Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ensumo primavera isabel barriel

118,939 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ensumo primavera isabel barriel

  1. 1. Ensumo primavera Isabel Barriel
  2. 2. Ensumo primavera a la brisa de ciutat, Il.lustració Renie Britenbucher
  3. 3. A la vida que xiscla, a les flors dels prats, Il.lustració Moony Khoa Le
  4. 4. A la lluna que ens mira, a l’albada que matina, a les nits canviants, Il.lustració Renie Britenbucher
  5. 5. Als núvols d’escultura, a l’onatge del mar,
  6. 6. a la mirada que brilla, al futur, a un pas. il·lustració Amélie Thiébau
  7. 7. Ensumo primavera veient l'almanac, que les fulles volen i l'hivern se'n va. Il.lustració Eugenia Gapchinska
  8. 8. Ensumo primavera ( Isabel Barriel ) Ensumo primavera a la brisa de ciutat, a la vida que xiscla, a les flors dels prats, a la lluna que ens mira, a l'albada que matina, a les nits canviants. Als núvols d'escultura, a l'onatge del mar, a la mirada que brilla, al futur, a un pas. Ensumo primavera veient l'almanac, que les fulles volen i l'hivern se'n va. Il.lustració Renie Britenbucher Montserrat Bertran

×