Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les bruixes

  • Login to see the comments

Les bruixes

  1. 1. Les bruixes Isabel Barriel
  2. 2. Volen les bruixesamb escombres pel cel.
  3. 3. Se les mira la lluna,
  4. 4. se les mira un estel,
  5. 5. se les mira una ninaquan dormen els nens
  6. 6. Volen les bruixesamb escombres pel cel. Se les mira la lluna, se les mira un estel, se les mira una ninaquan dormen els nens.
  7. 7. Autora: Isabel Barrielhttp://poesiaula.blogspot.com.esIl.lustracions: Sarah Waterfield, Gabriel Pacheco, Beth Spencer, Lisbeth Zwerger, Taeeun YooPresentació: Montserrat Bertran

×