uygulama: • 10 ml / kg • IV • En az 5-10 dakikada Neonatal Resüsitasyon Programı Volüm genişleticiler
 181. 181. Volüm genişleticiler Beklenen yanıt: • Nabız güçlenir • Solukluk düzelir Yetersiz Yanıt: [Hipovolemi bulguları sürerse] • Volüm genişleticinin yinelenmesi • NaHCO3 • TA düşük ise: Dopamin Neonatal Resüsitasyon Programı
 182. 182. Sodyum bikarbonat Endikasyon: • Diğer tedavilere yanıt vermeyen uzamış arrest Neonatal Resüsitasyon Programı Etki: •Metabolik asidozu düzeltir •Volüm artışı sağlar
 183. 183. Hazırlama: • 0.5 mEq / ml = % 4.2’lik solüsyon • 20 ml’lik şırınga • 10 ml %8.4’lük çözelti 10 ml ile sulandırılır Uygulama: • 2 mEq/kg (= 4ml/kg ) • IV • Yavaşça (en az 2 dakikada !) Neonatal Resüsitasyon Programı Sodyum bikarbonat
 184. 184. Beklenen Yanıt: 30 saniyede kalp atım hızının 100/dk üzerine çıkması Yetersiz Yanıt: [KAH 100/dk ↓ ise] Neonatal Resüsitasyon Programı Sodyum bikarbonat •Epinefrin tekrarı (3-5 dakikada bir) •Volüm genişletici •TA düşük ise dopamin
 185. 185. ETKİN VENTİLASYONA DEVAM !!! Neonatal Resüsitasyon Programı Sodyum bikarbonat
 186. 186. IVH ( İntra Ventriküler Hemoraji) RİSKİ ! Neonatal Resüsitasyon Programı Sodyum bikarbonat •Uygun konsantrasyon •Uygun veriliş hızı
 187. 187. Neonatal Resüsitasyon Programı PBV ile KTA ve renk düzelmesine karşın kas tonusu zayıf ve spontan solunum yoksa
 188. 188. • Hipoksik iskemik ensefalopati • Konjenital nöromüsküler hastalık • Anneye verildikten sonra plasenta yoluyla bebeğe geçen sedasyon yapıcı ilaçlar Neonatal Resüsitasyon Programı
 189. 189. BEBEK’te ağır solunum depresyonu Etki: NARKOTİK ANTOGONİSTİ Neonatal Resüsitasyon Programı Nalokson hidroklorid ANNE’ye son 4 saat içinde narkotik verilmiş olması VE Endikasyon:
 190. 190. • Bebekte ciddi solunum depresyonu varsa ve • Anneye doğumdan önce 4 saat içerisnde nerkotik uygulanmışsa ve • PBV ile bebeğin KTA hızı ve renginin düzelmesine karşın spontan solunumu yoksa Neonatal Resüsitasyon Programı Endikasyonları
 191. 191. • Hazırlama: • 0.4 mg/ml • 1.0 mg/ml • Şırıngaya 1ml • Uygulama: • 0.1mg / kg • IV-ET-IM-SC • Hızlı verilir Neonatal Resüsitasyon Programı Nalokson hidroklorid
 192. 192. Beklenen Yanıt: • SPONTAN SOLUNUMUN BAŞLAMASI Neonatal Resüsitasyon Programı Nalokson hidroklorid İzlem: • Solunum ve KAH • Nalokson tekrarı DİKKAT! • Narkotik bağımlısı annelerin bebeklerinde nöbetlere neden olabilir
 193. 193. DOPAMİN-DOBUTAMİN • Periferik perfüzyon yeterli değilse verilir. • Kalp debisi artar, kan basıncı yükselir. • 5-10 ug/kg/dk dozunda, • Monitor takibinde verilir
 194. 194. SPONTAN SOLUNUM BAŞLAYANA KADAR ETKİN VENTİLASYONA DEVAM !!! Neonatal Resüsitasyon Programı

×