Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla lector le sfonts que tenim

ESCOLA SEGIMON COMAS
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 1314
DE FONT EN FONT CS

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pla lector le sfonts que tenim

  1. 1. PROJECTE DE FONT EN FONT CURS 2013/14 LLEGIM PLA DE TREBALL LLIBRE DE LECTURA: LES FONTS QUE TENIM Osona i el Lluçanès APARTATS DEL TREBALL FEINES A FER... DATA 1. LES DADES DEL LLIBRE Títol: Autor: Editorial: Any 1ª edició: 2. LECTURA PÀGINA DARRERA PORTADA.  Qui són el Grup de Defensa del Ter?  Amb quines sigles es coneixen?  Any de fundació:  N’havies sentit parlar mai? SÍ NO  I els teus pares n’havien sentit a parlar? SI NO  Què volien recuperar?  Nº de socis de l’entitat?  Escriu dues activitats que ha fet el Grup de Defensa del Ter? 3. Observem l’índex del llibre.  Quantes fonts del Bisaura hi ha a l’índex? PLA LECTOR DATA OBSERVACIONS ÍNDEX - Observació de les fonts del Bisaura. FONTS I VIVÈNCIES P.18 - Fitxa de diccionari: FONT i CÀNTIR QUÈ ÉS UNA FONT? P.20 HIDROLOGIA - Fitxa diccionari: HIDROLOGIA i AQÜIFERS
  2. 2. DATA LA VEGETACIÓ I LA FAUNA ASSOCIADA A LES FONTS P.26 Arbres: Arbustos: Herbes: Aus: Mamífers: SITUACIÓ DE LES FONTS P. 45  Quin és el màxim de nitrats permès per l’OMS?  OMS=  Hi pots localitzar alguna font de Sant Quirze de Besora? SÏ NO Nom de la font: Nitrats mg/l: Data de l’anàlisi: INVENTARI DE LES FONTS SÍMBOLS MAPES SÍMBOLS DELS ESQUEMES DE LES FONTS P. 61-62-63  Observa’ls bé et poden servir de model per fer el teu plànol de la font. EL BISAURA P.66  Llegeix el text en veu alta i observa el mapa de la pàgina 67. FONT CODINETA P.68-69  Llegeix la fitxa de la font. FONT DEL CASTELL P.70  Llegeix la fitxa de la font. FONT DE L’ESPADALER P.73  Llegeix la fitxa de la font. LES SET FONTS P.199  Llegeix la fitxa de la font. FONTSANTA P.232  Llegeix la fitxa de la font.
  3. 3. DATA FONT DEL BASSALET P. 236  Llegeix la fitxa de la font. FONT DELS OCELLS P. 240  Llegeix la fitxa de la font. 8. VISITES WEBS: http://www.defontenfont.cat 9.OPINIÓ PERSONAL -Opinió personal del llibre referent a: Tema Continguts Nivell d’interès Coses apreses Recomanació LES ANOTACIONS DE LA SESSIÓ DE LLEGIM:

×