Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Arş.Gör.Dr. Lale KARAMANG.Ü.T.F. Acil Tıp A.D.Nisan.2009
SUNU PLANI Herpes virus tipleri HSV 1-2 Enfeksiyonları VZV Enfeksiyonları EBV Enfeksiyonları CMV Enfeksiyonları İnfl...
HSV TİPLERİ• HHV-1 Herpes simpleks virüs tip-1 (HSV-1)• HHV-2 Herpes simpleks virüs tip-2 (HSV-2)• HHV-3 Varisella-zoster ...
HSV 1-2 EnfeksiyonlarI HSV enfeksiyonları mükoz membranların veya zedeli derinin enfekte sekresyonla teması ile geçer ...
Herpes simpleks stomatiti HSV-1 lezyonu ağızda eritamatoz zeminde küçük ince duvarlı veziküldür ama vezikül her zaman o...
• Genelde alt dudak dış sınırda• Lezyon öncesi ağrı, karıncalanma hissi olur
 <5 y.da faranjit yada gingivostomatit yapabilir. Ateş ve servikal lap eşlik edebilir Viral kültür elde etmek haftalar...
 TEDAVI: Herpetik gingivostomatitde ilk 72 sa.de cocuklarda oral asiklovir (Zovirax) tedavisi etkili Recurrent oral HS...
Genİtal herpes Genelde tip2 nadiren tip1 ile olur Zedelenmiş deri ve mukozadan geçer Enfekte kişi ile ilişkiden 7-10 gü...
 Genelde inguinal lap var Disürı sıktır ve ciddi ağrı nedeni ile  üriner retansiyon olb  Ilk enf.da sistemik semptom...
 %60-90 recurrens olur. Recurrenslerde sistemik semptom olmayabilir. Genelde hafif geçer Klinik olarak tanı konur Vir...
 Herpes simplex virus
 TEDAVİ: *Prımer genital herpes için Asiklovir 3x400mg 7-10 gün (Zovirax) Valasiklovir 2x1 gr 7-10 gün (Valtrex)   ...
 *Recurrensde     Asiklovir 3x400 5gün     Valasiklovir 2x500 5gün     Famsiklovir 3x125 5gün Semptom başlan...
VZV ENFEKSİYONLARI• VZV primer enfeksiyonu çocuklarda görülen suçiçeği• Latent VZV enfeksiyonu aktivasyonu ile zona oluşur
Herpes zoster• Genelde yaşlıda olur• Tüm yaşamda insidansı %20• Kl: genelde tek dermatomda     torasik ve lomber derma...
   Abstract Zona zoster infection is often associated with  painful erythematous vesicular eruptions of the  skin or...
• 2hafta - 1 ay arası sürer• Eğer döküntü birden çok dermatomda yada orta hattı geçmışse dissemine olmuştur
• Kranial sinir tutulumu olabilir (herpes zoster oftalmicus ve Ramsey Hunt) Rumsey Hunt 5.cn 1.dalını tutarsa görmeyi t...
• Oküler tutulum sadece alında çizgi şeklinde bir tutulum ile gelebilir• Hutchinson işareti (burun ucu lezyonu) oküler t...
Oftalmolojik tutulumda göz kons !!!
• Zonanın en sık komplikasyonu postherpetik nevralji• Akut zona zoster sonrası tüm hastaların %10-20 de, >70 yaşında %70...
 Herpes zoster yaşlılarda daha sık ve postherpetik nevralji tedaviside yaşlılarda daha zor. Bu yüzden <60 yaş insanlar...
• TEDAVİ: Akut zoster tedavisi postherpetik nevralji insidansını azaltır ama süresine etkisi yoktur.• Maksimum fayda içi...
• Famsiklovir 3x500 mg/ 7gün• Valasiklovir 3x1 gr/ 7gün• Asiklovir 5x800 mg/ 7gün• Dissemine ise IV tedavi• Postherpetik n...
EBV ENFEKSİYONLARI EMN Burkitt Lenfoma Nazofarinks karsinomu ve birçok malignite etyolojisinden sorumlu tutulur Toplu...
emn Genelde çocukları ve gençleri etkiler Ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı gibi nonspesifik semptomlar EMN’li 4-6 hafta in...
 KLİNİK:1. Farinkste eksuda (streptokok faranjit!)2. Uvula ödemi, gingivit,3. Ant-post servikal lap,4. Generalize lap,5. ...
 TANI:1. PYda atipik lenfosit artışı,2. Heterofil antibody (monospot testi) >5yaşında daha anlamlı TEDAVİ: Destekleyici...
BURKİTT LENFOMA Genelde 2-12 yaşda görülür Malign B hücreli lenfomadır %60-70 çene tutulur KLİNİK: Hızlı büyüyen sert ...
CMV ENFEKSİYONLARI Genelde asemptomatiktir Organ nakledilenlerde ve AIDS hastalarında fırsatçı enf Nakil hastalarında ...
Arş.Gör.Dr. Lale KARAMANG.Ü.T.F. Acil Tıp A.D.Nisan.2009
• Influenza A virusu,• Influenza B virusu• Influenza C virüsu• İnfluenza A ve B epidemilerden sorumlu primer patojenlerdi...
 Influenza A hayvanlarda ve insanlarda görülebilir. Antijenik değişim kapasitesi daha yüksektir Influenza B’nin antijeni...
 En son dramatik pandemi 1918’de gelişip tüm dünyada 20 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur
1957 ASYA GRİ B Nİ N 6 AYDA         İ DÜNYAYA YAYIL IIMFeb-Mar 1957Apr-May 1957Jun-Jul-Aug 1957         ...
B R İ NF UE  İ   L NZA PANDE İ Sİ Nİ N           M SONUÇL ARIDSÖ’nün hazırladığı en iyimser senaryolaragör...
K AY T SLM OL AYACAĞ IZ OL  E İ  M
ÇOK ÇAL Ş ACAĞ IZ    I
ASL P S E M YE Ğİ Z  A E T E CE
Influanze a ve b• Tüm dünyada özellikle kış aylarında görülür• Öksürme-damlacık yoluyla bulaşır• 2-3 gün inkübasyon sonra...
• KLİNİK: Klasik nezle semptomları• 38.6-39.8 ateş,• Öksürük,• Burun akıntısı,• Baş ağrısı,• Myalji,• Servikal lap
 Ateş genelde 2-4 gün sürer Ardından sistemik semptomlar baskın Öksürük, halsizlik birkaç hafta sürebilir Yaşlılarda g...
• Etkilenen cocukların %50 de GIS semptomları olabilir. Erişkinde beklenmez• Dispne ve hipoksi olursa pulmoner tutulum ...
• İnfluenza A ve B myokardit, influenza B myozit yapabilir• Virüse karşı oluşan interferon ve TNF- alfa gibi sitokinler vi...
 İnfluenza enfeksiyonu sırasında aspirin alanlarda Reye sendromu görülebilir Reye Sendromu: Kusma , bilinç bulanıklığı, ...
 LAB: Özgün değil Göreceli lökopeni görülebilir. Hastaların %10’unda akciğerlerinde atelektazi veya infiltrasyon görüle...
• TANI: %85 klinik olarak nezle tanınır. Myalji ve kas katılığı olanda bakteriyemi düşünülmeli• Hızlı antijen testleri y...
 TEDAVİ: İnfluanze A için amantadin, rimantadin. B’ye etkin değiller• Amantadin 2x100 mg/5 gün. Fakat epileptiklerde nö...
 Oseltamivir ve zanamivir noraminidaz inhibitörleri olup hem A hem B’ye etkili Oseltamivir 2x75 mg/5 gün. Nadiren bulan...
 Zanamivir inhale olarak 2x10 mg/5 gün. Bronkospazm yapabileceği için pulmoner hastalığı olanda verilmemeli
 KOMPLİKASYONLAR: Otitis Media. Pnömoni Akut myozitis Myokardit Staf enf süperpozisyonunda toksik şok sendromu
  İnfluanzeyi ağır geçirme riski yüksek olanlar:  Kronik hastalığı olan kişiler:   Kalp hastalığı (konjenital ve ak...
 PROFİLAKSİ: Aşı  İnaktive aşıdır  Aşı suşları bir önceki kıştaki  serotiplerden seçilir  6 aylık bebek ve üzeri...
 TEŞEKKÜRLER…
herpes virus enfeksiyonları (fazlası için www.tipfakultesi.org )
herpes virus enfeksiyonları (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

herpes virus enfeksiyonları (fazlası için www.tipfakultesi.org )

6,869 views

Published on

 • Login to see the comments

herpes virus enfeksiyonları (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. Arş.Gör.Dr. Lale KARAMANG.Ü.T.F. Acil Tıp A.D.Nisan.2009
 2. 2. SUNU PLANI Herpes virus tipleri HSV 1-2 Enfeksiyonları VZV Enfeksiyonları EBV Enfeksiyonları CMV Enfeksiyonları İnfluanze Virus Enfeksiyonları
 3. 3. HSV TİPLERİ• HHV-1 Herpes simpleks virüs tip-1 (HSV-1)• HHV-2 Herpes simpleks virüs tip-2 (HSV-2)• HHV-3 Varisella-zoster virüsü (VZV)• HHV-4 Ebstein-Barr virüsü (EBV)• HHV-5 Sitomegalovirüs (CMV)• HHV-6 İnsan herpes virüs 6• HHV-7 İnsan herpes virüs 7• HHV-8 Kaposi sarkomuna eşlik eden herpes virüsü (KSHV)
 4. 4. HSV 1-2 EnfeksiyonlarI HSV enfeksiyonları mükoz membranların veya zedeli derinin enfekte sekresyonla teması ile geçer HSV-1: Primer lezyon oral Genital lezyonda olabilir Genelde hafif/asemptomatik• HSV-2: Primer olarak seksuel yayılır Primer lezyon genital Oral lezyonda olabilir
 5. 5. Herpes simpleks stomatiti HSV-1 lezyonu ağızda eritamatoz zeminde küçük ince duvarlı veziküldür ama vezikül her zaman olmayabilir. Primer lezyon 1-2 haftada gecer Enfekte kiside recurrent oral lezyon %60-90 Lokal travma, güneş yanığı, stres tekrarı tetikler
 6. 6. • Genelde alt dudak dış sınırda• Lezyon öncesi ağrı, karıncalanma hissi olur
 7. 7.  <5 y.da faranjit yada gingivostomatit yapabilir. Ateş ve servikal lap eşlik edebilir Viral kültür elde etmek haftalar alır Tanı klinik
 8. 8.  TEDAVI: Herpetik gingivostomatitde ilk 72 sa.de cocuklarda oral asiklovir (Zovirax) tedavisi etkili Recurrent oral HSV icin famsiklovir (Famvir) 3x500 / 5gün Topikal olarak pensiklovir (Vectavir) 2 sa.de bir 4 gün (semptom süresini kısaltır)
 9. 9. Genİtal herpes Genelde tip2 nadiren tip1 ile olur Zedelenmiş deri ve mukozadan geçer Enfekte kişi ile ilişkiden 7-10 gün sonra eritamatöz zeminde ağrılı püstül yada vezikül primer lezyonu Lezyonlar birleşme eğiliminde olup ülsere hale gelir Cinsel yönden aktif kadınlarda daha çok görülür
 10. 10.  Genelde inguinal lap var Disürı sıktır ve ciddi ağrı nedeni ile üriner retansiyon olb Ilk enf.da sistemik semptomlar sıktır (ateş, başağrısı, myalji) Ted edilmezse 2-3 haftada geçer Latent kalır Asemptomatik hasta bulaştırmaya devam eder
 11. 11.  %60-90 recurrens olur. Recurrenslerde sistemik semptom olmayabilir. Genelde hafif geçer Klinik olarak tanı konur Viral kültür alınabilir (vezikülden, ülserden). Kültür tzanck smeardan daha güvenilir. Tzanck smear intranükleer inklüzyonları göstermek için…
 12. 12.  Herpes simplex virus
 13. 13.  TEDAVİ: *Prımer genital herpes için Asiklovir 3x400mg 7-10 gün (Zovirax) Valasiklovir 2x1 gr 7-10 gün (Valtrex) Famsiklovir 3x250 mg 7-10 gün(Famvir) Hasta klinik olarak ciddi ise IV asiklovir 5-10 mg/kg şeklinde 8 sa.de 1 verilir
 14. 14.  *Recurrensde Asiklovir 3x400 5gün Valasiklovir 2x500 5gün Famsiklovir 3x125 5gün Semptom başlangıcında tedavi verilirse hastalık süre ve şiddeti hafifler
 15. 15. VZV ENFEKSİYONLARI• VZV primer enfeksiyonu çocuklarda görülen suçiçeği• Latent VZV enfeksiyonu aktivasyonu ile zona oluşur
 16. 16. Herpes zoster• Genelde yaşlıda olur• Tüm yaşamda insidansı %20• Kl: genelde tek dermatomda torasik ve lomber dermatomlar en sık alanda 1-3 gün ağrı şeklinde prodrom sonra makülopapuler döküntü hızla veziküle döner
 17. 17.    Abstract Zona zoster infection is often associated with painful erythematous vesicular eruptions of the skin or mucous membranes. Varicella zoster virus which stays latent in the sensorial root ganglia causes zona zoster infection. The most recognized feature of zona zoster is the dermatomal distribution of vesicular rashes. In the present case report, we state an unusual presentation of sacral zona zoster with urinary retention, erectile dysfunction and meningitis Urol Int. 2009;82(2):238-41. Epub 2009 Mar 19. Links Urinary retention, erectile dysfunction and meningitis due to sacral herpes zoster: a case report and review of the literature. Erol B, Avci A, Eken C, Ozgok Y. Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey.
 18. 18. • 2hafta - 1 ay arası sürer• Eğer döküntü birden çok dermatomda yada orta hattı geçmışse dissemine olmuştur
 19. 19. • Kranial sinir tutulumu olabilir (herpes zoster oftalmicus ve Ramsey Hunt) Rumsey Hunt 5.cn 1.dalını tutarsa görmeyi tehdit eder• 7.cs tutulumu Ramsey Hunt’a sekonder görülebilir. Klinikde Bell Pulsy olarak presente olur ve tedavisi de aynıdır
 20. 20. • Oküler tutulum sadece alında çizgi şeklinde bir tutulum ile gelebilir• Hutchinson işareti (burun ucu lezyonu) oküler tutulum öncesi olabilir ama kural değil• Herpes zoster enf.ları keratit yapabilir hatta daha derin yapıları da tutabilir ( korneal ülser)
 21. 21. Oftalmolojik tutulumda göz kons !!!
 22. 22. • Zonanın en sık komplikasyonu postherpetik nevralji• Akut zona zoster sonrası tüm hastaların %10-20 de, >70 yaşında %70 oranında izlenebilir• Genelde 1-2 ayda biter. 1 yılada uzayabilir
 23. 23.  Herpes zoster yaşlılarda daha sık ve postherpetik nevralji tedaviside yaşlılarda daha zor. Bu yüzden <60 yaş insanlar aşılanmalı Johnson RW, Wasner G, Saddier P, Baron R. Bristol Royal Infirmary and University of Bristol, Bristol, United Kingdom. r.w.johnson@bris.ac.uk Drugs Aging. 2008;25(12):991-1006. doi: 10.2165/0002512- 200825120-00002. Links Herpes zoster and postherpetic neuralgia: optimizing management in the elderly patient.
 24. 24. • TEDAVİ: Akut zoster tedavisi postherpetik nevralji insidansını azaltır ama süresine etkisi yoktur.• Maksimum fayda için tedavi ilk 72 saatde başlamalı• Famsiklovir ve valasiklovirin asiklovirden daha etkin olduğu düşünülüyor ama klinik olarak anlamlı fark gözlenmemiş
 25. 25. • Famsiklovir 3x500 mg/ 7gün• Valasiklovir 3x1 gr/ 7gün• Asiklovir 5x800 mg/ 7gün• Dissemine ise IV tedavi• Postherpetik nevraljinin ted.de ilk tercih analjezik genelde narkotik• Işe yaramazsa gabapentin (3x300-600 mg) yada karbamazepin (2x400 mg)
 26. 26. EBV ENFEKSİYONLARI EMN Burkitt Lenfoma Nazofarinks karsinomu ve birçok malignite etyolojisinden sorumlu tutulur Toplumun %90dan fazlası enfekte Tükürük ve cinsel yolla bulaşır
 27. 27. emn Genelde çocukları ve gençleri etkiler Ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı gibi nonspesifik semptomlar EMN’li 4-6 hafta insanlarla yakın temastan kaçınmalı
 28. 28.  KLİNİK:1. Farinkste eksuda (streptokok faranjit!)2. Uvula ödemi, gingivit,3. Ant-post servikal lap,4. Generalize lap,5. Makülopapüler deri döküntüleri %5-10, özellikle ampisilin ve türevleri ile artar6. HSM,
 29. 29.  TANI:1. PYda atipik lenfosit artışı,2. Heterofil antibody (monospot testi) >5yaşında daha anlamlı TEDAVİ: Destekleyici KOMPLİKASYON: Dalak rüptürü, havayolu obstrüksiyonu
 30. 30. BURKİTT LENFOMA Genelde 2-12 yaşda görülür Malign B hücreli lenfomadır %60-70 çene tutulur KLİNİK: Hızlı büyüyen sert şişlik, ağrı, parestezi, geniş ülsere kitle TEDAVİ: KT,RT
 31. 31. CMV ENFEKSİYONLARI Genelde asemptomatiktir Organ nakledilenlerde ve AIDS hastalarında fırsatçı enf Nakil hastalarında ateş, lökopeni, hepatit, pnömoni, özefajit, gastrit, kolit, retinit TANI: İnsitu hibridizasyon, PCR TEDAVİ: Gansiklovir, foskarnet sodyum
 32. 32. Arş.Gör.Dr. Lale KARAMANG.Ü.T.F. Acil Tıp A.D.Nisan.2009
 33. 33. • Influenza A virusu,• Influenza B virusu• Influenza C virüsu• İnfluenza A ve B epidemilerden sorumlu primer patojenlerdir• Influenza C virüsu daha çok ÜSYE şeklinde seyreden sporadik olgularla ilişkilidir• İnfluenza A ve B’nin farklı suşları mevcuttur
 34. 34.  Influenza A hayvanlarda ve insanlarda görülebilir. Antijenik değişim kapasitesi daha yüksektir Influenza B’nin antijenik değişim kapasitesi daha düşüktür ve hayvan rezervuar tanımlanmamıştır
 35. 35.  En son dramatik pandemi 1918’de gelişip tüm dünyada 20 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur
 36. 36. 1957 ASYA GRİ B Nİ N 6 AYDA İ DÜNYAYA YAYIL IIMFeb-Mar 1957Apr-May 1957Jun-Jul-Aug 1957 69,800 ÖLÜ (Amerikada)
 37. 37. B R İ NF UE İ L NZA PANDE İ Sİ Nİ N M SONUÇL ARIDSÖ’nün hazırladığı en iyimser senaryolaragöre , çok kısa bir zaman dilimi içinde,Dünya çapında 233 milyon hasta polikliniklerebaşvuracak,5.2 milyon hasta hastaneye yatacak ve7.4 milyon ölüm gerçekleşecektir.
 38. 38. K AY T SLM OL AYACAĞ IZ OL E İ M
 39. 39. ÇOK ÇAL Ş ACAĞ IZ I
 40. 40. ASL P S E M YE Ğİ Z A E T E CE
 41. 41. Influanze a ve b• Tüm dünyada özellikle kış aylarında görülür• Öksürme-damlacık yoluyla bulaşır• 2-3 gün inkübasyon sonrası klinik oluşur
 42. 42. • KLİNİK: Klasik nezle semptomları• 38.6-39.8 ateş,• Öksürük,• Burun akıntısı,• Baş ağrısı,• Myalji,• Servikal lap
 43. 43.  Ateş genelde 2-4 gün sürer Ardından sistemik semptomlar baskın Öksürük, halsizlik birkaç hafta sürebilir Yaşlılarda genelde klasik semp.lar olmaz. Sadece ateş, konfüzyon, nazal konjesyon ile gidebilir
 44. 44. • Etkilenen cocukların %50 de GIS semptomları olabilir. Erişkinde beklenmez• Dispne ve hipoksi olursa pulmoner tutulum düşün
 45. 45. • İnfluenza A ve B myokardit, influenza B myozit yapabilir• Virüse karşı oluşan interferon ve TNF- alfa gibi sitokinler virüs enfeksiyonunu sınırlar
 46. 46.  İnfluenza enfeksiyonu sırasında aspirin alanlarda Reye sendromu görülebilir Reye Sendromu: Kusma , bilinç bulanıklığı, konvülziyon, hipoglisemi, metabolik asidoz ve iç organların yağlı dejenerasyonu ile karakterize bir ensefalopatidir.
 47. 47.  LAB: Özgün değil Göreceli lökopeni görülebilir. Hastaların %10’unda akciğerlerinde atelektazi veya infiltrasyon görülebilir.
 48. 48. • TANI: %85 klinik olarak nezle tanınır. Myalji ve kas katılığı olanda bakteriyemi düşünülmeli• Hızlı antijen testleri yapılabilir. 30 dk.da sonuc alınır.• Sensitivitesi %57-81, spesifitesi %93-100 ama tanı ve tedaviyi etkilemediği için kosteffektif değil
 49. 49.  TEDAVİ: İnfluanze A için amantadin, rimantadin. B’ye etkin değiller• Amantadin 2x100 mg/5 gün. Fakat epileptiklerde nöbet aktivitesini arttırır.• Rimantadinin SSS etkisi daha az ama daha pahalı
 50. 50.  Oseltamivir ve zanamivir noraminidaz inhibitörleri olup hem A hem B’ye etkili Oseltamivir 2x75 mg/5 gün. Nadiren bulantı yapabilir. Yemekle alınmalı
 51. 51.  Zanamivir inhale olarak 2x10 mg/5 gün. Bronkospazm yapabileceği için pulmoner hastalığı olanda verilmemeli
 52. 52.  KOMPLİKASYONLAR: Otitis Media. Pnömoni Akut myozitis Myokardit Staf enf süperpozisyonunda toksik şok sendromu
 53. 53.  İnfluanzeyi ağır geçirme riski yüksek olanlar: Kronik hastalığı olan kişiler:  Kalp hastalığı (konjenital ve akkiz kapak hastalığı bulunan),  Akciğer hastalığı,  Astımlılar, Kistik fibrozisliler, Bronkopulmoner displazililer  Solunum kaslarını ilgilendiren Nöromusküler hastalığı bulunanlar Kronik hastalık dışında bağışıklık sistemleri zayıflamış olan kişiler:  Maligniteli kişiler, İmmün yetmezliği olanlar, Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve gençler, Yoğun bakım, yeni doğan gibi direnci zayıf hastaların bakıldığı bölüm çalışanları
 54. 54.  PROFİLAKSİ: Aşı  İnaktive aşıdır  Aşı suşları bir önceki kıştaki serotiplerden seçilir  6 aylık bebek ve üzerine aşı uygulanabilir  Genellikle aşı şu anda riskli gruplara yapılmakla birlikte gittikçe yaygın kullanılır hale gelmektedir
 55. 55.  TEŞEKKÜRLER…

×