Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Döküntülü Hastalıklar
Uzm. Dr. Selim ÖNCEL
?
Aşağıdakilerden hangisi peteşi + ateşin
ayırıcı tanısında yer alır?
 N. meningitidis
 N. gonorrhoeae
 P. aeruginosa
...
?
 Bir antibiyotik bir virüsle enfekte
çocuklarda döküntüye neden olur.
Virüsü ve antibiyotiği söyleyiniz.
 YANIT: EBV -...
?
Çocukluk çağının beş döküntülü
hastalığını sayınız.
 Birinci hastalık
 İkinci hastalık
 Üçüncü hastalık
 Dördüncü ha...
?
 Hangi enfeksiyon ajanı bebeklerde
arabezi dermatitine neden olur?
 YANIT: C. albicans
?
 Hangi enfeksiyon ajanı peteşiyal
eldiven ve çorap sendromuna yol
açar?
 Parvovirüs B19
 Beyaz ırkta daha sık
 İlkba...
Kızamık
 Paramiksovirüs ailesinden bir RNA virüsü
 Oda sıcaklığında 34 saat canlı
 Kuluçka süresi  10-12 gün
 Prodrom...
Kızamıkçık
 Etken Togavirüs ailesinden bir RNA virüsü
 Enkübasyon süresi  14-21 gün
 Virüs döküntüden yedi gün önce - ...
 Kuluçka süresi  1-2 hafta
 Prodrom dönemi  Yok!
 Aniden yüzde döküntü ile başlar.
 Döküntü başladığı an viremi kayb...
?
Eritema İnfeksiyozum
SLE
?
İki yaşından küçük çocuklardaİki yaşından küçük çocuklarda
febril konvülsiyonlarınfebril konvülsiyonların
tanımlanabilir...
?
?
 Kuluçka süresi  10 gün
 Bulaştırıcılık süresi  ?
 Prodrom  Ani başlayan ve üç-dört gün içinde 40-40,5°C'ye
yüksel...
Eksantema Subitum(rozeola infantum, altıncı hastalık)(rozeola infantum, altıncı hastalık)
 Enkübasyon süresi  11-21 gün
 Prodrom  Hafif ateş, halsizlik
 Bulaştırıcılık döküntüden 24 saat önce – tüm lezyonlar...
?
Suçiçeği
Çiçek Suçiçeği
2-4 günlük hastalık Döküntüye kadar
semptomsuz
Lezyonlar yüzde ve
eksremitelerde daha
fazla
Lezyonlar gövde...
?
 Varisella zoster enfeksiyonunun en sık
rastlanan MSS belirtisi nedir?
 YANIT: Ataksi
 Ne zaman ortaya çıkar?
 Hasta...
Büllöz İmpetigo
Enterovirüslerin Neden Olduğu
Döküntülü Hastalıklar
 ECHO virus 2, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 25 ve
Coxsackie virüs A2, A4, A9, ...
?
Herpanjina
 Coxsackie virüsü A4
 Aniden yükselen ateş
 Boğaz ağrısı
 Ağız içinde arka tarafta çok sayıda yaygın,
ağrıl...
?
?
 En sık  Coxsackie virüsü A16
 Bulaşıcılığı yüksek
 Hafif seyirli  5-8 günde skarsız iyileşir
 Dil, sert damak ve ...
El–Ayak-Ağız Hastalığı
 Her tutulum bölgesinde ayrı 5-10 vezikül
 2-6 mm çapında, bir hale ile çevrili
 Hızla rüptür ge...
El–Ayak-Ağız Hastalığı
 Ağrılı lezyonlar ayalarda, ayak
tabanlarında ve gluteusta da
görülebilir.
El–Ayak-Ağız Hastalığı
 Lezyonlar; ağızda daha çok, dil, yanak
ve dudak mukozası, dişetleri ve
yumuşak damakta yerleşirle...
El–Ayak-Ağız Hastalığı
Ayırıcı tanı
 Herpes simpleks
 Varisella-zoster
 Aftöz ülserler
 Herpetiform ülserler
 Herpeti...
El–Ayak-Ağız Hastalığı
Tedavi
 Genellikle uygulanmaz; çünkü
lezyonlar kendilerini sınırlarlar.
Antipiretik, analjezik
 A...
?
 Kuluçka süresi  4-6 hafta
 Prodrom  2-3 gün (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik)
 Yaygın lenfadenopati, hepatosplenomeg...
?
Enfeksiyöz Mononükleoz
?
Peteşiyal döküntüleri ve ateşi olanPeteşiyal döküntüleri ve ateşi olan
bir çocukta en sık rastlanan ölümcülbir çocukta e...
?
 Yüksek ateş, peteşiyal ve purpurik lezyonlar, taşikardi,
hipotansiyon ile karakterize şiddetli bakteriyel septisemi
 ...
?
Menengokoksemi
?
Kızıl
 A grubu beta-hemolitik streptokokların eritrojenik toksini
 Sadece antikor bulunmayan kişilerde döküntü olur.
 K...
?
?
 En az beş gün süren, başka bir hastlığa
bağlanamayan ateş (38,3°C)
 GÖZ  Nonpürülan bulber konjoktivit
 AĞIZ  Kırm...
Kawasaki
Toksik Şok Sendromları
 Eritrodermik makülopapüler döküntü ve 2-3
gün süren, >39,9°C ateş ile seyreden
hipotansiyonun eşl...
Stafilokoksik Haşlanmış Deri
Sendromu
 Eritem ve sonrasında epidermisin yüzeyel katmanlarının stratum
granülozum tabakası...
?
?
 Okul çocuğu ve ergende daha sık
 Cilt ve mukozalar
 Lezyonlar, başta sülfonamidler olmak üzere
penisilinler ve difen...
Eritema Multiforme & Stevens-
Johnson Sendromu
 Okul çocuğu ve ergende daha sık
 Cilt ve mukozalar
 Lezyonlar, başta sü...
L
Y
M
E
Yüksek ateşYüksek ateş
BitkinlikBitkinlik
Kas ağrılarıKas ağrıları
Ani başlayanAni başlayan
baş ağrısıbaş ağrısı
TitremeTi...
Yüksek ateşYüksek ateş
BitkinlikBitkinlik
Kas ağrılarıKas ağrıları
Ani başlayanAni başlayan
baş ağrısıbaş ağrısı
TitremeTi...
?
 Ağrılı, sıcak, hızla büyüyen, kalkık
sınırlı, eritemli lezyonlar
 Geniş alanları tutar.
 Etken  A grubu β-hemolitik...
?
Erizipel
Seboreik Dermatit
Zoster Ophthalmicus
Herpes Simplex
Henoch-Schönlein Purpura
İlaç Döküntüsü
?
 Dördüncü hastalık hangisi?
 Filutov-Duke hastalığı
 Kızılın bir biçimi
Dikkatiniz
için teşekkür
ederim.
Döküntülü hastalıklar  resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar  resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar  resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar  resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar  resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar  resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar  resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar  resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Döküntülü hastalıklar resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)

49,861 views

Published on

 • Login to see the comments

Döküntülü hastalıklar resimler(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Döküntülü Hastalıklar Uzm. Dr. Selim ÖNCEL
 2. 2. ? Aşağıdakilerden hangisi peteşi + ateşin ayırıcı tanısında yer alır?  N. meningitidis  N. gonorrhoeae  P. aeruginosa  S. pyogenes  S. aureus (endokardit)  C. pneumoniae  YANIT: C. pneumoniae dışında hepsi
 3. 3. ?  Bir antibiyotik bir virüsle enfekte çocuklarda döküntüye neden olur. Virüsü ve antibiyotiği söyleyiniz.  YANIT: EBV - ampisilin
 4. 4. ? Çocukluk çağının beş döküntülü hastalığını sayınız.  Birinci hastalık  İkinci hastalık  Üçüncü hastalık  Dördüncü hastalık  Beşinci hastalık  Altıncı hastalık
 5. 5. ?  Hangi enfeksiyon ajanı bebeklerde arabezi dermatitine neden olur?  YANIT: C. albicans
 6. 6. ?  Hangi enfeksiyon ajanı peteşiyal eldiven ve çorap sendromuna yol açar?  Parvovirüs B19  Beyaz ırkta daha sık  İlkbaharda ve yazın daha sık  12 haftada spontan rezolüsyon  Tedavisi yok.
 7. 7. Kızamık  Paramiksovirüs ailesinden bir RNA virüsü  Oda sıcaklığında 34 saat canlı  Kuluçka süresi  10-12 gün  Prodrom dönemi  3-5 gün  Bulaştırıcılığı döküntü öncesinde 2-4 gün, sonrasında 4 gün  Döküntü makülopapüler  Döküntünün başlamasıyla ateş 40-40,5°C’ye yükselir, 3-4 gün sürer.  Hastalığın beşinci gününden sonra ateşin sürmesi komplikasyon varlığını düşündürür.  Döküntü saçlı deri ve yüzden başlar, üçüncü günde gövde ve ekstremitelere yayılır, üçüncü günden sonra başladığı yerden itibaren solmaya başlar ve 6- 7 günde tümüyle kaybolur. Yüz ve gövdede birleşme eğilimindedir. Lezyonlar soyularak ve birkaç günde gerileyen hiperpigmantasyonla iyileşir.  Yanak mukozasında prodromal dönemde görülen ve döküntü başladıktan 12-18 saat sonra kaybolan, alt 2. molar diş hizasında eritemli zeminde noktasal beyaz-gri tanecikler
 8. 8. Kızamıkçık  Etken Togavirüs ailesinden bir RNA virüsü  Enkübasyon süresi  14-21 gün  Virüs döküntüden yedi gün önce - 14 gün sonra nazofarenksten izole edilebilir; ancak asıl bulaştırıcılık 5 gün önce - 6 gün sonra olur.  Döküntü açık pembe renkli makülopapüler tarzda olup saçlı deri ve yüzden başlar, birinci gün sonunda tüm vücuda yayılır, ikinci gün başladığı yerden solar ve üçüncü gün kaybolur. Lezyonlar tek tek görülür, birleşmez. Soyulma ve hiperpigmentasyon görülmez.  Yumuşak damakta pembe renkli enantemlerin görülmesi patognomoniktir; ancak hastaların % 20’inde görülebilir.  Döküntüden en az 24 saat önce hastalık için karakteristik olan lenfadenopatiler ortaya çıkar (postoriküler, suboksipital ve posterior servikal)
 9. 9.  Kuluçka süresi  1-2 hafta  Prodrom dönemi  Yok!  Aniden yüzde döküntü ile başlar.  Döküntü başladığı an viremi kaybolur, bulaştırıcılık biter.  Döküntü çok kaşıntılıdır, soyulma olmaksızın iyileşir. Döküntü üç evreli makülopapüler tarzdadır; ama evreler her zaman birbirinden ayırt edilemez.  1. Evre: Yüzde tipik görünüm  2. Evre: Gövdede ve ekstremite proksimaline yerleşen, ortadan solmaya başlayan, retiküler, “dantel tarzı” döküntü… Ekstansör bölgelerde görülür, el ve ayaklarda yoktur.  3. Evre: Sıcak banyo, heyecan, egzersiz ve minör travmalar sonucu oluþan rekürren döküntüler alevlenme ve azalmalarla, ortalama 11 gün (2-39 gün) sürer.  Etken, kronik hemolitik anemili ve bağışıklık yetmezlikli hastaları aplastik krize sokabilir. Aplastik krize girmiş anemili hastalar bu dönemde çok bulaştırıcıdırlar. Nonimmün hidrops fötalise ve fötal ölüme neden olabilir. ?
 10. 10. ?
 11. 11. Eritema İnfeksiyozum
 12. 12. SLE
 13. 13. ? İki yaşından küçük çocuklardaİki yaşından küçük çocuklarda febril konvülsiyonlarınfebril konvülsiyonların tanımlanabilir en sık nedenitanımlanabilir en sık nedeni nedir?nedir?
 14. 14. ?
 15. 15. ?  Kuluçka süresi  10 gün  Bulaştırıcılık süresi  ?  Prodrom  Ani başlayan ve üç-dört gün içinde 40-40,5°C'ye yükselen ateş ve hafif nezle belirtileri  Ateş 3-4 gün yüksek kalıp kriz şeklinde düşer.  Ateş hastaların % 6’sında konvülziyona yol açar.  Ateş düşünce hemen ya da bir gün sonra gövdeden başlayıp ekstremitelere yayılan 2-3 mm çaplı makülopapüler lezyonlar ortaya çıkar.  Döküntü (maküler veya makülopapüler) 1-2 gün sürer.  Periferik yaymada ilk 24-36 saat parçalı hakimiyeti ile lökositoz görülürken ikinci günden sonra mononükleer lökosit hakimiyeti ile birlikte lökopeni olur.  Etken  İnsan herpesvirüsü tip 6, 7 (döküntüsüz)
 16. 16. Eksantema Subitum(rozeola infantum, altıncı hastalık)(rozeola infantum, altıncı hastalık)
 17. 17.  Enkübasyon süresi  11-21 gün  Prodrom  Hafif ateş, halsizlik  Bulaştırıcılık döküntüden 24 saat önce – tüm lezyonlar kabuklanana kadar  Lezyonlar gövdede ve kafa derisinde küçük kırmızı makülopapüllerle başlayıp gözyaşı damlası biçiminde eritematöz tabanlı veziküllere dönüşür.  Vezikül içindeki berrak sıvı 8-12 saat sonra bulanıklaşır ve püstül olur.  Püstüller, ortalarında bir göbek çukuru meydana geldikten sonra kabuklanırlar.  Lezyonlar üç gün boyunca çıkmaya devam eder.  Her lezyonun yaşı farklıdır.  Döküntü hemorajik olabilir.  Saçlı deri, ağız mukozası ve gözü tutabilir.  Lezyonlar kabuklanarak 1-3 haftada iyileşirler.  Kabuklar kalkınca geçici depigmentasyon bırakır.  Sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişmezse skarsız iyileşir.  Çok kaşıntılıdır.  Etken, Varisella zoster virüsü. ?
 18. 18. ?
 19. 19. Suçiçeği
 20. 20. Çiçek Suçiçeği 2-4 günlük hastalık Döküntüye kadar semptomsuz Lezyonlar yüzde ve eksremitelerde daha fazla Lezyonlar gövdede daha fazla El ayaları ve ayak tabanlarında lezyon var. El ayaları ve ayak tabanlarında lezyon nadir. Kabuklanma  10-14 gün sonra Kabuklanma  4-7 gün sonra Kabuklar 14-28 gün sonra düşer. Kabuklar 14 gün içinde düşer.
 21. 21. ?  Varisella zoster enfeksiyonunun en sık rastlanan MSS belirtisi nedir?  YANIT: Ataksi  Ne zaman ortaya çıkar?  Hastalık başlangıcından 7-10 gün sonra
 22. 22. Büllöz İmpetigo
 23. 23. Enterovirüslerin Neden Olduğu Döküntülü Hastalıklar  ECHO virus 2, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 25 ve Coxsackie virüs A2, A4, A9, A16, B3, B4, B5 ateş ve döküntü yaparlar.  Genellikle kızamıkçık benzeri yaygın ya da yalnızca el ayasını ve ayak tabanını tutan, soyulmadan ve skar bırakmadan iyileşen pembe renkli döküntüler yaparlar.  Sonbahar veya yaz aylarında, ateşli ve döküntülü bir hastada aseptik menenjit  Enterovirüs enfeksiyonu
 24. 24. ?
 25. 25. Herpanjina  Coxsackie virüsü A4  Aniden yükselen ateş  Boğaz ağrısı  Ağız içinde arka tarafta çok sayıda yaygın, ağrılı ülserler olur.  Herpetik jinjivostomatit ile karışabilir.  Ön  arka
 26. 26. ?
 27. 27. ?  En sık  Coxsackie virüsü A16  Bulaşıcılığı yüksek  Hafif seyirli  5-8 günde skarsız iyileşir  Dil, sert damak ve yanak mukozasında ülserler  El ve ayakların dorsal kısımlarında ve parmak kenarlarında oval biçimde, deri çizgilerine paralel, 2-10 mm çaplı vezikülopüstüller  Kuluçka süresi  3-5 gün
 28. 28. El–Ayak-Ağız Hastalığı  Her tutulum bölgesinde ayrı 5-10 vezikül  2-6 mm çapında, bir hale ile çevrili  Hızla rüptür gelişir ve ağrılı ülserler meydana gelir.  5-8 gün sürer  Veziküller dermis içindedirler. Epidermal egzositoz, süngerleşme ve hücre nekrozu vardır.
 29. 29. El–Ayak-Ağız Hastalığı  Ağrılı lezyonlar ayalarda, ayak tabanlarında ve gluteusta da görülebilir.
 30. 30. El–Ayak-Ağız Hastalığı  Lezyonlar; ağızda daha çok, dil, yanak ve dudak mukozası, dişetleri ve yumuşak damakta yerleşirler.
 31. 31. El–Ayak-Ağız Hastalığı Ayırıcı tanı  Herpes simpleks  Varisella-zoster  Aftöz ülserler  Herpetiform ülserler  Herpetik jinjivostomatit
 32. 32. El–Ayak-Ağız Hastalığı Tedavi  Genellikle uygulanmaz; çünkü lezyonlar kendilerini sınırlarlar. Antipiretik, analjezik  Asiklovir hastalık süresini kısaltır (5 güne)
 33. 33. ?  Kuluçka süresi  4-6 hafta  Prodrom  2-3 gün (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik)  Yaygın lenfadenopati, hepatosplenomegali, membranöz tonsillit, palatal peteşiler (% 25), periorbital ödem (% 50)  Döküntü  Makülopapüler (%10-15)  A grubu β-hemolitik streptokoklar vakaların % 25'ine eşlik edebilir.  Boğaz kültürü sonucuna göre üreme varsa mutlaka penisilin ile tedavi etmek gerekir.  Ampisillin ile tedavi sonrası yaygın, bakır rengi döküntü  Hastalık 10-20 günde kendini sınırlar.
 34. 34. ?
 35. 35. Enfeksiyöz Mononükleoz
 36. 36. ? Peteşiyal döküntüleri ve ateşi olanPeteşiyal döküntüleri ve ateşi olan bir çocukta en sık rastlanan ölümcülbir çocukta en sık rastlanan ölümcül hastalık nedir?hastalık nedir?
 37. 37. ?  Yüksek ateş, peteşiyal ve purpurik lezyonlar, taşikardi, hipotansiyon ile karakterize şiddetli bakteriyel septisemi  Genellikle bir yaş altı çocuklarda  İlk belirti aniden yükselen ateş  4-6 saat sonra geçici bir iyilik durumu  6-12 saat sonra makülopapüler veya ürtikeryal başlar ve genel durum hızla bozulur.  Erken evre: Peteşi, makülopapüler veya ürtikeryal döküntü  Döküntüler son derece seyrek yerleşimli olabilirler.  Geç evre: Purpura fulminans  İlk 24 saat içinde tedaviye (antibiyotik + yüksek hacimde sıvı) başlanmayan olguların yaklaşık yarısı kaybedilir.
 38. 38. ?
 39. 39. Menengokoksemi
 40. 40. ?
 41. 41. Kızıl  A grubu beta-hemolitik streptokokların eritrojenik toksini  Sadece antikor bulunmayan kişilerde döküntü olur.  Kuluçka süresi  1-7 gün  Prodrom  Ateş, kusma, boğaz ağrısı, baş ağrısı (12-24 saat)  Döküntü  Enantemler + ekzantemler  Tonsiller üzerinde eksuda vardır, palatal peteşiler görülebilir.  İlk 2 gün hiperkeratotik membran nedeniyle beyaz çilek dili  4-5. günler membran kalkar, parlak kırmızı mukoza kalır, kırmızı çilek dili görülür.  Gövdenin üst bölümünde skarlatiniform biçimde, eritrodermi zemininde zımpara kağıdı şeklinde noktasal kırmızı papüller  4-5 günde tüm vücuda yayılır, el ve ayakta daha belirgin olan yaygın deskuamasyon ile iyileşir.  Pastia çizgileri  Kıvrım yerlerindeki peteşiyal döküntülerdir  Kaçıncı hastalık?  İkinci hastalık
 42. 42. ?
 43. 43. ?  En az beş gün süren, başka bir hastlığa bağlanamayan ateş (38,3°C)  GÖZ  Nonpürülan bulber konjoktivit  AĞIZ  Kırmızı çilek dili, dudaklarda eritem, ödem, çatlama, kanama, orofarenkste hiperemi  EKSTREMİTE  Endürasyon, ödem, periungal soyulma (2-3 hafta sonra)  LENF NODU  Ünilateral >1,5 cm, ağrısız LAP  DÖKÜNTÜ  Polimorf eritematöz döküntü (her türlü döküntüyü taklit edebilir)
 44. 44. Kawasaki
 45. 45. Toksik Şok Sendromları  Eritrodermik makülopapüler döküntü ve 2-3 gün süren, >39,9°C ateş ile seyreden hipotansiyonun eşlik ettiği ciddi hastalık tabloları  Döküntüler soyulur.  GİS, JÜS, MSS, karaciğer, müköz membranlar, kas anormalliklerinden veya trombositopeniden en az üçü + ateş, hipotansiyon, 1-2 haftada soyulan mküler eritroderma
 46. 46. Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu  Eritem ve sonrasında epidermisin yüzeyel katmanlarının stratum granülozum tabakasından yaygın olarak ayrılması  Eksfoliyatif toksine bağlı  Staphylococcus aureus faj grup II (tip 3A, 3B, 5S, 71)  Yenidoğan ve beş yaş altında yaygın  Yaş büyüdükçe stafilokok toksinine karşı oluşan antikorlar toksini metabolize eder ve hastalık lokalize biçimde kalır.  Ateş,huzursuzluk ve dokunmayla ağlama ile başlar.  Yaygın tipi yüz, boyun, aksilla ve inguinal bölgeden eritematöz lezyonlarla başlar, yaygın papüler erüpsiyon halini alır, 24-48 içinde deride büyük ve gevşek büller oluşur.  Sınırlı tipi ekstremite ve karın alt bölgelerinde berrak ve/ya da hafif pürülan sıvı içeren 1-3 cm çaplı büllerle karakterize  Soyulma ağız, göz çevresi ve boyundan başlar  Nikolsky fenomeni pozitiftir.  Soyulmalar iyileşme döneminde değil, hastalığın aktif döneminde ortaya çıkar.
 47. 47. ?
 48. 48. ?  Okul çocuğu ve ergende daha sık  Cilt ve mukozalar  Lezyonlar, başta sülfonamidler olmak üzere penisilinler ve difenilhidantoin gibi ilaçlardan yaklaşık 2-3 hafta sonra ortaya çıkar.  Herpes simpleks, mikoplazma ve klamidya enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir.  Hedef lezyonlarla ortaya çıkabildiği gibi, mukozal tutulumla da başlayabilir.  Hedef biçiminde, ortası koyu eritemli, etrafında beyaz halo, kenarları koyu eritematöz çizgi şeklinde
 49. 49. Eritema Multiforme & Stevens- Johnson Sendromu  Okul çocuğu ve ergende daha sık  Cilt ve mukozalar  Lezyonlar, başta sülfonamidler olmak üzere penisilinler ve difenilhidantoin gibi ilaçlardan yaklaşık 2-3 hafta sonra ortaya çıkar.  Herpes simpleks, mikoplazma ve klamidya enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir.  Hedef lezyonlarla ortaya çıkabildiği gibi, mukozal tutulumla da başlayabilir.  Hedef biçiminde, ortası koyu eritemli, etrafında beyaz halo, kenarları koyu eritematöz çizgi şeklinde
 50. 50. L Y M E
 51. 51. Yüksek ateşYüksek ateş BitkinlikBitkinlik Kas ağrılarıKas ağrıları Ani başlayanAni başlayan baş ağrısıbaş ağrısı TitremeTitreme ?? Lezyonlar önceLezyonlar önce maküler, pembe,maküler, pembe, basmakla solarbasmakla solar El ve ayakEl ve ayak bilekleribilekleri El ayası, ayakEl ayası, ayak tabanındatabanında Sonra gövdeyeSonra gövdeye boyna ve yüzeboyna ve yüze yayılır.yayılır.
 52. 52. Yüksek ateşYüksek ateş BitkinlikBitkinlik Kas ağrılarıKas ağrıları Ani başlayanAni başlayan baş ağrısıbaş ağrısı TitremeTitreme KayalıkKayalık DağlarDağlar beneklibenekli hummasıhumması
 53. 53. ?  Ağrılı, sıcak, hızla büyüyen, kalkık sınırlı, eritemli lezyonlar  Geniş alanları tutar.  Etken  A grubu β-hemolitik streptokok  Tedavi  Penisilin
 54. 54. ?
 55. 55. Erizipel
 56. 56. Seboreik Dermatit
 57. 57. Zoster Ophthalmicus
 58. 58. Herpes Simplex
 59. 59. Henoch-Schönlein Purpura
 60. 60. İlaç Döküntüsü
 61. 61. ?  Dördüncü hastalık hangisi?  Filutov-Duke hastalığı  Kızılın bir biçimi
 62. 62. Dikkatiniz için teşekkür ederim.

×