Pediatrik Karbonmonoksit
Zehirlenmesinde
Karboksihemoglobin Düzeylerini
Önemseyelim
Tahir AtikTahir Atik, Caner Turan, E.U...
GİRİŞGİRİŞ
• Karbonmonoksit (CO), karbon bazlı yakıt ve maddelerin eksik
yanmasıyla açığa çıkan renksiz, tatsız, kokusuz v...
• Biz bu çalışmada, CO zehirlenmesi nedeni ile acil
servise başvuran çocukların,
• klinik/epidemiyolojik özelliklerini ort...
GEREÇ-YÖNTEMGEREÇ-YÖNTEM
• Kasım 2011-Mayıs 2012
• EÜTF Çocuk Hastanesi Acil servisine CO zehirlenmesi
nedeni ile başvuran...
• Hastaların
• cinsiyeti,
• yaşı,
• başvuru ayı,
• CO kaynağı (soba, şofben,
yangın)
• nakil süresi,
• başvuru anında yakı...
Klinik bulgu-Gruplandırma
•Hafif: bulantı, kusma, halsizlik
•Orta: baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı
•Ağır: senkop, gö...
Başvuru anındaki
•Kan gazları,
•EKG
– (ST – T dalga değişikliği, ritm bozukluğu vb)
•Kardiak enzim düzeyleri
– (CKMB >25U/...
• Kan karboksihemoglobin düzeyi-Grup
– COHb < % 20,
– COHb % 20-40,
– COHb > % 40
GEREÇ-YÖNTEMGEREÇ-YÖNTEM
TEDAVİ:
•Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi
– Karboksihemoglobin (COHb) düzeyi %20’un üzerinde olan
ve/veya
– kan gazında m...
• Akut nörolojik bulguları olan ve/veya COHb > %20 olarak
saptanan hastalara 1 ay sonra kraniyal MRG önerildi
• Nöropsikiy...
• % 47 kız , % 53 erkek
• Yaş ort. 7.06 yıl (4 ay-17 yaş)
• Hastaların
– % 55’i Şubat (n=26) ,
– %17’si Ocak (n=8),
– %11’...
• Başvuru sırasında
– %60 (n=28) hafif bulgular,
– %21 (n=10) orta derecede bulgular,
– %19 (n=9) ağır bulgular
• Olguları...
BULGULARBULGULAR
p: 0,04
hastaların sadece birinde metabolik asidoz saptanırken,
COHb: %1-57 (ortalama: %13,7) aralığında ...
• Kardiyak tutulum saptanan hastalar ile COHb düzeyleri
arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlı bulundu
• Kardi...
BULGULARBULGULAR
• Hastaların
– %60’ına (n=28) normobarik oksijen (NBO) tedavisi,
– %40 hastaya (n=19) hiperbarik oksijen tedavisi
• Tüm ol...
• Uzun dönem nöropsikiyatrik komplikasyonlar açısından 1
ay sonra kranial MRG ile değerlendirilen hastalardan
(n=19) sadec...
• Hastaların acil serviste izlem süresi ortalama 6 saat
(2-14 saat) olarak saptandı
• İzlem süresi ile başvuru kaynağı ara...
• Acil serviste
– NBO tedavisi alan hastaların izlem süresi 4,8 saat (2-12 saat)
– HBO tedavisi alan hastaların ortalama i...
SONUÇSONUÇ
• Özellikle kış aylarında ülkemizde de önemli bir sorun
olan CO intoksikasyonlarında en önemli etkenler soba
ve...
• CO intoksikasyonu şüphesi olan olgularda, COHb düzeyi
ölçülmelidir.
• Bu ölçüm akut nörolojik bulgu varlığı ve kardiyak
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pediatrik karbonmonoksit zehirlenmesinde karboksihemoglobin düzeylerini önemseyelim

1,207 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
210
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 •  soba ve şofben zehirlenmelerinde ağır bulguların daha fazla olduğu görüldü (p=0.042)
 •  COHb düzeyi arttıkça akut nörolojik bulguların daha çok görüldüğü saptandı(p=0.004).
 • Pediatrik karbonmonoksit zehirlenmesinde karboksihemoglobin düzeylerini önemseyelim

  1. 1. Pediatrik Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Karboksihemoglobin Düzeylerini Önemseyelim Tahir AtikTahir Atik, Caner Turan, E.Ulaş Saz, Caner Turan, E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmirEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
  2. 2. GİRİŞGİRİŞ • Karbonmonoksit (CO), karbon bazlı yakıt ve maddelerin eksik yanmasıyla açığa çıkan renksiz, tatsız, kokusuz ve irritan olmayan bir gaz • Çok düşük düzeylerde (%0-5) her bireyde tespit edilebilmekte • Yüksek CO düzeyleri zehirlenmeleri desteklese de yüksek CO düzeyleri ile klinik bulgular ve prognoz arasında bazı çalışmalarda bir ilişki saptanmamış • CO zehirlenmesi, özellikle ülkemizde kış aylarında ölümle sonuçlanabilen önemli bir morbidite nedenidir
  3. 3. • Biz bu çalışmada, CO zehirlenmesi nedeni ile acil servise başvuran çocukların, • klinik/epidemiyolojik özelliklerini ortaya koymak, • karboksihemoglobin değerlerini göstermek, • kardiyak ve nöropsikiyatrik etkilenme oranını saptamak • tedavi sonuçlarını araştırmayı amaçladık AMAÇAMAÇ
  4. 4. GEREÇ-YÖNTEMGEREÇ-YÖNTEM • Kasım 2011-Mayıs 2012 • EÜTF Çocuk Hastanesi Acil servisine CO zehirlenmesi nedeni ile başvuran 47 hasta alındı.
  5. 5. • Hastaların • cinsiyeti, • yaşı, • başvuru ayı, • CO kaynağı (soba, şofben, yangın) • nakil süresi, • başvuru anında yakınmaları, • klinik bulguları, • kan karboksi hemoglobin düzeyleri, • laboratuvar bulguları, • aldıkları tedavi, • tedavi sonrası kontrol karboksihemoglobin düzeyleri, • kranial MRG görüntüleri GEREÇ-YÖNTEMGEREÇ-YÖNTEM
  6. 6. Klinik bulgu-Gruplandırma •Hafif: bulantı, kusma, halsizlik •Orta: baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı •Ağır: senkop, görme bozukluğu, bilinç kaybı •Baş dönmesi, senkop, görme bozukluğu ve bilinç kaybı yakınmaları da akut nörolojik bulgu olarak değerlendirildi. GEREÇ-YÖNTEMGEREÇ-YÖNTEM
  7. 7. Başvuru anındaki •Kan gazları, •EKG – (ST – T dalga değişikliği, ritm bozukluğu vb) •Kardiak enzim düzeyleri – (CKMB >25U/L, Troponin I >0,013 U/L) GEREÇ-YÖNTEMGEREÇ-YÖNTEM
  8. 8. • Kan karboksihemoglobin düzeyi-Grup – COHb < % 20, – COHb % 20-40, – COHb > % 40 GEREÇ-YÖNTEMGEREÇ-YÖNTEM
  9. 9. TEDAVİ: •Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi – Karboksihemoglobin (COHb) düzeyi %20’un üzerinde olan ve/veya – kan gazında metabolik asidoz saptanan ve/veya – akut nörolojik bulguları olan hastalara •Diğer tüm hastalara en az 4 saat “normobarik oksijen (NBO) tedavisi” uygulandı GEREÇ-YÖNTEMGEREÇ-YÖNTEM
  10. 10. • Akut nörolojik bulguları olan ve/veya COHb > %20 olarak saptanan hastalara 1 ay sonra kraniyal MRG önerildi • Nöropsikiyatrik komplikasyonları olan hastalar; – daha önce hiçbir nörolojik defisiti olmayan ve CO intoksikasyonu sonrasında gelişen nöropsikiyatrik bulguları saptanan olgulardı • İzlemde endikasyonu olan olgular psikiyatri ile de konsulte edildi • İstatiksel veriler SPSS 16 programı kullanılarak yapıldı. GEREÇ-YÖNTEMGEREÇ-YÖNTEM
  11. 11. • % 47 kız , % 53 erkek • Yaş ort. 7.06 yıl (4 ay-17 yaş) • Hastaların – % 55’i Şubat (n=26) , – %17’si Ocak (n=8), – %11’i Mart (n=5) ayında • CO kaynağı – %78 (n=37) soba , – %11 (n=5) yangın, – %11 (n=5) şofben • Başvuru süresi ort. 4,1(0,5-12) saat BULGULARBULGULAR
  12. 12. • Başvuru sırasında – %60 (n=28) hafif bulgular, – %21 (n=10) orta derecede bulgular, – %19 (n=9) ağır bulgular • Olguların % 26’sında (n=12) akut nörolojik bulgu (+) • % 32 hastada (n=15) kardiak tutulum saptandı BULGULARBULGULAR
  13. 13. BULGULARBULGULAR p: 0,04 hastaların sadece birinde metabolik asidoz saptanırken, COHb: %1-57 (ortalama: %13,7) aralığında bulundu.
  14. 14. • Kardiyak tutulum saptanan hastalar ile COHb düzeyleri arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlı bulundu • Kardiyak tutulum ile CO kaynağı arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı BULGULARBULGULAR
  15. 15. BULGULARBULGULAR
  16. 16. • Hastaların – %60’ına (n=28) normobarik oksijen (NBO) tedavisi, – %40 hastaya (n=19) hiperbarik oksijen tedavisi • Tüm olgularda uygulanan tedavi (NBO, HBO) sonrasında bakılan kontrol kan gazlarında COHb: <%5 olarak saptandı. BULGULARBULGULAR
  17. 17. • Uzun dönem nöropsikiyatrik komplikasyonlar açısından 1 ay sonra kranial MRG ile değerlendirilen hastalardan (n=19) sadece 1 tanesinde serebral tutulum saptandı BULGULARBULGULAR
  18. 18. • Hastaların acil serviste izlem süresi ortalama 6 saat (2-14 saat) olarak saptandı • İzlem süresi ile başvuru kaynağı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.17). • Orta ve ağır bulgularla gelen hastaların izlem sürelerinin daha uzun olduğu görüldü (p=0.008). • COHb düzeyleri ile izlem süreleri karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki elde edilemedi (p=0.27). BULGULARBULGULAR
  19. 19. • Acil serviste – NBO tedavisi alan hastaların izlem süresi 4,8 saat (2-12 saat) – HBO tedavisi alan hastaların ortalama izlem süresi 7,2 saat (4- 14 saat) • HBO tedavisi alan hastaların acil serviste izlem sürelerinin daha uzun (p=0.026) BULGULARBULGULAR
  20. 20. SONUÇSONUÇ • Özellikle kış aylarında ülkemizde de önemli bir sorun olan CO intoksikasyonlarında en önemli etkenler soba ve şofben zehirlenmeleridir • Kış aylarında bilinç kaybı ile gelen çocuklarda CO zehirlenmesi ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir • Şofben zehirlenmeleri nedeniyle getirilen olgular ağır klinik bulgular göstermektedir.
  21. 21. • CO intoksikasyonu şüphesi olan olgularda, COHb düzeyi ölçülmelidir. • Bu ölçüm akut nörolojik bulgu varlığı ve kardiyak tutulum ile korelasyon göstermektedir • Ayrıca tüm olgular kardiyak tutulum açısından EKG ve kardiyak belirteçler ile değerlendirilmelidir. • CO intoksikasyonlarında uygun olgularda HBO tedavisi etkin bir yöntem olmakla birlikte hastalar geç nörolojik bulgular açısından takip edilmelidir. SONUÇSONUÇ

  ×