Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fer poesia

  • Login to see the comments

Fer poesia

  1. 1. FER POESIA ISABEL BARRIEL(il·lustració de Jessica Doyle)
  2. 2. La poeta Isabel Barriel ha fet la sevaaportació personal a la celebració del Dia Mundial de la Poesia 2012 amb aquest poema. Les il.lustracions són extretes del bloc Pinzellades al món http://bibliocolors.blogspot.com.es/ La presentació és de la Montserrat Bertran
  3. 3. Surt com les espurnes de la llenya, com les bombolles del sabó, com el crit que ens provoca l’ensurt, com la tinta del calamar, del boli o del pop.(il·lustracions de Patricia Ariel)
  4. 4. Una imatge, una visió,unes paraules, una expressió,un gest, un pas, un retall de món,l’avaria inesperada, una sorpresa,la lluna plena, o la llum d’una posta de sol.Qualsevol moment és bo;necessites, però,moure’t per una mina de mots,cert sentit del soi plasmar amb celeritatels inputs d’immediat fets traç. (il.lustració de Barbarà Issaou)
  5. 5. Sense tallers ni materials,ni pinzells, teles, gúbies ni instruments,sense horaris ni ajudants.Només amb la pintura dels sonsi l’aventura per la selva de les lletres. (il·lustració de Lim Heng Swee)
  6. 6. Fer poesia 21 de març Dia mundial de la poesiaÉs senzill fer poesia,sols has de deixar fluiruna paraula rere una altraamb silencis rítmics pel mig.Surt com les espurnes de la llenya,com les bombolles del sabó,com el crit que ens provoca l’ensurt,com la tinta del calamar, del boli o delpop.Una imatge, una visió,unes paraules, una expressió,un gest, un pas, un retall de món,l’avaria inesperada, una sorpresa,la lluna plena, o la llum d’una posta desol.Qualsevol moment és bo;necessites, però,moure’t per una mina de mots,cert sentit del soi plasmar amb celeritatels inputs d’immediat fets traç.Sense tallers ni materials,ni pinzells, teles, gúbies ni instruments,sense horaris ni ajudants.Només amb la pintura dels sonsi l’aventura per la selva de les lletres. Isabel Barriel (il·lustració de Lim Heng Swee)

×