Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Vyplati se ITIL ?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Similar to Vyplati se ITIL ? (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Vyplati se ITIL ?

 1. 1. Přínosy versus náklady - vyplatí se Vám ITIL ? yp Marek Blažek mblk cz mblk.cz
 2. 2. Agenda • ITIL a základní dopady na fungování IT služeb ve Vaší společnosti - jaké přínosy můžete očekávat? • Co Vám ITIL nepřinese? Zbavte se falešných p ý představ o přínosech ITILu • Kolik stojí implementace ITILu? Vypočítejte návratnost investice do ITILu • Jak přesvědčit top-management o přínosech ITILu - zvolte správné argumenty!
 3. 3. Proč je ITIL potřeba ? • Business management očekává lepší ROI z IT investic – business potřebuje zlepšovat hodnotu podniku pro investory • Neustálá potřeba snižovat náklady kde to je možné • Nová potřeba splňovat požadavky regulátorů ohledně IT řízení (například US Sarbanes-Oxley Act) Sarbanes Oxley • Mít možnost srovnatelného výběru servisních poskytovatelů a řízení servisních outsourcingů a akvizic •NNeustále se zvyšující se k ál š jí í komplexní IT rizika – l í i ik například síťová bezpečnost • Vznikající iniciativy IT governance pro monitorování a zlepšení IT aktivit pro zlepšení business hodnot a snížení rizik • Proveditelný benchmarking výkonnosti společnosti pomocí obecně uznávaných standardů
 4. 4. ITIL - jaké přínosy očekávat? – ITIL je odpovědí na otázku „jak řídit IT“ ? jak – Service management pro IT service managery • Zaručení požadavků na IT • Zajištění testování služeb před jejich rutinním nasazením • Zajištění možných rizik a dopadů do existující infrastruktury při provádění změn • Definuje budoucí požadavky na služby – Zákaznická orientace – IT služby jsou poskytovány v kvalitě, která je určující pro dlouhodobé poskytování služby – Zodpovědnosti jsou přiřazené jednotlivcům tak, že: • Konzultují s uživateli a pomáhá jim optimálně používat služby • Shromažďují a předává názory a doporučení uživatelům • Řeší incidentyy • Monitorují výkonnost poskytovaných služeb • Plánují změny
 5. 5. Služby – motor společnosti
 6. 6. ITIL a řízení rizik • ICT Infrastructure mgmt If t t t – Risk management plan •S Service Delivery i D li – Availabity mgmt (CRAMM) – IT Service Continuity mgmt S i C ti it t • Requirements analysis and strategy definition • Risk assessment model • Risk reduction measures • Implement risk reduction measures • Business pespective – Business views on risk
 7. 7. ITIL a outsourcing •B i Business perspective ti – Supplier Relationship Management • Types of supplier relationship • Characterising relationships • Contract management • Outsourcing • Ending l ti E di relationship hi • Service Delivery – Service Level Management • Establish monitoring capabilities
 8. 8. ITIL a security • Doporučuji normu ISO 17799 – jedná se o p podobné knowhow j jako j ITIL, ale tato , je norma se specializuje na dodržení bezpečnosti IS • Na COBIT je tato norma kompatibilní • ITIL předává odpovědnost ohledně bezpečnosti právě na ISO 17799
 9. 9. Co Vám ITIL nepřinese? Na to, aby jste dostali odpověď na otázku „co dělat aby IT fungovalo správně“ ? potřebujete Control Objectives Between IT PER SURE ME ENT A FOR EMEN MA RISK EM MA NAG NCE T
 10. 10. Otázky managementu na IT
 11. 11. Kolik stojí implementace ITIL? • Seznámení a školení – desetisíce • Dokumentace - desetitisíce • Certifikace – tisíce • Operační procesy – deseti/statisíce • Taktické procesy – statisíce • COBIT – deseti/statisíce • HP OpenView – statisíce/milióny
 12. 12. Jak implementovat ITIL? • Vzít míru (na co nám to bude) – Podpoření ovládnutí IT – Definice požadavků na službu v projektu – Ověření schopností dodavatele nebo demonstrace kompetencí na trhu – Řízení trvalého zlepšování – Rámec pro audit stavu z vnějšího pohledu • Prioritizovat – Pracovat na oblastech, které prokazatelně zlepší fungování společnosti až do businessu – Monitorovat a vyhodnocovat p ůbě a výsledek změn o to o at y od oco at průběh ýs ede ě • Plánovat – CSIP (program kontinuálního zlepšování služeb) – CSF (kritické faktory úspěchu) ( yp ) – KPI (klíčové výkonnostní indikátory) • Podporovat procesy vzděláváním a technologiemi
 13. 13. Jak přesvědčit top-management o přínosech ITIL ? •N ř Nepřesvědčujte na ITIL – ale na ICT ědč jt l standardy • Buďte a zůstaňte informováni o možnostech standardů a informujte o nich j vedení (ISO 17799, ISO 20000) • Využijte ze standardů to co opravdu potřebujete • Pok d již některý ze standardů používáte, Pokud e po ží áte tak se snažte na jeho využití navázat
 14. 14. ITIL jsou nejlepší zkušenosti ! • Ú ěš é ří Úspěšné řízení IT - j podstatné pro ú ě h í je dtté úspěch strategie společnosti • P áhá zvládnout efektivní ovládnutí IT aktivit Pomáhá lád t f kti í lád tí kti it • Řídící rámec je potřeba pro každého kdo má vědět co má děl t ( ědět á dělat (pravidla, směrnice, i t í idl ěi interní cíle and popsané zkušenosti). •P ktj Poskytuje ř d řadu výhod včetně zlepšení ýh d čtě lší efektivity, nižší závislost na expertech, méně chyb, chyb zvýšenou důvěru od partnerů a respekt od auditorů
 15. 15. QaA? www.mblk.cz

×